Редакційна колегія

Березівська Л. Д.

(головний редактор)

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Заслужений діяч науки і техніки України, м. Київ, Україна

Шоробура І. М.

(головний редактор)

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Заслужений діяч науки і техніки України, м. Хмельницький, Україна

Гуралюк А. Г.

(заступник головного редактора)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу цифрових технологій і комп'ютерного забезпечення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

Крищук Б. С.

(заступник головного редактора)

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник наукового відділу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна

Антонець Н. Б.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

Гавриленко Т. Л.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Коляда Н. М.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Коваленко В. В.

кандидат педагогічних, старший дослідник; провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту цифровізації освіти НАПН України, старший науковий співробітник відділу цифрових технологій і комп’ютерного забезпечення ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського м. Київ, Україна

Кравченко О. О.

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Лобода С. М.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна

Лучанінова О. П.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України, м. Дніпро, Україна

Любченко Н. В.

кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. вченого секретаря ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, професор кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

Міхно О. П.

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України, м. Київ, Україна

Романова Г. М.

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

Ростока М. Л.

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

Сухомлинська О. В.

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

Велскоп Войцех

доктор соціологічних наук, проректор з організації навчання та якості освіти Вищої школи бізнесу і наук про здоров’я в Лодзі, м. Лодзь, Республіка Польща

Георгієва Нелі Асенова

доктор наук, доцент, завідувач кафедри енергетики факультету «Техніка і технології» Тракійського університету, м. Ямбол – м. Стара Загора, Болгарія

Зорич Вучина

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки філософського факультету в м. Никшич Університету Чорногорії, м.  Подгориця, Чорногорія

Келемен Габріела

доктор філософії, доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи, заступник декана факультету навчальних наук, психології та соціальних наук Аурел Влайку університету Арада, м. Арад, Румунія

Редакційний штат

Любченко Н. В.

(виконавчий редактор)

кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. вченого секретаря Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

Пономаренко Л. О.

(бібліографічний редактор)

кандидат наук із соціальних комунікацій, т. в. о. заступника директора з наукової роботи, завідувач відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

Василенко Н. М.

(літературний редактор)

провідний редактор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

 

Шегельська К. Б.

(редактор)

молодший науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, редактор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

Середа Х. В.

(вебредактор та редактор верстки)

науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики  Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна