НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Рідкісні видання

Одне з головних завдань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є надання доступу користувачам до виняткових документів із фахових питань, які мають велике наукове, історичне та культурне значення. У фонді рідкісних видань (фонд РВ) зберігаються книги і брошури видані до 1945 року, а також періодичні видання цього періоду.

Зважаючи на величезну соціально-культурну значимість і цінність зібраних видань та необхідність активізувати роботу з їх збереження і впровадження у науковий обіг, цьому фонду надано статус «науковий об’єкт, що становить національне надбання України»
згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1709 від 19. 12. 2001 р.rare_books_1

Перлинами фонду можна вважати найдавніші видання: «Філософія Сенеки» (1615), «Новий Заповіт» (1714) видрукувані латинською мовою;

Філософія Сенеки (лат. мовою), 1615

Філософія Сенеки (лат. мовою),
1615

 

Новий Заповіт (лат. мовою), 1714 рік

Новий Заповіт (лат. мовою), 1714

 

фотокопія видання «Беседа избранная о воспитании чад» Иоанна Златоуста (1609); «Краткое руководство к наречию» М. В. Ломоносова (1748); прижиттєві видання творів, наукових праць видатних педагогів – М. Пирогова, К. Ушинського, С. Русової, Т. Лубенець, психологів – В. Бехтерева, І. Сікорського, В. Вагнера, Г. Челпанова, письменників – П. Куліша, В. Винниченка, О. Кониського, істориків – Д. Бантиш-Каменського, І. Огієнка, В. Щербини.

У фонді РВ сформовано: тематичні зібрання «Педагогіка», «Психологія», колекції «Шкільні підручники і навчальні посібники», «Періодичні видання 1807–1917 рр.».

Для роботи з фондом РВ у відділі наукової організації та зберігання фонду створено сектор рідкісних видань (сектор РВ). Основні напрями діяльності сектору РВ: наукове формування і організація зберігання, використання та збереження фонду РВ, створення електронної бази даних на рідкісні видання, що зберігаються у бібліотеці, розроблення інструктивних та методичних матеріалів з управління фондом РВ.

У 2010 році розпочата робота з формування електронного каталогу рідкісних видань. На сьогодні база даних складає близько 8000 записів.

Для обслуговування користувачів раритетними виданнями створюються електронні копії, що дозволяє активно використовувати документи у наукових дослідженнях не завдаючи фізичних пошкоджень документам. У локальній мережі бібліотеки розміщено 1230 повнотекстових документів педагогічного, психологічного та історико-культурного змісту, з них 300 видань навчальної літератури та понад 50 документів іноземними мовами. Крім того зроблені перші кроки до електронної доставки документів територіально віддаленим користувачам.

Тематичне зібрання «Педагогіка»  об’єднує документи з історії педагогіки, педагогічної психології, дидактики, методики викладання предметів, соціальної педагогіки, педагогіки початкової та середньої освіти, професійної та вищої школи, шкільні програми. У колекції зберігаються твори видатних педагогів минулого Я. А. Коменського, І. Песталоцці,  Ж.-Ж. Руссо, Д. Локка, Ф. Прокоповича, О. Духновича, К. Ушинського, М. Пирогова, М. Корфа, С. Русової, А. Макаренка, Г. Ващенка, В. Сухомлинського та ін.

 

Т. Лубенец Педагогические беседы, 1913 рік

Т. Лубенец
Педагогические беседы,
1913

 

Луцкевич А. А. Свод законоположений и распоряжений о частных училищах и домашнем обучении, 1901 год

Луцкевич А. А. Свод законоположений и распоряжений о частных училищах и домашнем обучении, 1901

 

Каптерев П. Ф. Современные педагогические течения, 1913 год

Каптерев П. Ф. Современные педагогические течения,
1913

 

Модзалевский Л. Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен, 1892 год

Модзалевский Л. Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен,
1892 год

 

Тематичне зібрання «Психологія» містить документи психологічного змісту з історії, становлення і розвитку психологічної науки у працях вітчизняних та зарубіжних психологів. Золотим надбанням у фонді бібліотеки є творчий доробок психологів Бехтерева В., Введенського О., Бена А., Вагнера В., Зеленського М., Челпанова Г., Сікорського І. та ін.

Деякі видання оцифровані і представлені у локальній мережі, зокрема:

Богданов А. Из психологи общества. – СПб., 1904

Болдвин Дж. М. Введение в психологию. – М., 1912

Вагнер В. Вопросы зоопсихологии. – СПб., 1896

Линницкий П. Мышление и познание. – Харьков, 1896

Рибо Т. Психология внимания. – СПб., 1892

Сикорский И. А. Всеобщая психология с физиогномикой в иллюстрированном изложении. – Киев, 1912

Челпанов Г. Учебник психологии (для гимназий и самообразования). – Киев, 1907

Сикорский И. А. Сборник научно-литературных статей по вопросам общественной психологии, воспитания … , 1899 год

Сикорский И. А. Сборник научно-литературных статей по вопросам общественной психологии, воспитания … ,
1899

 

Снегирев В. Психология, 1893 год

Снегирев В. Психология,
1893

 

Бэн А. Душа и тело, 1900 год

Бэн А. Душа и тело, 1900 год

До колекції «Шкільні підручники і навчальні посібники» увійшли документи 1748–1998 років видання, які упорядкували вітчизняні педагоги.

Лубенец Т. Сборник арифметических задач для начального преподавания арифметики в народных училищах, 1880

Лубенец Т. Сборник арифметических задач для начального преподавания арифметики в народных училищах, 1880

 

Граматка, 1857

Граматка, 1857

Серед навчальних книжок є підручники, О. Кониського «Арихметика або щотниця» (Полтава, 1907), «Русская первая языкоучебная читанка» (Львів, 1869), С. Русової «Український буквар» (Київ, 19906), М. Гатцука «Українська абетка» (Москва, 1861), Т. Лубенця «Граматка»(Київ, 1917) та ін. Перлиною колекції є «Граматка» (кулішівка), видана П. Кулішем (1857) – українським письменником, літературним критиком, фольклористом, етнографом, мовознавцем, педагогом, культурно-освітнього діячем, перекладачем.

rare_books_11

З метою інформаційного забезпечення науковців, освітян у їхніх дослідженнях з питань історії розвитку освіти та вітчизняного підручникотворення створено каталоги:

rare_books_14 rare_books_15 katalog_2016

Повнотекстова база, що налічує близько 300 видань навчальної літератури.

Колекція «Періодичні видання 1807–1917 рр.» складає близько 200 назв, зокрема 130 – педагогічної і психологічної тематики. До зібрання ввійшли часописи російською та українською мовами, що виходили друком у Києві, Полтаві, Харкові, Львові, Чернівцях, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Російської Імперії.
У фонді зібрано майже повні комплекти періодичних видань: «Журнал Министерства Народного Просвещения», «Вестник воспитания», «Киевская Старина», «Русская Школа», «Світло», «Семья и Школа», «Народное образование» тощо.

rare_books_16


rare_books_17

rare_books_18

Повний перелік журналів з детальним описом представлено у історико-бібліографічному дослідженні «Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О.  Сухомлинського».


rare_books_19

rare_books_20

 У 2016 р. у бібліотеці відкрито кімнату-музей рідкісної книги.

 

rare_books_21


Анонси та оголошення

14.07.2020

Щиро вітаємо

АСТАХОВА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивного настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

flowers9

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

24.06.2020

За результатами конкурсу на заміщення вакантних наукових посад вважаються переможцями:

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали