НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Корчак і Україна

Денисюк С.В. Януш Корчак і українська педагогіка: [Про перебування Я.Корчака в Києві та зв’язок його пед. ідей з пед. думкою України] /С.В.Денисюк //Шлях освіти. – 2001. – №1. – С.44-48.

Денисюк С.В. Перебування Януша Корчака на Україні /С.В.Денисюк //Укр.-Пол. симпозіум “Проблеми трансформації в гуманітарній, соціально-економічній та науково-освітній сферах”, 16-20 черв.1997 р., Тернопіль: Зб. тез /Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Т., [1997]. – С.131-132.

 Как любить детей: [О пребывании Я.Корчака в Киеве] //Дитина. – 2001. – Січ.(№1). – С.8. – Ст. содерж.также фрагм. из кн. Я.Корчака “Как любить детей”.

 Кіро К. Педагогіка Януша Корчака народилася у Києві: Можливо, до цього був першим Ярослав Гашек /К.Кіро //Політика і культура. – 2000. – №37. – С.32-33.

 Мицель М. Януш Корчак на Украине и в Киеве: [О деятельности Я.Корчака] /М.Мицель //Евр. вести. – 1993. – Апр.(№7/8). – С.7.

 Мицель М. Януш Корчак в Україні і в Києві: [Про перебування Я.Корчака в Україні, 1915-1918рр.] /М.Мицель //Освіта. – 2001. – 28 листоп.-5 груд.(№69/70). – С.14.

 Петровська С. Київські контексти Януша Корчака:[Про малодослідж. період в житті Януша Корчака – трьохріч. перебування в Києві] // Гуманістичні ідеї педагогічної спадщини Януша Корчака в XXI столітті : [матеріали наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2003 р., м. Умань] / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини.  – К., 2003. – 180 с. – (Зб. наук. пр. ; спец. вип.).

 Петровский М. Киевский шедевр Януша Корчака: [О деятельности Я.Корчака и его пребывании в Киеве] /М.Петровский //Аргументы и факты. – 1995. – Нояб.(№17). – С.23; Наша респ. – 1996. – 9 февр.(№6). – С.15.

 Петровский М. Печаль и надежда Януша Корчака: [О пребывании Я.Корчака в Украине, 1915-1918гг.] /М.Петровский //Городу и миру: Киев. очерки. – К., 1990. – С. 185-211 – (Сер. “Лит. путешествия”).

 Петровский М. Януш Корчак в Киеве: [О пребывании и пед. деятельности Я.Корчака в Киеве, 1915-1918гг.] /М.Петровский //Семья и шк. – 1990. – №7. – С.47-51: фото.

 Штомпель Г. Як любити дітей: (Я.Корчак і Україна) /Г.Штомпель //Вечір. Київ. – 1997. – 16 серп.(№ 175). – С.4.

 

612104840

Будинок, в якому проживав Януш Корчак (м. Київ, вул. Володимирська, 47)