НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Березівська Лариса Дмитрівна

Посада: директор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (2009)
Вчене звання: професор (2011), член-кореспондент НАПН України (2016)
Галузь: загальна педагогіка та історія педагогіки
Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України (2015)
Телефон: 380 (44) 467-22-14
E-mail:dnpb@i.ua

Google Академія   Електронний архів НАПН України

Народилася

м. Переяслав-Хмельницький Київської області.
Українка. Громадянка України.

Освіта

Київський університет імені Тараса Шевченка (1987), історик; аспірант Інституту педагогіки АПН України (1996–1998); кандидатська дисертація “Проблеми освіти та виховання в діяльності київських просвітницьких товариств (друга половина XIX – початок XX ст.)” (1998); докторант Інституту педагогіки АПН України (2004–2008); докторська дисертація “Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.” (2009).

Трудова діяльність

1987–1995 рр. – учитель історії Петропавлівсько-Борщагівської середньої школи Києво-Святошинського району Київської обл.;

1995–1996 рр. – науковий співробітник лабораторії впровадження педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України;

1996–1998 рр. – аспірант Інституту педагогіки АПН України;

1998–2000 рр. – науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

2000–2003 рр. – завідувач лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

2003–2004 рр. – вчений секретар Інституту педагогіки АПН України;

2004–2008 – докторант Інституту педагогіки АПН України;

2008 (10.01) – 2009 рр. провідний науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

2009 (01.11) – 2011 рр. – головний науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України;

2011 (01.11) – 2014 рр. – вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України;

з 22.10.2014 р. –  обіймає посаду в. о. директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського;

22.01.2015 р. – затверджена Президією НАПН України на посаді директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського;

16.12.2019 р. – затверджена Президією НАПН України на посаді директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Вибори директора бібліотеки

Автор (співавтор)

Приблизно 300 наукових праць із проблем методології історико-педагогічної науки; історії державної освітньої політики, реформування шкільної освіти, розвитку громадсько-педагогічного руху в Україні, диференційованого підходу до організації педагогічного процесу в історії української школи в ХІХ – на початку ХХІ ст.; педагогічного джерелознавства, біографістики, сухомлиністики, зокрема низки монографій і посібників для вищих навчальних закладів, а саме: “Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (1999)”, “Реформування шкільної освіти в Україні в ХХ столітті” (2008), “Маловідомі першоджерела української педагогіки (середина ХІХ – поч. ХХ ст.)” (2003, у співавторстві), “Українська педагогіка в персоналіях” (2005, у співавторстві); “Чепіга (Зеленкевич) Я. Ф.: вибрані педагогічні твори” (2006); “Нариси з історії новаторських навчальних закладів України (ХХ ст.) : навчальний посібник” (2010, у співавторстві); “Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” (2011); “Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія” (2013, у співавторстві); “Освітні реформи : місія, дійсність, рефлексія : монографія” (2013, у співавторстві); “Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х — 80‑ті рр. ХХ ст.)” (2017, у співавторстві), співавтор Концепції профільного навчання (2003), Енциклопедії освіти (2008) та ін. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту педагогіки НАПН України, спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Голова редакційних колегій періодичних видань: “Науково-педагогічні студії”, “Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського”, “Аналітичний вісник у сфері освіти”, збірника тез звітної науково-практичної конференції ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського “Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України”; член редакційної колегії журналів “Педагогіка і психологія”, “Педагогічний дискурс: теорія і практика”, наукового збірника “Історико-педагогічний альманах”, наукового журналу НАПН України “Education: Modern Discourses (Освіта: Сучасні дискурси)” та ін.

Нагороджена:

Почесною грамотою МОН України (2001), знаком “Відмінник освіти України” (2002), Почесною грамотою Інституту педагогіки АПН України (2003), Грамотою Верховної Ради України (2004), Дипломом ІІ ступеня АПН України як переможець конкурсу в 2004 р. на кращу роботу в номінації науково-методичних робіт для вчителів, викладачів (2004), Почесною грамотою АПН України (2007), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю М. П. Драгоманова (2013), Почесною грамотою НАПН України (2014), Дипломом ІІ ступеня НАПН України за монографію “Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія” (2013, у співавторстві) (2014), медаллю “Академік М. Д. Ярмаченко” (2015), Почесною грамотою Інституту педагогіки НАПН України (2015), Почесною грамотою Української асоціації Василя Сухомлинського (2015), медаллю “Незалежність України” (2016), Дипломом І ступеня НАПН України за науково-допоміжний покажчик “Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)” (2017), Подякою Науково-дослідного інституту українознавства за підтримку в проведенні Х Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та сприяння національно-патріотичному вихованню й залученню учнівської молоді до пізнання України (2016, 2017), Грамотою Президії Національної академії наук України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (2017), Почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди “Медаль Григорія Сковороди” (2017), Почесною грамотою Верховної Ради України (2017), Подякою НАПН України (2018), нагрудним знаком МОН України “Василь Сухомлинський” (2018), Подякою Київського університету імені Бориса Грінченка (2018).


Анонси та оголошення

03.06.2020

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у XXVIІ Всеукраїнських педагогічних інтернет-читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи». Захід відбудеться 30 вересня 2020 року.  Інформаційний лист

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали