НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Міжнародна науково-практична конференція «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України»

17 листопада 2016 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського за сприяння МОН України та НАПН України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України». Наукова дискусія тривала навколо проблем сучасних тенденцій формування національного інформаційного простору, бібліотечно-інформаційного забезпечення освіти, менеджменту управлінської діяльності, інноваційних підходів в організації бібліотечної роботи, розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотечних центрів тощо.

Відкрила конференцію директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України Л. Д. Березівська. Із вітальним словом виступили д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України О. В. Сухомлинська; начальник відділу комунікацій Державної наукової установи Інституту модернізації змісту освіти МОН України О. В. Николюк.

У роботі заходу взяли участь науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, представники МОН України та НАПН України, директори й бібліотечні фахівці національних і державних бібліотек України, наукових установ, науково-педагогічні працівники ВНЗ різних регіонів України, науковці Педагогічного музею України, завідувачі бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, методисти, бібліотекарі професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, а також науковці з Польщі, Республіки Казахстан, Білорусі. Відбулося нагородження освітянських бібліотек-ювілярів.

На пленарному засіданні з доповідями виступили д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України Л. Д. Березівська (Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти); д-р наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка О. В. Воскобойнікова-Гузєва (Трансформація інформаційної діяльності: виклики і можливості для освіти, науки, практики); канд. іст. наук, директор Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ О. М. Василенко; д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ С. М. Лобода; канд. іст. наук, доцент, завідувач відділу з охорони інтелектуальної власності НБУВ О. Г. Кириленко (Організація роботи з охорони інтелектуальної власності як стратегічний напрям в управлінні науковою бібліотекою); канд. техн. наук, старш. наук. співроб., завідувач відділу бібліометрії та наукометрії НБУВ Л. Й. Костенко (Система наукового декларування); канд. іст. наук, заступник директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського С. М. Зозуля (Основні напрями науково-дослідної роботи в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського).

У рамках конференції працювало дві секції: «Інтегровані галузеві інформаційні ресурси: партнерство та ефективність», «Наукові дослідження молодих учених: результати, проблеми, перспективи».

Під час обговорень наголошено, що одним із пріоритетних напрямів державної політики сучасної України є створення й розвиток відкритої мережі інформаційних ресурсів, їх інтегрування. До базових засад, що визначають рух України до інформаційного суспільства, належать: формування єдиного інформаційно-комунікаційного простору як частини світової інформаційної інфраструктури; задоволення потреб суспільства в інформації; підвищення рівня освіти, науково-технічного й культурного обміну за рахунок розширення регіональної, національної та міжнародної інформаційної взаємодії. Сукупність цих аспектів обумовлює, що бібліотека вступає в стадію трансформації як власне інформаційно-бібліотечного обслуговування, так і функціональної спрямованості бібліотечної діяльності, що стає багатоаспектною, динамічною, різноманітною. Розвиваються й трансформуються під впливом інтелектуалізації соціально-економічного життя України нові напрями та форми бібліотечної діяльності, що сприяють задоволенню інформаційних потреб користувачів бібліотек.

Відбулося підписання угоди між Радами молодих вчених Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Для шанувальників книги демонструвалася книжкова виставка «Науково-інформаційна та науково-методична продукція Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського і мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України» та діяла музейна виставка Педагогічного музею України «Василь Сухомлинський: світовий вимір».

За підсумками конференції схвалено проект рекомендацій.

Матеріал підготувала
заступник директора з наукової роботи
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,
канд. іст. наук, С. М. Зозуля

2016.11.17-02 2016.11.17-03
2016.11.17-04 2016.11.17-05
2016.11.17-06 2016.11.17-07
2016.11.17-08 2016.11.17-09
2016.11.17-10 2016.11.17-11
2016.11.17-12 2016.11.17-13
2016.11.17-14

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали