НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія соколянський

Бібліографія праць І. П. Соколянського

1. *Артикуляційні схеми в рецепторній та ефекторній мові глухонімих / І. П. Соколянський // Укр. вісн. експериментальної педагогіки та рефлексології. – 1927. – Вип. 2. – С. 129-142.
2. *Брайлевский экран : (об использовании азбуки Брайля при обучении глухих и глухонемых) / И. А. Соколянский // Жизнь глухонемых. – 1941. – № 5. – С. 19-20.
3. Буквар для індивідуального навчання дорослих глухонімих / І. П. Соколянський. – К. : Рад. школа. – 1959. – 132 с.
4. Дещо з основних питань радянської педагогіки / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1928. – № 12. – С. 6-12.
5. Деякі питання радянської педагогіки / І. П. Соколянський // Дит. рух. – 1928. – № 10. – С. 19-21.
6. Дитрух-школа-учитель / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1925. – № 5. – С. 15-21.
7. Дитячий рух – соціальне виховання / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1925. – № 1. – С. 15-19.
8. *До питання про методику праці в комдитгрупах і установах соціального виховання / І. Соколянський // Дит. рух. – 1925. – № 2. – С. 9-20
9. *На педагогічні теми / І. П. Соколянський // Вільна укр. шк. – 1917. – № 1. – С. 7-10.
10. Некоторые особенности слепоглухонемых детей до поступления их в школу-клинику / И. А. Соколянский // Известия Академии педагогических наук РСФСР. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1962. – Вып. 121 : Обучение и воспитание слепоглухонемых. – С. 112-142.
11. Несколько замечаний о слепоглухонемых / И. А. Соколянский // Антология педагогической мысли Украинской ССР / Акад. пед. наук СССР ; сост. Н. П. Калениченко ; редкол.: Фоменко М. В., Кондуфор Ю. Ю. , Ярмаченко Н. Д. [и др.]. – М. : Педагогика, 1988. – С. 407-416.
12. Несколько замечаний о слепоглухонемых и об авторе этой книги : [предисловие] / И. А. Соколянский // Скороходова, О. И. Как я воспринимаю и представляю окружающий мир / О. И. Скороходова ; [отв. ред. проф. И. А. Соколянский]. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1954. – С. 3-13.
13. *О пальцевой речи (дактилология) / И. А. Соколянский // Жизнь глухонемых. – 1941. – № 2. – С. 11-13.
14. О пальцевой речи / И. А. Соколянский // Обучение и воспитание глухих : сб. материалов / сост.: А. И. Дьяченко, А. Д. Доброва, Я. А. Новиков. – М. : ГУПИ, 1959. – С. 93-99.
15. Обучение слепоглухонемых детей / И. А. Соколянский // Дефектология. – 1989. – № 2. – С. 75-84.
16. Обучение слепоглухонемых детей / И. А. Соколянский // Известия Академии педагогических наук РСФСР.. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1962. – Вып. 121 : Обучение и воспитание слепоглухонемых. – С. 15-30.
17. *Оля Скороходова / И. А. Соколянский // Соц. обеспечение. – 1940. – № 2. – С. 3-6.
18. Організація педагогічного процесу за комплексовою системою, методика і методична техніка / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1926. – № 1. – С. 11-16.
19. *Основні принципи системи роботи піонерської організації / І. Соколянський // Дит. рух. – 1929. – № 1. – С. 4.
20. Педагогіка школи та родини в системі соціяльного виховання / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1928. – № 10. – С. 3-14.
21. Педагогічна практика / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1926. – № 12. – С. 1-8.
22. Подготовка слепоглухонемого подростка к производительному труду в условиях домашнего воспитания / И. А. Соколянский // Известия Академии педагогических наук РСФСР. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1962. – Вып. 121 : Обучение и воспитание слепоглухонемых. – С. 65-107.
23. Про дисципліну / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1927. – № 2. – С. 1-10.
24. *Про ланцюгову методику навчання глухонімих усної мови (стенограф. конспект доп. на Всерос. конф. сурдопедагогів у Москві 18-25 трав. 1929 р.) / І. П. Соколянський // Укр. вісн. рефлексології та експериментальної педагогіки. – 1930. – Вип. 1. – С. 23-32.
25. Про методику праці в комдитрухах й установах соцвиху / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1925. – № 12. – С. 23-35.
26. Про навчання українських глухонімих дітей рідній мові / І. П. Соколянський // Світло. – 1911. – Січ. (кн. 5.) – С. 46-49.
27. Про поведінку особистості / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1925. – № 4. – С. 7-20.
28. Про так зване читання з губ глухонімими / І. П. Соколянський // Укр. вісн. рефлексології та експериментальної педагогіки. – 1926. – № 2. – С. 42-59.
29. Соціальні й біологічні моменти в дитячому русі / І. П. Соколянський // Шлях освіти. – 1924. – № 6. – С. 206-208.
30. Ув’язка соцвиху з дитячим рухом / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1925. – № 2. – С. 13-19.
31. Усвоение слепоглухонемым ребенком грамматического строя словесной речи / И. А. Соколянский // Дефектология. – 1999. – № 2. – С. 58-60.
32. *Установа для сліпоглухонімих на Україні / І. П. Соколянський // Всесвіт. – 1928. – № 21. – С. 14-15.
33. Школа та дитрух на Україні / І. П. Соколянський, В. Арнаутів // Рад. освіта. – 1925. – № 5. – С. 11-15.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського

(*) – знаком астериск помічені матеріали, які відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського