НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Патріотичне виховання

Завантажити: З Україною в серці
: зб. поезій / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., Біла Л. О., Рубан А. І.]. – Київ : Фенікс, 2016. – 256 с.
Завантажено: 367, размер: 2.8 MB, дата: 06.Лис.2017

У жовтні 2015 р. Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України проведено Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Виховуємо громадянина – патріота України». Головною метою проведеного заходу було привернення уваги до питань формування патріотичної свідомості учнівської молоді за допомогою об’єднання зусиль бібліотеки й педагогічного колективу. У рамках заходу відбувся конкурс авторських патріотичних віршів учнів. Твори переможців конкурсу увійшли до збірника «З Україною в серці». У збірнику також використані роботи учасників конкурсу патріотичного малюнку.

Завантажити: Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи
: метод. рек. / [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017. – 103 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 16).
Завантажено: 488, размер: 1.6 MB, дата: 15.Вер.2017

Методичні рекомендації підготовлено з метою вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів з національно-патріотичного виховання. Висвітлено основні напрями, методи та форми роботи шкільної бібліотеки, розглянуто питання комплектування фонду літературою національно-патріотичного спрямування, підготовки рекомендаційних бібліографічних посібників, інформаційно-бібліографічного обслуговування учасників навчально-виховного процесу. У додатках вміщено орієнтовний план заходів із національно-патріотичного виховання у шкільній бібліотеці, інтернет-ресурси з питань патріотичного виховання. Видання призначено фахівцям бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, а також буде корисним усім, хто здійснює національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.

Патріотичне виховання в бібліотеках : рекомендаційний бібліографічний список / уклад.: Алла Іванівна Рубан, Ірина Іванівна Хемчян ; наук. ред. Тетяна Василівна Добко ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017.  – 44 с.

Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді : рек. покажч. літ. / КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека» ; [уклад. О. М. Туркало ; наук. ред. Н. С. Помфюк]. – Львів : КЗ ЛОР ЛОНПБ, 2016. – 68 с.

Україна – це МИ! Плекаємо патріотів України : рек. бібліогр. покажч. (на допомогу нац.-патріот. вихованню студентів – майбутніх педагогів) // Криворіз. держ. пед. ун-т, Наук. б-ка ; [упоряд. і бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко]. – Кривий Ріг, 2016. – 34 с.

Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді : зб. метод. матеріалів / [упоряд.: Ворфлік Л. В., Жеребкіна З. Г. ; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої, С. Є. Вольянської] ; Харків. акад. неперерв. освіти. – Харків, 2017. – 235 с.

Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. О. Костюк ; голов. ред. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 74 с. – (Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. для працівників б‑к ВНЗ ІІІ–IV р. а. держ. форми власності Хмельниц. обл. ; № 19).

Україна патріотична : наук.-популяр. журн. / Від. нац.-патріот. виховання М-ва молоді та спорту, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Наук. б-ка Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Каф. міжнар. туризму Ф-ту гот.-ресторан. бізнесу Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. – 2017. – № 1. – 72 с.

«Місія бібліотек навчальних закладів у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді» : Всеукраїнський форум.

«Місія бібліотек навчальних закладів у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді» : відеоролик.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ НА ДОПОМОГУ ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ
 1. Національно-патріотичне виховання (портал Міністерства молоді та спорту України).
 2. Національно-патріотичне виховання юного покоління (портал Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації).
 3. Міністерство оборони України : офіційний веб-сайт.
 4. Український інститут національної пам’яті.
 5. Інститут історії України НАН України.
 6. Громадські організації національно-патріотичного спрямування.
 7. Громадська організація „Молодіжний клуб Джура”.
 8. Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство „Меморіал” імені Василя Стуса.
 9. Національний музей історії України у Другій світовій війні.
 10. Національний музей „Меморіал жертв Голодомору”.
 11. Пластовий портал.
 12. Історична правда (розділ інтернет-газети „Українська правда”).
 13. Всеукраїнська громадська організація „Закінчимо війну”.
 14. Книга памяти Украины: электронная база данных.
 15. Центр досліджень визвольного руху.
 16. Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг „Реабілітовані історією”.
 17. Українське військо у XX–XXI столітті.
 18. Національно-патріотичне виховання (Електронна бібліотека НАПН України).
 19. Питання патріотичного виховання на сторінках збірника наукових праць „Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді” Інституту проблем виховання НАПН України.
 20. До проведення Першого уроку в навчальних закладах України (портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського).
 21. Національно-патріотичне виховання молоді (сайт Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради „Академія неперервної освіти”).
 22. Відділ національного виховання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 23. Національно-патріотичне виховання (блог кафедри теорії та методики виховання Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
 24. Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді (веб-сторінка НМЛ виховної роботи і формування культури здоров’я Комунального закладу „Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”.
 25. Виховання дітей та молоді (сайт Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
 26. Патріотичне виховання (сайт Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
 27. Мови різні – Україна одна: метод. матеріали (сайт Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
 28. Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді (сайт Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського).
 29. Патріотичне виховання (сайт Комунального закладу „Сумський обласний інститут післядипломної освіти”).
 30. Сучасна методика виховної діяльності (методичні рекомендації з патріотичного виховання на сайті Черкаського обласного інституту педагогічних працівників).
 31. Ми – патріоти Черкащини” : Інтернет-проект.
 32. Ігри патріотів Херсонщини” (сайт Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки)
 33. Майстер-клас із виготовлення пам’ятного знаку „Мак пам’яті”.
 34. Програма учнівського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
 35. Киричок В. А. Сучасні форми і методи патріотичного виховання молодших школярів у позаурочній діяльності
 36. Патріотичне виховання в школі
 37. Краєзнавство як дійовий засіб патріотичного виховання молоді
 38. Героїко-патріотичне виховання як фактор консолідації українського суспільства (з досвіду роботи бібліотек ЦБС Солом’янського району м.Києва
 39. Плекаємо патріотів України: (збірка статей освітян Черкащини з досвіду патріотичного виховання)

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали