НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія

Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель : до 155-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену; наук. консультант, авт.вступ. ст. Є. І. Коваленко. – К., 2010. – 175 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу”; Вип. 6).

 

 Нові публікації за 2011 р.

Бібліографія публікацій про життя та діяльність С. Ф. Русової (2011 р.)

1. Адаменко, Г. І. До ювілею Софії Русової : [з досвіду впровадження ідей С. Русової в практику сучас. дошкіл. закл.] / Г. І. Адаменко, Н. І. Мисливченко // Освіта Сумщини. – 2011. – № 2. – С. 46-48.
2. Адаменко, Г. Софія Русова – ангел-охоронець дитинства : [до 155-річчя від дня народження] / Г. Адаменко, Н. Мисливченко // Пед. трибуна. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 15.
3. Андреєва, Т. Т. Сенсорне виховання дітей засобами природи у педагогічній системі Софії Русової / Т. Т. Андреєва // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 95-98.
4. Антонець, Н. Б. Права людини – наскрізна ідея громадсько-просвітницької і творчої спадщини Софії Русової / Н. Б. Антонець // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 99-102.
5. Богданець-Білоскаленко, Н. І. Роль рідної мови в національному вихованні дитини у поглядах Софії Русової та Якова Чепіги / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 103-105.
6. Булавко, В. Берегиня дошкільної педагогіки Софія Русова / В. Булавко // Освіта України. – 2011. – 14 берез. (№ 19/20). – С. 11.
7. Гальонка, О. А. Творча реалізація ідей С. Русової в практиці освітян Чернігівщини / О. А. Гальонка, Н. О. Ланько // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 78-83.
8. Дацюк, Г. Повертаючись до вересня : [про вшанування пам’яті С. Русової в Україні] / Г. Дацюк // Дит. садок. – 2011. – Лют. (№ 6). – С. 1-3.
9. Дем’яненко, С. Д. Ідеї С. Ф. Русової про навчання дітей рідної мови / С. Д. Дем’яненко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 110-113.
10. Демченко, Н. М. Вимоги до особистості вчителя в спадщині Софії Русової / Н. М. Демченко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 106-109.
11. Джус, О. В. Ціннісні імперативи творчої спадщини Софії Русової у контексті сучасних націотворчих процесів в Україні / О. В. Джус // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 38-40. – Бібліогр.: 10 назв.
12. Доркену, А. Перший в Україні біобібліографічний покажчик про Софію Русову / А. Доркену, Т. Лога // Рідна шк. – 2011. – № 3. – С. 77-79.
13. Доркену, А. Її життя лишається прикладом служіння українському народові : [про роботу Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності”, присвяченої 155-річчю від дня її народження] / А. Доркену // Пед. газета. – 2011. – Трав. (№ 5). – С. 6.
14. Дьоміна, О. В. З досвіду використання ідей Софії Русової про моральне виховання в роботі Київського професійного ліцею транспорту / О. В. Дьоміна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 114-117.
15. Єресько, О. Софія Русова та журнал „ДВ” : до 155-річчя від дня народження Софії Русової / Олег Єресько // Дошкіл. виховання. – 2011. – № 2. – С. 2-3. – Бібліогр.: 5 назв.
16. Єськова, Т. Л. Ідеї Софії Русової про використання ручної праці у вихованні працелюбності дітей дошкільного віку / Т. Л. Єськова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 122-125.
17. Зайцева, Л. І. Особливості процесуальних уявлень дітей дошкільного віку в контексті ідей С. Русової / Л. І. Зайцева // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 118-121.
18. Зайченко, І. В. З досвіду використання творчої спадщини С. Русової у процесі підготовки майбутніх педагогів у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка / І. В. Зайченко // Наука і освіта. – 2011. – № 4. – С. 157-159. – Бібліогр.: 2 назв.
19. Кирій, С. Педагогічні ідеї Софії Русової в сучасній практиці / С. Кирій // Пед. газета. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 8.
20. Кирій, С. Відзначення 155-ї річниці від дня народження С. Ф. Русової / С. Кирій // Рідна шк. – 2011. – № 3. – С. 80.
21. Коваленко, Є. І. Педагогічна спадщина Софії Русової в історико-педагогічному дискурсі / Є. І. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 84-89.
22. Коваленко, О. Погляди Софії Русової : чи реалізуються вони в наш час / О. Коваленко // Дит. садок. – 2011. – Лют. (№ 6). – Вкладка, с. 4-8.
23. Коваленко, О. В. Видавнича і громадська діяльність С. Ф. Русової в умовах Російської імперії / О. В. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 126-130.
24. Корж, Н. М. Центр педагогічної спадщини Софії Русової / Н. М. Корж // Вивчаємо укр. мову та літературу. – 2011. – № 7. – С. 2-5.
25. Корж, Н. Школа – це стиль виховання, навчання й життя : реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ : [представлено досвід практичного впровадження ідей С. Русової в Ріпкинській гімназії (Чернігівська обл.)] / Н. Корж // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 3. – С. 46-65.
26. Кот, Н. А. Використання здоров’яформуючих технологій у світлі ідей С. Русової / Н. А. Кот, П. В. Баранова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 131-133.
27. Кочерга, О. М. Аналіз поглядів Софії Русової на проблему відповідальності вчителя / О. М. Кочерга // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 134-138.
28. Лопатіна, Г. О. Роль художнього слова в педагогічній спадщині Софії Федорівни Русової / Г. О. Лопатіна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 146-149.
29. Лохвицька, Л. В. Софія Русова про організацію середовища для дітей дошкільного віку / Л. В. Лохвицька // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 150-152.
30. Мартиненко, О. В. Використання ідей С. Русової у розвитку дитячої танцювальної творчості засобами народної хореографії / О. В. Мартиненко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 139-142.
31. Маяцька, Н. О. Ідеал вихователя очима Софії Русової / Н. О. Маяцька // Таврійський вісн. освіти. – 2011. – № 3. – С. 12-18.
32. Метод проектів за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. Синекоп. – К. : Шкіл. світ, 2012. – 128 с. : іл. – (Б-ка „Шкільного світу”).
33. Міленіна, Г. С. Педагогічні ідеї в спадщині С. Русової та М. Монтессорі / Г. С. Міленіна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 143-145.
34. Міхно, О. П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С. Русової в журналі „Світло” (1910-1914 рр.) / О. П. Міхно // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 41-44. – Бібліогр.: 17 назв.
35. Музей у дошкільному навчальному закладі : з досвіду роботи школи-дит. садка ім. Софії Русової / [упоряд. Т. В. Вороніна ; ред. рада : Т. Шаповал та ін.]. – К. : Шкіл. світ, 2011. – 125, [1] с. – (Б-ка „Шкільного світу”), (Дошкілля).
36. Наконечна, М. М. Гуманізм Софії Русової та сучасні виклики психології / М. М. Наконечна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 153-155.
37. Омеляненко, А. В. Використання лінгводидактичних ідей С. Русової в процесі навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми / А. В. Омеляненко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 156-159.
38. Онищенко, Н. Колиска Софії Русової / Н. Онищенко // Слово Просвіти. – 2011. – № 48. – С. 6.
39. Примушко, Н. М. Хата радості за Софією Русовою / Н. М. Примушко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 164-168.
40. Проскура, О. Будинок Песталоцці-Фребеля у Берліні. До 100-річчя статті Софії Русової : [про історію і сьогодення будинку Песталоцці-Фребеля] / О. Проскура // Дит. садок. – 2011. – Лют. (№ 6). – Вкладка, с. 9-13.
41. Рогова, П. І. Софія Русова в українській бібліографії / П. І. Рогова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 90-94.
42. Синекоп, Л. Софіїн день: 155 років від дня народження Софії Русової. Чи гідно ми пошановуємо це ім’я? / Л. Синекоп // Дзеркало тижня. – 2011. – 1 жовт. (№ 35). – С. 11.
43. Скомороха, Г. О. „Сіємо добре, вічне в душі найменших” (з досвіду практичної реалізації педагогічних ідей С. Русової про виховання в дитини моральності і духовності) / Г. О. Скомороха // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 169-173.
44. Софія Русова // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 17/18. – С. 1.
45. Софія Русова : педагог-просвітитель, державний діяч (1856-1940) // Рідна шк. – 2011. – № 3. – 3-а с. обкл.
46. Стрельнікова, Н. М. Внесок Софії Русової у виховний процес сьогодення / Н. М. Стрельнікова, Н. О. Падун // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 160-163.
47. Тельчарова, О. О. Софія Русова про організацію сюжетних ігор дітей дошкільного віку / О. П. Тельчарова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 174-177.
48. Тютюнник, Є. Донька чернігівської землі : виповнилося 155 років з дня народження видатної української просвітительки і громадської діячки Софії Русової / Є. Тютюнник // Уряд. кур’єр. – 2011. – 22 лют. (№ 33). – С. 17.
49. Харченко, Н. В. Проблема психологічного розвитку дитини в педагогічній спадщині С. Ф. Русової / Н. М. Харченко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 178-181.
50. Химич, Н. Є. Християнські ідеї Софії Русової та духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку / Н. Є. Химич // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 182-185.
51. Цина, В. І. Софія Русова і українська національна система освіти / В. І. Цина // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 186-189.
52. Ярмак, Н. О. Софія Русова та Олександр Музиченко: співставлення поглядів на підготовку вчителя початкової школи / Н. О. Ярмак // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 190-193.