НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Міжнародні Батишевські наукові читання

Вперше Батишевські читання відбулися в Миколаєві. У 2003 році з подачі учня Батишева – почесного доктора педагогічних наук НАПН України, миколаївця Іллі Мойсейовича Старикова – виникла ініціатива Російської академії освіти та Національної академії педагогічних наук України щодо проведення перших наукових Батишевських читань. Цю ініціативу підтримав міський голова Володимир Чайка, який багато зробив і робить для розвитку і зміцнення ділових, культурних і наукових зв’язків Миколаєва з Москвою та іншими регіонами Росії.

Сергій Якович Батишев неодноразово бував у Миколаєві. Завдяки його ініціативі та підтримці у Миколаєві був створений перший в Союзі Галузевий науковий центр по роботі з кадрами (Миколаївське відділення центру НОТ “Темп”) і Миколаївський філіал інституту підвищення кваліфікації фахівців та керівних кадрів Міністерства суднобудівної промисловості СРСР (нині – Південна Академія підвищення кваліфікації кадрів Мінпромполітики України). Перша Всесоюзна наукова конференція, присвячена проблемі впровадження госпрозрахункових відносин у сфері професійної освіти, ще в середині сімдесятих років, теж була проведена в Миколаєві під головуванням академіка Батишева. Він координував створення та оснащення навчальних комбінатів на ЧСЗ, заводі ім. 61 комунара і багатьох ПТУ Миколаївської області.

 1. Аніщенко, В. М. Другі міжнародні Батишевські наукові читання / В. М. Аніщенко // Проф.-техн. освіта. – 2008. – № 1. – С. 51-52.
 2. *Вторые международные Батышевские научные чтения, посвященные 70-летию Николаевской области и празднованию Дня города, 7-9 сент. 2007 г, Николаев : сб. науч. тр. / МОН Украины, АПН Украины, МО России, РАО, Николаев. гос. ун-т им. В. А. Сухомлинского. – Николаев : Илион, 2007. – 342 с.
 3. Гриценок, І. Сучасність педагогічної спадщини академіка Сергія Батишева / Інна Гриценок // Пед. газета. – 2010. – Листоп. (№ 11). – С. 5.Про роботу ІV педагогічних читань, присвячених 95-й річниці від дня народження академіка Сергія Батишева.
 4. Гриценок, І. Уроки Батишевських читань / І. Гриценок // Пед. газета. – 2011. – Жовт. (№ 10). – С. 6.
 5. На Вторых международных Батышевских чтениях, [сентябрь 2007 г., Коблево Николаевской обл.] // Проф. образование. Столица. – 2007. – № 11. – С. 2.
 6. Ничкало, Н. Майбутнє – за професійною освітою / Нелля Ничкало // Проф.-техн. освіта. – 2010. – № 4. – С. 3-4 : портр. Про науковий захід, що відбувся у Москві в жовтні 2010 р. – Четверті міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті Героя Радянського Союзу, видатного вченого, засновника професійної педагогіки С. Я. Батишева. Автор доводить, що Батишевська професійна педагогіка, збагачена сучасними інноваційними ідеями, – це могутнє джерело розвитку профтехосвіти в Україні.
 7. *Особенности профессионального обучения в условиях мирового экономического кризиса : тр. четвертых междунар. науч. чтений, посвященных памяти Героя Советского Союза, академика РАО Сергея Яковлевича Батышева, [18-20 окт. 2010 г., Москва] / МОН РФ, РАО, Ин-т теории и истории педагогики РАО. – М. : [б. и.], 2010. – 218 с.
 8. *Первые международные научные чтения, посвященные памяти академика Сергея Яковлевича Батышева : сб. науч. тр., 25-27 сент. 2003 г., Николаев / МОН Украины, АПН Украины, МО России, РАО, Николаев. гос. ун-т. – Николаев : Илион, 2003. – 360 с.
 9. Пятые Батышевские чтения [Електронний ресурс] // Рідне Прибужжя : газета Миколаївської обласної ради. – 2011. – 13 сент. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.rp.mk.ua/2011/09/pyatye-batyshevskie-chteniya/. – Назва екрана.
 10. Пятые международные научные чтения, посвященные памяти академика Сергея Яковлевича Батышева : материалы V междунар. науч. конф. (Киев, 7-8 сент.; Николаев, 9-10 сент. 2011 р.) : в 2 т. / НАПН Украины, РАО, Ин-т проф.-техн. образования НАПН Украины, Николаев. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского. – Николаев : ННУ им. В. А. Сухомлинского, 2011.Т. 1 : Методологические вопросы непрерывного профессионального образования в условиях информационного общества. – 384 с.Т. 2 : Проблемы и опыт совершенствования профессионального образования в современных условиях. – 378 с.
 11. Стариков, И. В Николаеве опять – Батышевские чтения [Електронний ресурс] / И. В. Стариков // Вечерний Николаев : Николаевская городская газета. – 2007. – 4 сент. (№ 103). – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=1374. – Назва екрана.
 12. Сушенцева, Л. Треті Батишевські читання / Лілія Сушенцева // Пед. газета. – 2009. – Верес. (№ 9). – С. 5 ; Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 4. – С. 43. 
 13. Третьи международные Батышевские научные чтения, посвященные 220-летию города Николаева, 9-11 сент. 2009 г., Николаев : сб. науч. тр. / АПН Украины, Рос. акад. образования, Ин-т проф.-техн. образования АПН Украины, Николаев. гос. ун-т им. В. А. Сухомлинского ; [сост.: В. А. Радкевич, И. М. Стариков]. – Николаев : Фирма “Илион”, 2009. – 223 с.
 14. Як навчати виробничника? // Освіта. – 2011. – 7-14 верес. (№ 37). – С. 2.Про міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті С. Батишева.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського


Видання, відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)