НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність Я. Б. Рєзніка

 1. Проскура, О. В. Януш Корчак та Яків Рєзнік: досвід самопроектування / О. В. Проскура. – Едектрон. текст. Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v2/i9/14.pdf. – Назва з екрана.
 2. Резник Липа Борухович. Резник Янкев Борухович // Российская еврейская энциклопедия: в 4-х т. / [под ред. А. И. Гаркави]. – М. : Епос, 1995. – 985 с.
  Т. 2.–1995. – С. 457.
  Т. 3.–1995. – С. 680
 1. Резник Яков Борисович // Педагогическая советская энциклопедия: в 4 т. / под ред. И. А. Каирова. – М. : Просвещение, 1966. – Т. 3. – С. 680.
 2. Резник Янкев Борухович [Электронный ресурс] // Российская Еврейская Энциклопедии. – Текст. данные. – Режим доступа: http://www.rujen.ru/index.php/%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – Загл. с экрана.
 3. Шевченко, С. М. Актуальні історико-педагогічні проблеми у творчій спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 3–4 квіт. 2006 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2006. – С. 28.
 4. Шевченко, С. М. Визначення Я. Б. Рєзніком основних форм шкільного навчання / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 141–145.
 5. Шевченко, С. М. Вклад Я. Б. Рєзніка у розвиток теоретичних основ радянської дидактики / С. М. Шевченко // Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.практ. конф., 7–9 жовт. 2005 р., Херсон / Херсон. держ. унт. – Херсон : Видво ХДУ, 2005. – Вип. 40. – С. 277–281.
 6. Шевченко, С. М. Дидактичні ідеї Я. Б. Рєзніка як основа діяльності новаторського внеску / С. М. Шевченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 26–28 квіт. 2006 р., Ялта / Крим. гуманіт. унт . – Ялта : Крим. гум. унт, 2006. – Вип. 10, ч. 2. – С. 196–203.
 7. Шевченко, С. М. Дитячий будинок по вулиці Ярославська, 40 / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2004. – № 9. – С. 56–58.
 8. Шевченко, С. М. Дитячий будинок по вулиці Ярославська, 40 // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали зв. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 30–31 берез. 2004 р., Київ. Ч. II / Ін-т педагогіки АПН України ;редкол. : В. М. Мадзігон (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2004. – С. 32.
 9. Шевченко, С. М. Історичний розвиток діяльності інституту педагогіки України(1926–1940) / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт.-наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 30–31 берез. 2005 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2005. – С. 15.
 10. Шевченко, С. М. Маловідома сторінка в макаренкознавстві / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3/4. – С. 174–178.
 11. Шевченко, С. М. Невідомий вчений і педагог: до 110ї річниці з дня народження Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2003. – № 1. – С. 69–71.
 12. Шевченко, С. М. Новаторська діяльність дослідного дитячого будинку в м. Києві (1919–1929) // Анотовані результати НДР Ін-ту педагогіки 2006 р. : матеріали звіт.наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 2–3 квіт. 2007 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2007. – С. 23–24.
 13. Шевченко, С. М. Обґрунтування Яковом Борисовичем Рєзніком психологічних основ навчального процесу / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали зв. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 26–28 берез. 2002 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2002. – Ч. 1. – С. 15–16.
 14. Шевченко, С. М. Организация учебно-воспитательной работы в Киевском исследовательском еврейском детдоме (20е гг. ХХ в.) [Электронный ресурс] / С. М. Шевченко // Наукова бібліотека України. – Режим доступа: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/2202-organizatsija-navchalno-vihovnoyi-roboti-v-kiyivskomu-doslidnomu-evrejskomu-ditbudinku-20-i-rr-hh-st.html. – Загл. с экрана.
 15. Шевченко, С. М. Організаційні форми та методи навчання як категорії дидактичного процесу / С. М. Шевченко // Вісн. Луган. нац. пед. унту ім. Тараса Шевченка : наук.метод. зб. за матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 9–10 лист. 2006 р., Луганськ / Луган. нац. пед. унт ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : «Альма-матер», 2006. – № 19 , ч. II. – С. 59–66.
 16. Шевченко, С. М. Перша докторська дисертація з педагогіки в Україні / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2003. – № 12. – С. 72–74.
 17. Шевченко С. М. Пояснювальне читання як головний метод педагогіки початкової освіти / С. М. Шевченко // Почат. шк. – 2006. – № 3. – С. 40–42.
 18. Шевченко, С. М. Проблема закріплення навчального матеріалу в педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3. – С. 125–130.
 19. Шевченко, С. М. Проблема закріплення навчального матеріалу в педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт.наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 25–26 берез. 2003 р., Київ / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2003. – Ч. 1. – С. 21.
 20. Шевченко, С. М. Проблеми виховання у педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зб. наук. пр. за матеріалами дванад. пед. читань, 29–30 верес. 2005 р., Полтава / Полтав. держ. пед. унт ім. В. Г. Короленка. – Полтава : «Фірма «Техсервіс», 2005. – Вип. 5. – С. 364–371.
 21. Шевченко, С. М. Розвиток «Дослідного дитячого будинку» під керівництвом Я. Б. Рєзніка на початку ХХ ст. // Вісн. Житомир. держ. унту ім. Івана Франка : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 22 лист. 2007 р., Житомир / Житомир. держ. унт ім. Івана Франка. – Житомир : Видво ЖДУ, 2007. – Вип. 36. – С. 216–218.
 22. Шевченко, С. М. Творча діяльність Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 4–6 груд. 2002 р., Київ / Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Ч. 4. – С. 202–208.
 23. Шевченко, С. М. Я. Б. Рєзнік про використання лекційного методу викладання в школі / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2006. – № 2. – С. 74.
 24. Шевченко, С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Шевченко Світлана Миколаївна ; Інт педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18.
 25. Шевченко, С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевченко Світлана Миколаївна ; Інт педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 273 с. – Бібліогр.: с. 250–273.

Анонси та оголошення

03.06.2020

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у XXVIІ Всеукраїнських педагогічних інтернет-читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи». Захід відбудеться 30 вересня 2020 року.  Інформаційний лист

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали