НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

БІБЛІОГРАФІЯ:ТВОРИ Б. Д. ГРІНЧЕНКА

1. * Арбузы : рассказ для дошк. возраста / Борис Гринченко ; худож. В. Евдокименко. – К. : Веселка, 1985. – 16 с. : цв. ил.

2. * Байда й інші оповідання / Борис Грінченко. – К. : Накладом вид-ва “Відродженнє”, 1914. – 32 с.

3. * Біла бранка. Гальма. Кохання : вірші / Борис Грінченко. – К. : [б. в.], 1913. – 14 с.

4. В темную ночь. Под тихими вербами : повести / Б. Д. Гринченко ; пер. с укр. К. Трофимова [вступ. ст. М. Рыльского, илл. С. Соколова]. – М. : Гослитиздат, 1961. – 398 с.

5. * В шахте. (Сиротка Маруся) : рассказ / Б. Гринченко ; пер. с малорос. Н. Васина; В. Чайченко. – 2-е изд. – М. : Изд. кн. скл. М. В. Клюкина, 1917. – 32 с. : ил.

6. Вибрані твори : в 2 т. Т. 1 / Борис Грінченко ; [упоряд. : Ю. Б. Кузнєцов, Н. В. Левчик ; вступ. ст. Н. В. Левчик]. – К. : ІНТЕЛЕКТ-АРТ, 2008. – 447 с. – (Класики укр. л-ри).

Два морози : казка з мал. / Борис Грінченко. – К., 1914. – 11 с.

7. * Дзвоник : вибр. тв. / Б. Д. Грінченко. – К. : Веселка, 1969. – 62 с. : іл. – Включ. Бібліогр. – (Шкіл. б-ка).

8. Дурень думкою багатіє. Риб’ячі танці : казки з мал. / Борис Грінченко. – К., 1914. – 12 с.

9. Екзамен / Б. Грінченко. – К. : Рух, 1927. – 16 с.

10. Зернятко : вірші, поеми, оповідання для ст. шк. віку / Борис Дмитрович Грінченко ; [упоряд. та вступ ст. В. В. Яременко] ; худож. В. Євдокименко. – К. : Веселка, 1989. – 271 [1] с.

11. * Из уст народа : малорус. рассказы, сказки и пр. / Б. Д. Гринченко. – Чернигов, 1900. – 488 с.

13. * Избранные произведения / Борис Гринченко ; [сост. и предисл. П. П. Хропко]. – К. : Днипро, 1987. – 459,[2] с. : портр.

14. Кавуни : оповід. для дошк. віку / Борис Грінченко ; худож. В. Євдокименко. – К. : Веселка, 1985. – 16 с. : кольор. іл.

15. * А. Е. Крымский как украинский писатель / Б. Гринченко. – К. : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1903. – 24 с.

16. * Кто работает, тот и имеет : рассказ про Джемса Гарфильда / Б. Гринченко; пер. с малорос. Н. Васина. – М. : Издат. кн. скл. М. В. Клюкина, 1912. – 64 с. : портр. – (Добрые души : чтение для детей и для народа).

17. * А. М. Кулиш. (Ганна Барвинок) : По поводу сорокалетия ее лит. деятельности : очерк / Б. Гринченко. – Чернигов : Зем. тип., 1901. – 20 с. [2].

18. Лесь, преславний гайдамака : віршов. оповід., легенди, казки для мол. і серед. шк. віку / Б. Д. Грінченко ; худож. : Г. Журнавська, К. Музика. – К. : Веселка, 1991. – 135 с. : кольор. іл.

19. * Листи з України наддніпрянської / Борис Грінченко. – К. : [б. в.], 1917. – 180 с. – (Книжки пам’яті Насті Грінченко).

20. На безпросветном пути : об украинской школе / Б. Гринченко. – К., 1906. – 83 с.

21. Нахмарило : комедія на 4 дії. / Б. Грінченко. – Львів : Вид-во книгарні наук. т-ва ім. Шевченка, 1928. – 54 с.

22. Непокірний / Б. Грінченко. – Вид. 2-е. – К. : Рух, 1927. – 26 с. з іл.

23. * Олеся : оповідання / Б. Грінченко; іл. Н. Мудрик-Мриц. – Торонто : ОПЛДМ, 1977. – 13 с. : іл.

24. * Оповідання про Івана Котляревського / написав Б. Грінченко. – 3-те вид. – К. : Друкарня 1-ої Київ. друк. спілки, 1912. – 32 с.

25. * Отец и дочка : рассказ / Б. Гринченко. – М. : Посредник, 1908. – 48 с.

26. * Перед широким світом / Б. Гринченко. – К. : З друкарні С. А. Борисова, 1907. – 320 с.

27. Підпал / Б. Грінченко. – К. : Рух, 1927. – 20 с.; іл. П. Лапина

28. Під тихими вербами : вибр. твори / Б. Д. Грінченко. – К. : Рад. шк., 1991. – 494 с. : іл.

29. Повісті та оповідання / Б. Грінченко. – Х. : Рух, 1931. – 542 с.

30. Поезії. Повісті. Оповідання / Б. Грінченко ; уклад. А. Я. Бекрдій – К. : Наук. думка, 2002. – 433 с. : іл. – (Б-ка школяра).

31. * Поиски истины : [рассказ] / Б. Гринченко ; пер. с малорос. Н. И. Перелыгина. – М. : Кн. скл. Д. П. Ефимова, 1903. – 16 с.

32. Про пустині : з 10-ма мал. / Б. Грінченко. – К. : Просвіта, 1908. – 59 с.

33. Розум та почування у живої тварі: [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Б. Д. Грінченко ; худож. В. Зельдіса. – К. : Богдана, 1994. – 78 с.

34. Серед темної ночі (М. Грінченко) / Б. Д. Грінченко. – [Без вих. даних]. – 218 с.

35. Серед чужих людей / Б. Грінченко. – К. : Рух, 1927. – 26 с.; іл. П. Лапина

36. * Сестрица Галя : рассказ / Б. Гринченко ; пер. с укр. И. Горбунова-Посадова. – 4-е изд. – М. : Посредник, 1909. – 32 с.

37. * Сказки : для мл. шк. возраста / Борис Гринченко ; худож. А. Журновская. – К. : Музыка; Веселка, 1990. – 74,[2] с. : цв. ил.

38. Словарь української мови : у 4 т / упоряд., з додатком власного матеріалу Борис Грінченко ; зібр. ред. журн. „Киевская старина”. – К. : АН УРСР, 1958, 1959. – (Надрук. з вид. 1907-1909 рр. фотомеханічним способом. Голов. тит. листи рос. мовою).

Том 1           А-Ж             1958            494 с.

Том 2           З-Н              1958            573 с.

Том 3           О-П             1959            506 с.

Том 4           Р-Я              1959            563 с.

39. Смілива дівчина : казка з мал. / Борис Грінченко. – К., 1914. – 19 с.

40. Снігурка : казка / Борис Грінченко. – К., 1914 – 12 с.

41. Сопілка : казка з мал. / Борис Грінченко. – К., 1914. – 12 с.

42. Твори : в 2 т. / Б. Д. Грінченко – К. : АН УРСР, 1963. – Т. 1. Поезії. – 603 с. ; Т. 2. Повісті – 591 с.

44. Твори : в 2 т. / Б. Д. Грінченко. – К. : Наук. думка, 1990. – (Б-ка укр. літ. дожовт. укр. літ.). –

Т. 1. : Поетичні твори. Оповідання. Повісті. – 1990. – 640 с.

Т. 2. : Повісті. Драматичні твори. – 1991. – 602 с.

45. Українська граматка до науки читання й писання / Б. Грінченко – К. : Криниця, 1917. – 64 с.

46. * Хата / Б. Д. Грінченко. – 2-е вид. – Нью-Йорк : Око, 1965. – 23 с.

47. Хатка в балці / Б. Грінченко – К. : Рух, 1927. – 48 с.

48. Хлопець, що боровся з морем / Б. Грінченко; худож. Г. Діна. – К. : Культура, 1930. – 22 с.

49. * Як жив український народ / розказав Б. Грінченко. – Вид. 5-те. – К. : Криниця, 1917. – 45 с. – (Книжки пам’яті Н. Грінченко).

50. Якої нам треба школи / Б. Грінченко. – 4-е вид. – К. : Вид-во т-во „Криниця”, 1917. – 31, [1] с. – (Книжка пам’яті Насті Грінченко).

51. * Ясні зорі : драма в 5 діях : скорочено й приспосіблено для вжитку в школах / Борис Грінченко. – Вінніпег : Тризуб, 1964. – 100 с.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського

Видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском
(*)