НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць М. М. Грінченко

 1. Абрагам Лїнкольн : Оповідання про його життя / написала М. Загірня [М. Грінченко]. – Львів : Коштом і заходом Т-ва «Просвіта»; з друкарні Наук. Т-ва. ім. Шевченка, 1901.– 50 с. – (Ч. 250, кн. 3). – [б. т.]
 2. Акорди : антологія української лірики від смерті Шевченка [Вірші М. Грінченко] / упоряд. І. Франко ; іл. Ю. Панькевич ; [Післямова і прим. М. Ільницького]. – Репринт. Вид. з дод. – Київ : Веселка, 2005. – С. 263–264.
 3. Афанасий Васильевич Маркович / М. Загірня [Грінченко Марія]. – Чернігів : [б.в.], 1896. – 29 с. – [б. т.].
 4. Биографический очерк. / М. Загірня [М. Грінченко], Б. Грінченко, Л. Глібов. – Чернигов: [б.в.] ; Тип. губ. земства, 1900. –  48 с. – [б. т.]
 5. Боротьба англійських колоній американських за волю / написала М. Загірня [М. Грінченко]. – У Львові : Коштом і заходом Т-ва «Просвіта» : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка, 1905 – 120 с. : 1 портр. – (Ч. 299/300, кн. 4/5). – (З фундації ім. С. Дубравського 11-та премійована книжечка). – [б. т.].
 6. Гетьман Петро Сагайдачний. Історичне оповидання / з повісті Д. Мордовця з додатками й одмінами, переробила М. Загірня [М. Грінченко]. – Київ : Вид. Т-ва «Просвіта» ; Тип. 1–й артели Трехсвятит., 5), 1909. – 135 с. : с портр.
 7. Гетьман Петро Сагайдачний. Історичне оповідання. / з повісті Д. Мордовця переробила М. Загірня [М. Грінченко]. –  Вид. друге. – Київ : [б.в.], 1918. –  128 с.
 8. Грінченко Б. Д. Твори : в 10 т. / Б. Д. Грінченко ; ред. М. Грінченкової ; вступ ст. С. Єфремова. – Київ : Книгоспілка, [1926] – [1927].
 9. Давня пригода. Оповідання. / М. Загірня [М. Грінченко]. – Чернігів : Издатель Б. Гринченко ; Тип. Губ. земства, 1899. – 46 с.
 10. Два горя. Оповідання. / М. Грінченко. – Київ : [б.в.], 1917. – 32 с. – [б. т.].
 11. Добра порада. / М. Загірня [М. Грінченко]. – Чернігів : [б.в.], 1896. – 32 с. – [б. т.].
 12. Добра порада. Оповидання про лики вид скаженої хвороби. / М. Загірня [М. Грінченко]. – Вид. друге. – СПб.: Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых книг; Тип. Училища глухонемых, 1902. – 32 с. –(№16).
 13. Добра порада. Оповіданння / М. Загірня [М. Грінченко]. / – У Львові : Коштом и заходом Т-ва «Просвіта», 1898. – 23 с. – ([Вид. тов. «Просвіта»]. Ч. 214, кн. 3). – [б. т.].
 14. Життя і наука грецького філософа Сократа / М. Загірня. – Вінніпег, 1917. – 70 с.
 15. За рідний край, оповідання про орлеанську дівчину Жанну д’Арк. / М. Грінченко. – Київ : Вид – во тов. «Просвіта», 1908. – (№22). – [б. т.].
 16. Загадки віршовані. / М. Грінченко – Київ : [б.в.], 1917. – 16 с. – [б. т.].
 17. Мордовець Данило. Гетьман Петро Сагайдачний / з повісті Данила Мордовця, з додатками й одмінами, перероб. М. Загірня. – 3-є вид. – Катеринослав; Ляйпціг : Укр. Вид-во, 1922. – 128 с. – [б. т.].
 18. Мудрий учитель. Оповідання про Сократа. / М. Загірня [М. Грінченко] – СПб.:[б.в.], 1903. – [б. т.]
 19. На дружні могили. Спомини про Н. Кибальчич та Л. Шерстюкову./ М. Грінченко. – Одеса : Основа, 1915. – [б. т.].
 20. Наша рідна мова. Перша читанка. / М. Грінченко. – Київ : Видавниче Т-во «Всеувито», 1918. – 79 + 1 с. – [б. т.].
 21. Наша рідна мова. Читанка друга. / М. Грінченко. – Черкаси, Київ : Видавництво Т-ва «Сіяч», 1918. – 130 с.
 22. Оборонець покривджених. Оповідання про Лінкольна. (З портрет.). / М. Загірня [М. Грінченко]. – СПб. : Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых книг, 1905. – 87 с.– (№35). – [б. т.]
 23. Олександер Македонський, великий войовник: оповіданя / переказала М. Загірня [Марія Грінченко]. – У Києві : Вік ; Коштом книгарні «Киевской Старины», 1906. – [б. т.].
 24. Оповідання про дітей / попереказували Борис, Настя та Марія Грінченки. – Друге вид. з додатками. – Київ : [б.в.], 1917. – 116 с. – [б. т.].
 25. Орлеанська дівчина Жанна д’Арк. / М. Загірня [Грінченко Марія].  – У Чернігові: [б.в.]; Друкарня «Губернского Правления», 1897. – 47 с.
 26. Під землею. Оповідання про шахти. / М. Загірня [М. Грінченко]. – СПб. : Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых книг ; Тип. Н. Стойковой, 1905. – 108 с. – (№34).
 27. Під землею. Оповідання про шахти. / М. Загірня [М. Грінченко]. –У Чернігові : [б.в.]; Друкарня «Губернского Правления», 1897. – 108 с.
 28. Під морськими хвилями / Оповіла М. Загірня [М. Грінченко]. – У Львові : Коштом і заходом Т-ва «Просвіта»; З друкарні Наук. Т-ва. ім. Шевченка, 1901. – 28 с. – (Ч. 257). – [б. т.].
 29. Про виборче право / написала М. Загірня [М. Грінченко]. –  [3-тє вид.]. – У Київі : Вид. Т-ва «Криниця», 1917 р. – 32 с.
 30. Про виборче право / написала М. Загірня [М. Грінченко]. –  У Київі : 1917. – 32с. – (Книжки пам’яті Насті Грінченко. № 14). – [б. т.].
 31. Про виборче право. / М. Грінченко. – Друге вид. – Катеринослав : Українське Видавниче Т-во в Катеринославі, 1917. – 24 с. – [б. т.].
 32. Про державний лад лад у всяких народів / переказала Марія Грінченко. – У Київі : Вік, 1906. – 74 с. – [б. т.].
 33. Про державний лад у всяких народів / Переказав М. Доленко [Марія Грінченко]. – Львів : [б.в.] ; З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка, 1905. – 64 с. – (Видання української радикальної партії. Ч. 9). – [б. т.].
 34. Про одружіння на Вкраїні в давнішї часи / М. Загірня [М. Грінченко]. – Київ : Вид. М. Грінченко ; Друкарня 1-ої Київської Друкарської Спілки, 1912. – 47 + (1) с. – (Книжки пам’яті Насті Грінченко. №6). – [б. т.].
 35. Грінченко Б. Розум та почування у живої тварі / написав Б. Грінченко. Оповіданнячка про розум та почування у живої тварі з книг: Роменса «Умъ животных» та «Сто разсказовъ изъ жизни животных»; попереказувала М. Загірня. – 2-ге вид. – Київ : Вид. Вид-ва «Поступ», 1919. – [б. т.].
 36. Рідне слово : Читанка: перша після граматки книга до читання / Грінченки Б. та М.– Київ : Видавниче Тов. «Криниця», 1917. – 197 с. + ІІІ. – [б. т.].
 37. Рідне слово. Українська Читанка. Перша після граматки книга до читання / склали Б. та М. Грінченки. – У Київі : Вид. Т-ва «Україн. Учитель» ; видано з фонду імени Б. Грінченка, 1912. – 167 + VІ + ІІ с. – [б. т.].
 38. Страшний ворог. Книжка про горівку / написала М. Загірня [М. Грінченко]. – Чернівцї : [б.в.], 1908. – 40 с. – (Народна Бібліотека. Ч. 8).
 39. Страшний ворог. Книжка про горілку / написала М. Загірня [М. Грінченко]. – У Київі : [б.в.], 1907. – 39 с. – [б. т.].
 40. Страшний ворог. Книжка про горілку / Написала М. Загірня. – Чернігів : Видання Бориса Грінченка ; З друкарни Губ. земства, 1900. – 42 с. – [б. т.].
 41. Страшний ворог. Книжка про горілку /написала М. Загірня [М. Грінченко] – [Вид. третє, випр.]. – У Києві : [б.в.] ; Друкарня 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1911. – 40 с.– («Книжки пам’яті Насті Грінченко». №2). – [б. т.].
 42. У сніговому краї. Оповідання / переказала М. Загірня [М. Грінченко]. – Третє вид., з малюнками. – У Київі : [б.в.], 1918. – [б. т.].
 43. У сніговому краї. Оповідання. / М. Загірня [М. Грінченко]. – Чернигов : Издатель Б. Гринченк ; Тип. Губ. земства, 1899. – 36 с.
 44. Хто народові ворог? / Написав М. Доленко [Марія Грінченко]. – Вид. друге. – Львів : [б.в.] ; З друкарні Народової Манецьких, 1905. – 48 с. – (Видання Української Радикальної Партії. Ч. 4. – [б. т.].
 45. Чередник і дівчина та інше / попереказувала М. Загірня. [Марія Грінченко]. – У Києві : Вік; Коштом книгарні «Киевской Старины», 1905. – 82 с. – («Сільська Бібліотека». – №52). – [б. т.].
 46. Чередник та дівчина / попереказувала М. Загірня [М. Грінченко]. – У Чернігові : Видав Б. Грінченко, 1898. – 16 с.
 47. Черноморці у неволі. Оповідання ІІ. / переказано з рос. [Грінченко М.] : – Київ : Вид. книгарні С. И. Гомолинського, 1889. – 28 с. – [б. т.].
 48. Юрко Стефенсон. Оповідання про те як вигадано желєзницю / Написала М. Загірня [М. Грінченко]. – Львів : Накл. Т-ва «Просвіта», 1892. – 32 с. – (Вид. тов. «Просвіта». Ч.146, кн. 7). – [б. т.].
 49. Як вигадано машиною їздити. / М. Загірня [М. Грінченко]. – Видання друге. – СПб. : Благотворительное Общество издания общеполезных и дешевых книг ; Тип. Училища глухонемых, 1903. – 32 с. + 1 портрет. – (№24).
 50. Як вигадано машиною їздити. / М. Загірня [М.Грінченко]. – Чернігів : [б.в.], 1896. – [б. т.].
 51. Як визволились північні Американські Штати. / М. Загірня [М. Грінченко] – Київ : [б.в.], 1907. – 120 с. – [б. т.].
 52. Який був лад в Атенській державі. / Загірня [М. Грінченко] – Вид.друге. – Київ : [б.в.], 1918. – 48 с.– [б. т.].
 53. Який був лад в Афінській державі / М. Загірня [М. Грінченко]. – Київ : Український Учитель, 1908. – 48 с. – [б. т.].
 54. Який буває державний лад / переказала М. З. [Марія Грінченко]. – Київ : Вік ; Тип. т –ва Н. А Гірич, 1906. – 71 с.

Бібліографія перекладів Марії Грінченко

 1. Амічіс Едмондо де. Серце. Книга для дітей. З малюнками. / Едмондо Де Амічіс ; з італійської мови переклали Б. та М. Грінченки. – У Київі : Вік, 1911. – XVI + 387 + с. – з малюнк. + портр. – (Бібліотека «Молодість». Том II).
 2. Андерсен Г. Казки : Книга друга / Г. Андерсен ; переклала М. Загірня [М. Грінченко]. – Київ : Поступ, 1919. – 160 c. – (Бібліотека «Молодість». Кн.ХV) – [б. т.].
 3. Андерсен Г. Казки. Т. I. / Андерсен ; поперекладала М. Загірня [М. М. Грінченко]. – Київ : [б. в.], 1907. – 245 с. – (Бібліотека «Молодість» / під ред. Б. Грінченка ). – [б. т.].
 4. Андерсен Г. Дівчинка з сірниками. Стокротка : Казки / Г. Андерсен ; переклала М. Загірня [Грінченко М.]. – Київ : Український Учитель, 1911. – 16 с. – (Ілюстрована бібліотека для дітей. №40). – [б. т.].
 5. Андерсен Г. Погане каченя. Казка / Г. Андерсен ; перекладала М. Загірня [М. Грінченко]. – Київ : Украинский Учитель, 1910. – 16 с.
 6. Бічер-Стоу Г. Дядькова Томова хата, або життя рабів-негрів: повість / Г. Бічер-Стоу: трохи скоротивши, переказала М. Загірня [М. Грінченко]. – У Київі : [б.в.], 1918.
 7. Гольдоні Карло. Мірандоліна (La lokandiera). Комедія на три дії / Карло Гольдоні ; переклала М. Загірня [Грінченко М.]. – Киев : [б.в.] ; Тип. 1-й Киев. артели печ. дела (Трехсвятит., 5), 1911. – 96 с.
 8. Грінченко Б. Розум та почування у живої тварі: оповіданнячка про розум та почування у живої тварі / з книг: Роменса «Умъ животных» та «Сто разсказовъ изъ жизни животныхъ» попереказувала М. Загірня [Грінченко М.]. – Киев : [б. в.] ; Тип. В. П. Бондаренко и П. Ф. Гнездовского (Софийская, 21), 1914. – 164 с. – (Бібліотека «Молодість»).
 9. Грінченко Б. Розум та почування у живої тварі / написав Б. Грінченко. Оповіданнячка про розум та почування у живої тварі з книг: Роменса «Умъ животных» та «Сто разсказовъ изъ жизни животных» попереказувала М. Загірня. – 2-ге вид. – Київ : Вид. Вид-ва «Поступ», 1919. – [б. т.].
 10. Дікштайн С. Хто з чого живе? / С. Дікштейн ; переклав з польської мови М. Доленко [Грінченко Марія]. – Львів : [б.в.] ; З друкар. Народової Манецьких, 1905. – 44 с. – (Видання української радикальної партії. Ч. 12).
 11. Земельна справа в Новій Зеландії / з додатками й одмінами з рос. мови переказала М. З. [Марія Загірня]. – У Київі : Видання т-ва Просвіта в Київі, 1906. – (№2). – [б. т.].
 12. Зудерман Герман. Кінець Содомові : драма на 5 дій / Герман Зудерман ; переклала М. Загірня [Грінченко М.]. – Київ : [б.в.] ; Тип. 1-ї Київ. Друкар. Спілки (Трьохсвятительська, 5), 1908. – 106 с.
 13. Зудерман Герман. У рідній сим’ї : драма на 4 дії / Герман Зудерман ; переклала М. Загірня [Грінченко М.] ; зредактував Б. Грінченко. – Київ : [б.в.] ; Тип. Петра Барского ( Крещатик, 40), 1908. – 96 с.
 14. Ібсен Г. Ворог народові : комедія на 5 дій / Г. Ібсен ; переклала М. Загірня [М. М. Грінченко]. – Київ : Вид. Б. Грінченка, 1907. – 116 с. – [б. т.].
 15. Ібсен Генрік. Нора : драма на 3 дії / Генрік Ібсен ; переклала М. Загірня [Грінченко М.] ; зредактував Б. Грінченко. – Київ : [б.в.] ; Тип. Петра Барского (Крещатик, 40), 1908. – 98 с.
 16. Ібсен Генрік. Росмергольм : драма на 4 дії / Генрік Ібсен ; переклали Н. Грінченко та М. Загірня [Грінченко М.]. – Київ : [б.в.], 1908. – 96 с.
 17. Ібсен Г. Підпори громадянства : комедія на 4 дії. / Г. Ібсен ; переклала М. Загірня [М. М. Грінченко]. – Київ : Видав Б. Грінченко ; Друкарня т-ва Просвещение, 1907. – 116 с. – [б. т.].
 18. Ібсен Г. Примари : сеймова драма на 3 дії / Г. Ібсен ; переклала М. Загірня [М. М. Грінченко]. – Київ : Видав Б. Грінченко ; Друкарня С. Борисова, 1907. – 80 с. – [б. т.].
 19. Андерсен Г. Казки : книга друга / Г. Андерсен ; переклала М. Загірня. – Київ : Поступ, 1919. – 160 c. – (Бібліотека «Молодість». Кн.ХV) – [б. т.].
 20. Казки Андерсенові. Кн. І / поперекладала М. Загірня [М. Грінченко]. – Вид. вдруге. – У Київі : [б.в.], 1918. – 192 с. – [б. т.].
 21. Лікар Ісаак. Справдешня подія. / Ісаак Лікар ; з рос. мови переклала М. Загірня [М. Грінченко]. У Львові : Коштом и заходом Т-ва «Просвіта», 1891. – 37 + (1) с. – (Вид. тов. «Просвіта». Ч. 133, кн. 6). – [б. т.].
 22. Лісков М. С. Оповідання про Хведора Християнина і про друга його Оврама Жидовина / М. С. Ліскова ; пер. з рос. мови М. Загірня [М. Грінченко]. – Львів : Накладом авторки ; З друкарні Наук.Т-ва ім. Шевченка, 1893. – 31 с. – [б. т.].
 23. Мамин-Сибиряк. Лісова казка / Мамин-Сібіряк; пер. М. Загірня. [М. Грінченко]. – Київ : Вид. Т-ва «Криниця», 1917. – 16 с. – [б. т.].
 24. Метерлинк Моріс. Монна Ванна : п’єса на три дії / Моріс Метерлинк ; з французської мови переклала М. Загірня. [Грінченко М. М.]. – У Київі : [б.в.] ; з друкарні т-ва «Просвещение», 1907. – 76 с. – [б. т.]
 25. Мордовець Данило. Гетьман Петро Сагайдачний / з повісті Данила Мордовця, з додатками й одмінами, перероб. М. Загірня. – 3-є вид. – Катеринослав; Ляйпціг : Укр. Вид-во, 1922. – 128 с. – [б. т.].
 26. Оповідання про дітей / попереказували Борис, Настя та Марія Грінченки; [М. Грінченковій належить одне оповідання, переказане з італійської мови : Амічіс. Малий писар]. – Катеринослав : Вид. Укр. Видав. Т-ва в Катеринославі, 1917. – [б. т.].
 27. Павленко Улас. Чорноморці у неволі. [Як чоловік конем був]. / Улас Павленко ; переказала [М. Грінченко.].У Чернігові ; Друкарня «Губернского Правления», 1895. – 22  с.
 28. Рогова О. Тиміш Хмельниченко. Історична повість / О. Рогової; з малюнками П. Холодного; переказала М. Загірня [Грінченко М.]. – [У Київі : Час; з друкарнї 1-ої Київської Друкарської Спілки], 1913. –  192 с. – (Історична серія №2).
 29. Рогова О. Тиміш Хмельниченко. Історична повість / О. Рогова ; переказала Загірня М. – Друге вид. – Київ : [б.в.], 1918. – 200 с. – [б. т.].
 30. Салтиков-Щедрін М. Як мужик двох генералів прохарчив. Дикий пан. Дві казки / М. Салтиков-Щедрін ; переклала М. Загірня [М. М. Грінченко]. – Київ : Видав Б. Грінченко ; Тип. Тов. «Просвещение», 1907. – 22 с.
 31. Сократ грецький учитель / з рос. мови з додатками та відмінами пер. М. Загірня [М. Грінченко]. – Львів : Коштом Т-ва «Просвіта» ; З друкарні товариства ім. Шевченка, 1893. – 51 + 1 с. – (Вид. тов. «Просвіта». Ч.153, кн. 2). – [б. т.].
 32. Тальбот. Старшини у Вільбайській школі / Тальбот ; переказала М. Загірня [М. Грінченко]. – Київ : [б.в.], 1918. – 216 с. – (Бібліотека «Молодість». № 18). – [б. т.].
 33. Твен М. Пригоды Тома Сойера / М. Твен ; переклала М. Загірня [М. М. Грінченко]. – Київ : Тип. С. Борисова, 1907. – 295 с. – (Бібліотека «Молодість» / редактує Б. Грінченко. Том III).
 34. Тенісон А. Т. Добра душа. Оповідання / А. Т. Тенісон ; переказала Марія Грінченко. – Чернігів : [б.в.], 1895. – 34 с. – [б. т.].
 35. Толстой Лев Н. Чим люди живі?: оповідання Графа Льва Толстого / Л. Н. Толстой ; переклала на русько-українську мову Маруся Чайченко [М. Грінченко]. – Львів : Коштом и заходом т-ва «Просвіта», 1884. – 40 с. – (Ч. 83, кн. 6). – [б. т.].
 36. Францоз К. [-Е.]. Боротьба за право / К. Францоз ; переклала з деякими одмінами М. Загірня [Грінченко М.]. – Київ : Видання  Української Книгарн» ; Друкарня 1-ої Київської Артілі Друкарської Справи, 1913. – 432 с.
 37. Цїкаві оповіданнячка про собак / переклала М. Загірня [Грінченко М.]. – Київ : Український Учитель ; Друкарня 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1911. – 31 + (1) с. – (Ілюстрована бібліотека для дітей. № 39). – [б. т.].
 38. Шілер Ф. Орлеанська дівчина Жанна д’Арк / Ф. Шілер ; переклала М. Загірня [М. Грінченко]. – Львів : Накладом авторки, З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1893. – 40 с. – [б. т.].
 39. Шмідтова О. Галя, оповідання. / О. Шмідтова / пер. з рос. мови и дещо додала М. Загірня [М. Грінченко]. – У Львові : Накл. Т-ва «Просвіта», 1892. – 44, [3] с. – (Вид. тов.  Просвіта . Ч. 144, кн. 5). – У додатку : В справі нових грошей  : [Нотатка]: с. 45-46. – [б. т.].
 40. Як треба жити, та інші оповідання / [переказано] з [Російської]; [в книжці 12 оповіданнів, з їх М. Загірня переказала 5, а 7 переказав Б. Грінченко]. – Москва : Изд. Книгопр. Е. А. Губанова, 1894. – [б. т.].

Анонси та оголошення

24.06.2020

За результатами конкурсу на заміщення вакантних наукових посад вважаються переможцями:

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали