НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Примірне положення про бібліотечно-інформаційний центр обласного (міського) інституту післядипломної педагогічної освіти (проект)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Це положення визначає рівень базисних вимог до бібліотечно-інформаційного центру (далі – Б І Ц ) обласного (міського) інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інституту).

1.2.   Б І Ц створюється на основі бібліотеки Інституту як його структурний підрозділ відповідним наказом ректора Інституту.

1.3.   Б І Ц  утримується за рахунок цільових бюджетних асигнувань, які враховуються у базовому фінансуванні Інституту. Інститут забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні умови функціонування Б І Ц. Приміщення, обладнання, майно Б І Ц  перебуває в оперативному управлінні Інституту на умовах безстрокового і безоплатного користування.

1.4.   У своїй діяльності Б І Ц  керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, науки, культури і бібліотечної справи, ухвалами Вченої ради Інституту, рішеннями Бібліотечно-інформаційної ради при Президії Академії педагогічних наук України, рекомендаціями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, планами роботи БІЦ та Інституту, цим Положенням.

1.5.   Б І Ц  є складовою галузевої мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України, виконує функції обласного (міського) науково-методичного центру для бібліотек (бібліотечно-інформаційних центрів) професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

1.6.   Головним науково-методичним центром для Б І Ц  є Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського.

 

II. МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.   Метою діяльності Б І Ц  є сприяння процесу підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і бібліотечних кадрів освітянської галузі, створення високоефективної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення безперервної освіти завдяки упровадженню нових інформаційних технологій та інноваційних форм роботи.

2.2.   Основні напрями діяльності:

2.2.1. Формування медіа- і бібліотечного ресурсу як єдиного фонду, що об’єднує спеціалізовані підфонди друкованої продукції, аудіо-, відео- і електронних матеріалів.

2.2.2. Аналітико-синтетичне опрацювання документів і створення вторинної інформації, що відповідає профілю діяльності Інституту.

2.2.3. Бібліотечно-бібліографічне забезпечення науково-дослідного і навчально-виховного процесів шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування усіх категорій користувачів.

2.2.4. Формування інформаційної культури користувачів. Навчання користувачів основам медіаграмотності.

2.2.5. Науково-методичне забезпечення бібліотек (бібліотечно-інформаційних центрів) професійно-технічних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

2.2.6. Ведення науково-дослідної роботи з питань історії, теорії і методики бібліотечної справи й інформаційної діяльності.

III.      ЗМІСТ РОБОТИ

3.1.  Формування медіа- і бібліотечного ресурсу як єдиного фонду, що об’єднує спеціалізовані підфонди друкованої продукції, аудіо-, відео- і електронних матеріалів:

3.1.1. Комплектує медіа- і бібліотечний фонд вітчизняними і зарубіжними опублікованими і неопублікованими документами галузевої тематики: науковою, навчальною, методичною, довідковою, науково-популярною літературою, а також матеріалами про педагогів-новаторів і передовий педагогічний досвід; галузевими фаховими періодичними та продовжуваними виданнями відповідно до тематико-типологічного плану комплектування.

3.1.2. Організовує фонд документів, що створюються в Інституті (журнали, газети, публікації (їх копії) викладачів Інституту, бази і банки даних тощо).

3.1.3. Поповнює фонд за рахунок використання автоматизованих інформаційних ресурсів мережі Інтернет, баз і банків даних інших установ і організацій.

3.1.4. Забезпечує облік документів, що надійшли до фонду, їх систематизацію, предметизацію, технічну обробку і довготривале зберігання відповідно до санітарно-гігієнічних норм та нормативів розміщення документів.

3.1.5. Управляє фондом з метою оптимізації його обсягу, складу й ефективності використання.

3.2.   Створення довідково-пошукового апарату з використанням сучасних технічних засобів:

3.2.1. Здійснює аналітико-синтетичне опрацювання документів, що надійшли до фонду


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали