НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність К. Д. Ушинського

Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991–2009 рр. (до 185-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [уклад.: Доркену А. М., Іванова І. О., Лога Т. В. ; вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; бібліогр. ред. Іванова І. О. ; наук. консультанти: Сухомлинська О. В, Чебикін О. Я. ; рец.: Березівська Л. Д., Яценко О. М.]. – Одеса : [б. в.], 2010. – 123 с. – (Сер. „Видатні педагоги світу” ; вип. 5).

Бібліографія публікацій про життя та діяльність К. Д. Ушинського, 2009–2018 рр.  : [оновлено станом на 18.06.2018] / упоряд. Горбенко Н. А.

Бібліографія публікацій про життя та діяльність К. Д. Ушинського до 1991 р. : [оновлено станом на 18.06.2018] / упоряд. Горбенко Н. А.

Бібліографія публікацій про життя та діяльність К. Д. Ушинського 2018–2023 рр.

2018
 1. Адаменко, О. Фізичне виховання та формування здорового способу життя у педагогічних поглядах К. Д. Ушинського / О. Адаменко, О. Догунчак, Р. Подопригора // Молодий вчений. –2018. – № 12. – С. 70–73.
 2. Баліка, Л. М .Актуалізація поглядів видатних українських педагогів щодо ролі книги та читання у вихованні особистості: [про погляди К. Ушинського, Х. Алчевської, С. Русової та ін. на роль книги та читання у розвитку особистості дитини] / Л. М. Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 7, Т. 2. – С. 53–60. – Бібліогр.: 16 назв.
 3. Ломонос, О. О. Виховання підростаючого покоління у педагогічній спадщині К. Ушинського / О. О. Ломонос // Дидаскал. – 2018. – № 18. – С. 208–210.
 4. Марчук, С. Гуманізм, народність та природовідповідність – визначальні принципи педагогічної системи К. Д. Ушинського / Сергій Марчук, Ірина Чемерис // Педагогічний часопис Волині. – 2018. – № 4. – С. 38–44.
2019
 1. Волинець, А. А. Філософські погляди К. Д. Ушинського / А. А. Волинець // Педагогічні обрії : наук.-метод. журн. / Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського. – Чернігів : ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2019. – № 4/5. – С. 51–53.
 2. Іванова, Н. В. Праця як феномен продуктивного мислення: сучасна інтерпретація  ідей К. Ушинського в контексті виховання «людини щасливої» / Н. В. Іванова // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 10. Т. 1. – С. 30–34. – Текст також доступний в Інтернеті: http://lpc-dspace.org.ua/bitstream/123456789/336/1/Ivanova-article.pdf.
 3. Кузнєцова А. Використання творчої спадщини К. Ушинського на сучасному уроці української мови / А. Кузнєцова // «Вічне дитинство душі» (до 195-річчя з дня народження К. Д. Ушинського) : тези доповідей обл. пед. читань (м. Миколаїв, 01 березня 2019 р.). – Миколаїв : ОІППО, 2019. – С. 92–95.
 4. Пономарьов, О. Великий мрійник у педагогіці : [про видатного укр. педагога К. Д. Ушинського] / Олександр Пономарьов, Максим Черемський // Новий Колегіум : наук.-інформ. журн./ Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум, 2019. – № 2. – С. 79–87. – Бібліогр.: – 9 назв.
 5. Шанскова, Т. І. Використання методологічних надбань К. Ушинського в сучасній дошкільній лінгводидактиці / Т. І. Шанскова // Українській вимір : міжнар. зб. наук.-пед., метод. статей і матеріалів з України та діаспори. –Чернігів, 2019. – С. 6 – 9. – Текст також доступний в Інтернеті: https://tinyurl.com/33ya555z.
2020
 1. Виноградова, В. Чинники розвитку творчого мислення особистості в умовах університетського середовища (на прикладі видатних науковців): [про основні чинники формування творчого мислення В. Вернадського, І. Мечникова та К. Ушинського в процесі їх навчання в університеті] / В. Виноградова // Вісн. нац. авіаційного ун-ту : зб наук. пр. : Педагогіка. Психологія. – 2020. – № 16. – С. 156–163. – Текст також доступний в Інтернеті: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/14693.
 2. Гич, Г. Читання учнів «нової грамотності» і традиції пояснювального читання Костянтина Ушинського / Г. Гич // Вересень : наук.-метод., інформ.-освіт. журн. – 2020. – № 1. – С. 23–30. – Бібліогр.: с. 28–30.
 3. Гладун, В. Концепція національного виховання та громадської освіти К. Д. Ушинського / В. Гладун // Вересень : наук.-метод., інформ.-освіт. журн. – 2020. – № 1. – С. 31–42. – Бібліогр.: с. 39–42. – Текст також доступний в Інтернеті: https://september.moippo.mk.ua/index.php/sept/article/view/49/56.
 4. Іваненко, Л. Європейські цінності К. Д. Ушинського / Людмила Іваненко // Філософія освіти і педагогіка : наук.-метод. зб. / Черніг. обл. ін-ту післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського. – 2020. – № 46. – С. 21–25. – Текст також доступний в Інтернеті: https://choippo.edu.ua/rar/46.pdf#page=21.
 5. Калита, Н. І. Розумове виховання особистості у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського / Н. І. Калита // Молодий вчений. – 2020. – № 10. – С. 386–390. – Текст також доступний в Інтернеті: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/339/328.
 6. Кохан, О. Національне виховання молоді в працях К.Д. Ушинського / О. Кохан // Дидактичні основи реформування освіти у вищій школі : зб. наук. пр. / за ред. О.С. Березюк, О. М. Власенко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – С. 74–79.
 7. Кузнєцова, А. Літературна спадщина К. Ушинського як основа текстоцентричної технології вивчення української мови в середній школи / А. Кузнєцова // Вересень : наук.-метод., інформ.-освіт. журн. – 2020. – № 1. – С. 43–49. – Бібліогр.: с. 46–47, 49. – Текст також доступний в Інтернеті: https://tinyurl.com/3hwuhu3z.
 8. Марчук, С. Методичні засади фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського / Сергій Марчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2020. – № 1. – 29–35. – Текст також доступний в Інтернеті: https://tinyurl.com/2t59ddmv.
 9. Тихонова, Т. Інваріанти професійного саморозвитку вчителя: від наукової спадщини К. Д. Ушинського до вимог сьогодення / Т. Тихонова, М. Домаскіна // Вересень : наук.-метод., інформ.-освіт. журн. – 2020. – № 1. – С. 50–58. – Бібліогр.: с. 55–56, 58. – Текст також доступний в Інтернеті: https://repository.moippo.mk.ua/upload/20-07-21_82623954.pdf.
 10. Шуляр, В. Персоналізована акмемодель розвитку особистості суб’єктів Нової української школи в дидактичній системі К. Д. Ушинського / В. Шуляр // Вересень : наук.-метод., інформ.-освіт. журн. – 2020. – Т. 3. – № 1. – С. 3–10. – Бібліогр.: с. 8, 10. – Текст також доступний в Інтернеті: https://september.moippo.mk.ua/index.php/sept/article/view/65/53.
2021
 1. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі: зб. матеріалів пед. читань (м. Луцьк, 26 лист. 2021 року, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради) / уклад. С. Марчук, С. Вдович. – Луцьк – Львів, 2021. – 334 с.

Зі змісту: Розвиток ідеї народності виховання дітей і молоді у творчості К. Ушинського, Лесі Українки та М. Леонтовича / Вікторія Арчибасова, Вікторія Ревака. – С. 125–129; Народність як ключовий принцип педагогіки Г. Сковороди, К. Ушинського, С. Русової / Ілля Білик, Євгеній Кадира. – С. 129– 133; Розвиток логічного мислення на уроках математики та у працях К. Д. Ушинського / Ганна Буць. – С. 133–135; Ідеї естетичного виховання у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського / Світлана Вдович. – С. 135–139. Погляди К. Ушинського на навчально-виховний процес у школі та підготовку вчителя до його реалізації / Юлія Гнатенко. – 139; Актуальність поглядів К. Ушинського на проблему підготовки вчителя народної школи / Галина Голя. – С. 142; Екологічне виховання дитини дошкільного віку засобами художніх творів К. Ушинського / Марія Замелюк. – С. 145; Ідея народності у вченні Костянтина Ушинського / Наталія Калита. – С. 147; Педагогічна система Костянтина Дмитровича Ушинського / Єлизавета Кисляк. – С. 150; К. Д. Ушинський про значення праці у вихованні людини / Анастасія Ковальчук. –С. 153; Розумове виховання особистості у педагогічній спадщині Костянтина Дмитровича Ушинського / Христина Ковальчук. – С. 155; Використання спадщини К. Ушинського в Новій українській школі / Олена Кононенко. – С. 158; Складники здорового способу життя школярів у валеологічній концепції Костянтина Ушинського / Ярослав Корець. – С. 161;
Професійне самовиховання майбутнього педагога (на прикладі персоналії К. Ушинського) / Сергій Марчук. – С. 164; Використання спадщини Костянтина Ушинського в Новій українській школі / Діана Мороз. – С. 167; Педагогічні погляди К. Ушинського в сучасному освітньому процесі початкової школи / Марія М’якота. – С.. 169; Теоретичний аналіз психолого-педагогічної спадщини Костянтина Дмитровича Ушинського / Інеш Нагайська, Роман Яремко. – С. 171; Ідеї народної педагогіки К. Ушинського / Світлана Наконечна. – С. 175; Народна педагогіка Костянтина Ушинського / Анна Пристайчук. – С. 177; Використання спадщини К. Ушинського в Новій українській школі та професійній підготовці / Тамара П’явка. – С. 179; К. Ушинський про естетичне виховання особистості / Вікторія Ричко. – С. 181; Роль трудового виховання у формуванні особистості в педагогічних поглядах К. Д. Ушинського / Алла Хомярчук. – С. 183; Усна народна творчість як засіб розумового виховання дітей у педагогіці К. Ушинського / Олеся Чемерис. – С. 185; Моральне виховання у педагогічній спадщині К. Ушинського / Тетяна Яцик, Віта Степанюк. – С. 188.

 1. Бальоха, А. С. Реалізація педагогічних ідей К. Д. Ушинського у контексті сучасних вимог до підготовки майбутнього вчителя початкових класів / А. С. Бальоха // Академічні студії. Серія: Педагогіка. – 2021. – Вип. 3. Ч. 1. – С. 10–14. – Текст також доступний в Інтернеті: https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/ .
 2. Євлахова, С. Педагогічні ідеї у спадщині К. Д. Ушинського / С. Євлахова // Дидаскал : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 17–18 листопада 2020 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – № 21. – С. 334–336.
 3. Євтух, М. Б. Проблема особистості вчителя у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського / М. Б. Євтух // Наука і освіта: проблеми, перспективи та інновації : зб. пр. 11 Міжнар. наук. та практ. конф. – Кіото, Японія, 2021. – С. 135–140. – Текст також доступний в Інтернеті: https://tinyurl.com/bdf6mjdj.
 4. Петренко, Л. Ідеї духовно-морального виховання дітей та молоді у спадщині К. Ушинського й Г. Ващенка / Леся Петренко // Зб. наук. пр. викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / ПНПУ ім. В. Г. Короленка ; редкол. : Т. М. Барболіна (голов. ред.) та ін. – Полтава : ɉɉАстрая, 2021. – С. 229–231.
 5. Сухацька, С. В., Мистецтво родинного виховання (в межах гуманістичної парадигми поглядів К. Д. Ушинського) / С. В. Сухацька // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 5–6 лютого 2021 р.). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. – Ч. 1. – С. 14–20. – Текст також доступний в Інтернеті: https://tinyurl.com/yz6thmme.
 6. Табака, О. Розвиток мовлення дошкільнят крізь призму поглядів вітчизняних педагогів: [проаналізовано погляди вітчизняних педагогів (К. Ушинського, С. Русової, І. Огієнка, В. Сухомлинського та ін.) на розвиток мовлення дітей дошкільного віку] / Ольга Табака // Молодь і ринок. – 2021. – № 11-12. – С. 175–179. – Текст також доступний в Інтернеті: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/252928/250183.
2022
 1. Борисовська, Ю. Дидактика К. Д. Ушинського / Ю. Борисовська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 57.
 2. Доценко, Д. Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського. Значення для сучасності [Електронний ресурс] / Дарина Доценко // Вісн. студент. наук. т-ва [електронне видання]: зб. наук. пр.. студентів, магістрантів і аспірантів / за заг. ред. О. В. Мельничука. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. – Вип. 26. – С. 137–140. – Режим доступу : http://www.ndu.edu.ua/storage/styd_visnuk/visnuk_stud_tov_26_2022.pdf (дата звернення: 10.01.2023). – Назва з екрана.
 3. Друганова, О. М. Актуальність ідей К. Д. Ушинського в парадигмі сучасної української школи / О. М. Друганова, // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 27–29.
 4. Калита, Н. Виховний ідеал К. Ушинського у традиції українського національного виховання / Наталя Калита // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. пр.. молодих вчених Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільниць- кий, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 55. Том 1. – С. 295–30. – Текст також доступний в Інтернеті: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/55_2022/part_1/48.pdf.
 5. Кравченко, І. К. Д. Ушинський про основні принципи та зміст навчання у закладах освіти / Іван Кравченко .// Педагогічні науки. – 2022.– № 79. – С. 147–150. – Текст також доступний в Інтернеті: http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/264674.
 6. Назарко, В. В. Ідея К. Ушинського про взаємозв’язок теорії і практики на основі твору «Праця в її психічному та виховному значені» / В. В. Назарко // Вісн. студент. наук. т-ва : зб. наук. пр. студентів, магістрантів і аспірантів / за заг. ред. О. В. Мельничука. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. – Вип. 26. – С. 177–179. – Текст також доступний в Інтернеті: http://www.ndu.edu.ua/storage/styd_visnuk/visnuk_stud_tov_26_2022.pdf.
 7. Сікорський П. Фундаментальні принципи нової української школи у працях Григорія Сковороди, Костянтина Ушинського, Василя Сухомлинського / Петро Сікорський // Освітні обрії. – 2022. – № 1. – С. 15–21. – Текст також доступний в Інтернеті: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/obrii/article/view/6279/6609.
 8. Стойкова, В. Концепти моделювання технології післядипломної освіти педагогів у постнекласичній парадигмі (за мотивами твору К. Д. Ушинського «Проект учительської семінарії») / В. Стойкова // Вересень : наук.-метод., інформ.-освіт. журн. – № 1. – С. 11–21. – Бібліогр.: с. 19, 21.
 9. Тер-Арсенян Н. Підготовка вчителя початкових класів: погляд К. Д. Ушинського / Н. Тер-Арсенян // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 65.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали