НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія Я.Корчака

 1 Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878 – 1942) : до 125-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; уклад. : В. В. Вербова, Н. А. Горбенко, С. В. Іщук, С. В. Петровська ; наук. ред. : П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; авт. проекту та відп. за вип. Н. А. Палащина ; ред. : Р. С. Жданова, Н. Г. Богун ; рецензент М. Б. Євтух. – К., 2003. – 132 с. – (Сер. Видат. педагоги світу ; вип. 2).Рец. : Бабич Є. Цінний внесок у духовну скарбницю України : (про біобібліогр. покажч., присвяч. пол. педагогу, лікарю, письм. Янушу Корчаку) / Є. Бабич // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 33-34; Новий покажчик науково-педагогічної бібліотеки присвячено Янушу Корчаку // Освіта України – 2004 – 13 лип. (№ 54/55). – С. 11; Ткаченко Л. Новий покажчик науково-педагогічної бібліотеки – Янушу Корчаку / Л. Ткаченко // Пед. газ. – 2004. – Верес. (№ 9). – С. 7.

Даний покажчик присвячений 125-річчю з дня народження польського педагога Януша Корчака. У покажчику подано бібліографію творів великого гуманіста, літературу про його життя і діяльність, матеріали про увічнення його пам’яті, перелік бібліографічних видань. Окремо подані цитати з педагогічних творів Януша Корчака та висловлювання відомих педагогів про нього. У посібнику вміщені додатки з переліком літературних творів педагога, виданих у Польщі за його життя, та переліком електронних адрес з інформацією про Януша Корчака в мережі Інтернет.

Покажчик може бути використаний фахівцями в галузі педагогіки та освіти в науково-дослідній, науково-методичній, науково-педагогічній та науково-виховній діяльності.

 

Завантажити: Бібліографія публікацій за 1978–2018 рр.
: [оновлено станом на 20.07.2018] / упоряд. Горбенко Н. А.
Завантажено: 87, размер: 819.7 KB, дата: 20.Лип.2018

2

 

            Педагогическое наследие Януша Корчака (1878–1942) : бибилиогр. указ. / М-во просвещение СССР. АПН СССР, НИИ общей педагогики, ГПНТБ им. К. Д. Ушинского ; сост. : Е. П. Андреева, Б. М. Гуревич. – М., 1978. – 16 с.

Бібліографічний покажчик підготовлено до 100-річчя з дня народження Януша кочака. Його метою є ознайомлення з творами відомого педагога та з літературою про його життя і діяльність.

До покажчика включено твори Януша Корчака, перекладені російською мовою, що вийшли друком в дореволюційний та радянський період. До видання ввійшли описи деякох видань книжок Януша Корчака мовами народів колишнього СРСР, зокрема азербайджанською, білоруською, вірменською, грузинською, казахською, киргизькою, латиською, литовською, таджицькою, узбецькою, українською мовами.

Посібник вибірково висвітлює матеріали про Януша Корчака (лише російською мовою за період з 1922 по 1975 рр.).

Довідковий апарат покажчика складають: зміст, алфавітний покажчик праць Януша Корчака та іменний покажчик.

Розрахований на вчителів, вихователів, батьків.

 3           Гуманістичні ідеї педагогічної спадщини Януша Корчака в XXI столітті : [матеріали наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2003 р., м. Умань] / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. В. Г. Кузь ; редкол. : О. А. Біда, Е. С. Вільчковський, О. М. Коберник та ін. – К. : Наук. світ, 2003. – 180 с. – (Зб. наук. пр. ; спец. вип.).

 

У збірник наукових праць включено статті, підготовлені науковцями та викладачами різних вищих навчальних закладів та наукових установ України та зарубіжжя – учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Гуманістичні ідеї педагогічної спадщини Януша Корчака в XXI столітті”, яка відбулася на базі Уманського державного педагогічного університегу імені Павла Тичини 22–23 жовтня 2003 року.

 

Розрахований на наукових працівників у галузі історії педагогіки, викладачів та студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, вчителів загальноосвітніх шкіл та вихователів дошкільних закладів.

Зміст

 4              Дитя людське : вибрані твори / пер. з пол. ; худож. В. Гукайло. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2007. – 536 с. – Зміст: Як любити дитину ; Діти Біблії. Мойсей ; На самоті з Богом. Молитви тих, котрі не моляться ; Сенат шаленців ; Щоденник.

 

„Дитя людське” – вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878–1942), які вперше публікуються українською мовою.

 

З різних за жанрами текстів (трактат, драма, щоденник тощо), зібраних під назвою, наданою укладачем, унаочнюється корчакова філософія дитиноцентризму, розроблена у жорстокому двадцятому сторіччі. Життя і творчість Януша Корчака – неперевершені скарби світового гуманізму.

 

Для широкого загалу читачів.

 5            На самоті з Богом : молитви тих, котрі не моляться / пер з пол. О. Ірванця  – К., 2003. – 66 с.

 

У „Молитвах тих, котрі не молиться” унаочнюються світоглядні засади трагічної Корчакової педагогіки, її, сказати б, теоретична концепція та її безмежно – аж до героїчного утопізму, гуманістична практика. Це своєрідний за жанром виклад етичних поглядів Януша Корчака.

 

На обкладинці – фрагмент дитячого малюнка з концтабору Терезин.

 6 * Избранное / сост. и ред. М. Шкловская ; вступ. ст. И. Перлиса. – Иерусалим : Б-ка-Алия, 1990. – 324 с.

Зміст

 7  *Szlązakowa A. Janusz Korczak w legendzie poetyckiej :
śmierci / A. Szlązakowa. – Warszawa : Interlibro, 1992. – 225 s.Добірка віршів, присвячених Янушу Корчаку
 8  *Dom na Krochmalnej : na łamach “Małego przeglądu” / Wybor i oprac. : M. Ciesіelska. – Warszawa : Ezop, 1997. – 127 s.
Статті про Дім Сиріт у Варшаві по вул. Крохмальній, 92.
 1 *Король Матиуш Первый / пер. с пол. М. Павловой. – Варшава : Полония, 1958. – 241 с. : ил.

2 3

4 5

 1  Педагогическое наследие / пер. с пол. К. Э. Сенкевич ; сост. К. П. Чулкова ; вступ. ст. и коммент. М. Н. Кузьмина. – М. : Педагогика, 1991. – 269 с. – (Библиотека учителя). – Содерж. : Как любить ребенка (Ребенок в семье. Интернат. Летние колонии. Дом Сирот.); Право ребенка на уважение ; Правила жизни ; Роковая неделя ; Дети и воспитание ; Научный отдел.
 2  Как любить ребёнка / пер. К. Э. Сенкевич. – Екатеринбург : У-Фактория, 2003. – 352 с. – (Серия “Психология детства : Классическое наследие”). – Содерж. : Право ребёнка на уважение ; Как любить ребёнка ; Правила жизни.
 3  Как любить ребенка : кн. о воспитании / пер. с пол. К.Э.Сенкевич ; послесл. С.Соловейчика ; примеч. Е. С. Рубенчика. – М. : Политиздат, 1990. – 493 с. – На тит. л. : Кн. о воспитании. – Содерж. : Как любить ребенка (Право ребенка на уважение. Как любить ребенка. Правила жизни. Педагогическая публицистика) ; Когда я снова стану маленьким (Когда я снова стану маленьким. Лето в Михалувке) ; Слава.
 4  Избранное / [пер. с пол. Н. Я. Подольской, К. Э. Сенкевич] ; сост. В. В. Лисица ; послесл. А. Шарова ; худож. А. П. Никифоров. – К. : Рад. шк., 1983. – 526 с. – (Мир в образах). – Содерж. : Король Матиуш Первый ; Король Матиуш на необитаемом острове ; Когда я снова стану маленьким ; Лето в Михалувке ; Слава ; Правила жизни ; Дневник.
 5  Dzieła = [Твори] / kom. red. : H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący). – Warszawa : Latona, 1992.
T.1 : Dzieci ulicy ; Dziecko salonu / wstęp : A. Lewin ; red. nauk. H. Kirchner. – 528, [1] s.
Діти вулиці ; Дитя салону.
 6  Dzieła = [Твори] / kom. red. : H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący). – Warszawa : Latona, 1998.
T.2, [cz.1] : Koszałki–opałki ; Humoreski i felietony / red. nauk. H. Kirchner. – 405, [1] s.Небилиці ; Гуморески і фейлетони.
T.2, [cz.2] : Koszałki–opałki ; Humoreski i felietony / red. nauk. H. Kirchner. – 636, [1] s.Небилиці ; Гуморески і фейлетони.

 

 7  Dzieła = [Твори] / kom. red. : H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący). – Warszawa : Latona, 1994.
T.3, [cz.1] : Na mównicy : Publicystyka społeczna (1898-1912) / red. nauk. J. Bartnich. – 531, [1] s.
На трибуні : Громадянська публіцистика (1898-1912)
T.3, [cz.2] : Na mównicy : Publicystyka społeczna (1898-1912) / red. nauk. J. Bartnich. – 362, [1] s.
На трибуні : Громадянська публіцистика (1898-1912)
 8  Dzieła = [Твори] / kom. red. : H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący). – Warszawa : Latona, 1998.

T.4 : Szkoła życia ; Obrazki szpitalne ; Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912) / red. nauk. S. Wołoszyn. – 596, [1] s.
Школа життя ; Лікарські замальовки ; Педагогічні і медичні статті (1900-1912).

 9  Dzieła = [Твори] / kom. red. : H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący). – Warszawa : Latona, 1997.
T.5 : Mośki, Jośki i Srule ; Jóźki, Jaśki i Franki / red. nauk. A. Lewin. – 381, [1] s.
Мошки, Йоськи і Срулі ; Юзьки, Яськи і Франки.
 10  Dzieła = [Твори] / kom. red. : H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący). – Warszawa : Latona, 1996.
T.6 : Sława ; Opowiadania (1898-1914) / red. nauk. H. Kirchner. – 455 s.
Слава ; Оповідання (1898-1914).
 11  Dzieła = [Твори] / kom. red. : H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący) – Warszawa : Latona, 1993.
T.7 : Jak kochać dziecko ; Momenty wychowawcze ; Prawo dziecka do szacunku / red. nauk. S. Wołoszyn. – 565, [2] s.
Як любити дитину ; Виховні моменти ; Право дитини на повагу.
 12  Dzieła = [Твори] / kom. red.: H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący). – Warszawa : Latona, 1992.
T.8 : Król Maciuś Pierwszy ; Król Maciuś na wyspie bezludnej / red. nauk. H. Kirchner. – 455, [4] s.Король Матіуш Перший ; Король Матіуш на безлюдному острові.
 13  Dzieła = [Твори] / kom. red. : H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący). – Warszawa : Latona, 1994.

T.9 : Bankructwo małego Dżeka ; Kiedy znów będę mały / red. nauk. H. Kirchner. – 387 s.
Банкрутство малого Джека ; Коли я знову стану маленьким.

 14  Dzieła = [Твори] / kom. red.: H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący). – Warszawa : Latona, 1994.

T.9 :

T.10 : Senat szaleńców ; Proza poetycka ; Utwory radiowe / red. nauk. H. Kirchner. – 419 [2] s.

 

Сенат шаленців ; Поетична проза ; Твори для  радіовиступів.

 

 15  Dzieła = [Твори] / kom. red. : H. Kirchner, S. Wołoszyn, A. Lewin (przewodniczący). – Warszawa : Latona, 1998.

T.12 : Kajtuś czarodziej ; Uparty chłopiec ; Opowiadania (1918-1939) / red. nauk.

H. Kirchner. – 502, [1] s.
Кайтусь-чарівник ; Впертий хлопець ; Оповідання (1918-1939).