НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Науменко В. П. Список використаних джерел

 1. Абдул І. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852 – 1919) : монографія. Умань : Жовтий, 2010. 195 с.
 2. Абдул І. В. Історія педагогіки в персоналіях : Володимир Науменко (1852 – 1919) : навч. посіб. Умань : Софія, 2007. 196 с.
 3. Науменко В. Загальні принципи українського правопису. Київ : Укр школа під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги, С. Черкасенка, 1917. 20 с. (Українська Педагогічна Бібліотека ; № 5).
 4. Науменко В. Отечественный язык, как предмет гимназического курса. Речь, читаная на торжественном акте Киевской 2-й гимназии 30 сентября 1881 г. Киев : Типография С. В. Кульженко, 1881. 26 с.
 5. Педагогические курсы 1897 года в г. Пирятин. Пирятинское Уездное Земство / составлено руководителями курсов В. П. Науменко и М. Ф. Базаревичем. Полтава : Типо-литография Губернского Правления, 1898. 110 с.
 6. Побірченко Н. С. Науменко Володимир Павлович. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2-х кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ, 2005. Кн. 2. С. 516 – 524.
 7. Скоропад І. В. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852 – 1919) : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01. Умань, 2005. 20 с.
 8. Житецький Г. В. П. Науменко : некролог (1919). Інститут рукопису НБУВ. ф. 86. № 14. 2 арк.
 9. Науменко В. Отрывки воспоминаний из детства. Інститут рукопису НБУВ. ф. І. № 47080. 12 арк.
 10. Вегера Л. Р. Культурно-освітня діяльність В. П. Науменка у дореволюційний період (друга половина ХІХ ст. – 197 р.). Сумська старовина. 2015. № XLVI. С. 112–118.
 11. Дорошенко Д. В. П. Науменко. Хліборобська Україна : зб. 1920–1921. Кн. ІІ, ІІІ, IV. С. 256–258.
 12. Чикаленко Є. Спогади (1861 – 1907) : документально-художнє видання. Київ : Темпора, 2003. 416 с.

Електронні ресурси, інтернет-ресурси

 1. Володимир Науменко. Електронний архів Українського визвольного руху : вебсайт. URL: https://tinyurl.com/ycktcbxt (дата звернення: 05.07.2022).
 2. Горе переможеним : репресовані міністри Української революції : науково-документальне видання / автори-упорядники: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко. Київ : К. І. С., 2018. 240 с. URL: https://cdvr.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/unr-block_compressed.pdf (дата звернення: 005.2022).
 3. Тишкевич  М. Володимир Науменко – видатний організатор київського освітянства. Український інтерес. URL: https://tinyurl.com/4ymsyk3z (дата звернення: 005.2022).
 4. Юркова О. Міністр народної освіти. Чому чекісти розстріляли Володимира Науменка? Ділова столиця. URL: https://tinyurl.com/2ywekar3 (дата звернення: 005.2022).

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали