НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Біографія Лубенця Тимофія Григоровича

Лубенець Тимофій Григорович народився 21 лютого 1855 р. в м. Кролевці Чернігівської губернії (тепер райцентр Сумської області) в небагатій міщанській родині.

Навчався в Кроленецькому повітовому училищі, після його закінчення — в Чернігівській земській учительській семінарії. У 1873 р. розпочав учительську практику. Працював спочатку на Чернігівщині, пізніше – на Вінничині. Водночас складав підручники для початкової школи, основною відмінністю яких від використовуваних у школі в ті часи було те, що зміст їх був максимально наближений до сільського життя. Саме в цьому бачив педагог запоруку успішного навчання селянських дітей. Такі погляди Тимофія Григоровича не збігалися з офіційною освітньою політикою. Його підручники конфісковували та забороняли для використання в школах. Сам Лубенець зазнавав переслідування. З 1983 р. протягом 6 років він працював учителем російської мови й арифметики підготовчого класу Київської першої гімназії, пізніше — інспектором народних училищ при Управлінні Київського навчального округу, директором народних училищ Київської губерні. З останньої посади був звільнений у 1913 р. за демократичну діяльність у галузі освіти та позбавлений права викладання. У 1914 р. відновив викладацьку діяльність за підтримки інтелігенції м. Києва. Викладав педагогіку й методику на Київських вищих жіночих курсах.

Протягом трьох років (до 1918) був деканом педагогічного факультету цих курсів. У пожовтневий період Лубенець займався справою організації українського шкільництва. Протягом п’яти років (1919—1924) керував Дослідною трудовою школою №4 у Пущі Водиці. Створював підручники, книги та посібники для нової трудової школи. У 1924 р. Київський губернський відділ профспілки працівників освіти прийняв рішення вважати Лубенця Т. Г. Героєм праці з нагородженням відповідною нагородою.

1926 р. вийшов на пенсію, продовжуючи працювати на ниві освіти. Своєю багаторічною педагогічною працею Тимофій Григорович чимало прислужився справі народної освіти України.

Активною діяльністю відзначився у галузі дошкільного виховання. Разом із дружиною, яка все життя опікувалася питаннями суспільного дошкільного виховання, створив у 1906 р. Київське товариство народних дитячих садків. Складені педагогом численні україномовні підручники і посібники для початкової школи відіграли значну роль у становленні національної освіти. Великою популярністю користувалися його підручники для дорослих. Педагогічні праці Лубенця насичені величезною кількістю дидактичних і метод, рекомендацій, що й нині не втратили своєї актуальності.

Численні його підручники і посібники призначалися в основному для початкової школи. Це, зокрема, «Обшеполезный задачник» (1876), «Сборник арифметических задач для начального преподавания арифметики в народних училищах» (1880), «Читанка» (1883), «Русский букварь» (1916), «Граматка. Український буквар з малюнками» (Вид. 4, поправлене, 1917). Чимало праць Лубенця присвячено питанням теорії та методики початкового навчання, дошкільного виховання й освіти дорослих («О наказаниях в детском возрасте» (1908), «Об игрушках» (1909), «О наглядном преподавании» (1911), «Дети и их воспитатели» (1912), «До питання про школу для дорослих» (1919) та ін.). В основній своїй пед. праці «Педагогические беседы» (1903) Тимофій Лубенець виклав погляди щодо мети, завдань і змісту освіти, розкрив своє бачення принципів і методів навчання й виховання.

 

Самоплавська Т. О. Лубенець Тимофій Григорович / Т. О. Самоплавська // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 459-460.