НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Розділ І. Педагогічна і літературна спадщина Бориса Дмитровича Грінченка

Розділ І.  Педагогічна і літературна спадщина Бориса Дмитровича Грінченка

У першому розділі представлено окремі видання творчого доробку Б. Д. Грінченка з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Документи розташовані за українсько-російською абеткою назв праць видатного українського педагога, письменника, мовознавця. 

1 1. Без хліба : [оповідання] / Б. Грінченко. – Х. : Кооперативне „Рух” видавництво, 1927. –22 с. – (Твори Б. Грінченка ; № 3).

Книга з фонду рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. В оповіданні „Без хліба” Б. Грінченко розповідає про складне життя дітей сільської бідноти.

2 2. Вибрані твори : в 2 т. Т. 1 / Борис Грінченко ; [упоряд. : Ю. Б. Кузнєцов, Н. В. Левчик ; вступ. ст. Н. В. Левчик]. – К. : ІНТЕЛЕКТ-АРТ, 2008. – 448 с. – (Класики української літератури).

До першого тому вибраних творів Б. Грінченка увійшли поезії із збірок „Пісні Василя Чайченка”, „Під сільською стріхою”, „Під хмарним небом”, „Пісні та думи”, „Хвилини”„ та ін., а також балади, поеми, оповідання та повісті.

3 3. Зернятка : вірші, поеми, оповідання : для старш. шкіл. віку : [збірка] / Борис Грінченко ; [упоряд., передм. В. В. Яременка ; худож. В. А. Євдокименко]. – К. : Веселка, 1989. – 272 с.

Збірку складають вірші, поеми та оповідання для дітей старшого шкільного віку, пройняті співчуттям і любов’ю до знедоленого трудового українського народу.

4 4. Кавуни : оповід. для дошкіл. віку / Борис Грінченко ; [худож. В.  Євдокименко]. – К. : Веселка, 1985. – 16 с. : кольор. іл.

Ілюстроване видання для дітей дошкільного віку

5 5. Лесь, преславний гайдамака : вірш. оповід., легенди, казки для мол. і серед. шкіл. віку : [збірка] / Б. Грінченко ; [худож.: Г. Журнавська, К. Музика]. – К. : Веселка, 1991. – 135 с. : кольор. іл.

У книжці зібрані легенди і віршовані оповідання історичної тематики та казки. Сюжети цих творів письменник вибирав із багатого подіями минулого українського народу, викладав віршем народні оповідки.

6 6. Листи з України Наддніпрянської / Б. Грінченко // Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко – М. Драгоманов ; НАН України, Ін-т укр. археографії ; [упоряд. А. Жуковський ; відп. ред. П. Сохань]. – К. : [б. в.], 1994. – С. 35-148. – (Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні 19 – поч. 20 ст. ; вип. 1).
У книзі вперше в повному обсязі подаються листи видатного культурно-освітнього діяча України ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. Б. Грінченка, в яких розкриваються його погляди на різні проблеми українського національно-культурного відродження того часу.
7 7. На безпросветном пути: об украинской школе / Б. Гринченко. – К. : Типография Н. А. Гирич, 1906. – 83 с.
Книга з фонду рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. У цьому творі автор порушує актуальні проблеми української школи в часи правління царського уряду у 80-х рр. ХІХ ст. і політики насильної русифікації України. У праці аналізуються погляди вітчизняних і зарубіжних педагогів щодо рідномовного навчання, наводяться факти з історії боротьби українців за національну школу та аргументовані докази непридатності тогочасних російських підручників для нормального навчання українських дітей.
8 8. На безпросветном пути: об украинской школе / Б. Грінченко // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 81-91.
У сучасній хрестоматії української педагогіки представлено маловідомі тексти педагогів та освітніх діячів ХІХ – поч. ХХ ст. До видання включено працю Б. Грінченка „На безпросветном пути: об украинской школе”. Текст надрукований у супроводі вступної статті з інформацією про педагога та його поглядів на систему навчання і виховання.
9 9. Нахмарило: комедія на 4 дії / Борис Грінченко (В. Чайченко) ; Український театр. – Львів : Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1928. – 54 с. – (Видання Книгарні Наукового Товариства ім. Шевченка ; ч. 88).
Книга з фонду рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. П’єса висвітлює життя інтелігенції. У цьому творі Б. Грінченко порушує вічні питання: „Що може зробити освічений інтелігент для свого народу?” „Чи знаходять його благородні поривання розуміння в оточуючих?”
10 10. Під тихими вербами : вибрані твори / Б. Д. Грінченко. – К. : Рад. шк., 1991. – 494 с.
До видання увійшли повісті, оповідання, вірші, поеми, пройняті, як і вся творчість письменника, глибоким співчуттям до людини, переконливим художнім осмисленням соціальної нерівності у тогочасному житті українського народу.
11 11. Поезії. Повісті. Оповідання / Борис Грінченко. – К. : Наук. думка, 2002. – 433 с. : іл. – (Бібліотека школяра).
У книзі вміщено поетичні та прозові твори, рекомендовані для текстуального вивчення за програмою предмету „Українська література” загальноосвітньої школи, зокрема повісті: „Серед темної ночі”, „Під тихими вербами”, оповідання: „Каторжна”, „Олеся”, „Без хліба” та ін.
12 12. Розум та почування у живої тварі / Борис Грінченко. – К. : Богдана, 1994. – 80 с. : 16 іл.
У невеликих оповіданнях для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, що увійшли до книги, розповідається про життя, поведінку та звички різних тварин, які населяють нашу планету.
13 13. Словарь украинскаго языка = Словарь української мови : у 4 т / Ін-т укр. мови НАН України ; [упоряд., з додатком власного матеріалу Борис Грінченко]. – репр. вид. – К. : „Лексикон”, 1996. – Назва на дод. тит. арк. : зібрала редакція журнала „Кіевская Старина”.
Т. 1 : [А-Ж]. – 494 с.
Т. 2 : [З-Н]. – 578 с.
Т. 3 :[О-П] . – 506 с.
Т. 4 : [Р-Я]. – 566 с.
„Словарь української мови” у 4-х т., співукладачем, упорядником та редактором якого був Б. Д. Грінченко є вершиною українського словникарства ХІХ – І половини ХХ ст. і займає гідне місце в ряду відомих лексикографічних праць слов’янських мов. Словник містить понад 68 тис. реєстрованих слів з перекладом їх на російську мову або тлумаченням російською мовою. У ньому подана лексика літературної мови ХІХ ст., фольклору, більшості діалектів. Особливий інтерес становить лексика української фауни і флори, народних промислів і ремесел, обрядів, народного вбрання, ігор, яка супроводжується описом відповідних понять, завдяки чому словник є одночасно цінним етнографічно-енциклопедичним довідником.
14 14. Твори : в 2 т. / Б. Д. Грінченко ; [упоряд.: І. І. Пільгук, В. В. Яременко ; літ.-критич. нарис І. І. Пільгука] – К. : АН УРСР, 1963.
Т. 1 : [Поезії. Оповідання]. – 603 с.
До першого тома увійшли ліричні вірші, поеми, балади, переклади поезій та оповідання про дітей, школу, про життя селянської бідноти, трудової інтелігенції, а також про шахтарів.
Т. 2 : [Повісті. Драматичні твори]. – 591 с.
До другого тома увійшли повість з життя інтелігенції „На розпутті” та соціальні повісті, в яких зображено класове розшарування українського села в умовах соціального і національного гноблення, зокрема „Серед темної ночі” та „Під тихими вербами”. З драматургічних творів увійшли комедія „Нахмарило” та драма „Степовий гість.
15 15. Твори : в 2 т. / Б. Д. Грінченко ; [редкол.: І. О. Дзеверін, М. Г. Жулинський, П. А. Загребельний та ін. ; упоряд. В. В. Яременко ; вступ. ст. А. Г. Погрібного]. – К. : Наук. думка, 1990 – 1991. – (Дожовтнева українська література. Бібліотека української літератури).
Т. 1: Поетичні твори. Оповідання. Повісті. – 1990. – 640 с.
До першого тому видання увійшли ліричні вірші зі збірок: „Пісні Василя Чайченка”, „Під сільською стріхою”, „Під Хмарним небом”, поеми, оповідання, повісті „Сонячний промінь”, „На розпутті” та драматичні твори: „Ясні зорі”, „Степовий гість”.
Т. 2: Повісті. Драматичні твори. – 1991. – 608 с.
До другого тому видання увійшли повісті „Серед темної ночі”, „Під тихими вербами”, „Брат на брата”, історичні драми „Ясні зорі”, „Степовий гість”, „Серед бурі” та драма „На громадській роботі”.
16 16. Українська граматка : до науки читання й писання / Б. Грінченко. – К. : Друк. т-ва „Криниця”, 1917. – 64 с.
Книга з фонду рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Авторська „Українська граматка” була написана в 1881-1882 навчальному році у селі Введенське власноручно, друкованими літерами. Книга стала якісно новим підручником. Вона складається з двох частин: букварної та післябукварної, яка називається „Читання після азбуки”. Наприкінці „Граматки” уміщена методична стаття під назвою „До вчителів”. Успіх цього підручника був забезпечений не лише його правильною методичною побудовою, а і вдало дібраною інформацією для дітей та живим фольклорним матеріалом. Важливим чинником „Граматки” стало рідне слово, жива мова українського народу, а також вдало використані українські народні прислів’я, приказки, загадки, байки, які мали велике виховне значення.
17 17. Як жив український народ : (коротка історія України) / Б. Грінченко // Бахмутський шлях. – 2008. – № 1/2. – С. 84-100.
У праці „Як жив український народ”. виклад
матеріалу враховує вікові особливості дітей середнього й молодшого шкільного віку. У науково-популярній формі подаються розділи, що розповідають про найзначніші події в історії України: „Де живуть українці і
скільки їх”, „Наші предки і перші князі”, „Татарське лихоліття”, „Козаки”, „Богдан Хмельницький”, „Кріпацька неволя і визволення” тощо. Б. Грінченко правдиво відобразив історію українського народу, запропонував не тільки певний обсяг знань, але й сприяв формуванню національної самосвідомості дітей.

Анонси та оголошення

29.09.2023

Щиро вітаємо

СУХОМЛИНСЬКУ ОЛЬГУ ВАСИЛІВНУ

та

ХИБНИК ІРИНУ СОЛОМОНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

28.09.2023

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали