НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Система дошкільного виховання за Фр. В. Фребелем

Дореволюційна спадщина, очолювана буржуазною педагогікою в області дошкільного виховання, зводиться в основному до двох педагогічних систем – системи Фребеля і системи Монтессорі. Дошкільна справа в країнах Заходу розвивалася саме під впливом цих систем, особливо системи Фребеля. Нечисленні дошкільні установи, що існували в царській Росії, також працювали, в більшій своїй частині, за цими системам. Системи Фребеля і Монтессорі поширили свій вплив і на роботу дошкільних установ СРСР, особливо в перший час після Жовтневої соціалістичної революції.

Система Фребеля належить до тієї категорії буржуазної спадщини, яка має ряд повчальних моментів, які можна використовувати і на даному етапі розвитку радянської педагогіки. Ми повинні тільки вміло розібратися в ній і, виходячи з марксистсько-ленінських засад, з марксистсько-ленінської методології, критично використовувати те правильне, цінне, що є в системі Фребеля. Система дошкільного виховання Фребеля (1782-1852) виникла в Німеччині в першій половині XIX ст. Перший так званий народний дитячий сад був відкритий Фребелем в 1837 р. у м. Бланкенбург.

Система Фребеля належить до тієї категорії буржуазної спадщини, яка має ряд повчальних моментів, які можна використовувати і на даному етапі розвитку радянської педагогіки. Ми повинні тільки вміло розібратися в ній і, виходячи з марксистсько-ленінських засад, з марксистсько-ленінської методології, критично використовувати те правильне, цінне, що є в системі Фребеля. Система дошкільного виховання Фребеля (1782-1852) виникла в Німеччині в першій половині XIX ст. Перший так званий народний дитячий сад був відкритий Фребелем в 1837 р. у м. Бланкенбург.

Дитячі садки Фребеля не набули великого поширення за життя їх засновника. Реакційний уряд напівфеодальної Німеччини навіть переслідувало їх організацію. Так, в 1851 р. Фребелівські дитячі сади були заборонені в Пруссії у зв’язку з реакцією, що послідувала за революцією 1848 р., і були дозволені лише через десять літ. Зростання промислового капіталізму втягувало все більше жінок у виробництво, і Фребелівські «народні» дитячі садки (головним чином, для дітей міської дрібної буржуазії поширилися у другій половині XIX ст. у всіх країнах Заходу. Звичайно, ці дитячі садки охоплювали лише незначний відсоток дітей дошкільного віку, але саме фребелізм був тоді панівною течією в дитячих садах. І тільки в кінці XIX ст. система Фребеля перестає повністю задовольняти буржуазію епохи імперіалізму, яка застосовує більш витончені методи ідеологічної обробки людини. Педагогічна система Фребеля поступово витісняється в Європі системою Монтессорі, модернізацією Фребеля (неофребелізм) і системою американського дитячого садка в Америці.

У своїй філософії Фребель – ідеаліст, містик, що повторює сучасних йому філософів (Краузе, частково Гегеля, Фіхте і, головним чином, Шеллінга). Центральною ідеєю його містичної філософії та педагогіки є ідея єдності. «В основі всесильного закону, керуючого світом, лежить єдність, чинна всюди … Ця єдність – бог. Все виникло з божественного, з бога і єдино обумовлено божественним ».

Законослухняна, релігійна, працьовита людина, далека від класової боротьби, людина, яка може тихо і непомітно прожити своє життя у світі експлуатації, злиднів і погоні за наживою – досконалий ідеал людини, з точки зору дрібної буржуазії, що шукала порятунку від бід, що насуваються в результаті капіталізму , з одного боку, і від жахів перед прийдешньої революцією – з іншого, – такий ідеал людини з точки зору Фребеля. «Там, де ця власне нероздільна,, що стоїть у внутрішній зв’язку трійця – релігія, працьовитість і помірність – діє в істинно первісної гармонії, там – земний рай, там – мир, відрада, благодать, милість і благословення».

Все різноманіття існуючого світу є, за Фребелем, саме прояв божественного начала, що є тією єдністю, яка пронизує це різноманіття. Призначення людини, за Фребелем, полягає в тому, щоб виявити своє божественне начало і зробити його можливо більш досконалим, а мета виховання – в тому, щоб допомогти людині розкрити свою божественну сутність, вдосконалювати її і висловити зовні. «Божественне начало в людині, його сутність, має за допомогою виховання бути розвинене в ньому і передано зовні …».

Прояв божественної сутності зовні Фребель розглядає як творче саморозкриття, саморозвиток особистості.

Ідея розвитку – основна ідея Фребеля. Людина, з його точки зору, повинна розглядатися як істота, що постійно і неухильно складається, вічно живе, ніколи не перестає йти вперед, від одного ступеня розвитку і освіти до іншого …».

Ось ця-то ідея розвитку, якщо очистити її від містичної лушпиння, є однією з позитивних принципових установок Фребеля.

Фребель розрізняє три ступені розвитку дитини: грудний вік, дитинство (дошкільний вік) і отроцтво. При цьому Фребель підкреслює, що кожен ступінь характеризується своїми особливостями і гаряче закликає до поглибленого вивчення дитини. «Ми повинні намагатися ставитися до дитини і взагалі до людини стосовно його природи, до його внутрішніх законів, повинні розвивати його, виховувати й утворювати в непорушнному єднанні з життям і природою», – говорить Фребель.

У своїй теорії розвитку Фребель виняткове місце приділяє інстинктам. Він встановлює нижчезазначені суперечні науці інстинкти: 1) релігійний, 2) інстинкт спільності, тісно пов’язаний з релігійним, 3) інстинкт пізнання, 4) інстинкт діяльності.

Весь виховний процес Фребель розуміє як процес тривалого поступового розвитку, вправи і зміцнення інстинктів. Виховання, з точки зору Фребеля, в основному лише має слідувати за розвитком інстинктів, закладених в природі людини. Не можна, – говорить Фребель, – розглядати дитину, як «шматок воску, шматок глини, з якого можна ліпити, що завгодно»; потрібно «слухати те, чому вчить природа на своїй німій мові. «Будь-яке активне, що пропонує і ставить певні рамки вчення, виховання і викладання … по необхідності має діяти згубним, затримуючим і руйнівним чином ». Розвиток дитини по Фребелю йде через розкриття закладених в ньому сил. Завдання виховання – «пробудження і розвиток, порушення загальних сил, загальних задатків і вправ всіх членів та органів людини з тією метою, щоб вони були здатні задовольнити вимоги його задатків і сил».

У своїх теоретичних побудовах Фребель виводить закони виховання чи з містичних основ релігії, або з «природи дитини», яку він розглядає як саморозкриття інстинктів, вихолощуючи соціальний зміст виховання.

Хоча Фребель і дивиться на природу дитини з релігійно-містичної точки зору, хоча багато чого в його вченні не науково і дано з ідеалістичних позицій, проте центральна думка Фребеля про те, що дитина – розвиваюча істота – правильна.

На початку XIX ст., Коли на дитину ще часто дивилися, як на дорослого в мініатюрі, вчення Фребеля про розвиток як активний процес відіграло історично прогресивну роль у розвитку педагогічної думки.

Характеристика ступенів розвитку дитини, що дається Фребелем, в загальних рисах є прийнятною. Грудний вік по Фребелю, – це «час догляду за дитиною і розвиток зовнішніх почуттів». Дитинство (дошкільний вік) – це період гри. «Гра і розмова – ось стихія, в якій живе тепер дитина ». Отроцтво – час навчання.

1-й дар Фребеля

Кожна із ступенів розвитку має свій зміст і свою методику виховання.

Педагогіка Фребеля охоплює всі щаблі розвитку і докладно аналізує педагогічний процес на кожній з них.

Практична робота Фребеля і більшість його творів присвячені дошкільному віку.

Засобами розвитку дитини дошкільного віку служать, по Фребелю, спеціальний дидактичний матеріал, різноманітні ігри, а також ліпка, малювання, моделювання, вирізування, розфарбовування і інші заняття. Вся робота дітей проходить в дитячому саду, мета якого сприяти розкриттю природних здібностей дитини, організувати «вивчення дітьми оточуючого, самостійне сприйняття ними зовнішнього світу, їх гри, їх самостійні дії, які виходять із внутрішніх спонукань, з проявів внутрішнього життя дитини».

Виходячи з інстинкту діяльності, Фребель розглядає самодіяльність як основний шлях, яким слід вести дитину. «Виховуйте з ранніх пір в дітях інстинкт діяльності», – закликає Фребель. «Цілком здорова дитина завжди відчуває спонукання бути діяльною».

На основі широкої самодіяльності дитини і повинні бути побудовані всі заняття дитячого саду.

Основний дидактичний матеріал Фребеля, застосовуваний ним для вільної творчої гри дитини в дитячому саду, відомий у педагогічній практиці під назвою «дарів Фребеля». Він складається з 1) 6 кольорових м’ячів, обмотаних шерстю, пофарбованих в кольори веселки (червоний, жовтий, блакитний, помаранчевий, зелений і фіолетовий), які даються дитині ще на першому році його життя, 2) дерев’яних куль, циліндра і куба (отримуваних дитиною до кінця першого року), 3) куба, розділеного на 8 кубиків, 4) куба, розділеного на 8 продовгуватих брусків, 5) куба, розділеного на 27 кубиків, з них 21 цілих, 3 розділені на 6 призм і 3 розділені на 4 частини кожен, всього таким чином 39 геометричних тіл, 6) 27 цеглинок, з них 21 ціла, 3 розділені навпіл і 3 розділені вздовж, всього 33 геометричних тіла (ці предмети даються дитині у віці від 1 до 3 років). Далі дитина отримує для своєї гри палички, горох, насіння, камінчики, вигнуті металеві сірники.

Позитивною рисою Фребелівського матеріалу є те, що всі ці деталі (кубики, призми, цеглинки) дуже прості. У той же час вони дають дитині можливість споруджувати досить різноманітні споруди. У «дарах Фребеля» зібрана мінімальна кількість геометричних тіл, необхідних для дитячих споруд. Цінні якості дидактичного матеріалу Фребеля полягають в тому, що він сприяє творчим іграм дитини. «З усіх предметів дитячих ігор, – каже Фребель, – яким би не був їхній зовнішній вигляд, найбільше задоволення доставить дитині той, за допомогою якого він може створити і реалізувати найбільшу кількість образів, тобто зуміє викликати в собі найбільшу кількість живих образів і фантазій, що цілком задовольняють його уявлення… »

Тому Фребель протестує проти всіх тих іграшок, які не стимулюють дітей до творчої гри, проти іграшок, що характеризуються «крайньою оформленністю», так як такі іграшки вбивають силу творчої уяви дитини.

Фребелівський матеріал ускладнюється у відповідній продуманій послідовності. Цілком чітко витримані в ньому також правильні методичні принципи послідовного переходу від простого і складного (від м’яча до бруска), конкретного до абстрактного (від тілесних форм до площинних, до лінії і точки).

Безсумнівно правильний також основний методичний принцип, що лежить в основі більшої частини «дарів Фребеля». Це – принцип переходу від цілого до частин і знову до цілого.

«Дитина, – говорить Фребель, – після огляду предмета в цілому бажає бачити його також і розкладеним на частини. А кинувши погляд на ціле і досягнувши другого, він прагне з частин знову створити ціле».

Виходячи з цього положення, Фребель і побудував свій дидактичний матеріал.

Після м’яча, кулі, циліндра і куба, (починаючи з третього дару) дитина отримує в своє розпорядження куб, поділений на частини.

Будівельний ящик, що містить, наприклад, третій дар, має форму куба; кришка з ящика повинна бути знята, таким чином, щоб дитина побачила все складне, що вміщує ящик, складений у вигляді куба. Вся методика занять побудована таким чином, що в кінці цих занять, дитина знову поєднує всі деталі в ящику-кубі. Побудова значної частини дидактичного матеріалу на принципі розподілу цілого числа на частини Фребель обгрунтовує своїми спостереженнями за дитиною, яка прагне «розділити тіло на частини з метою відкрити в ньому нові якості, винайти нові способи його вживання», а потім «побудувати з цих частин яке-небудь нове ціле».

Отже, матеріал Фребеля простий, систематично і поступово ускладнюється і, головне, дає можливість дитині творчо комбінувати його.

Поряд з позитивними властивостями дидактичний матеріал Фребеля має і негативні сторони. Він недостатньо великий особливо при застосуванні його в якості будівельного матеріалу. Малі розміри «дарів Фребеля» вимагають занять за столом в сидячому положенні; в споруді з дрібних деталей беруть участь тільки пальці дитини; великі м’язи його бездіяльні. Будівельний матеріал повинен бути більшим.

Дидактичний матеріал Фребеля, обмежений геометричними тілами різної форми, не вичерпує проблеми дитячої іграшки. Він не вичерпує всіх можливостей творчої гри дитини. Тому сучасні дитячі садки не можуть обмежуватися Фребелівським дидактичним матеріалом, а можуть застосовувати його (в укрупненому вигляді) як одного з видів будівельного матеріалу.

Думки Фребеля про те, що геометричні тіла можуть бути використані для зображення інших предметів, правильні, коли Фребель має на увазі використання цього дидактичного матеріалу в якості будівельного матеріалу, але абсолютно неправильні, коли він пропонує замінити іграшку і навіть тварин комбінацією геометричних тіл.

Так, Фребель вважає, що «стрибучий м’яч може нагадати дитині кішку, якщо сказати:« Ось кішечка стрибає на лавочку », або собаку, якщо сказати:« Так ось собака стрибає через паркан », або ж м’яч звертається в курча при словах:« Тип, тип, тип, до нас біжить курча »і т. д., хоча, здавалося б, набагато простіше показати дитині живих кішку, собаку або курча.

Так само і куб може бути в очах дитини, з точки зору Фребеля, то «столом, на який ставиться що-небудь для дитини, то лавкою, на яку мати ставить свої ноги, то стільцем, на якому вона сидить разом з дитиною … Нарешті, іноді він може зображати собою дитину, яка крутиться, дівчинку, яка танцює, кошеня, який хоче спіймати свій власний хвіст, потім комок снігу, сніговий обвал, який падає з даху або з, гори, скелю, яка відривається і спрямовується в долину». Навряд чи сама найвитонченіша фантазія може уявити куб скелею, яка зривається в долину, або котеням, що ловить свій хвіст. І кошеня і скелю потрібно показати дитині у вигляді конкретного образу і тільки таким шляхом можна розширити коло уявлень дитини про природу і життя.

Фребель вкладає у свій дидактичний матеріал певний «філософський» сенс. Виходячи з інстинкту пізнання, який, як Фребель вважав, закладений природою в дитині, він вважає за необхідне через вивчення дитиною «дарів Фребеля» підвести його до розуміння різноманіття світу, а через це різноманіття – до пізнання єдності божественного початку.

5-й дар Фребеля

Так, м’яч представляється Фребелю основою, символом всякої єдності; кулястий м’яч, – каже він, це – конкретний образ єдиного, який проявляється у всьому: він однаковий, звідки не глянути на нього, тому він і є символом єдності в єдності. Навіть у самій назві м’яча (німецька назва) Фребеля чується вказівка на те, що м’яч є образ цілого. Засвоївши цей символ, дитина нібито починає розрізняти єдність у більш складних формах. Так, куб різний, в залежності від того, з якого боку на нього поглянути (з грані, ребра, Вершини); тому він являє собою, з точки зору Фребеля, символ єдності і різноманіття. Звідси послідовний перехід дитини у вивченні «дарів» від м’яча і кулі через циліндр до кубу Фребель розглядає, як відтворення послідовного розвитку всесвіту, як перехід від простого єдності в єдність, яким є м’яч, до єдності в різноманітті, існуючого в навколишньому людини природі, яким , наприклад, є куб. Шар – це «вираз чистого руху», куб – «тілесне вираження чистого спокою».

Через гру з дидактичним матеріалом – вважає Фребель – дитина знайомиться з поняттями форми, простору, руху, спокою, єдності, безлічі, цілого, частини і тому подібним, тобто вивчає життя і її закони у всьому різноманітті. Звідси Фребель йде далі і пропонує використовувати дидактичний матеріал для засвоєння абстрактної складної філософської системи, що йому здається абсолютно реальним. Так, він вважає, що «на якій би недосконалій і темній сходинці не стояла у дитини її здатність розрізняти предмети, згідно з законами її людської природи, в м’ячі вона з ранніх пір знаходить загальне вираження будь-якого предмета, а також і самого себе як самодостатнього цілого і замкнутого в собі єдинства. Це сприйняття … надзвичайно важливе для дитини». Фребель вважає, дидактичний матеріал «вводить дитину в загальне ознайомлення з тілами, природою і життям».

Навряд чи треба доводити, що для дитини дошкільного віку м’яч і інші «дари Фребеля» є не символами, не керівництвом до пізнання містичних законів, нібито керуючих всесвітом, а будівельним матеріалом і іграшкою.

Фребель відводив у своїх дитячих садах велике місце ліпленню, малюванню, моделюванню, розфарбовуванню, вишиванню та іншим заняттям, підкреслюючи їх значення для розвитку дитини, наприклад, «малювання, завдяки якому дитина виявляє себе в своєму колі творчою істотою, дуже легко і швидко може показати, що дитина могла б представити і створити з себе », і т. п. Значна частина Фребелівських робіт непридатна для дітей дошкільного віку, так як вимагає великої напруги зору.

До того ж послідовники Фребеля, багато в чому спотворили заповіти свого вчителя, застосовують в Фребелівських дитячих садах виколювання, розфарбовування, вишивання виключно на готових моделях, що абсолютно не відповідає вченню Фребеля про творчий розвиток дитини.

Виходячи з вчення про творчий розвиток дитини, про властиві йому інстинкти діяльності і пізнання, Фребель вважав гру самим характерним, «мимовільним видом діяльності» дитини. Гра повинна «служити дитині засобом для відтворення його внутрішнього світу, для наближення до себе зовнішнього світу з його явищами обох цих світів». Гра дає можливість робити несвідому діяльність дитини все більше свідомої»,«ввести дитину в спостереження природи і навколишнього життя».

6-й дар Фребеля

Через гру «пробуджується і прояснюється у дітей моральне почуття». Гра, за Фребелем, має величезне виховне, розумове і моральне значення. Вона є основою виховного процесу в дошкільному віці.

Крім ігор, пов’язаних з «дарами», Фребель пропонує різноманітну систему рухливих ігор, які ускладнюються відповідно до віку дітей. Рухливі ігри, як і ігри з дидактичним матеріалом, супроводжуються співом, для чого Фребель склав спеціальний збірник, що одержав широке поширення.

Розмові з дітьми та співу в процесі гри Фребель надає великого значення, так як слово, з його точки зору, є «найбільш істотним елементом в людському вихованні», а «спів належить до числа самостійних занять дитини» і, отже, має входити і у всі ігри.

Всі рухливі ігри – групові, що залучають у гру весь дитячий колектив. У багатьох з них є моменти співробітництва (наприклад, у грі в млин сильні діти допомагають слабким), суперництва, боротьби за перемогу (наприклад, гра з бігом наввипередки, гра у майстри і підмайстри).

Позитивною рисою Фребелівської системи рухливих ігор є велика кількість рухів, що відповідає принципу моторної активності як основної риси дошкільного віку.

Деякі рухливі ігри виховують у дитини вміння спостерігати природу і навколишнє життя (наприклад, гра в равлика, гра в млин, в яких діти наслідують своїми рухами спіральної лінії равлики, руху млинового колеса і т. д. Багато ігор пов’язані з рухами окремих частин тіла і спрямовані на фізичний розвиток дитини.

Деякі ігри пов’язані з вихованням моральних якостей. Наприклад, гра під назвою «Німецький дубовий вінок», з точки зору Фребеля, вчить основним людським чеснотам. Це – гра «в чотири головні якості» (їй можна дати назву чесноти дитячого та юнацького віку, а також чесноти людського життя взагалі): доброзичливість (любов), невибагливість (скромність), чистота життя (невинність) і, нарешті, твердість, сталість (надія). Або ж «Гра в зміну місць», яка, як вважає Фребель, «вчить дитину … життєвому спостереженню, що кожен предмет, кожна річ, а отже, і людина займає певний простір, певне місце, що ні один чоловік, жоден предмет не повинен покидати і поступатися своїм місцем в житті раніше, ніж він буде впевнений у досягненні іншого, відповідного і сприятливого для нього, місця, в міру своїх сил і здібностей, – важливий висновок для подальшого продуктивного життя».

Навіть проста гра в м’яч (стежити за змінами його положення та ловити його) дає дитині можливість, з точки зору Фребеля, «дозволити вищу життєву задачу: сконцентрованості волі на одній піднесеній меті при всякій зміні явища».

Ліплення за Фребелем

Позитивною рисою Фребелівських ігор є та роль, яку Фребель відводить керівникові. Хоча Фребель був ворогом «розпорядчого», як він висловлювався, виховання і неодноразово вказував на те, що керівник повинен надати дитині «грати мовчки і розмірковуючи тільки з самим собою до тих пір, поки це йому буде завгодно».

Однак у вказівках до практичного проведення ігор і в практиці дитячих садів, як в іграх з дидактичним матеріалом, так, особливо, в системі рухливих ігор, керівник є, за Фребелем, центральною фігурою.

Місцями це правильне положення Фребеля перетворюється і в нього, а особливо у його послідовників, в свою протилежність, коли надмірна активність керівника пригнічує активність дітей. Послідовники Фребеля в своїй практичній роботі посилили цю негативну сторону надмірною активністю керівника ігор.

Велика частина Фребелівських ігор ведеться керівником. Діти вступають в гру, здійснюють певні рухи, підкоряючись магічному слову, наказам керівника.

Ось, наприклад, опис гри в «Зірку», однією з типових Фребелівських ігор. «Всі діти разом утворюють велике коло. Керівник гри розподіляє їх мовчки, одним тільки своїм поглядом, так, щоб діти які повинні бути разом, стояли в одній чверті кола і були розподілені таким чином, щоб у кожній знаходилась одна більш доросла дитина, яка могла б доглядати у своїй чверті за правильним перебігом гри та підтримувати порядок під час гри. Все коло рухається спочатку направо, а потім наліво і при цьому співає:

Бок о бок, за рядом ряд, –

Как велик наш круг на взгляд,

Чтоб с ним было веселей.

Запоемте все дружней.

Не скучней нам налегке

Быть и в маленьком кружке,

Потихоньку запевая,

Песню песней продолжая.

При закінченні «не скучней нам» керівник гри ляскає в долоні, і кожна з чотирьох чвертей кола негайно ж утворює окремо від інших маленький круг, який при словах «бути в маленькому гуртку» замикається, тоді керівник гри вдаряє в долоні і т. д

Фребелізм особливо посилив у своїй роботі в дитячих садах всі елементи регламенту, педантизму, які є в практичній частині системи Фребеля.

Наведемо, наприклад, опис методики проведення гри з кубиками. «Перш ніж дати дитині ящик з кубиками, – говорить Фребель, – для самостійного вільного користування, треба відсунути приблизно на чверть його кришку, повернути« його і поставити трохи причиненою кришкою на стіл перед дитиною, а потім зовсім витягнути з-під нього кришку: тоді ті кубики, що знаходяться в ньому самі спустяться на поверхню столу; потім потрібно обережно підняти ящик вгору, тоді весь вміст ящика постане перед дитиною у вигляді замкнутого в собі, але в той же час легко діленого на частини і знову відновлюваного кубика». і т. п.

Вільна творча діяльність дитини, до якої закликав Фребель у своїй теоретичній частині, вступила в протиріччя з дидактичною частиною. А послідовники Фребеля перетворили цю регламентацію в особливо дріб’язкове придушення дітей приписами старших.

Великому спотворенню піддався також в практиці Фребелівських дитячих садів заклик Фребеля до вивчення природи.

Знайомство дітей з природою в практиці Фребелівських дитячих садків майже відсутнє. Дитячі ігри відбуваються в кімнатах, в той час як Фребель влаштовував дитячі сади, переважно серед сільської обстановки і зазвичай грав і працював з дітьми під відкритим небом.

Вирізка з паперу за Фребелем

Виходячи з інстинктів діяльності та інстинктів пізнання, властивих нібито дитині, він закликав до вивчення світу в його природній обстановці, і саме це прагнення до вивчення природи, до пізнання її законів і привело його до ідеї – створити такий дидактичний матеріал, який би пояснив дитині філософський сенс явищ природи, законів розвитку. В кінцевому результаті саме це прагнення привело його до захоплення дидактичним матеріалом за рахунок вивчення конкретної природи. Однак Фребель надавав великого значення «садівництву», яке він вважав одним з найважливіших, надзвичайно корисних для дітей елементів дитячого саду. У цьому питанні він дав ряд методичних вказівок. Він пропонує всю площу ділянки, відведеної для роботи дітей, розділити на дві частини: одну – для індивідуальної роботи дитини (грядка, яку обробляє одна дитина або ж при відсутності місця двоє; тут діти можуть садити, що їм завгодно); іншу – для колективної роботи (тут діти працюють групами). При роботі в саду і отримують пояснення наукового характеру, що знайомлять їх з життям рослин, найбільш потрібних людині, і з основними прийомами роботи в городі, саду і полі.

Складання фігур з паперу за Фребелем

Звичайно, вивчення природи, за Фребелем, ведеться з містичних позицій. «Ми не можемо зрозуміти природи в цілій її сутності виразніше і у всіх відносинах задовільніше і повніше, якщо ми не будемо розглядати її як безпосередній прояв справ божих, як перший прояв бога», – говорить Фребель. Але той факт, що Фребель надавав такого великого значення знайомству дітей з природою становить прогресивну сторону його системи дошкільного виховання.

Фребель, як і інші представники дрібної буржуазії, надавав великого значення ознайомленню дитини з різними видами трудової діяльності. Інстинкт діяльності, інстинкт праці він вважав властивим людині. «У вищій мірі було б корисно, – каже Фребель, – крім годин, присвячених науковим заняттям, ввести урок ручної праці, і до цього ще люди прийдуть в свій час». Крім того, Фребель вважає, що вже в ранньому дитинстві дитина в міру своїх сил повинна брати участь у продуктивній праці дорослих. Фребель малює при цьому ідилічні картини, коли син садівника полить грядки разом зі своїм батьком, вивчаючи при цьому властивості рослин; син коваля спостерігає ковку розпеченого заліза і дізнається при цьому, що всі тіла від нагрівання розширюються, і т. д.

У практиці дитячого саду Фребель, однак, не реалізував свого принципу до кінця. Він обмежився тут садовими роботами і деякими примітивними видами ручної праці (ліплення, плетіння, вишивання); він не ввів навіть примітивних форм роботи по дереву.

Організація роботи в дитячому саду Фребеля, незважаючи на те, що Фрідріх Фребель визнає особливий інстинкт спільності, не дає колективних навичок. Колективної роботи в садах Фребеля майже немає. Діти грають поруч, кожен зі своїм будівельним ящиком, але не разом. Навіть рухливі ігри, незважаючи на те, що це – ігри групові, не розвивають колективізму, бо більшість рухомих ігор виконуються механічно.

Знайомство з громадським життям відсутнє в системі дошкільного виховання Фребеля. І цю негативну рису теж посилили його послідовники.

Незважаючи на чітко виражене прагнення Фребеля – сприяти через систему дошкільного виховання знайомству дитини з природою і життям і творчому розкриттю «закладених» в дитині сил, практика Фребелівських дитячих садів створила бар’єр між дитиною, з одного боку, і природою і громадським життям – з іншого.

Відрив дитини від соціального життя, придушення творчості дитини, пасивна слухняність – ось, у що перетворив фребелізм в певній частині прогресивну систему свого вчителя.

Фребелізм зберігся в якості основного і панівного педагогічного напряму в дитячих садах Заходу протягом всього XIX століття і лише на рубежі (XIX і XX ст., в епоху імперіалізму, коли буржуазії знадобилися більш тонкі системи ідеологічної обробки людини, він змінився іншими системами дошкільного виховання.

Проколювання та вишивання за Фребелем

Педагогічна система Фребеля, пронизана метафізикою, містицизмом, помилковою символікою, як по своїй філософській основі, так і за своєю класовою сутністю ворожі цілей і задач радянської системи виховання.

Проте основні ідеї Фребеля – вчення про розвиток дитини, про його особливості, про дитячу самодіяльність, про дитячу творчість, про величезне виховне значення гри для раннього віку, його висока оцінка і популяризація ідеї дитячого садка, цінність його дидактичного матеріалу, –безсумнівно, зіграли прогресивну роль в історії педагогічної думки XIX ст., і, особливо, в історії дошкільного виховання, незважаючи на цілий ряд суперечностей в практиці здійснення цього вчення як у самого Фребеля, так і особливо у його послідовників.

Ці ідеї Фребеля не втратили свого значення і зараз, незважаючи на те, що сутність, цілі та завдання радянської системи дошкільного виховання зовсім інші, ніж у системі Фребеля.

Сыркина О. Е. Фребель и его система дошкольного воспитания / О. Е. Сыркина // Дошк. воспитание. – 1937. № 3. – С. 2944.


Анонси та оголошення

24.06.2020

За результатами конкурсу на заміщення вакантних наукових посад вважаються переможцями:

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали