НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Науменко В. П. Список використаних джерел

 1. Абдул І. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852 – 1919) : монографія. Умань : Жовтий, 2010. 195 с.
 2. Абдул І. В. Історія педагогіки в персоналіях : Володимир Науменко (1852 – 1919) : навч. посіб. Умань : Софія, 2007. 196 с.
 3. Науменко В. Загальні принципи українського правопису. Київ : Укр школа під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги, С. Черкасенка, 1917. 20 с. (Українська Педагогічна Бібліотека ; № 5).
 4. Науменко В. Отечественный язык, как предмет гимназического курса. Речь, читаная на торжественном акте Киевской 2-й гимназии 30 сентября 1881 г. Киев : Типография С. В. Кульженко, 1881. 26 с.
 5. Педагогические курсы 1897 года в г. Пирятин. Пирятинское Уездное Земство / составлено руководителями курсов В. П. Науменко и М. Ф. Базаревичем. Полтава : Типо-литография Губернского Правления, 1898. 110 с.
 6. Побірченко Н. С. Науменко Володимир Павлович. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2-х кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ, 2005. Кн. 2. С. 516 – 524.
 7. Скоропад І. В. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852 – 1919) : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01. Умань, 2005. 20 с.
 8. Житецький Г. В. П. Науменко : некролог (1919). Інститут рукопису НБУВ. ф. 86. № 14. 2 арк.
 9. Науменко В. Отрывки воспоминаний из детства. Інститут рукопису НБУВ. ф. І. № 47080. 12 арк.
 10. Вегера Л. Р. Культурно-освітня діяльність В. П. Науменка у дореволюційний період (друга половина ХІХ ст. – 197 р.). Сумська старовина. 2015. № XLVI. С. 112–118.
 11. Дорошенко Д. В. П. Науменко. Хліборобська Україна : зб. 1920–1921. Кн. ІІ, ІІІ, IV. С. 256–258.
 12. Чикаленко Є. Спогади (1861 – 1907) : документально-художнє видання. Київ : Темпора, 2003. 416 с.

Електронні ресурси, інтернет-ресурси

 1. Володимир Науменко. Електронний архів Українського визвольного руху : вебсайт. URL: https://tinyurl.com/ycktcbxt (дата звернення: 05.07.2022).
 2. Горе переможеним : репресовані міністри Української революції : науково-документальне видання / автори-упорядники: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко. Київ : К. І. С., 2018. 240 с. URL: https://cdvr.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/unr-block_compressed.pdf (дата звернення: 005.2022).
 3. Тишкевич  М. Володимир Науменко – видатний організатор київського освітянства. Український інтерес. URL: https://tinyurl.com/4ymsyk3z (дата звернення: 005.2022).
 4. Юркова О. Міністр народної освіти. Чому чекісти розстріляли Володимира Науменка? Ділова столиця. URL: https://tinyurl.com/2ywekar3 (дата звернення: 005.2022).

Анонси та оголошення

03.03.2022

24.01.2022

Шановні користувачі!

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! Анкета

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна).

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали