НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності створено в 1999 р. із метою здійснення інформаційно-бібліографічної діяльності та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Основні напрями діяльності відділу

Відділ здійснює фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на досягнення наукового або науково-прикладного результату – нового знання, одержаного в процесі наукових досліджень і зафіксованого на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про результати науково-дослідної роботи, наукового відкриття тощо.
Науково-бібліотечна діяльність відділу полягає в забезпеченні виконання бібліотекою функцій згідно з її призначенням і місцем у системі інших наукових, освітніх, культурно-просвітніх та інформаційних установ й організацій як національного галузевого книгосховища, всеукраїнського науково-інформаційного, науково-методичного та координаційного центру мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, зокрема організації й ефективного використання інформаційних ресурсів, інформаційно-бібліографічного обслуговування, науково-методичної роботи тощо.

Основні завдання відділу

Проведення наукових досліджень із питань розвитку та вдосконалення наукової інформаційно-бібліографічної діяльності.
Здійснення оперативного та якісного інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки.
Забезпечення керівного складу НАПН України та провідних науковців вітчизняної педагогічної науки інформацією про нові надходження в бібліотеку документів відповідно до постійно діючих запитів у режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ).
Диференційоване обслуговування керівництва (ДОК) із метою задоволення їх потреб спеціально підготовленою інформацією, призначеною для вирішення управлінських завдань.
Розроблення нормативно-інструктивних і методичних матеріалів із питань інформаційно-бібліографічної діяльності.
Удосконалення довідково-пошукового апарату (ДПА) відділу в традиційній та електронній формах відповідно до „Системи каталогів і картотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського”.
Удосконалення використання в роботі освітянських бібліотек інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема системи автоматизації бібліотек (САБ).
Розвиток корпоративних зв’язків із провідними освітянськими бібліотеками України й зарубіжжя з питань інформаційно-бібліографічної діяльності.
Удосконалення процесу популяризування фондів та виховання інформаційної культури користувачів із застосуванням різноманітних форм і методів колективної та індивідуальної роботи.
Сприяння підвищенню професійної кваліфікації бібліотечних працівників із питань інформаційно-бібліографічної діяльності.
Надання консультативно-методичної допомоги працівникам бібліотеки та мережі освітянських бібліотек України, а також вивчення, узагальнення й упровадження в роботу відділу досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних бібліотек із питань інформаційно-бібліографічної діяльності.
Упровадження в практику роботи мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України результатів наукових досліджень ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Моніторинг упровадження в практику роботи мережі освітянських бібліотек результатів досліджень за завершеними НДР, здійснюваними у відділі.
Розширення співробітництва з бібліотеками наукових установ НАПН України, навчальних закладів різних рівнів акредитації, іншими організаціями за такими напрямами:

  • здійснення експертизи (рецензування) статей, рукописів наукової продукції тощо;
  • участь у наукових конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, інших масових заходах;
  • публікація в зарубіжних наукових виданнях результатів досліджень, які не є конфіденційною інформацією.

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ


CПІВРОБІТНИКИ

Вербова Віта Василівна

Посада: науковий співробітник   Google Академія   Електронний архів НАПН України

Горбенко Ніна Анатоліївна

Посада: науковий співробітник    Google Академія   Електронний архів НАПН України

Самчук Лариса Іванівна

Посада: науковий співробітник  Google Академія   Електронний архів НАПН України

Янюк Світлана Святославівна

Посада: молодший науковий співробітник  Google Академія   Електронний архів НАПН України


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали