НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

2007 рік

Архипова Світлана Петрівна : [канд. пед. наук, проф., зав. каф. соц. роботи та соц. педагогіки Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. О. З. Медалієва ; наук. ред.: В. В. Масненко ; авт. вступ. ст. А. Й. Капська]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 35 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 8).   Шифр зберігання 016    А 87

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного університету ім. А. С. Макаренка[Текст]. Вип. 3 / Сум. держ. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – 98 с.    Шифр зберігання: 013    С 89

Бюлетень з проблем вищої школи за 2006 рік [Текст] / Кам`янець-Поділ. держ. ун-т ; [уклад.: Л. Гончарова та ін.]. – Кам`янець-Подільський : [б. в.], 2007. – 58 [1] с.    Шифр зберігання: 016    Б 98

Гнатюк Володимир Михайловичвідомий фольклорист, етнограф, літературознавець [Текст] : біобібліогр. покажч. / Терноп. держ. пед. ін‑т ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин]. – Тернопіль : [б. в.], 2007. – 67 с.    Шифр зберігання: 016    Г 56

Дослідницька діяльність в школі [Текст] : [бібліогр. покажч.] / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – Миколаїв, 2007. – 8 с.

Друковані видання професорсько-викладацького складу та співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2003-2007 рр.) [Текст] : бібліогр. покажч. Ювіл. вип. / Укр. інж.-пед. акад., Бібліотека ;[уклад.: Єрьоміна О. І., Онуфріїва О. М.]. – Харків : УІПА, 2007. – 117 с. – До 50-ї річниці заснування академії.    Шифр зберігання: 013 ; 74.584 (4Укр)738     Д 76

Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету [Текст] : біобібліографія / Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: В. А. Зарва (відп. ред.), Н. С. Зубова, В. М. Ліпич та ін. ; біобібліогр. ред. Г. І. Табакова]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 120 с.    Шифр зберігання: 013      І-71

Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті [Текст] : бібліограф. покажч. / [упоряд.: Н. В. Радутна ; ред. Л. А. Калюх] ; Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – Миколаїв : НПБ, 2007. – 124 с.    Шифр зберігання: 016 ; 91.9    І-74

Історія УЗПІ-ХІПІ-УІПА (1958-2007) [Текст] : бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Бібліотека ; [уклад.: Єрьоміна О. І., ОнуфріЇва О. М., Рибальченко О. М.]. – Харків : УІПА, 2007. – 60 с. – До 50-ї річниці заснування академії.    Шифр зберігання:378,6:37 ; 74,584(4Укр)738     І-90

Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського державного університету на 2008 рік : довід.-бібліогр. вид. / Кам‘янець-Поділ. держ. ун-т, Б-ка ; [упоряд.: Гончарова Л. В., Опря Т. М., Пархоменко В. М. та ін. ; відп. за вип.: Прокопчук В. С.]. – Кам’янець-Подільський : РВВ Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту, 2007. – 58 с.    Шифр зберігання 015    К 17

Педагог, Науковець, Особистість [Текст] : (до ювілею Є. П. Голобородько) / [упоряд.: Кузьменко В. В. , Слюсаренко Н. В.] ; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Херсон : РІПО, 2007. – 32 с. : фотогр.     Шифр зберігання: 016    П 24

Тканко Олександр Васильович (19162006 рр.) : [канд. іст. наук, проф., ректор (1953-1979 рр.) Черкас. нац. ун‑ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун‑т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: О. З. Медалієва, Л. М. Терехова ; наук. ред.: В. В. Масненко ; авт. вступ. ст. Ю. М. Михайлюк]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 39 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 7).   Шифр зберігання 016    Т 48

Учитель, учений, порадник, друг [Текст] : (до ювілею Н. В. Слюсаренко) / Південноукр. регіонал. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [упоряд.: Сидоренко В. К., Кузьменко В. В. ; відп. за вип. Воскова І. В.]. – Херсон : РІПО, 2007. – 20 с. : кольор. фотогр.    Шифр зберігання: 012 ; 74.03(4Укр)    У-92

Федунь Марія Романівна [Текст]: покажч. публ. / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [упоряд. М. Р. Федунь ; наук. ред. Я. І. Треф’як]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. – 15, [1] с.    Шифр зберігання: 012    Ф 34

Фінанси України. Ч. 1. Cутність та компоненти фінансової політики України [Текст] : бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. за вип. І. Ф. Турко. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2007. – 36 с.

Формування педагогічної культури [Текст] : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – Миколаїв 2007. – 8 с.

Шлях української педагогіки [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 10 / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – Миколаїв, 2007. – 29 с.

Якість освіти [Текст] : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – Миколаїв, 2007. – 7 с.   Шифр зберігання: 016    Я-45

Ucraina terra Cosaccorum = Україна – земля козацька [Текст] : бібліогр. нарис : наук.-допом. вид. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; уклад. : О. І. Шкира, А. В. Губар, Л. М. Забарило [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 228 с., 15 іл.    Шифр зберігання: 016    Ш 70


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали