НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

2010 рік

Андреев Георгий Яковлевич : к 100-летию со дня рождения / Укр. инженер.-пед. акад. ; [сост.: С. Ф. Артюх, Е. И. Еремина, Е. Н. Онуфриева, Е. Н. Рыбальченко ; науч. ред. Н. Н. Николаенко]. – Х. : УИПА, 2010. – 71 с.  Шифр зберігання: 016   А 65

Гуржій Олександр Іванович: доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред.: В. В. Масненко ; авт. вступ. ст. О. П. Реєнт, О. О. Драч]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 63 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених України ; вип. 1).    Шифр зберігання  016    Г 95

Федір Васильович Зузук: науковець і викладач : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, Лаб. краєзнавчих атласів, Б-ка ; [уклад.: З. К. Карпюк, О. Л. Димшиць, Л. П. Бондар, О. В. Антипюк]. – Луцьк : РВВ  Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 64 с. : фотогр.    Шифр зберігання 016    З-93

Борис Іванович Корольов : біобібліогр. покажч. (2000-2010 рр.) : до 80‑річчя від дня народж. / Ін‑т вищої освіти НАПН України, Європ. ун‑т ; [упоряд.: Я. С. Калакура, Г. О. Козлакова]. – К. : Вид‑во Європ. ун‑ту, 2010. – 31 с.    Шифр зберігання: 016    К 68

Віктор Петрович Коцур : біобібліогр. нарис / [уклад.: Ольга Шкира, Ніна Обертій, Інна Корж та ін. ; відп. за вип.: Ольга Шкира, Анатолій Коцур ; ред.: Анатолій Коцур, Володимир Борисенков, Валерій Хомич]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2010. – 180, [1] с. : фотогр. – (Сер. „Наукова еліта Переяславщини”). – Назва на обкл.: Коцур Віктор Петрович.    Шифр зберігання: 016    К 75

Коцур Надія Іванівна : учений у галузі охорони здоров’я дітей і підлітків, історії медицини, професор університету : біобібліогр. нарис / ДВНЗ “Переясла-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди” ; [уклад.: Ольга Шкира, Лідія Губар, Альона Спіжова та ін. ; відп. за вип. Ольга Шкира ; ред.: Віктор Коцур, Тамара Кебкало]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2010. – 94, [1] с. : фотогр. – (Сер. „Наукова еліта Переяславщини”).    Шифр зберігання: 016    К 75

Володимир Йосипович Лажнік  : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 35 с. : портр.   Шифр зберігання 016    Л 16

Петро Васильович Луцишин  : біобіліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 39 с. : фотогр.   Шифр зберігання 016    Л 86

Морозов, О. «Альдини» в бібліотечному зібранні Ніжинського історико‑філологічного інституту князя Безбородька : каталог / Б‑ка Ніжин. держ. ун‑ту ім. Миколи Гоголя, Музей рідкіс. книги ; [авт. передмови та упоряд. Морозов О. С.] . – Ніжин : Ферокол, 2010. – 38 с. : іл. – (Сер. «Книжкові пам’ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : заснована у 2010 р.). – 190‑річчю б‑ки Ніжин. держ. ун‑ту ім. Миколи Гоголя присвячується.    Шифр зберігання: 017/019    М 80

Ніжинська вища школа: викладачі і випускники : календар знам. і пам’ят. дат на 2010 р. / Ніжин. держ. ун‑т ім. Миколи Гоголя, Бібліотека ; [упоряд.: Л. І. Литвиненко, І. М. Супруненко ; передмова Л. І. Литвиненко ; літ. ред. Н. А. Одарич ; відп. за вип. Н. О. Ленченко]. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 43 с.    Шифр зберігання: 378.6:37    Н 60

Скарбниця знань університету : бібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [упоряд. Л. В. Гранатович ; вступ. ст. Л. І. Литвиненко]. – Ніжин : Вид-во НДУ, 2010. – 27 с. – До 190-річчя від дня заснув. б-ки Ніжин. вищої школи.     Шифр зберігання 016    С 42

Стародруки XVI – першої половини XVIII ст. з колекції «Polonica» бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : каталог /  Ніжин. культ.‑просвітн. Спілка громадян пол. походження «Астер», Б‑ка Ніжин. держ. ун‑ту ім. Миколи Гоголя, Музей рідкіс. книги ; [упоряд. кат. стародруків Морозов О. С. ; авт. тексту передмови: Морозов О. С., Потапенко М. В.]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174 с. : іл. – (Сер. «Книжкові пам’ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : заснована у 2010 р.).    Шифр зберігання: 025.3 ; 78    С 77

Тарасенко Галина Сергіївна : (до 55-річчя від дня народження) : біобліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Б-ка ; [упоряд.: О. В. Діденко, Т. М. Баланюк ; відп. за вип.: В. С. Білоус]. – Вінниця : [б. в.], 2010. – 63 с. : фотогр.   Шифр зберігання 016    Т 19

Технології навчання в системі професійної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Б-ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., Онуфрієва О. М. ; наук. консультанти: Шалімова І. Н., Чепурко І. П. ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Х. : УІПА, 2010. – 95 с.    Шифр зберігання: 016    Т 38

Факультет початкової освіти та практичної психології Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія / Бердян. держ. пед. ун-т, Ф-т почат. освіти та практ. психології ; [відп. ред. О. В. Голуб, А. М. Крамаренко ; бібліогр. ред. А. С. Толкачова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2010. – 99 с. : іл.    Шифр зберігання: 013  Ф 18


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали