НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Фонд кабінету бібліотекознавства

Фонд кабінету бібліотекознавства було створено у 2000 році. Надходження документів розпочалося з листопада 2000 р.

На 01. 01. 2001 р. у фонді було 72 пр. книжок.

Влітку 2001 р. до фонду Кабінету бібліотекознавства передано документи, які до 1999 р. належали Центральній освітянській бібліотеці ІЗМН МОН України та науковій бібліотеці Інституту педагогіки АПН України.

Було передано 455 документів з питань бібліотекознавства й бібліографознавства, що належали ЦОБ і знаходилися в приміщенні філії № 1 (вул. Володимирська, 57).

Із літератури,  що належала НБ Інституту педагогіки, до КБ надійшло 2903 пр. (2001пр. – книжки й брошури, 902 пр. – журнали).

Тип фонду: галузевий,  мовний склад – українська, російська, білоруська мови.

Типи видань : офіційні, наукові, довідкові, навчальні.

Види документів: книги, брошури, автореферати, наочні посібники, журнали, газети.

Librarianship_Study_2 Librarianship_Study_3
Librarianship_Study_4

На 01.01.2020 р. фонд Кабінету бібліотекознавства становив 10 198 прим. (із них 5 333 книжок, 485 брошур, 4 175 періодичних, 18 електронних видань, 187 авторефератів дисертацій).

Фонд видань кінця XIX –першої половини ХХ ст. налічує 1370 примірників книжок і періодичних видань.

Виставка видань кінця XІХ–поч. ХХ ст.

Науково-дослідна діяльність бібліотек : каталог виставки

Сучасний спеціаліст бібліотечно-інформаційної сфери : каталог виставки

До Всесвітнього дня книги та авторського права: каталог виставки

Дитяче читання: сучасні підходи і можливості : віртуальна виставка

Шкільна бібліотека і екологічна просвіта : віртуальна виставка

Бібліотеки закладів освіти: міжнародний досвід діяльності. За матеріалами публікацій зарубіжних періодичних видань 2017-2020 рр. : віртуальна виставка

Нові надходження з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності

Українська періодика із бібліотечної справи та суміжних галузей знань

Фахові періодичні видання, що надходять до Кабінету бібліотекознавства

 1. Архіви України
 2. Библиография и книговедение
 3. Библиосфера; також: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/
 4. Библиотека
 5. Библиотека в школе
 6. Библиотека в эпоху перемен
 7. Библиотека и закон
 8. Библиотеки учебных заведений
 9. Библиотековедение
 10. Библиотечная газета
 11. Библиотечная столица
 12. Библиотечное дело ; також: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
 13. Бібліоновини
 14. БібліоТека: бюлетень УБА
 15. Бібліотекар України
 16. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія;  також: http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-
 17. Бібліотечна планета
 18. Бібліотечний вісник, також: http://bv.nbuv.gov.ua/
 19. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
 20. Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии
 21. Вісник Книжкової палати
 22. Друг читача
 23. Друкарство
 24. Информационные ресурсы России
 25. Інтегровані комунікації
 26. Книжковий клуб плюс
 27. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи
 28. Мир библиографии
 29. Медиатека и мир
 30. Научные и технические библиотеки
 31. Независимый библиотечный адвокат
 32. Новая библиотека
 33. Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений
 34. Поліграфіст
 35. Світ дитячих бібліотек
 36. Современная библиотека
 37. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук
 38. Университетская книга
 39. Читаем, учимся, играем
 40. Шкільна бібліотека
 41. Шкільна бібліотека плюс
 42. Шкільний бібліотекар
 43. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр
 44. Школьная библиотека; також: 2006-2007 рр.
 45. Школьная библиотека: сегодня и завтра

Збірники наукових праць, що надходять до Кабінету бібліотекознавства:

Librarianship_Study_5Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені  В. О.  Сухомлинського

Електронні версії журналів і збірників, які відсутні в Кабінеті бібліотекознавства:

***

Directory of Open Access Journals (DOAJ) –  Інтернет-каталог, що забезпечує доступ до високоякісних, відкритих, рецензованих журналів (Subject: Bibliography. Library science. Information resources = Тема: Бібліографія. Бібліотекознавство. Інформаційні ресурси)

Книжкові видання

Корисні посилання

Бібліографічні й реферативні бази даних з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності
 • Реферативна база даних „Україніка наукова” (рік започаткування – 1998. Призначення: формування національних реферативних ресурсів; підготовка до друку галузевих серій Українського реферативного журналу „Джерело”; забезпечення вільного доступу до інформації про результати наукової діяльності вітчизняних учених і фахівців; активізація входження України до міжнародної системи наукових електронних комунікацій. Проблематика: природничі, технічні, суспільні, гуманітарні, медичні науки. Основні виконавці: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського, Національна наукова медична бібліотека України. Пошук інформації з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності можна вести за галуззю знань (рубрика „Культура. Наука. Освіта”), за автором, назвою, ключовими словами, видом та роком видання).
 • Каталог ресурсів Інформкультури (Науково-інформаційного центру з культури та мистецтва (РФ))  (До уваги користувачів представлена поновлювана щомісяця реферативно-бібліографічна інформація з культури і мистецтва, в тому числі бібліотечної справи й бібліографії, за останні п’ять років (понад 70 тис. описів документів). Основними партнерами НІЦ Інформкультура з наповнення Каталогу ресурсів є: Наукова музична бібліотека ім. С. І. Танєєва Московської державної консерваторії (музика), Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури (іноземна бібліотечна справа і бібліографія), Служби інформації з питань культури і мистецтва регіональних бібліотек Російської Федерації. Стрижнем Каталогу є 6-рівневий Рубрикатор з культури і мистецтва (понад 1200 рубрик), засоби навігації інформаційними ресурсами згідно з Рубрикатором і опціональні засоби відбору та управління видачею документів за будь-якою рубрикою). Крім відбору матеріалів за галузевим Рубрикатором надана можливість повнотекстового пошуку по всьому масиву каталогу, починаючи з 2001 року, з 70 країн 30 мовами, переважно російською (~78 %) та англійською (~11 %) мовами)
 • Рукописные памятники Древней Руси (електронний архів давньоруських матеріалів з фондів бібліотек, музеїв, архівів та приватних колекцій. Представлені російські берестяні грамоти, руські літописи, рукописні книги. Некомерційне Партнерство «Рукописные памятники Древней Руси» створено юридичними особами: Інститутом російської мови ім. В. В.Виноградова РАН, видавництвом «Языки славянских культур» і кількома фізичними особами. Головна мета проекту – зібрати повний електронний архів давньоруських матеріалів і представити його у відкритому доступі в веб-середовищі).
Повнотекстові бази даних, електронні бібліотеки, репозитарії з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності
 • Культура України – проект Національної парламентської бібліотеки України. Затверджено наказом Міністерства культури України від 29 листопада 2011 р. № 1094/0/16-1. Фонд ЕБ складається з чотирьох колекцій: 1. Культурологія, 2. Мистецтво, 3. Етнографія, 4. Заклади культури (рубрики „Бібліотеки”, „Бібліотекознавство”, „Бібліографознавство”, „Історія бібліотечної справи”, „Організація бібліотечної роботи”, „Науково-дослідна робота”, „Науково-методична робота” та ін.)

***

 • Бібліотекар України (Національна парламентська бібліотека України) – Сайт фахівців публічних бібліотек України, орієнтований на надання інформаційних консультативних послуг бібліотекарям та іншим спеціалістам бібліотечної справи
 • Информационно-справочный портал при поддержке МК РФ
  Основні розділи: “Бібліотекам”; “Читачам”; “Світ бібліотек”; “Infolook”.
  Рубрики розділу “Бібліотекам”:“Професія – бібліотекар”; “Кабінет бібліотекознавства”;”Актуальні документи”; “Конференції, семінари, конкурси”; “Сторінка соціолога”; “Рекомендуємо” (представлено новинки видавничого ринку (книги, журнали, компакт-диски та ін), здатні вплинути на формування інформаційної культури суспільства. Список запропонованих видань анотирований та реферований); “Бібліотеки та авторське право”.Розділ “Читачам” надає послуги «Віртуальної довідково-інформаційної служби публічних бібліотек».Рубрики цього розділу:”Читальний зал” (повнотекстові версії художніх творів, а також пізнавальна література);”Ресурси Інтернету” (каталог сайтів періодичних видань);“Літературні імена в Інтернеті” (огляд персональних сайтів письменників, поетів, класиків і сучасників російської та зарубіжної літератури, а також їхні окремі твори); “Обличчя історії й культури” (запропоновані біографічні матеріали про значну кількість персоналій, які можуть лягти в основу бібліотечного (позакласного) заходу.Рубрики розділу “Світ бібліотек”: “Історія” (історія бібліотек та бібліотечної справи); “Особистості (великі бібліотекарі)“; “Факти”.Рубрики розділу “Infolook”: “Бібліотечний віртуальний информаториум” (віртуальна довідкова служба); “1-я Віртуальна довідка”; “Віртуальні довідкові служби” (165 бібліотечних служб); “Теорія питання”; “Мистецтво пошуку”.
 • БиблиоШОК
  Співтовариство, створене для об’єднання бібліотекарів освітніх установ, що використовують інформаційні технології для удосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування, а також для всіх небайдужих до книги і читання.
 • Библиотекарю (публікації за різними напрямами бібліотечної діяльності, цікавий досвід роботи, нові технології, інноваційні форми роботи)

Докторські дисертації зі спеціальності 27.00.03 (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство)

Кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.03 (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство)

Докторські дисертації зі спеціальності 27.00.02 (документознавство, архівознавство)

Кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.02 (документознавство, архівознавство)

Бібліотечні асоціації, товариства

Віртуальна бібліографічна довідка. Об’єднана довідкова служба бібліотек України. Розділ “Бібліотеки. Архіви” 

Бібліотека: вчора, сьогодні, завтра


Анонси та оголошення

14.07.2020

Щиро вітаємо

АСТАХОВА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивного настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

flowers9

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

24.06.2020

За результатами конкурсу на заміщення вакантних наукових посад вважаються переможцями:

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали