НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ Я. ЧЕПІГИ (ЗЕЛЕНКЕВИЧА)

Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Айвазова Л. М., Бублик Н. М., Стельмах Н. А. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 135, [8] с. – (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 9).
 1. Азбука трудового виховання й освіти. Основи організації трудової школи з методологією початкового навчання : підруч. для прац. різних установ соц. виховання, студ. ін-тів нар. освіти і учнів пед. шкіл. – Київ : Держ. вид-во, 1922. – 146 с.
 2. Арифметичні правила для початкових шкіл. – Вид. 2-ге. – Київ : Друк. «Петро Барський», 1918. – 40 с.
 3. Брехливість у справі виховання // Світло. – 1912. – Кн. 4. – С. 3–15.
 4. Буквар : для шкіл грамоти I ступеня. – Харків : Рад. шк., 1933. – 60 с.
 5. Веселка : граматка до науки читання й писання. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Держ. вид-во, 1922. – 113 с.
 6. Вибрані педагогічні твори : навч. посіб. / упоряд., наук. ред. Л. Д. Березівська / Ін-т педагогіки АПН України. – Харків : ОВС, 2006. – 328 с.
 7. Використання наочного приладдя при операціях з числами (Перший концентр): робітна бібліотека вчителя (Серія помучителя).  – Вип. 72. – Харків : ДВОУ «Радянська школа», 1932. – 27 с.
 8. Життя та числа: задачник за комплексами сільських трудових шкіл. Рік другий. – Державне видавництво України, 1928. – 90 с.
 9. Життя та числа: задачник за комплексами. Рік третій. – Державне видавництво України, 1927. – 97 с.
 10. Завдання моменту // Шлях освіти. – 1997. – № 2. – С. 53–54.
 11. Задачник для початкового навчання. Рік другий. – Вид. 4-те, випр. – Київ : Держ. вид-во, 1922. – 67 с.
 12. Задачник для початкових народних шкіл з додатком практичних задач. Рік третій. – Видан. накладом Тов-ва «Шкільний підручник». – Київ : Держ. друкарня, 1918. – 96 с.
 13. Задачник для початкових народних шкіл. Рік другий. – Накладом Т-ва «Час» у Києві, 1917. – 63 с.
 14. Значіння руху й діяльності в розвитку дитини // Путь просвещения. – 1922. – № 2. – С. 118–126.
 15. Метод цілих слів: із схематичним планом роботи за букварем «Перший крок». – Книгоспілка, 1924. – 24 с.
 16. Методика навчання в трудовій школі першого концентру. – Вид. 2-ге, допов. та змін. – Харків : Держ. вид-во «Рад. шк.», 1931. – 285 с.
 17. Методика усної лічби та вправи у перших групах семирічки. – Харків : Держ. вид-во «Рад. шк.». – 19 с.
 18. Методика роботи з підручником математики. Рік 2. – Харків : «Рад. шк.», 1933. – 28 с.
 19. Методичні замітки до навчання грамоти по звуковому  методу. – Вид-во «Українська школа» під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка. – № 11. – 39 с.
 20. Методичні поради до букваря: для шкіл грамоти. – Харків : Держ. вид-во «Радянська школа», 1934. – 36 с.
 21. Методичні поради до роботи з читанкою першого класа. – Харків : Держ. вид-во «Рад. шк.», 1934. – 38 с.
 22. Моральне внушіння в справі виховання. – Київ : Видавниче т-во «Час», 1924. – № 3. – 15 с.
 23. Навчання грамоти без букваря // Вільна українська школа. – 1919 – 1920. – № 1–3. – С. 40–44.
 24. Народна освіта в Північно-Сполучених Державах // Світло. – 1911. – Кн. 6. – С. 43–46.
 25. Народний учитель і національне питання // Світло. – 1912. – Кн. 1 – С. 15 – 25.
 26. Не забудьте пом’янути… // Світло. – 11. – Кн. 8. – С. 34 – 36.
 27. Педагогічна робота в літніх оздоровчих закладах (майданчики, колонії, санаторії). – Харкіа : Держ. вид-во «Рад. шк.». – 23 с.
 28. Педологія, або наука про дітей // Світло. – 1911. – Кн. 5. – С. 4–9.
 29. Переймання // Путь просвещения. – 1922. – № 6. – С. 124–135.
 30. Письмо в школі: методичний підручник для вчителя. – Т-во «Дзвін» : Вид-во «Українська школа» під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка, 1918. – 39 с.
 31. Практична трудова педагогіка. – Харків – Київ : «Книгоспілка», 1924. – 120 с.
 32. Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики : зб. психопед. ст. – Київ : Друкарня Першої Київської Артілі Друкарської справи, 1913. – 156 с.
 33. Псіхо-фізіологічні основи правопису // Світло. – 1911. – Кн. 9. – С. 61–71.
 34. Річевий (наочний) метод навчання // Світло. – 1914. – Кн. 5. – С. 28–39.
 35. Робоча книжка з математики : перший і другий роки. – Харків : Держ. вид-во України, 1930. – 198 с.
 36. Розвиток органів почуття та їх значення у вихованні дитини // Путь просвещения. – 1922. – № 5. – С. 97–124.
 37. Самовиховання вчителя. – Вид. 2-ге. – Вид-во «Українська школа» під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка. – № 2. – С. 3–31.
 38. Соціалізація народної освіти // Вільна українська школа. – 1917. – жовт. (№ 2.). – С. 75–83.
 39. Страх і кара та їх вплив на характер і волю дитини: психо-педагогічний нарис. – Київ : Видав. т-во «Час», 1924. – 32 с.
 40. Тимчасові програми для нижчих початкових шкіл на 1918–19 шкільний рік (критичний нарис) // Вільна українська школа. – 1918 – 1919. – № 5. – C.  291–297.
 41. Труд і гра яко фактори виховання // Путь просвещения. – 1923. – № 9–10. – С. 85–104.
 42. *Трудовий принцип і метод. – Вид. 1-ше. – Київ : Всеувито, 1920. – 24 с.
 43. Уява і мислительна та творча діяльність дитини // Світло. – 1914. – кн. 9. – С. 13–40.
 44. Читання і робота над книжкою в першому концентрі політехнічної школи: методична біб-ка вчителя. – Харків : ДВОУ «Радянська школа», 1932. – Вип. 49. – 27 с.
 45. Читання з поясненнями в сучасній школі на Вкраїні // Світло. – 1913. – кн. 6. – С. 8–14. – кн. 7. – С. 12–21.

Із цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського

            (*) – астериксом позначені видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського