НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Відділ комплектування та наукового опрацювання документів

Відділ комплектування та наукового опрацювання документнів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського створено в 2016 році в результаті об’єднання двох відділів: наукового опрацювання документів і організації каталогів та наукового комплектування фондів, які розпочали свою діяльність у 2000 р. У відділі створено сектор наукового комплектування фонду.

Головною метою діяльності відділу визначено забезпечення виконання всіх функцій ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського згідно з її призначенням і місцем у системі інших наукових, освітніх, культурно-просвітніх та інформаційних установ і організацій як науково-дослідного, інформаційного, організаційного та методичного центру мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 1. Науково-дослідна робота. Відділ здійснює фундаментальні й прикладні дослідження з питань наукового комплектування фонду бібліотеки й каталогознавства.
 2. Науково-бібліотечна діяльність відділу спрямована на комплектування й багатоаспектне розкриття складу та змісту фонду як національного книгосховища й депозитарію документів, насамперед педагогічної та психологічної тематики, а також надання вільного й багатоаспектного доступу до інформаційного ресурсу бібліотеки через створення інформаційно-пошукової системи в традиційній та електронній формі.
 3. Упровадження й моніторинг упровадження результатів науково-дослідних робіт, що передбачає оприлюднення, розповсюдження й використання продукції відділу (наукової, науково-виробничої, довідкової тощо).
 4. Наукове співробітництво передбачає участь фахівців відділу в налагодженні творчих зв’язків із науковими установами НАПН України, навчальними закладами всіх видів і рівнів акредитації, бібліотеками всіх типів і видів, іншими організаціями незалежно від форм власності (зокрема з іноземними) відповідно до чинного законодавства України.
 5. Проведення масових науково-практичних заходів – участь фахівців відділу в масових науково-практичних заходах різних рівнів (конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, круглих столах, дискусійних клубах тощо).
 6. Зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю відділ здійснює через оприлюднення результатів своєї діяльності на інформаційних стендах, у ЗМІ, на веб-порталі бібліотеки тощо.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 1. Проведення наукових досліджень із питань комплектування й каталогізування документів.
 2. Розроблення тематико-типологічного плану комплектування фонду бібліотеки та періодичне його корегування.
 3. Забезпечення максимального комплектування фонду бібліотеки, зокрема методом контролю за дотриманням виконання постанови „Про порядок доставляння обов’язкового примірника документів” і передплати фахових періодичних видань.
 4. Здійснення сумарного та індивідуального обліку документів.
 5. Здійснення наукового опрацювання вхідного документопотоку, а також ретрокаталогізування документів усіх видів на різних носіях інформації в ручному та автоматизованому режимах.
 6. Організація й удосконалення довідково-пошукового апарату бібліотеки в традиційній та електронній формі відповідно до „Системи каталогів і картотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського” для забезпечення вільного та багатоаспектного доступу до інформаційного ресурсу бібліотеки користувачам, зокрема віддаленим.
 7. Розроблення лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукової системи бібліотеки (представлення бібліографічних даних; формування авторитетних файлів індивідуальних і колективних авторів, предметних заголовків; таблиць класифікації УДК тощо).
 8. Розвиток взаємовигідних зв’язків із науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, представництвами іноземних держав, провідними освітянськими бібліотеками України й зарубіжжя з питань внутрішнього та міжнародного книгообміну й наукової каталогізації.
 9. Популяризування фондів і виховання інформаційної культури користувачів із застосуванням різноманітних форм і методів колективної та індивідуальної роботи з використанням ДПА бібліотеки.
 10. Розроблення нормативно-інструктивних, організаційно-управлінських, методичних матеріалів, які унормовують питання комплектування й каталогізування документів.
 11. Сприяння підвищенню професійної кваліфікації бібліотечних працівників; надання консультативно-методичної допомоги, а також вивчення, узагальнення й упровадження в роботу відділу досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних бібліотек із питань комплектування й каталогізування документів.
 12. Упровадження в практику роботи мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України результатів наукових досліджень за завершеними НДР, здійснюваними у відділі, їх моніторинг.

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

lobanovska_I_GЛобановська Інна Георгіївна

Освіта: вища, бібліотекар-бібліограф (у 1984 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука)

Трудова діяльність:

З 2016 р. – завідувач відділу наукового формування та опрацювання документних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
2012–2015 рр. – завідувач відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
2008–2012 рр. – заступник директора з науково-бібліотечної роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
2000–2008 рр. – завідувач відділу наукового опрацювання й каталогізації документів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
1977–2000 рр. – робота у Всесоюзному науково-дослідному інституті механізації тваринницьких ферм (бібліотекар, інженер з науково-технічної інформації, завідувач науково-технічної бібліотеки).

Наукові інтереси:

 • виникнення, становлення й розвиток інформаційно-пошукових систем бібліотек;
 • організація довідково-пошукового апарату бібліотек у традиційній та електронній формі;
 • лінгвістичне забезпечення електронних каталогів.

Google Академія   Електронний архів НАПН України

Працівники відділу

Зоріна Наталія Євгенівна, науковий співробітник   Google Академія   Електронний архів НАПН України

Коваленко Світлана Георгіївна, науковий співробітник    Google Академія     Електронний архів НАПН України

Соболєва Людмила Олександрівна, головний бібліограф

Хибник Ірина Соломонівна, головний бібліограф

Контакти

telephone Телефон: 380 (44) 440-66-22
email E-mail: vnokd@i.ua

СЕКТОР НАУКОВОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ

ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ

Працівники сектору

Мацибора Надія Григорівна, науковий співробітник

Довгалюк Олена Миколаївна, головний бібліотекар

Єршова Любов Михайлівна, головний бібліотекар

Дунаєва Любов Михайлівна, головний бібліотекар

Контакти

telephone Телефон: 380 (44) 440-66-22
email E-mail: komplekt24@i.ua

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ ВІДДІЛУ

Завантажити: Лобановська І. Г. Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації
: практ. посіб. / уклад.: Лобановська Інна Георгіївна ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 105 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 20).
Завантажено: 3, размер: 1.3 MB, дата: 03.Січ.2020

Завантажити: Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти
: метод. рек. / уклад.: І. Г. Лобановська ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – 63 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 17) (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16 (363/364), серпень).
Завантажено: 1086, размер: 1.7 MB, дата: 20.Вер.2018

Завантажити: Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи
: практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Т. В. Добко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, І. І. Хемчян та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян]. – Київ, 2019. – 359 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”; вип. 21).
Завантажено: 30, размер: 5.5 MB, дата: 30.Чер.2019

Завантажити: Бібліографічне оформлення наукових робіт
: метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12).
Завантажено: 23, размер: 1.3 MB, дата: 13.Лют.2017

Завантажити: Доукомплектування фондів бібліотек освітянської мережі МОН України та НАПН України
: метод. рек. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Н. С. Плужнікова ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Київ : [б. в.], 2010. – 24 с.
Завантажено: 19, размер: 395.8 KB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Індексування документів ключовими словами
: метод. рек. / [уклад.: І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 53 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 9).
Завантажено: 23, размер: 1.1 MB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Каталоги й картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
: пам’ятка користувача / [уклад.: Р. П. Гаврилюк, Ю. Ю. Мішина ; наук. ред.: Т. Ф. Букшина, В. А. Зотова] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2004. – 32 с.
Завантажено: 11, размер: 630.6 KB, дата: 14.Лип.2017

Завантажити: Моніторинг надходжень документів до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
: метод. рек. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд. Л. М. Бондар; наук. ред. Н. С. Плужнікова]. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с.
Завантажено: 14, размер: 397.5 KB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
: [практ. посіб.] / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського [авт.-упоряд.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян … І. Г. Лобановська … О. Г. Помчалова та ін.]. – Київ, 2002. – 62 с. – (Шкільний світ ; № 42/43 (170/171), листопад).
Завантажено: 16, размер: 3.0 MB, дата: 14.Лип.2017

Завантажити: Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології
: практ. посіб. / уклад.: І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна ; наук. ред. І. Г. Лобановська // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 401–531.
Завантажено: 35, размер: 2.0 MB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Робочі таблиці ББК для шкільних бібліотек
/ уклад.: І. Г. Лобановська, О. А. Чернюк // Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу : [практ. посіб.] / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2003. – 23 с. – (Шкільний світ ; № 13 (189), квітень).
Завантажено: 22, размер: 733.6 KB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі
: Організація, ведення й редагування : метод. рек. / [уклад.: Лобановська І. Г. , Гаврилюк Р. П., Помчалова О. Г., Дубова Л. Г., Іванова Н. С., Гузняєва І. А., Коваленко С. Г. ; за заг. ред. Лобановської І. Г.] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2006. – 166 с.
Завантажено: 26, размер: 1.3 MB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
: практ. посіб. / [уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – 64 с. – (Шкільна бібліотека плюс ; № 1/2 (157/158), січень) (Сер. „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 6). – До 10-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Завантажено: 18, размер: 2.0 MB, дата: 14.Лют.2017


Анонси та оголошення

31.03.2020

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивного настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

flowers9

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

26.03.2020

Шановні користувачі!

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна, тел. 099-759-14-71).

Всі матеріали

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали