НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць вченого (М. М. Грищенка)

 1. А. С. Макаренко – видатний радянський педагог–новатор / М. М. Грищенко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в життя. – Львів : Львів. держ. ун-т, 1964. – С. 21–25.
 2.  А. С. Макаренко про роботу вихователя. – Київ : Ін-т дефектології, 1949. – 43 с.
 3.  Авторитет радянського вчителя / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1956. – 12 груд.
 4.  Активно досліджувати проблеми педагогіки вищої школи / М. М. Грищенко // Вища і середня педагогічна освіта : республік. наук.– метод. зб. – Київ: Рад. шк. – 1968. – Вип. 2. – С. 3–10.
 5.  Братня допомога народів СРСР у відбудові шкіл Радянської України / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1952. – № 4. – С. 3–8.
 6.  В старій школі на Україні : кн. для читання історії УРСР. – Київ : Рад. шк., 1961. – Ч. ІІ. – 98 с.
 7.  Важливі дидактичні дрібниці / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1968. – 3 лют.
 8.  Вивчення байки в школах глухонімих. – Київ: Ін-т дефектології, 1950. – 9 с.
 9.  Вивчення геометричного матеріалу на уроках арифметики в молодших класах сліпих. – Київ : Ін-т дефектології, 1950. – 16 с.
 10.  Викладання історії в початковій школі / М. М. Грищенко // Рад. освіта – 1 груд.
 11.  Викладання педагогіки в КДУ до Великого Жовтня. Історія Київського університету. – Київ : КДУ, 1959. – С. 32–39.
 12.  Викладач педагогічного вузу. Яким він повинен бути? / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1971. – № 6. – С. 78–82.
 13.  Використання художньої літератури на уроках історії / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1946. – № 4. – С. 57–63.
 14.  Використання художньої літератури на уроках історії СРСР в спеціальних школах / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1953. – С. 36–45.
 15.  Вимоги до лекції на заочному відділенні / М. М. Грищенко // Матеріали науково–методичної ради КДУ. – Київ : КДУ, 1960. – 32 с.
 16.  Високе покликання радянського вчителя. – Київ : Рад. Україна. – 1961. – 72 с.
 17.  Виховання почуття братерської дружби народів СРСР на уроках історії / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1952. – 11 серп.
 18.  Виховання почуття пролетарського інтернаціоналізму у іроцесі викладання історії СРСР / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1955. – № 5. – С. 9–18.
 19.  Виховувати молодь на героїчних традиціях / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1947. – 20 лют.
 20.  Вищій ступінь педагогічної освіти / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1965. – № 5. – С. 9–16.
 21.  Вказівки до організації методичної роботи в спеціальних школах. – Київ : Ін‑т дефектології, 1950. – 32 с.
 22.  Вказівки про запровадження навчальних планів і програм шкіл УРСР у школах Закарпатської України в 1945–1946 навчальному році (1–4 класи). – Київ : Рад. шк., 1945. – 15 с.
 23.  Всенародна допомога / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1947. – 31 жовт.
 24.  Всеобщее обучение – великое завоевание советского народа / М. М. Грищенко // Правда Украины. – 1948. – 24 авг.
 25.  Вчений і вчитель / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1971. – 13 січ.
 26.  Вчись самостійно працювати. – Київ, 1969. – 93 с.
 27.  Два тижні шкільних іспитів у школі / М. М. Грищенко // Правда України. – 9 черв.
 28.  Деякі зауваження до викладання конституції СРСР і УРСР у школі / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1945. – 27 квіт.
 29.  Дидактичні поради молодому викладачеві. – Київ, 1973. – 68 с.
 30.  До історії ліквідації неписьменності на Україні / М. М. Грищенко // Вісн. Київ. ун-ту. – 1969. – № 11. – С. 18–25.
 31.  До конкурсу на кращу сільську школу / М. М. Грищенко // Бюл. Київ. окружн. метод. комітету. – 1928. – № 7/8. – С. 8–10.
 32.  До питання про роботу з слабозорими дітьми. – Київ : Ін-т дефектології, 1950. – 41 с.
 33.  До проблеми кадрів для масової 4–х річної школи / М. М. Грищенко // Пролетар. правда. – 1930. – 4 верес.
 34.  Допомога Київського університету в навчально–виховній роботі загальноосвітньої школи / М. М. Грищенко // 3 досвіду науково–методичної роботи в КДУ. – Київ, 1966. – 21 с.
 35.  Досліджувати найважливіше, впроваджувати найефективніше / М. М. Грищенко, А. Д. Бондар // Рад. шк. – 1966. – № 3. – С. 19–22.
 36.  Думки про вчителя / М. М. Грищенко // Сталин. племя. – 1949. – 17 авг.
 37.  За бойові темпи в підготовці до нового навчального року / М. М. Грищенко // Пролетар. правда. – 1930. – 18 лип.
 38.  За високий ідейний рівень навчально-виховної роботи / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1949. – 1 верес.
 39.  За високу якість навчання і виховання / М. М. Грищенко // Сталин. племя. – 1946. – 1 верес.
 40.  За дальший розвиток університетської освіти / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1958. – 13 груд.
 41.  За творче використання спадщини А. С. Макаренка / М. М. Грищенко // Рад. Україна. – 1958. – 3 берез.
 42.  За творче опрацювання проблем педагогічної науки / М. М. Грищенко, С. Х. Чавдаров // Рад. шк. – 1958. – № 1. – С. 3–17.
 43.  Заходи до поліпшення організації і викладання педагогічної практики студентів університету / М. М. Грищенко // Матеріали науково–методичної ради КДУ. – Київ, 1961. – Вип. VII. – 9 с.
 44.  Іван Франко у шкільних підручниках / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1956. – С. 21–30.
 45.  Ідейно–політичне виховання у викладанні історії СРСР / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1947. – 12 груд.
 46.  Інструмент майстерності / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1962. – 14 лип.
 47.  К. Д. Ушинський : до 150-річчя з дня народження / М. М. Грищенко. – Київ : Тов-во “Знання” УРСР, 1974. – 61 с.
 48.  Лекція першокурсника / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1972. – 8 квіт.
 49.  Літературна читанка для VII класу допоміжної школи / М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк., 1956. – 48 с.
 50.  Мета – готувати вчителя–дослідника / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1973. – 31 берез.
 51.  Методичні вказівки до розв’язання текстових арифметичних задач учнями молодших класів глухонімих / М. М. Грищенко. – Київ : Ін-т дефектології, 1950. – 16 с.
 52.  Місце Д. І. Багалія в українській історіографії / М. М. Грищенко // Україна. – 1932. – № 1/2. – С. 12–14.
 53.  Моральне виховання учнів школи / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1956. – серп.
 54.  На допомогу трудовій школі / М. М. Грищенко / М. М. Грищенко // Пролетар. правда. – 1928. – 28 листоп.
 55.  Навчальні екскурсії в школі / М. М. Грищенко // Сталин. племя. – 1946. – 19 черв.
 56.  Навчально–виховна робота з першокурсниками / М. М. Грищенко // 3б. наук. пр. – Київ : Вища шк., 1974. – 123 с.
 57.  Найважливіші завдання викладання історії СРСР / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1949. – № 3. – С. 14–21.
 58.  Найдорожча дисертація / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1968. – 27 січ.
 59.  Наочність при вивченні арифметики в школах глухонімих та допоміжних / М. М. Грищенко. – Київ : Ін-т дефектології, 1950. – 18 с.
 60.  Народна допомога школі / М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк., 1948. – 48 с.
 61.  Народна освіта в західних областях Української РСР / М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк., 1960. – 158 с.
 62.  Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР (1917–1967) : монографія / авт. кол.: І. Б. Баскіна, Є. С. Березняк, А. Г. Бондар, Г. К. Гончаренко, М. М. Грищенко [та ін.] ; редкол.: А. Г. Бондар, О. Г. Дзеверін, Г. С. Костюк та ін. – Київ : Рад. шк., 1967. – 482 с.
 63. Народна освіта на Україні між лютневою буржуазно–демократичною та Великою Жовтневою соціалістичною революціями / М. М. Грищенко // Вища і середня педагогічна освіта : республік. наук.–метод. зб. – Київ : Вища шк., 1974. – Вип. 7. – С. 122–128.
 64.  Науково–дослідна робота з питань політехнічного навчання та морального виховання / М. М. Грищенко. – Київ, 1957. – 30 с.
 65.  Наукову основу організації і керівництву самостійною працею студентів / М. М. Грищенко // Вища і середня педагогічна освіта : республік. наук.–метод. збірник. – Київ : Рад. шк., 1971. – Вип. 1. – С. 11–17.
 66.  Наші діти – наше майбутнє / М. М. Грищенко, В. О. Сухомлинський // Рад. Україна. – 1964. – 20 груд.
 67.  Невідкладні завдання педагогічної науки // М. М. Грищенко, С. Х. Чавдаров // Рад. шк. – 1956. – № 9. – С. 11–21.
 68.  Невпинно підносити якість роботи спеціальних шкіл / М. М. Грищенко. – Київ, 1950. – 43 с.
 69.  Невтомна спрага / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1968. – 14 лют.
 70.  НОТ студента в учебный план / М. М. Грищенко // Вестн. высш. шк. – 1973. – № 10. – С. 21–28.
 71.  Об объеме знаний, умений и навыков с основ промышленного с/х производства для школ с производственным обучением / М. М. Грищенко // Материалы республик. науч.–практ. конф. по вопросам производственного обучения в школах Укр. ССР. – Київ : Рад. шк., 1958. – С. 28–32.
 72.  Обласні науково–педагогічні конференції Донбасу / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1948. – 8 жовт.
 73.  Опитування і оцінка знань учнів з історії / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1948. – № 7. – С. 32–39.
 74.  Опыт достойный подражания / М. М. Грищенко // Совет. Украина. – 1959. – № 10. – С. 32–37.
 75.  Організація методичної робота в спеціальній школі-інтернаті / М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк. – 1955. – 48 с.
 76.  Організація роботи радянської школи / М. М. Грищенко // 3б. «Радянська школа та організація її роботи». – Київ : Рад. шк., 1946. – С. 41–52.
 77.  Патріотичне виховання дітей в сім’ї / М. М. Грищенко, С. Х. Чавдаров. – Київ : Знання, 1956.
 78.  Педагогічна наука в роки Великої Вітчизняної війни радянського народу / М. М. Грищенко // Вісн. Київ. ун-ту. – 1961. – Вип. І., № 3. – С. 4–12.
 79.  Педагогічна наука в Українській РСР до 40–річчя Великого Жовтня / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1957. – № 6. – С. 21–32.
 80.  Письмові роботи в молодших класах допоміжної школи / М. М. Грищенко. – Київ : Ін-т дефектології, 1950. – 21 с.
 81.  Підготовка і організація випускних і переводних іспитів у школі / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1945. – 20 квіт.
 82.  Планування, облік і документація в спеціальних школах–інтернатах / М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк., 1955. – 86 с.
 83.  Плануваня і облік роботи в спеціальних школах / М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк., 1949. – 32 с.
 84.  Подвиг// Рад. освіта. – 1968. – 13 січ.
 85.  Подолати мовні дефекта у учнів / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1954. – № 39.
 86.  Позакласна робота з історії / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1950. – 21 жовт.
 87.  Поліпшити керівництво самостійною роботою студентів педвузів / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1953. – № 2. – С. 32–43.
 88.  Поліпшити якість роботи спеціальних шкіл / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1948. – 6 серп.
 89.  Поліпшувати підготовку вчителів для загальноосвітньої школи в системі університетської освіти / М. М. Грищенко // Вища педагогічна освіта : республік. наук.–метод. зб. – Київ : Рад. шк., 1965. – Вип. 1. – С. 25–34.
 90.  Поліпшувати якість підготовки спеціалістів для народного господарства і культури / М. М. Грищенко // Вища і середня педагогічна освіта : республік. наук.–метод. зб. – Київ : Рад. шк., 1969. – Вип. 3. – С. 17–21.
 91.  Пополняются психолого–педагогические знания / М. М. Грищенко // Вестн. высш. шк. – 1974. – № 6. – С. 51–54.
 92.  Посібник для студентів з педагогічної практики. – Київ : КДУ, 1962. – Вип. 2. – 84 с.
 93.  Похід у школу / М. М. Грищенко // Пролетар. правда. – 1929. – 22 трав.
 94.  Початкова школа на Україні перед Великим Жовтнем / М. М. Грищенко // Почат. шк. – 1971. – № 11. – С. 21 –28.
 95.  Про викладання історії в початковій школі / М. М. Грищенко // 3б. «На допомогу вчителеві початкової школи». – Київ: Рад. шк., 1945. – С. 118–124.
 96.  Про деякі психолого–дидактичні вимоги до вузівської лекції / М. М. Грищенко, В. В. Літянський // Вища і середня педагогічна освіта : республік. наук.-метод. зб. – Київ : Рад. шк., 1978. – Вип. 10. – С. 11–16.
 97.  Про екскурсії у викладанні вітчизняної історії / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1947. – № 2. – С. 48–51.
 98.  Про обсяг знань / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1958. – 10 трав.
 99.  Про роботу бібліотеки в спеціальних школах / М. М. Грищенко. – Київ : Ін-т дефектології, 1950. – 18 с.
 100.  Програма з курсу «Педагогіка» / М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк., 1963. – 20 с.
 101.  Проекція у завтра / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1971. – 12 трав.
 102.  Пути повышения уровня педагогической подготовки студентов университета / М. М. Грищенко // Совет. педагогика. – 1965. – № 3. – С. 101–105.
 103.  Развитие народного образования в Украинской ССР / М. М. Грищенко // Совет. педагогика. – 1954. – № 4. – С. 32–41.
 104.  Режим праці студента під час іспитів / М. М. Грищенко // За радянські кадри. – 1959. – № 4.
 105.  Розвиток загальноосвітньої школи в Українській РСР / М. М. Грищенко // Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР за 50 років : тези ювілейної наукової сесії. – Київ : Рад. шк., 1967. – С. 21–25.
 106.  Розвиток народної освіти на Україні за роки Радянської лади / М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк.,1957. – 44 с.
 107.  Розвиток народної освіти після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в період будівництва соціалізму / М. М. Грищенко // Укр. рад. енциклопедія. – Київ, 1965. – Т. XVII. – С. 54–89.
 108.  Розвиток педагогічної науки в Київському університеті за 50 років / М. М. Грищенко // Вісн. Київ. університету. – 1967. – № 9. – С. 18–27.
 109.  Розвиток спеціальних шкіл на Україні за 40 років / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1957. – 12 серп.
 110.  Роки давні й сьогочасні / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1965. – 20 лют.
 111.  Роль Київського університету в розвиткові народної освіти і культури / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1959. – № 9. – С. 84–88.
 112.  Самостійна робота учнів старших класів / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1951. – № 3. – С. 37–40.
 113.  Світла туман не закриває / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1972. – 25 листоп.
 114.  Світло чистого джерела / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1971. – 27 листоп.
 115.  Сорок років розвитку радянської школи в Українській РСР / М. М. Грищенко // Розвиток народної освіти і педагогічної науки в УРСР (1917–1957). – Київ, 1957. – Т. VI. – С. 24–47.
 116.  Спадщина К. Д. Ушинського і питання педагогіки вищої школи. – Київ, 1975. – 166 с.
 117.  Сторінки великої дружби / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1972. – № 12. – С. 22–24.
 118.  Строительство советской школы в Украинской ССР (1917‑1920) / М. М. Грищенко // Совет. педагогика. – 1958. – № 1. – С. 16–27.
 119.  Струми симпатії / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1968. – 28 лют.
 120.  Сухомлинський, В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. / В. О. Сухомлинський ; редкол.: О. Г. Дзеверін, М. М. Грищенко, С. П. Заволока та ін. – Київ : Рад. шк.
  • Т. 1. – 1976. – 654 с.
  • Т. 2. – 1976. – 670 с.
  • Т. 3. – 1977. – 670 с.
  • Т. 4. – 1977. – 640 с.
  • Т. 5. – 1977. – 639 с.
 121.  Сухомлинский, В. А. Избранные произведения : в 5-ти т. / В. А. Сухомлинский ; редкол.: А. Г. Дзеверин, Н. М. Грищенко, С. П. Заволока и др. – Киев : Рад. шк.
  • Т. 1. – 1979. – 686 с.
  • Т. 2. – 1979. – 718 с.
  • Т. 3. – 1980. – 719 с.
  • Т. 4. – 1980. – 670 с.
  • Т. 5. – 1980 – 678 с.
 122. Т. Г. Шевченко і народна освіта/ М. М. Грищенко, С. Х. Чавдаров. – Київ : Рад. шк., 1961. – 54 с.
 123. Т. Г.Шевченко – педагог / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1964. – 28 трав.
 124. Трудове виховання студента, проблеми, перспективи / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1974. – 18 груд.
 125.  У старій школі : кн. для читача з історії УРСР. – Київ : Рад. шк., 1971. – 124 с.
 126.  У школах Закарпаття / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1950. – 27 січ.
 127.  Університет і підготовка вчителів / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1960. – 25 трав.
 128.  Університет і підготовка вчителів / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1961. – 18 лют.
 129.  Університет: проблеми педагогіки / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1974. – 10 серп.
 130.  Ученые – учителям / М. М. Грищенко // Нар. образование. – 1972. – №7. – С. 18–25.
 131.  Учитися у життя / М. М. Грищенко // Україна. – 1959. – № 1. – С. 18–23.
 132.  Формування у студентської молоді комуністичної ідейності в навчально–виховній роботі / М. М. Грищенко // Дидактика вищої школи. – Київ, 1970. – Вип. І. – С. 32–40.
 133.  Хто досліджує проблеми педагогіки вищої школи / М. М. Грищенко // Рад. шк. – 1965. – № 6. – С. 39–45.
 134.  Читанка для IV класу допоміжної школи. – Київ : Рад. шк. – 1953. – 54 с.
 135.  Школа Української РСР в першому воєнному навчальному році (1941‑1942) / М. М. Грищенко // Вісн. Київ. ун-ту. – 1961. – Вип. 2. – № 3. – С. 32–39.
 136.  Школа УРСР до 39–ї річниці Великого Жовтня / М. М. Грищенко // Рад. освіта. – 1956. – 3 листоп.
 137.  Шляхи удосконалення гуманітарної освіти в системі університетів / М. М. Грищенко // Проблеми розвитку університетської освіти. – Київ : КДУ, 1967. – С. 39–43.