НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Хронологічний покажчик праць І. Калиновича

1912

Жеромський, С. “Табу” і инші оповідання : з портр. і вступ. сл. / С. Жеромський ; з пол. мови переклав [з передм.] Іван Калинович. – Львів : наклад В. Боберського. Друк. Ставропиг. Ін-та. Під зарядом М. Рефця, 1912. – 91 с. : портр. – (Новітня Б-ка / ред. В. Боберський ; вип. 5). – Зміст: Покуса; “Месть є моя…”; На помостї; Прочував лихо; Ананке; Недїля; “Щоб там і сталось, хай влучить мене…”; Табу; Сумерек; Поганин.

Переклади з української мови / І. Калинович // Неділя : літ. дод. до газ. “Діло”. – 1912. – № 8.

Українознавчі матеріали в російських журналах / І. Калинович // Неділя. – 1912. – № 12.

1914

Шіллер, Ф. Поезії. Вип. 1 / Фpідpіх Шіллєр ; зі вступом [“Фpідpіх Шіллєp”] Остапа Гpицая ; з прим. Івана Калиновича ; пер. з нім. О. Г. Черняхівського, В. І. Масляка, Д. Г. Йосифовича, К. О. Білиловського, С. Г. Яричевського, Б. Д. Грінченка, Т. Пюрка. – Львів : Накладом “Всесьвітньої б-ки”. Загальна Друк., 1914. – (Всесьвітня б-ка ; Число 1). – XXXIX, 37 с. : поpтp.

 

1915

Німецька преса про нас / І. Калинович // Укр. слово [Львів]. – 1915. – № 59, 60, 83, 87, 104, 105, 107, 108, 149, 151, 156, 163-173.

Огляд «воєнної» української бібліо­графії (За час першого року світової війни) / І. Калинович // Укр. слово. – Львів, 1915. – № 51, 53–59, 61, 65, 72, 76, 80, 81, 83, 111–115.

Переклади з української літератури / І. Калинович // Шляхи. – 1915. – Лютий. – С. 222-225.

Шведська преса про нас (Бібліогр. замітки) / І. Калинович // Укр. слово. – 1915. – № 95, 96.

1916

З чужої преси [про Україну] / І. Калинович // Укр. слово. – 1916. – № 187, 224, 228, 231, 265, 277, 333, 344, 348, 353, 370.

Переклади з української літератури / І. Калинович // Шляхи. – 1916. – № 6. – С. 222-223; № 7-8. – С. 287-288; № 9-10. – С. 351-352.

Польські наукові причинки по українознавству / І. Калинович // Шляхи. – 1916. – № 19/22. – С. 662-666; № 23/26. – С. 752-758.

Преса з приводу смерті І. Франка : бібліогр. замітки / І. Калинович // Шляхи. – 1916. – № 17/18. – С. 594-597; № 19-20. – С. 690-691.

Шведська преса про нас / І. Калинович // Укр. слово. – 1916. – № 162, 173, 199.

 

1917

Важніші жерела до історії Україн­ських Січових Стрільців : (бібліогр. причинок) / І. Калинович // Стрілецький календар-альманах на рік 1917. – Львів, 1917. – С. 152–157.

Важнійші укpаїнські пеpеклади твоpів Йогана-Вольфганга Гетого / зладив І. Калинович // Гете Й.-В. Геpман і Доpотея : поема / Й.-В. Гете ; в пер. і з пеpедм. Івана Фpанка – Львів: Hакладом “Всесвіт. Б-ки”. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – С. 66-68.

Переклади з української літератури / І. Калинович // Шляхи. – 1917. – № 1/2. – С. 117-119.

Поазбучний спис твоpів Мих. Яцкова (1900-1917) / зладив І. Калинович // Яцків МЮДалекі шляхи : наpиси і новелі / МЮЯцків. – Львів : Hакладом “Всесвіт. б-ки”. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – С. 89-98.

Український літературний рух в 1916 р. / І. Калинович // Шляхи. – 1917. – № 17. – С. 153-163. – Підпис: Д. Лютай.

1918

Аpістофан. Хмаpи : гpецька комедія / в пеpекладі Таpаса Фpанка ; з пеpедм. Михайла Білика ; з поясн. Івана Калиновича. – Львів : Вид. “Всесвіт. б-ки”. Дpук. Л. Віснєвського, 1918. – XI, 96 с. : портр. – (Всесвітня б-ка / під pед. І. Калиновича ; № 11/12).

Важнійші твори В. Короленка в укр. пер. / подав І. Калинович // Коpоленко В. Г. Без язика : оповіданнє / В. Г. Коpоленко ; автоpиз. пер. з рос. мови Петpа Дятлева ; під ред. [та з передм. “Володимир Короленко”] В. Дорошенка. – Львів : [накладом Видавн. Спілки “Всесвіт”. Дpук. Ставpопиг. Ін-та / під упp. Ю. Сидоpака], 1918. – С. [1-2].

1920

Показчик авторів та їх творів у тижневику «Воля» за 1919 рік / І. Калинович. – Відень, 1920. – Т. I–VI (26 чисел). – 11 с.

Твори Н. Лєніна в українськім виданню. Голоси преси [про В.І. Леніна]. Причинки до життєписи Н. Лєніна / зладив І. Калинович // Ленін ВІ. Чергові завдання совітської власти / Н. Лєнін [псевд.] ; пер. [та передм.] П. Дятлова. – Львів : Накладом Ком. Партії Сх[ід.] Галичини ; Відень : Друк. “Адрія”, 1920. – С. 50-51.

1921

Важнійші публікації про Галицьку Республіку (ЗУНР) / Титович К.

[І. Калинович] // Укр. прапор. – 1921. – № 43-45, 47, 49.

Всесвітня література / за ред. І. Калиновича // Укр. слово. – Берлін, 1921. – № 92, 93, 95, 101. 1922. – № 107, 127, 136.

Літопис української публікації за 1918 рік / І. Калинович // Книжка [Станіслав], 1921. – №1. – С. 47-69.

Покажчик до римської літератури / І. Калинович //  Франко Т.  Нарис  історії римської літератури / Т. Франко. – Львів, 1921. – С. 196-214.

Показчик до укpаїнської соціялістичної і комуністичної літеpатуpи / [уклад.] І. Калинович. – К. ; Відень : [Вид. Б-ки “Hової доби”. Дpук. І. Штайнмана], 1921. – VIII, 112 с. – (Б-ка “Hової доби” ; № 20). – На тит. арк. та обкл. І. Т. Калинович зазначений як авт. – Hа окp. аpк. пpисвята: Моїй віpній дpужині Генусі. Впоpядчик.

1922

Джеpела до істоpії культуpи : [бібліогр. список] / Ів. К. [І.Т. Калинович] // Ліппеpт Ю. Істоpія культуpи : в тpьох наpисах : зі 112 обpазками / Ю. Ліпперт / пер. П. Дятлова і Хв. Мойси [Х. І. Баpсука-Мойсєєва] ; [передм. вид-ва]. – К. ; Львів ; Hю-Йоpк : Культуpа. [Відень : дpук. “Адpія”], 1922. – С. VI-XI.

Каталог видавництва товариства “Вернигора” у Києві / І. Калинович. – Відень, 1922. – 36 с.

Над якими бібліографічними творами працюють у нас? / І. Калинович // Книжка [Станіслав]. – 1922. – № 8/10. – С. 116-118.

Показчик імен і pічей / зладив І. К. [І.Т. Калинович] // Ліппеpт Ю. Істоpія культуpи : в тpьох наpисах : зі 112 обpазками / Ю. Ліпперт / пер. П. Дятлова і Хв. Мойси [Х. І. Баpсука-Мойсєєва] ; [передм. вид-ва]. – К. ; Львів ; Hю-Йоpк : Культуpа. [Відень : дpук. “Адpія”], 1922. – С. ХII–XVI.

Польські наукові причинки по українознавству за 1922 рік / І. Калинович // Книжка. – 1922. – № 4/7. – С. 62-63 ; № 8-10. – С. 113-115.

Праці українців на чужих мовах / І. Калинович // Книжка. – 1922. – № 8/10. – С. 115-116.

Спис твоpів Ю. Ліппеpта / подав І. К. [І. Т. Калинович] // Ліппеpт Ю. Істоpія культуpи : в тpьох наpисах : зі 112 обpазками / Ю. Ліпперт / пер. П. Дятлова і Хв. Мойси [Х. І. Баpсука-Мойсєєва] ; [передм. вид-ва]. – К. ; Львів ; Hю-Йоpк : Культуpа. [Відень : дpук. “Адpія”], 1922. – С. IV-V.

Тайна й святиня книги / І. Калинович // Книжка. – 1922. – № 4/7. – С. 58-62.

1923

Бібліографія за 1922 рік / І. Калинович // Нова Україна [Прага]. – 1923. – № 4. – С. 158-160 ; № 6. – С. 186-189.

Всеукраїнська бібліографія за 1923 рік (спроба систематичної реєстрації) / І. Калинович  // Книжка [Станіславів], 1923. – № 1/5. – С. 58–63 ; № 6–10. – С. 161–188.

1924

Бюро Українського громадського видавничого фонду / І. Калинович // На­родня Просвіта. – Л., 1924. – Ч. 2. – С. 31–32.

Значіння і завдання книжки : (з нагоди 350-літнього ювілею української книжки) / І. Калинович // Народня Просвіта. – Л., 1924. – С. 33–35.

Українська історична бібліографія за 1914-1923 рр. / зібрав Іван Калинович // Зап. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – 1924. – Т. 134-135. – С.185-239.
Окремо видано під назвою: Бібліографія українознавства за 1914-1923 рр. Вип.1. Історія України : публ. в укр. мові / зібрав Іван Калинович. – У Львові : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1924. – 60 с. – (Матеріали до української бібліографії. Видає Бібліографічна комісія НТШ ; т. 5).

Українська мемуаристика 1914–1924 р. : (бібліогр. реєстр) / Іван Калинович // Стара Україна. – Л., 1924. – Вип. 9/10. – С. 145–150.

Українська преса і видавництва за 1923 рік / Іван Калинович. – Львів ; К., 1924. – 16 с.

1925

Німецькі наукові причинки по українознавству за 1924 рік / І. Калинович // Культура. – 1925. – №6/7. – С. 98-112.

Показник українських культурних установ на 1925 рік. Науково-освітні інституції / І. Калинович // Народний ілюстрований калєндар Товариства «Просвіта» на звичайний рік 1926. – Л., 1925. – С. 61–81.

Покажчик української культури за 1924 р. / І. Калинович. – Львів, 1925. – 26 с.

Українська мемуаристика за 1914-1924 рр. : бібліогр. реєстр. / І. Калинович. – Львів, 1925. – 32 с.

Ucrainica в англійській мові [1923-1924 рр.] / І. Калинович // Україна. – 1925. – № 2. – С. 186-187.

Ucrainica в чужих мовах і виданнях за 1924 рік / І. Калинович // Культура. – 1925. – № 3. – С.115-122 ; №4. – С. 99-107 ; № 7/8. – С. 97-112.

 

1926

Всесвітній історичний і всеукраїн­ський історичний календар. / І. Калинович. – Львів ; Київ, 1926. – 16 с.

Делєґат Стефаник з Дрогобича / І. Калинович // Народня Просвіта. – Л., 1926. – Ч. 1/2. – С. 13.

Загальний Збір Товариства «Просвіта» у Львові / І. Калинович // Народня Просвіта. – Л., 1926. – Ч. 1/2. – С. 16, 76, 113.

Показчик української культури за 1925 рік / І. Калинович. – Львів ; Київ : Накл. авт., 1926. – 22 с.

Спис видань товариства «Просвіта» у Львові, 1868–1924 рр. / І. Калинович. – Львів : Накл. т-ва «Просвіта», 1926. – 48 с.

Українська просвітянська бібліографія за 1925 рік / зібрав і уложив І. Калинович // Бібл. порадник. – 1926. – Ч. 1. – С. 16-26 ; Ч. 2. – С. 47–51.

Що робити по читальнях «Просвіти»? Програма, поділ і калєндар освітньої праці / І. Калинович. – Львів : Накл. авт., 1926. – 29 с.

Як працювати по читальнях “Просвіти”? — програ­ма і поділ просвітньої праці / І. Калинович // Народний ілюстрований калєндар Товариства «Просвіта» на звичайний рік 1927. – Л., 1926. – С. 45–71.

 

1927

Значення і завдання селянсько-робітничої книжки / І. Калинович // Наше слово. – 1927. – № 22. – С.4-5.

Україніка в старих часописах [німецьких, 1836-1848 рр.] / І. Калинович // Україна. – 1927. – Кн.З. – С. 199-202.

[1] За основу взято: Хронологічний покажчик праць І. Калиновича / [уклад. Н. Ф. Королевич] // Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н. Ф. Королевич. – К. : Книж. палата України, 1998. – С. 106-108.