НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць та публікацій про життя й діяльність Роскіної Т. І.

Тетяна Роскіна – автор публікацій

Аналізувати, порівнювати, діяти! / Т. І. Роскіна // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2013. – №  9. – С. 11–14.

Порівнюючи умови функціонування вітчизняних і британських шкільних бібліотек, автор статті обґрунтовує доцільність об’єднання українських шкільних бібліотекарів, створення Всеукраїнської асоціації шкільних бібліотек.

Бібліотека навчального закладу: яка вона є сьогодні та якою має бути? : [соціол. дослідж., проведен. Наук.-пед. б‑кою м. Миколаєва спільно з Центром вивч. громад. думки „Наваль-Експерт”] / Тетяна Роскіна, Костянтин Картузов // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2012. – № 8. – С. 1–11.

Бібліотека – освітянам  / Т. І. Роскіна // Відкритий урок : газета освітян Миколаївщини. – 2012. – № 32/33. – С. 7.

Від медіаграмотності до медіакультури : (навч.-метод. комплекс: програма медіазанять) / Миколаїв. обл. ін.‑т післядиплом. пед. освіти, наук.-метод. центр Миколаїв. міськради, Миколаїв. обл. бібл. асоц. ; [авт. кол.: Шуляр В. І., Роскіна Т. І., Картузов К. М., Філіна Т. В.]. – Миколаїв : [б. в.], 2016. – 68 с. – Текст видання представлено також в інтернеті: https://library.mk.ua/wp-content/uploads/2015/12/media-complex.pdf.

Все для образования / Т. И. Роскина // БібліоАс. – 2002. – № 2 (черв.). – С. 4.

За опытом – в Россию! / Татьяна И. Роскина // Шкільна бібліотека плюс. – 2007. – №22. – С. 13-14.

Про поїздку миколаївських бібліотекарів у Волгоград з метою ознайомлення з досвідом роботи школьно-бібліотечного об’єднання міста, куди входять бібліотеки шкіл, дошкільних, позашкільних закладів і шкіл-інтернатів.

Інноваційна діяльність Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки – важливий чинник оптимізації науково-інформаційного забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики [Електронний ресурс] / Т. І. Роскіна // Освітянські бібліотеки України в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, Черкаси, 20–22 жовт. 2008 р. / Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського, Черкаc. обл. ін‑т післядиплом. освіти пед. працівників. – Електрон. дані. Київ : [б. в.], 2008. – С. 46–50. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/cherkacy08.pdf, вільний (дата звернення: 12.12.2020). – Назва з екрана.

Миколаївська науково-педагогічна бібліотека в освітньо-інформаційному просторі / Т. І. Роскіна, К. О. Тимченко // Освітянські вітрила : гуманітарний альманах. – Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2003. – Вип. 1. – С. 226–229.

Миколаївська науково-педагогічна бібліотека в освітньо-інформаційному просторі держави / Т. Роскіна // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Вирій, 2006. – С. 170–182. – Бібліогр.: 16 назв.

Миколаївська освітянська / Т. І. Роскіна // Освіта України. – 1999. – 29 верес. (№ 40). – С. 15.

Миколаївське відділення Всеукраїнського народного університету імені Григорія Сковороди Товариства „Знання України”/ Т. І. Роскіна // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва. – Миколаїв, 2011. – № 1. – С. 82–83.

Миколаївські відлуння головної медіаосвітньої події 2013 року  / Тетяна Роскіна, Ірина Потапенко // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 1. – С. 6–9.

Про заходи освітян і бібліотекарів м. Миколаєва, спрямовані на реалізацію напрацювань і пропозицій Другої міжнародної науково-методичної конференції „Практична медіаграмотність” (м. Київ, 31.10 – 01.11.2013).

Науково-педагогічна бібліотека – шкільним: почесна місія чи обов`язок? / Т. І. Роскіна // Шкіл. б-ка плюс. – 2004. – Жовт. (№ 19). – С. 15–18 ; Освітянські вітрила : гуманітарний альманах. – Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2004. – Вип. 2. – С.220 –222.

Наш успех – в нашем единении [Электронный ресурс] : (несколько штрихов к 20‑летнему юбилею Николаев. обл. библ. ассоц.) / Роскина Т. И. // Николаев литературный : литератур.-художеств. интернет-журн. – Электрон. данные. – 2012. – № 1. – С. 164–166. – Режим доступу: http://litnik.org/archive/002.pdf, вільний (дата звернення: 14.02.2019). – Назва з екрану.

НОБА [Николаевская областная библиотечная ассоциация] на новом рубеже / Т. И. Роскина // БібліоАС. – 2011. – №14 (Травень). – С. 1–2.

Организационно-методическое обеспечение школьных библиотек г. Николаева – залог повышения эффективности формирования информационной культуры школьников в условиях информационного общества / Татьяна Ивановна Роскина // Тенденции развития школьных библиотек в информационном обществе : материалы междунар. науч.-практ. конф., 30 сент. – 1 окт. 2008 г. / АПН Украины, Гос. науч.-пед. б‑ка Украины им. В. А. Сухомлинского, Гос. науч. пед. б‑ка им. К. Д. Ушинского Рос. акад. образования, Николаев. обл. библ. ассоц., Науч.-пед. б‑ка г. Николаева ; [сост.: К. Н. Картузов, Е. А. Подкопай ; отв. за вып.: Т. И. Роскина]. – Николаев : [Илион], 2008. – С. 38–45. – Библиогр.: 7 назв.

Повышение уровня информационного обеспечения школьных библиотек через создание корпоративных ресурсов / Т. И. Роскина, К. Н. Картузов // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б‑ки України ім. В. О. Сухомлинського / Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського, НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 168–173. – Бібліогр.: с. 172–173.

У статті розглянуто проблеми реформування шкільних бібліотек. Проаналізовано питання створення електронних каталогів шкільних бібліотек для підвищення якості бібліотечного обслуговування.

Про нашу бібліотеку / Т. І. Роскіна // Освітянин. – 1999. – № 1. – С. 1.

Розвиток інформаційних технологій та інтернет у бібліотеках : [досвід роботи Наук.-пед. б‑ки м. Миколаєва] / Т. Роскіна // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2002. – Вип. 8. – С. 247–253.

Роль освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві : [про Миколаїв. наук.-пед. б‑ку] / Т. І. Роскіна, К. О. Тимченко // Шкіл. б-ка плюс. – 2005. – Серп. (№ 15/16). – С. 11–13.

Сводный электронный каталог – результат корпоративной деятельности библиотек города Николаева : докл. на конф. „Крым – 2009” / Константин Картузов, Татьяна Роскина // Б‑ка в шк. – 2010. – 1–15 февр. (№ 3). – С. 10–12.

Те саме // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. / Шестнадцатая Междунар. Конф. „Крым 2009”. – Электрон. дан. – [Москва] : ГПНТБ России, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска.

Система бібліотечно-інформаційної підтримки освітньої діяльності науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва / Т. І. Роскіна // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва. – Миколаїв, 2011. – № 1. – С. 11–13.

Судьбы мгновения… / Т. И. Роскина. – Николаев : Илион, 2006. – 43 с. : фотогр.

Формування державної політики управління бібліотеками навчальних закладів – вимога часу / Т. І. Роскіна, К. М. Картузов // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва. – Миколаїв, 2014. – № 2. – С. 6–15.

Шкільна бібліотека в глобалізованому світі / Роскіна Т. І., Картузов К. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. і ХХІІ Всеукр. пед. читань, 24–25 верес. 2015 р. / НАПН України [та ін.]. – Херсон, [2015]. – Ч. 3. – С. 109–114.

Школьные библиотеки в объективе современности / Т. И. Роскина // БібліоАС. – 2008. – №11(Груд.). – С. 3.

Щедрий талант Ольги Петренко / Громова Н., Даниленко Т., Мітіна В., Роскіна Т., Черкесова І. // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва. – Миколаїв, 2014. – № 2. – С.304–307.

Тетяна Роскіна – укладач:

Николаевский камертон [Электронный ресурс]. [Вып. 1] : Стихи николаевских поэтов о любимом городе / в подгот. вып. принимали участие В. Качурин, Л. Матвеева, Т. Роскина, В. Христенко. – Электрон. данные. – Николаев, [2013]. – 113 с. – Режим доступу: http://litnik.org/images/Arhiv/Nikkamerton01.pdf, вільний (дата звернення: 14.02.2019). – Назва з екрану.

Николаевский камертон [Электронный ресурс]. Вып. 2 : Интимная лирика николаевских поэтов / в подгот. вып. принимали участие В. Качурин, Л. Матвеева, Т. Роскина, В. Христенко. – Электрон. данные. – Николаев, [2014]. – 135 с. – Режим доступу: http://litnik.org/images/Arhiv/Intimnaya.Pdf, вільний (дата звернення: 14.02.2019). – Назва з екрану.

Николаевский камертон [Электронный ресурс]. Вып. 4 : Николаевские писатели – детям / в подгот. вып. принимали участие В. Качурин, Л. Матвеева, Т. Роскина, Н. Ермакова, В. Христенко. – Электрон. данные. – Николаев, [2014]. – 256 с. – Режим доступу: http://litnik.org/images/Arhiv/DETSTVO5.Pdf, вільний (дата звернення: 14.02.2019). – Назва з екрану.

Николаевский камертон [Электронный ресурс]. Вып. 5 : Времена года. Зима / в подгот. вып. принимали участие В. Качурин, Л. Матвеева, Т. Роскина, Н. Ермакова, В. Христенко. – Электрон. данные. – Николаев, [2014]. – 106 с. – Режим доступу: http://litnik.org/images/Arhiv/Zima.pdf, вільний (дата звернення: 14.02.2019). – Назва з екрану. 

Тетяна  Роскіна – головний редактор

Глаголь добро : суспільно-гуманіт. альманах. № 1’2011 / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [голов. ред. Роскіна Т. І. ; редкол.: Картузов К. М. та ін.]. – Миколаїв : [б. в.], 2011. – 283 с. – До 65-річчя Науково-педагогічної бібліотеки. 

Тетяна Роскіна – відповідальна за випуск:

Бібліотека сучасної школи : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; ред. Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва], 2012. – 44 с.

Державно-громадське управління освітою : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Щербак Н. В. ; ред. Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва], 2014. – 24 с.

Європейський союз: історія і сучасність : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Радутна Н. В. ; ред. Картузов К. М. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва], 2014. – 10 с.

Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті : бібліогр. покажч. Вип. 3 / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Радутна ; ред. Л. А. Калюх ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2004. – 32 с.

Класне керівництво праця творча і натхненна : реком. список [літератури] / Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Щербак Н. В. ; ред. Калюх Л. А. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : НПБ, 2010. – 15 с.

Компетентність особистості мета сучасної школи : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2005. – 16 с.

Медіакультура особистості : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І. ; худож.-оформ. Я. І. Іванова]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва], 2013. – 24 с.

Медіакультура особистості : бібліогр. покажч. Вип. 2 / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б‑ка м. Миколаїва ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; ред. Шереметьєва О. Л. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – 2‑ге вид., дороблене. – Миколаїв : Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва, 2015. – 36 с. – Текст видання представлено також в інтернеті: https://library.mk.ua/wp-content/uploads/2015/12/media.doc.

Метод проектів у контексті сучасної освіти : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Л. В. Шутяк ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2006. – 29, [1] с.

Молодь України в сучасному світі : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Щербак ; ред. Н. В. Радутна ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [Б. в.], 2009. – 12 с.

Наталя Лубенець : до 130-річчя від дня народж. : список л-ри / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Вербова В. В., Щербак Н. В. ; ред. Калюх Л. А., Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2007. – [5] с.

Національне виховання : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд.: Радутна Н. В., Шутяк Л. В. ; ред. Калюх Л. А. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2006. – 12 с.

Педагогічна рада : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Радутна, ред. Л. А. Калюх ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [Б. в.], 2008. – 7 с.

Соціальний педагог у школі : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : НПБ, 2010. – 16 с.

Тенденции развития школьных библиотек в информационном обществе : материалы междунар. науч.-практ. конф., 30 сент. – 1 окт. 2008 г. / АПН Украины, Гос. науч.-пед. б‑ка Украины им. В. А. Сухомлинского, Гос. науч. пед. б‑ка им. К. Д. Ушинского Рос. акад. образования, Николаев. обл. библ. ассоц., Науч.-пед. б‑ка г. Николаева ; [сост.: К. Н. Картузов, Е. А. Подкопай ; отв. за вып. Т. И. Роскина]. – Николаев : [б. и.], 2008. – 167 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Библиогр. в конце ст.

Формування культури здоров’я учнів : реком. список л-ри / Наук.-пед. б-ка Упр. освіти Миколаїв. міськ. ради ; [упоряд. Л. В. Шутяк ; ред. Л. А. Калюх, Н. В. Радутна ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2008. – 31 с.

Формування педагогічної культури : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Радутна ; ред. Л. А. Калюх ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв, 2007. – [7] с.

Шлях української педагогіки : бібліогр. покажч. Вип. 10 / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Щербак ; ред. Л. А. Калюх ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2007. – 29 с.

Шлях української педагогіки : бібліогр. покажч. Вип. 11 / Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва ; [упоряд. Щербак Н. В. ; ред. Калюх Л. А. ; відп. за вип. Роскіна Т. І. ; худож. оформ.: Іванова Я. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2008. – 25 [1] с.

Шлях української педагогіки : бібліогр. покажч. Вип. 12 / Наук.-пед. б-ка Управління освіти Миколаїв. міськ. ради ; [упоряд. Щербак Н. В. ; ред. Калюх Л. А. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2010. – [23] с.

„Я для тебе горів, український народе…”  : бібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Щербак Н. В. ; ред. Картузов К. М. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва], 2015. – 16 с.

Якість освіти : бібліогр. покажч. / [Миколаїв.] наук.-пед. б-ка ; [упоряд.: Н. В. Радутна ; ред.: Л. А. Калюх ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2007. – 7 с.

Публікації, присвячені Тетяні Роскіній

Роскина Татьяна Ивановна // Биографическая энциклопедия Николаевской области. 2014–2019 гг. / проект, составление, редакция С. М. Сухопарова. – Николаев : Издат. дом „СЛАЖ”, 2020. – Кн. 3. – С. 194. – Коллекцион. изд. – (Серия „Элита Николаевской области” : в 10-ти т. ; т. 3.).

Роскіна Тетяна Іванівна [Електронний ресурс] / Здановська Валентина Петрівна, Рубан Алла Іванівна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого. –  Електрон. дані. – [Київ], 2021– 22 лютого. – Режим доступу: https://ube.nlu.org.ua/article/Роскіна Тетяна Іванівнавільний. – Назва з екрана.

Роскина, Т. И. Судьбы мгновения… : [этапы жизненного пути] / Т. И. Роскина. – Николаев : Илион, 2006. – 43 с. : фотогр.

Олейников, Ю. „Человек не исчезает, нашей памятью храним” / Юрий Олейников // Вестник Прибужья. – 2018. – № 18 (3 мая). – С. 12.

Про вечір, присвячений ушануванню пам’яті директора Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва Т. І. Роскіної.

Фуга, Л. Она так любила жизнь…/ Л. Фуга // Южная правда. – 2018. – № 46 (28 апр.). – С. 4.

Про вечір, присвячений ушануванню пам’яті директора Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва Т. І. Роскіної.

Шуляр, В. Вектори її життя у співпраці… Тетяна Роскіна й освіта Миколаївщини / Василь Шуляр // Биографическая энциклопедия Николаевской области. 2014–2019 гг. / проект, составление, редакция С. М. Сухопарова. – Николаев : Издат. дом „СЛАЖ”, 2020. – Кн. 3. – С. 195–197. – Коллекцион. изд. – (Серия „Элита Николаевской области” : в 10-ти т. ; т. 3.).


Анонси та оголошення

23.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

РУБАН АЛЛУ ІВАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали