НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Всеукраїнське Педагогічне Товариство ім. Г. Ващенка

emblems-181_html_6a2f51e

 

ОПИС емблеми:

Емблема (символіка) Всеукраїнського Педагогічного Товариства ім. Григорія Ващенка представляє собою замкнені в два концентричні кола зображення розгорнутої книги за якою постають стилізовані три куполи собору, пронизані навскоси трьома перами. Між концентричними

колами ідуть написи: “Всеукраїнське Педагогічне Товариство їм. Григорія Ващенка”,

„Україна. Київ”, “Свідоцтво №722”.

Емблема виконана в чорно-білому варіанті

Всеукраїнське Педагогічне Товариство ім. Григорія Ващенка (засноване у вересні 1995 р., зареєстроване міністерством юстиції України 12 березня 1996 р.) – всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує працівників різних ланок освіти, насамперед – вчителів, викладачів і вихователів, а також інших громадян, що уболівають за розвиток національної освіти.
Товариство носить ім’я видатного українського вченого, педагога і психолога Григорія Ващенка (1878–1967). Обстоювання засад української національної освіти, підпорядкованості її завдань справі побудови незалежної Української Держави, освоєння, пропагування та захист національної системи освіти і виховання, що її створили видатні українські педагоги Г. Сковорода, К. Ушинський, Б. Грінченко, С. Русова, Г. Ващенко, І. Стешенко, І. Огієнко, А. Волошин, С. Сірополко, В. Сухомлинський та ін., поширення світоглядних засад цієї системи в освітянському середовищі, розробка та впровадження концепції сучасного українського національного виховання, видання творчої спадщини Г. Ващенка (усього вона складає близько 10 томів) та інших видатних українських педагогів, захист правово-економічних інтересів українських освітян, протистояння антиукраїнським, антидержавницьким, неокомуністичним тенденціям в освіті – така мета Товариства. Товариство має осередки в усіх областях України, включаючи Автономну республіку Крим.
Форми роботи Товариства: розроблення та реалізація проекту реформування та демократизації освіти в Україні (широко викладено у підготовленому та виданому Товариством збірникові новаторських педагогічних концепцій „Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні” (1997), публікація заяв, звернень тощо, спрямованих проти антинаціональних тенденцій в освіті України, організація лекцій, науково-практичних конференцій, семінарів, співпраця з педагогічними установами, творчими спілками, державними й громадськими освітньо-культурними закладами. Друкований орган Товариства – газета „Освіта”.
У складі правління Товариства діють комісії: організаційна, методично-наукова, редакційно-видавнича, статутова, молодеча, економічно-кооперативна, фінансово-бюджетна.
За роки своєї діяльності Товариство доклало зусиль для посутнього нарощування свого звучання в освітньо-культурній сфері країни й особливо для остаточного повернення педагогічної спадщини Г. Ващенка в Україну. У 1998 р. заходами Товариства було вперше широко відзначено ювілей педагога (120 років від дня народження) на його Батьківщині, у т. ч. у селі Богданівка (Прилуччина на Чернігівщині), де він народився, у ряді обласних центрів та в м. Києві. З ініціативи Товариства у 1998–1999 р. було проведено підтриманий Постановою Кабінету Міністрів Рік української педагогіки, що дав певний поштовх утвердженню національних засад в освіті та вихованні. Опісля виданих Товариством праць Г. Ващенка „Виховний ідеал” (1995) та „Загальні методи навчання” (1997) заходами Товариства вийшло ще три томи його творів – „Виховання волі і характеру” (1999), „Праці з педагогіки і психології” (2000) та „Хвороби в галузі національної пам’яті” (2003). У рамках науково-освітньої програми Товариства вийшло друком і ще цілий ряд видань, що покликані сприяти національному оздоровленню освіти в Україні. Проведено ряд загальноукраїнських (як-от „Державна мова та вища школа в сучасній Україні”) та обласних конференцій, ващенківських читань, семінарів тощо. Однією з форм заяви Товариством своєї позиції стало організоване ним пікетування Будинку Адміністрації Президента у зв’язку з дорученням про дозвіл складати вступні екзамени до ВНЗ російською мовою (червень 1999 р.; з того часу ці пікети стали традиційними і в них щоразу Товариство бере активну участь).
Особливу увагу Товариство привертає до підготовленого ним і виданого згаданого збірника новаторських педагогічних концепцій „Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні”. Відомі українські педагоги й академіки Академії наук вищої школи України А. Алексюк, П Кононенко, В. Майборода, А. Погрібний, М. Стельмахович, проф. О. Вишневський, к. п. н. Т. Усатенко запропонували тут увазі державних інституцій, науковцям, широкій педагогічній громадськості, всім, кого хвилює нинішній стан освіти в Україні, такі педагогічні концепції: „Концепція національної системи освіти”, „Концепція шляхів демократизації управління освітою”, „Концепція демократизації навчального процесу в освітніх закладах України”, „Концепція українського виховання”, „Концепція української національної школи-родини”, „Концепція реформування педагогічної науки в Українській Державі”. Товариство домагається втілення цих концепцій у життя.
Важливим здобутком Товариства стало заснування Міжнародної Педагогічної Фундації ім. Г. Ващенка. Товариство заснувало власну медаль ім. Г. Ващенка, якою нагороджує ентузіастів національної педагогіки – активних упроваджувачів у життя педагогічних ідей Г. Ващенка. Засновано стипендію ім. Г. Ващенка, яка через брак коштів вручається поки що тільки в Українському Гуманітарному Ліцеї (м. Київ).
У найближчих планах Товариства – заходи стосовно практичного впровадження розроблених та узагальнених Г. Ващенком методів навчання, видання чергових томів його праць, організація постійно діючої науково-дослідної лабораторії для вивчення педагогічної спадщини Г. Ващенка та інших видатних українських педагогів, організація правового захисту українських освітян, ряд заходів, спрямованих на розвінчування рецидивів комуністичного тоталітаризму в царині педагогіки, на подолання мовних деформацій в царині освіти. Передбачено встановити стипендії ім. Г. Ващенка. Товариство докладає зусиль для зміцнення національних засад в освіті України, до її реінтегрування в прогресивний світовий і європейський педагогічний досвід.


У підготовці матеріалу були використані Інтернет-ресурси
Всеукраїнського Педагогічного Товариства ім. Г. Ващенка:
Адреса web-порталу: vashchenko.lviv.ua/textes/vashchenko.html