НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність Я. Б. Рєзніка

 1. Проскура, О. В. Януш Корчак та Яків Рєзнік: досвід самопроектування / О. В. Проскура. – Едектрон. текст. Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v2/i9/14.pdf. – Назва з екрана.
 2. Резник Липа Борухович. Резник Янкев Борухович // Российская еврейская энциклопедия: в 4-х т. / [под ред. А. И. Гаркави]. – М. : Епос, 1995. – 985 с.
  Т. 2.–1995. – С. 457.
  Т. 3.–1995. – С. 680
 1. Резник Яков Борисович // Педагогическая советская энциклопедия: в 4 т. / под ред. И. А. Каирова. – М. : Просвещение, 1966. – Т. 3. – С. 680.
 2. Резник Янкев Борухович [Электронный ресурс] // Российская Еврейская Энциклопедии. – Текст. данные. – Режим доступа: http://www.rujen.ru/index.php/%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – Загл. с экрана.
 3. Шевченко, С. М. Актуальні історико-педагогічні проблеми у творчій спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 3–4 квіт. 2006 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2006. – С. 28.
 4. Шевченко, С. М. Визначення Я. Б. Рєзніком основних форм шкільного навчання / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 141–145.
 5. Шевченко, С. М. Вклад Я. Б. Рєзніка у розвиток теоретичних основ радянської дидактики / С. М. Шевченко // Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.практ. конф., 7–9 жовт. 2005 р., Херсон / Херсон. держ. унт. – Херсон : Видво ХДУ, 2005. – Вип. 40. – С. 277–281.
 6. Шевченко, С. М. Дидактичні ідеї Я. Б. Рєзніка як основа діяльності новаторського внеску / С. М. Шевченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 26–28 квіт. 2006 р., Ялта / Крим. гуманіт. унт . – Ялта : Крим. гум. унт, 2006. – Вип. 10, ч. 2. – С. 196–203.
 7. Шевченко, С. М. Дитячий будинок по вулиці Ярославська, 40 / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2004. – № 9. – С. 56–58.
 8. Шевченко, С. М. Дитячий будинок по вулиці Ярославська, 40 // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали зв. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 30–31 берез. 2004 р., Київ. Ч. II / Ін-т педагогіки АПН України ;редкол. : В. М. Мадзігон (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2004. – С. 32.
 9. Шевченко, С. М. Історичний розвиток діяльності інституту педагогіки України(1926–1940) / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт.-наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 30–31 берез. 2005 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2005. – С. 15.
 10. Шевченко, С. М. Маловідома сторінка в макаренкознавстві / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3/4. – С. 174–178.
 11. Шевченко, С. М. Невідомий вчений і педагог: до 110ї річниці з дня народження Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2003. – № 1. – С. 69–71.
 12. Шевченко, С. М. Новаторська діяльність дослідного дитячого будинку в м. Києві (1919–1929) // Анотовані результати НДР Ін-ту педагогіки 2006 р. : матеріали звіт.наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 2–3 квіт. 2007 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2007. – С. 23–24.
 13. Шевченко, С. М. Обґрунтування Яковом Борисовичем Рєзніком психологічних основ навчального процесу / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали зв. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 26–28 берез. 2002 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2002. – Ч. 1. – С. 15–16.
 14. Шевченко, С. М. Организация учебно-воспитательной работы в Киевском исследовательском еврейском детдоме (20е гг. ХХ в.) [Электронный ресурс] / С. М. Шевченко // Наукова бібліотека України. – Режим доступа: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/2202-organizatsija-navchalno-vihovnoyi-roboti-v-kiyivskomu-doslidnomu-evrejskomu-ditbudinku-20-i-rr-hh-st.html. – Загл. с экрана.
 15. Шевченко, С. М. Організаційні форми та методи навчання як категорії дидактичного процесу / С. М. Шевченко // Вісн. Луган. нац. пед. унту ім. Тараса Шевченка : наук.метод. зб. за матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 9–10 лист. 2006 р., Луганськ / Луган. нац. пед. унт ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : «Альма-матер», 2006. – № 19 , ч. II. – С. 59–66.
 16. Шевченко, С. М. Перша докторська дисертація з педагогіки в Україні / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2003. – № 12. – С. 72–74.
 17. Шевченко С. М. Пояснювальне читання як головний метод педагогіки початкової освіти / С. М. Шевченко // Почат. шк. – 2006. – № 3. – С. 40–42.
 18. Шевченко, С. М. Проблема закріплення навчального матеріалу в педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3. – С. 125–130.
 19. Шевченко, С. М. Проблема закріплення навчального матеріалу в педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт.наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 25–26 берез. 2003 р., Київ / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2003. – Ч. 1. – С. 21.
 20. Шевченко, С. М. Проблеми виховання у педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зб. наук. пр. за матеріалами дванад. пед. читань, 29–30 верес. 2005 р., Полтава / Полтав. держ. пед. унт ім. В. Г. Короленка. – Полтава : «Фірма «Техсервіс», 2005. – Вип. 5. – С. 364–371.
 21. Шевченко, С. М. Розвиток «Дослідного дитячого будинку» під керівництвом Я. Б. Рєзніка на початку ХХ ст. // Вісн. Житомир. держ. унту ім. Івана Франка : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 22 лист. 2007 р., Житомир / Житомир. держ. унт ім. Івана Франка. – Житомир : Видво ЖДУ, 2007. – Вип. 36. – С. 216–218.
 22. Шевченко, С. М. Творча діяльність Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 4–6 груд. 2002 р., Київ / Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Ч. 4. – С. 202–208.
 23. Шевченко, С. М. Я. Б. Рєзнік про використання лекційного методу викладання в школі / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2006. – № 2. – С. 74.
 24. Шевченко, С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Шевченко Світлана Миколаївна ; Інт педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18.
 25. Шевченко, С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевченко Світлана Миколаївна ; Інт педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 273 с. – Бібліогр.: с. 250–273.

Анонси та оголошення

24.06.2020

За результатами конкурсу на заміщення вакантних наукових посад вважаються переможцями:

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали