НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Вибрані твори В. О. Сухомлинського

Книги

Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п’яти томах. – К. : Рад. шк., 1976.

Том перший  Том другий  Том третій  Том четвертий  Том п’ятий

Сухомлинский В. А. Мудрость родительской любви. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 304 с.

Статті В. О. Сухомлинського

 1. Батьківська педагогіка // Рад. Україна. – 1968. – 8 груд. (284)
 2. Без доверия нет воспитания // Семья и шк. – 1968. – № 2
 3. Бойся пустоты души //  Учит. газ. – 1966. – 16 авг.
 4. Быть гражданином // Неделя. – 1976. – № 23
 5. В дусі чесності і правдивості // Кіровоград. правда. – 1956. – 31 січ. (№ 22)
 6. Важная сторона родительского авторитета // Семья и шк. – 1952. – № 10
 7. Век математики или век Человека? // Воспитание школьников. – 1967. – № 23
 8. Велике щастя вчителя  // Соціалістичне село. 1967. – 31 жовт.
 9. Взаимозависимость содержания и формы трудового воспитания // Шк. и производство. – 1960. – № 3
 10. Виховання відповідальності за роботу в педагогічному колективі // Рад. освіта. – 1955. – 6 серп.
 11. Виховання любові до знань, до школи і вчителя // Рад. шк. – 1964. – С. 9–15.
 12. Виховання нової людини // Рад. освіта. – 1955. – 12 лист. (№ 46)
 13. Виховання обов’язку // Комуніст України. – 1969. – Вересень (№ 9)
 14. Виховання характеру // Кіровогр. правда. – 1950. – 15 серп.
 15. Виховувати любов до праці // Кіровогр. правда. – 1950. – 3 жовт. (№ 196)
 16. Виховувати людину майбутнього // Зоря комунізму. – 1959. – 23 серп.
 17. Відбиття у дзеркалі // Молодь України. – 1966. – 19 січ.
 18. Вкус хлеба // Правда Украины. – 1963. – 1 авг. – С. 2.
 19. Воспитание без наказаний // Правда. – 1968. – 25 март. (№85)
 20. Воспитание гражданина // Воспитание школьников. – 1966. – № 1
 21. Воспитание и самовоспитание // Сов. педагогика . – 1965 . – № 12
 22. Воспитание личности // Сов. молодежь. – 1964. – 15 сент.
 23. Воспитание мужества // Сталинское племя. – 1955. – 4 янв. (№ 2).
 24. Воспитание у школьников призвания к труд у // Естествознание в шк. – 1956. – № 1. – С. 31–34.
 25. Воспитание чувств // Учит. газ. – 1962. – 4 окт.
 26. Воспитание чувства чести – основа нравственного воспитания ребенка // Нач. шк. – 1957. – № 12.
 27. Воспитывайте рыцарей // Молодой Коммунист. – 1968. – № 9.
 28. Воспитывать коммунистическое отношение к общественной собственности // Сов. педагогика. –  1964. – № 2.
 29. Впроваджувати фізіологічне вчення І. П. Павлова в навчальний процес  // Кіровогр. правда. – 1951. – № 255.
 30. Вступление в жизнь // Школа-интернат. – 1965. – Сентябрь/октябрь (№ 5).
 31. Вчити вчитися // Початкова шк. – 1969. – Серпень (№ 2).
 32. Гартуймо звитяжців // Рад. освіта. – 1970. – 15 квіт.
 33. Главное  – качество урока проявляется на уроке // Учит. газ. – 1950. – 11 нояб.
 34. Годы Отрочества: второе рождение // Сов. педагогика. – 1966. – № 12
 35. …Гражданином быть обязан // Вожатый. – 1969. – № 7
 36. Гражданская зрелость // Блокнот агітатора. – 1968. – № 6
 37. До світла // Прапор юності. – 1964. – 6 трав. (№ 54).
 38. Добро и зло // Наука религия. – 1971. – № 1
 39. Добування внутрішньої краси // Кіровогр. правда. – 1967. – № 23
 40. Долг перед людьми // Сельская новь. – 1969. – № 9
 41. Дорослі в країні дитинства // Рад. освіта. – 1945. – № 99
 42. Думай о взрослости // Сельская молодежь. – 1967. – № 3
 43. Думки над хорошою книгою // Рад. освіта. – 1968. – 19 жовт.
 44. Думки педагога // Кіровоград. правда. – 1956. – № 182.
 45. Думки про шкільне виховання // Комуніст України. – 1968. – Жовтень (№ 10)
 46. Духовная колыбель народа // Комсомольское знамя. – 1971. – 1 сент.
 47. Духовне зростання народу // Кіровогр. правда. – 1967. – № 19
 48. Есть и другой опыт // Партийная жизнь. – 1956. – № 23. – С. 65–67.
 49. Етика взаємовідносин у педагогічному колективі школи // Рад. шк. – 1977. – № 11
 50. Жить – мыслить, творить // Под знаменем ленинизма. – 1969. – Ноябрь (№ 9)
 51. З народної скарбниці // Рад. освіта. – 1962. – 19 верес.
 52. З чого починається громадянин: на теми виховання // Рад. Україна. – 1968. – 14 квіт.
 53. За творческое отношение учащихся к труду // Шк. и производство. – 1961. – № 1. – С. 6–11.
 54. Зависит только от вас // Учит. газ. – 1967. –  9 февр. (№ 12)
 55. Завідуючий навчальною частиною школи // Кіровогр. правда . – 1946 . – 6 квіт.
 56. Заметки директора // Учит. газ . – 1949. – 11 июня.
 57. Заметки преподавателя истории   // Учит. газ . – 1949. – 5 окт.
 58. Заповеди красоты // Учит. газ. – 1963. – 26 нояб.
 59. Звено летом // Вожатый. – 1956. – № 6. – С. 8–9.
 60. Зв’язок школи з сім’єю // Рад. освіта. – 1950. – 2 січ.
 61. Земля, праця, людина  // Комуніст України. – 1970. – № 10
 62. Зимняя работа учащихся I–IV классов в уголке природы // Нач. шк. – 1956. – № 1. – С. 26–29.
 63. Зміцнювати зв’язок сім’ї і школи // Ударна праця. – 1948. – 1 лют.
 64. Знання живі і мертві // Рад. освіта. – 1964.  – 2 верес.
 65. Зростуть квіти дивної краси // Кіровогр. правда. – 1964. –  1 січ.
 66. Идти вперед //  Народное образование. – 1989. – № 8
 67. Интерес к ученню – важный стимул учебной деятельности учащих // Сов. педагогика. – 1952
 68. Ідейна спрямованість – основна умова виховання учнівського колективу // Зоря комунізму. – 1958. – 7 лют.
 69. Ідейно-громадянська основа колективу // Рад. шк. – № 9. – С. 32–39.
 70. Індивідуальний підхід до дітей // Зоря комунізму . – 1951. – 12 лют.
 71. Індивідуальний підхід до учнів // Кіровогр. правда. – 1950. – 9 квіт.
 72. Как же воспитывать любовь к труду? // Нач. шк. – 1961. – № 11. – С.21–28.
 73. Как я представляю себе школу будущего // Дет. л-ра. – 1968. – № 11
 74. Книга про виробниче навчання // Рад. шк. – 1961. – № 11. – С. 88–89.
 75. Комната сказки // Начальная шк. – 1968. – № 7
 76. Коммунистический труд и коммунистическая нравственность // Сов. педагогика. – 1961. – № 4. – С. 40–50
 77. Коммунистическое воспитание // Нева. – 1956. – № 11. – С. 137–141
 78. Краща вчителька // Ударня праця – 1948. – 5 груд.
 79. Кріпити зв’язок з батьками // Ударна праця. – 1949. – 9 жовт.
 80. Куба будує, Куба вчиться // Піонерія. – 1962. – № 7. – С. 20–21
 81. Лес и каждое дерево // Правда. – 1968. – 4 янв.
 82. Людина майбутнього гартується сьогодні // Рад. освіта. – 1963 . – 16 жовт. (№ 82)
 83. Людина неповторна // Кіровогр. правда. – 1960. – 31 трав. (№ 107)
 84. Людяність – це талант // Кіровогр. правда. – 1961. – 11 лип. (№ 136)
 85. Майстерність // Кіровогр. правда. – 1949. –  28 груд.
 86. Методика виховання шкільного колективу // Рад. шк. – 1969. – № 3. – С. 18–28; № 12. – С. 19–30.
 87. Ми з тобою, Куба! // Кіровогр. Правда. – 1962. – 4 берез. – С. 3.
 88. Ми йдемо до людини // Кіровогр. правда. – 1969. – 1 січ.
 89. Моему юному другу // Литературная газ. – 1968. – 27 март. (№ 13).
 90. Молоді – революційну естафету // Рад. освіта. – 1963. – 20 лип.
 91. Моя педагогическая вера // Юность. – 1968. – № 9
 92. Моя педагогічна система // Учитель Киргизстана. – 1988. – 25 нояб., 21 дек.
 93. Мудра влада педагога // Рад. освіта. – 1967. – № 98
 94. Мы сельские учителя // Сов. педагогика. – 1968. – № 6
 95. Мысли о воспитании // Нар. образование. – 1971. – № 4
 96. На нашей совести – человек // Учит. газ. – 1964. – 5 дек. – С. 3.
 97. На порозі життя // Кіровогр. правда. – 1950. – 10 трав.
 98. На трех китах // Известия. – 1968. – 25 февр. (№ 47)
 99. Навчання і виховання – в єдиний потік // Рад. шк. – 1963. – 11 лист. – C. 11–20.
 100. Награда за добро: начало нравственного воспитания // Правда. –1967. – № 51
 101. Найкращі ліки // Рад. освіта. – 1967. – 4 січ. – С. 4.
 102. Найперший друг // Рад. жінка. – 1968. – № 1
 103. Нам – творити найдорожче // Кіровогр. правда. – 1968. – 21 черв.
 104. Народження честі // Кіровогр. правда. – 1964. –18 груд. (№ 19).
 105. Народжується особистість // Рад. освіта. – 1967. – 15 квіт.
 106. Народный учитель // Комунист. – 1966. – Январь (№ 2)
 107. Наче підмінили // Молодь України. – 1966. –19 січ.
 108. Наш педагогический коллектив // Нар. образование. –1963. – № 9
 109. Наша робота з батьками // Кіровогр. правда. – 1949. – 18 лист.
 110. Не бійтесь бути ласкавими // Рад. шк. – 1968. – № 4.
 111. Не гасите огонек // Учит. газ. – 1964. – 28 мая. – С. 2
 112. Неделя директора школы // Нар. образование. – 1963. – Май. – С. 22–25.
 113. Неотложные проблемы теории и практики воспитания // Нар. образование. – 1961. – № 10. – С. 54–61.
 114. Нехай подвиги героїв хвилюють дитячі серця // Рад. шк. – 1963. – № 5.
 115. Но гражданином быть обязан // Неделя. – 1974. – 4-10 нояб. (№ 45)
 116. О «трудных» подростках  // Учит. газ. – 1957. – № 28.
 117. О воспитании совести // Педагогика. – 1995. – № 4
 118. О некоторых сторонах воспитания советского патриотизма // Семья и шк. – 1955. – № 6.
 119. Об уважении детских чувств // Неделя. – 1963. – № 2.
 120. Об этом нельзя умалчивать // Нар. образование.– 1962. – № 11. – С. 64–68.
 121. Общество и учитель // Сов. педагогика. – 1961. – № 12. – 23–32.
 122. Організація уваги учнів на уроці  // Рад. освіта. – 1952. – 13 груд.
 123. Особая миссия // Комсомол. правда. – 1969. – 18 февр.
 124. Открытая книга // Неделя. – 1968. – 2 июня (№23)
 125. Парадоксы обучения // Лит. газ . – 1965 . – 16 сент.
 126. Педагогика сердца  // Комсомол. правда. – 1967. – № 14.
 127. Перший урок // Рад. освіта. – 1952. – 30 серп.
 128. Письмо дочери // Правда. – 1968. – Июнь (№ 27).
 129. Плани і задуми // Кіровоград. правда. – 1961. – 1 січ.
 130. Посилити відповідальність за виховання дітей // Зоря комунізму. – 1954. – 19 верес.
 131. Посилити контроль і покращити керівництво работою вчителів // Зоря комунізму. –  1950. – 28 груд.
 132. Потребность человека в человеке // Совет. союз. – 1979. – № 1
 133. Праця, покликання, щастя // Молодь України. – 3 черв. (№ 111). 
 134. Праця і боротьба // Кіровогр. правда. – 1970. – 21 квіт. (№ 93)
 135. Природа, труд, мировоззрение // Биология в шк. – 1970. – Сентябрь/октябрь (№ 5)
 136. Про красу людської душі // Молодий комунар. – 1961. – 13 жовт. – С. 3.
 137. Производственному обучению – широкую политехническую основу // Сов. педагогика. – 1960. – №1. – С. 35–44.
 138. Проти перевантаження учнів // Рад. освіта. – 1949. – 4 лют.
 139. Работа с коллективом родителей //  Семья и шк.- 1952. – № 6.
 140. Разговор о дружбе // Сталинское племя. – 1952.
 141. Разделение труда и всестороннее развитие личности // Вопросы философии. – 1963. – № 4.
 142. Разум и руки // Сов. педагогика. – 1960 (№ 7). – С. 13–21.
 143. Рідна мати моя // Сільські вісті. – 1967. – 5 берез.
 144. Робота над творами і підвищення грамотності учнів // Кіровогр. правда. – 1951. – 18 серп.  (№ 163).
 145. Робота над усною народною творчістю у літературному гуртку // Лит. в шк. – 1951. – № 2.
 146. Родина – в сердце твоем // Комсомольская правда. – 1964. – 18 нояб.
 147. Родина начинается с семьи
 148. Рождение добра // Семья и шк. – 1965. – № 3.
 149. Розповідь матері // Кіровогр. правда. – 1950. – 15 жовт. (№ 139)
 150. Роль производительного труда в воспитании у учащихся моральной зрелости // Сов. педагогика. – 1956. – № 1. – С. 17-34.
 151. Сад для людей // Рад. Україна.– 1963. – 20 берез.
 152. Світлий розум, благородні серця // Кіровогр. правда. – 1960. – 31 серп. (№ 173).
 153. Свобода і обов’язок: з листів до сина // Рад. освіта. – 1976. – 4 січ.
 154. Святині дитячого серця // Хлібороб України. – 1968. – № 4.
 155. Святое за душой // Правда Украины.  – 1964. – 15 март.  – № 5. – C. 33–34.
 156. Святыня сердца // Правда. – 1968. – 8 окт. (№ 282).
 157. Сила колективу // Молодь України. – 1950. – 13 жовт. (№ 203).
 158. Слово к преемнику: чем вы продолжаете себя в своих питомцах? // Семья и шк. – 1968. – Октябрь (№ 10).
 159. Слово рідної мови // Укр. мова і л-ра в шк. – 1965. – № 5. – С. 47-54.
 160. Слово рідної мови // Укр. мова і літ. в шк. – 1968. – 12 груд.
 161. Слушай, сердце! // Огонёк. – 1969. – Май (№ 18).
 162. Сопілка у вогні // Рад. освіта. –1968. – 10 січ. (№ 13).
 163. Стежка до квітучого саду // Літ. Україна. – 1969. – 26 верес.
 164. Сумейте понять ребенка // Горьков. правда. – 1968. – 19 сент. – С. 2-3.
 165. Талант и вера в человека // Учит. газ. – 1960. – 31 март. (№ 39). – С. 3.
 166. Твоє щастя, юнь: на виховні теми // Кіровогр. правда. – 1963. – Травень.
 167. “Только не в пожарном порядке”: разговор на трудную тему // Учит. газ. – 1964. – 28 март. – С. 2.
 168. Тревога моя и любовь… // Смена. – 1970. – 17 июля (№ 165)
 169. Труд и долг // Сельская жизнь. – 1969. – 11 февр. (№ 35).
 170. Труд и нравственность // Нач. шк. – 1961. – № 3.
 171. Трудность и радость познания: письмо сельской учительнице // Работница. – 1968. – № 9.
 172. Трудные дети // Правда Украины. – 1966. – 12 фев.
 173. Тучный колос на окаменевшей почве // Учит. газ. – 1960. – 24 нояб. – С. 3.
 174. У чистого родника // Комсомол. правда. – 1970. – 7 июня
 175. Умейте читать душу // Правда. – 1968. – Октябрь (№ 41).
 176. Урок і знання // Рад. освіта. – 1968. – 15 трав. (№ 17).
 177. Уроки по лимиту // Ком. правда. – 1962. – 9 мая. – С. 2.
 178. Усунути перевантаження учнів домашнім завданням // Рад.  освіта. – 1952. – 1 берез. (№ 9).
 179. Учите ребенка мыслить // Правда Украины. – 1966. – 19 нояб.
 180. Учитель і діти // Рад. Україна. – 1964 – 26 лист.
 181. Учіть дітей добра // Україна. – 1964. – 27 верес. (№ 39 (403)).
 182. Учнівський комітет – помічник школи і вчителів // Кіровогр. правда. – 1949 . – 19 січ.
 183. Фиолетовая хризантема // Юность. – 1970. – Январь (№1).
 184. Хто підкоряє серця дітей: заочний семінар старших піонервожатих // Молодий комунар. – 1960. – 23 лист. – С. 2.
 185. Хто сьогодні за партою? // Рад. Україна. – 1970. – 20 лют.
 186. Человек – высшая ценость: размышления о воспитании // Наука и религия. – 1969. – № 6.
 187. Чем выше цель, тем радостнее труд // Учит. газ. – 1960. – 22 сент. – С. 2.
 188. Чистота и благородство // Правда України. – 1971. – 27 авг. (№ 16).
 189. Чому учні порушують дисципліну // Рад. освіта. – 1952. – № 6.
 190. Школа – вогнище освіти й освіченості // Кіровогр. правда. – 1969. – 14 верес.
 191. Школа живе ленінськими ідеями // Рад. шк. – 1970. – Квітень (№ 4).
 192. Школа и природа // Сов. педагогика. – 1970. – № 5.
 193. Школа і життя // Рад. Україна. – 1962. – 3 лип.
 194. Школа і сім’я // Ударна праця. – 1946. – 1 груд.
 195. Школа сердечности // Правда Украины. – 1965. – 28 авг. (№ 201).
 196. Шматок хліба // Рад. Україна. – 1967. – 19 лист.
 197. Щадите детское самолюбие // Учит. газ. – 1951. – № 64.
 198. Ще раз про грамотність і культуру мови учнів // Ударна праця. – 1945. – 9 груд.
 199. Щоб душа не була пустою // Рад. шк. – 1966. – Лютий (№ 2).
 200. Щоб нива колосилась // Рад. освіта.  – 1968. – 19 черв.
 201. Юначе і дівчино! Тобі шляхи відкриті всі на світі // Зоря комунізму. – 1957. – 9 черв.
 202. Як любити дітей // Рад. шк. – 1967. – № 7. – С. 68-74.
 203. Яким повинен бути радянський вчитель // Зоря комунізму. – 1960. – 17 лист. (№ 137).
 204. Якщо ти – в іншій людині: педагогічний колектив і шкільний комсомол // Молодий комунар. – 1968. – № 77.

Анонси та оголошення

03.06.2020

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у XXVIІ Всеукраїнських педагогічних інтернет-читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи». Захід відбудеться 30 вересня 2020 року.  Інформаційний лист

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали