НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність

Андрійчук, М. Т. Історія українського книговидання в рукописній спадщині Івана Калиновича : (за матеріалами фондів від. рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника)

Блажкевич, А. Дослідження розвитку краєзнавчої бібліографії Галичини як об’єкт генезису регіонального наукознавчого руху наукової молоді

Блажкевич, А.Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (ХІХ ст. — 30-ті рр. ХХ ст.) : а втореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01

Гуменюк, М. П. І. Калинович як бібліограф

Дубровіна, Л.  Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 – 30-х роках ХХ ст.

Зуляк, І. С. Іван Калинович – бібліограф культурно-просвітнього руху в Західній Україні міжвоєнного періоду

Подвижницька праця на бібліографічній ниві : до 125-річчя від дня народження І. Т. Калиновича (1885–1927) / авт.-уклад. В. В. Патока

Промська, О. Перші кроки української метабібліографії