НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Перелік журналів, що входять в Web of Science

№№
з/п
Назва журналу Назва журналу
англ. мовою
Засновник Сайт журналу Примітки
1. Інформаційні технології і засоби навчання Information Technologies and Learning Tools Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Університет менеджменту освіти http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt Web of Science (ESCI), США
2. Новітня освіта Advanced Education Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://ae.fl.kpi.ua/ ESCI (Web of Science)
3. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

http://www.sportpedagogy.org.ua/index-r.html Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI)]

 

4. Физическое воспитание студентов Physical Education of Students Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://www.sportedu.org.ua/index-r.html Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI)]
5. Future Human Image (Образ людини майбутнього) Future Human Image Міжнародне філософсько-космологічне товариство http://www.fhijournal.org/?lang=uk
6. Kyiv-Mohyla Humanities Journal (Києво-Могилянський гуманітарний журнал) Kyiv-Mohyla Humanities Journal Національний університет «Києво-Могилянська акдемія» http://kmhj.ukma.edu.ua/ Web of Science (ESCI), США