НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

2009 рік

Професор Богдан Іванович Андрусишин : біобібліогр. покажч. : до 50- річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльн. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. теорії та історії держави і права ; [уклад. Г. Б. Білозьорова]. – Київ : [б. в.], 2009. – 122 с. : фотогр. – (Серія “Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”).    Шифр зберігання 016     П 84

Віктор Петрович Андрущенко: до 60-річчя від дня народження : [ректор Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, засл. діяч науки і техніки України, д-р філос. наук, проф., д. чл. АПН України] : біобібліогр. покажч. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; ред. Л. Л. Макаренко]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 121, [1] с. : портр. – (Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”).    Шифр зберігання 016    А 66

Анатолій Миколайович Боровик : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Бібліотека, Інформ.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів, 2009. – 16 с.    Шифр зберігання: 016    Б 83

Голиш Григорій Михайлович: кандидат історичних наук, доцент : [дир. наук. б-ки Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. Л. І. Синявська ; наук. ред.: Н. А. Тарасенкова ; вступ. ст. О. Є. Лисенка]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 59 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 14).    Шифр зберігання 016    Г 60

Друковані праці професорсько-викладацького складу (2000-2008 рр.) : бібліогр. покажч. / Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов, Б-ка ; [уклад.: Борисова Н. О. та ін.]. – Горлівка (Донец. обл.) : ГДПІІМ, 2009. – 403 с.   Шифр зберігання: 013    Д 76

Павліна Степанівна Каньоса – науковець, педагог, людина : (до 35-річчя наук.-пед. діяльності та 20-річчя перебування на посаді декана пед. ф-ту) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І, Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Т. В. Сологуб, Н. Й. Сивак, Л. М. Лавська ; відп. ред. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 83 с. : іл. + 8 арк. іл.  Шифр зберігання: 016   К 19

Коваленко Євгенія Іванівна  : біобібліограф. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад.: Бєлкіна Н. І., Новгородська Ю. Г. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 53 с. : портр. – (Викладачі Ніжинської вищої школи).    Шифр зберігання 016     К 56

Іван Кирилович Коваль : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Бібліотека, Інформ.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів, 2009. – 28 с.    Шифр зберігання: 016    К 56

Мельниченко Василь Миколайович: кандидат історичних наук, професор : [зав. каф. історіографії, джерелознавства та спец. іст. дисциплін, дир. Навч.-наук. ін-ту історії і філос. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред.: Н. А. Тарасенкова ; авт. вступ. ст. А. Ю. Чабан]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2009. – 52 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 12).     Шифр зберігання 016    М 48

Микола Гоголь : біобібліогр. покажч. творів письм. та л-ри про його життя і творчість : фонди наук. б-ки Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького : до 200-річчя від дня народж / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред. Н. А. Тарасенкова]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2009. – 163 с. Шифр зберігання: 016 Г 58
У біобібліографічному покажчику представлено перелік основних праць і творів визначного письменника ХIX ст., історіографічних творів про його життя і діяльність, листування з відомими діячами науки і культури, друзями та матеріали до біографії. Покажчик розраховано на науковців, викладачів та студентів.

Ніжинська вища школа. Викладачі і випусники [Текст] : календар знамен. і пам`ят. дат на 2009 р. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Бібліотека ; упоряд.: Л. І. Литвиненко, І. М. Супруненко. – Ніжин, [б. р.]. – 55 с.   Шифр зберігання: 378.6:37    Н 60

Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : поточний покажч. на 2009 р. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: Н. С. Пекар, О. В. Литвиненко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2009. – 18, [1] с.    Шифр зберігання 016    П 26

Професор Богдан Іванович Андрусишин : [укр. історик] : бібліогр. покажчик : до 50-річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльн. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. теорії та історії держави і права ; [уклад. Білозьорова Г. Б.]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 122 с. : іл., портр. – (Серія „Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”).  Шифр зберігання: 016   П 84

Професор Людмила Петрівна Вовк [Текст] : біобібліогр. покажчик / НПУ ім. М. П. Драгоманова, каф. теорії та історії педагогіки, Наук. б-ка ; упоряд. Н. І. Тарасова. – Київ, 2009 – 30 с.  Шифр зберігання: 016   П 84

Професор Микола Кузьмич Нечволод : біобібліогр. покажч. / Слов’ян. держ. пед. ун-т, Наук. б‑ка ; [уклад. О. Г. Тищенко ; наук. ред. В. О. Надточій]. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – 21 с.

Професор Володимир Іванович Рукасов : біобібліогр. покажч. / Слов’ян. держ. пед. ун-т, Наук. б‑ка ; [уклад. О. А. Денисова ; наук. ред. С. М. Чуйко]. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – 30 с.

Віталій Федорович Савченко : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Інформ.-бібліогр. відділ, Бібліотека ; [уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів, 2009. – 30 с.    Шифр зберігання: 016    С 13

Тарасенкова Ніна Анатоліївна: доктор педагогічних наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. Г. Голиш, О. П. Воловик ; наук. ред.: А. І. Кузьмінський ; авт. вступ. сл. М. І. Бурда]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 36 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 13).    Шифр зберігання 016    Т 19

Українська педагогічна бібліографія  : покажчик літератури. Вип. 11. 2000 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наукова б-ка ; укл.: Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко ; ред. Л. В. Савенкова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 387 с.  Шифр зберігання: 016     У 45

К. Д. Ушинський – основоположник вітчизняної педагогіки [Текст] : біобібліогр. покаж. л-ри / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Б-ка, інформ.-бібліогр. від. ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; уклад. і комп’ютерний набір Т. І .Тітова. – Чернігів, 2009. – 27 с.

Олександр Федотович Явоненко : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Бібліотека, Інформ.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів, 2009. – 31 с.    Шифр зберігання: 016   Я 22


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали