НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Іноземні періодичні видання

Періодичні видання англійською мовою

 1. Adult Education and Development. – London : National Institute of Adult Education. Переклад назви: Освіта дорослих.

          У фонді: 1963–1964, 2004 рр.

 1. Algebra und Discrete Mathematics. – Луганськ : ЛНПУ імені Тараса Шевченка. – Переклад назви: Алгебра та дискретна математика.

         У фонді: 2006–2010 рр.

 1. American Educational Research Journal. – Washington : American Educational Reseach Association. – Переклад назви: Американський журнал педагогічних досліджень.

         У фонді: 2003 р.

 1. American Literary History. – Oxford : Oxford University Press. – Переклад назви: Історія американської літератури.

         У фонді: 2011 р.

 1. Applied Linguistics. – Oxford : Oxford University Press. – Переклад назви: Прикладна лінгвістика.

         У фонді: 2011 р.

 1. The British Journal of Educational Psychology. – London: The British Psychological Society. – Переклад назви: Британський журнал педагогічної психології.

         У фонді: 1989 р.

 1. British Journal of Educational Studies. – London : Faber and Faber Ltd. –Переклад назви: Британський журнал педагогічних досліджень.

         У фонді: 1963–1969 рр.

 1. British Journal of Educational Technology. – Oxford : Blackwell Publishing Inc. – Переклад назви: Освітні технології.

         У фонді: 2002, 2006, 2008–2012 рр.

 1. Chemistry and Chemical Technology. – Lviv : Lviv Polytechnic National University. – Переклад назви: Хімія та хімічні технології.

         У фонді: 2007–2009 рр.

 1. Childhood Education : Infancy though early adolescence. – Olney : Association for childhood education. – Переклад назви: Освіта в дитинстві: від дитинства до ранньої юності.

         У фонді: 2002–2003, 2006–2013 рр.

 1. Classical Philology: A Journal Devoted to Research in Classical Antiquity. – Chicago : The University of Chicago Press. – Переклад назви: Класична філологія: журнал, що присвячений дослідженням класичної античності.

         У фонді: 2011 р.

 1. Crossroads Digest. – Vilnius : European Humanities University. – Переклад назви: Дайджест “Перехрестя”.

         У фонді: 2006–2011 рр.

 1. Education abstracts. – Paris : Unesco. – Переклад назви: Короткий огляд освіти.

         У фонді: 1957–1963 рр.

 1. Education Canada. – Toronto : The Canadian Education Association. – Переклад назви: Освіта в Канаді.

         У фонді: 1970–1977 рр.

 1. Education. – New York : Indianapolis. – Переклад назви: Освіта.

         У фонді: 1963–1969, 1971, 1973–1979 рр.

 1. Educational Evaluation and Policy Analysis. – Los Angeles ; London ; New Delhi : American Educational Research Association. – Переклад назви: Аналіз освітньої політики та оцінювання в освіті.

         У фонді: 2012–2013 рр.

 1. Educational Theory. – New Brunswick : University of Illinois. – Переклад назви: Теорія освіти.

         У фонді: 1958–1971 рр.

 1. The Elementary School Journal.– Chicago : The University of Chicago Press. – Переклад назви: Журнал з початкової освіти.

         У фонді: 1958–1973 рр.

 1. English Teaching Professional. – Hove: Pavilion Publishing and Media Ltd. – Переклад назви: Професійне викладання англійської мови.

         У фонді: 2013 р.

 1. English Today : The International Review of the English Language. – Cambridge : Cambridge University Press. – Переклад назви: Англійська мова сьогодні: міжнародний журнал англійської мови.

         У фонді: 2011 р.

 1. Foreign Language Annals. – Alexandria ; Hoboken : The American Council on the Teaching of Foreign Languages. – Переклад назви: Літопис іноземної мови.

         У фонді: 2010 р.

 1. Fundamental and adult education. – Paris : Union – Переклад назви: Базова освіта та освіта дорослих.

         У фонді: 1958–1961 рр.

 1. Gender and Education. – London : Carfax Publishing Ltd. – Переклад назви: Гендер та освіта.

         У фонді: 2006, 2008–2013 рр.

 1. International Economic Policy. – Kiew: Vadym Hetman Kiev National Economic University. – Переклад назви: Міжнародна економічна політика.

         У фонді: 2005–2007 рр.

 1. Journal of Education : a view of science education review and forecast. – Boston : Boston University School of Education. – Переклад назви: Журнал з освіти: огляд наукових педагогічних видань та перспективи.

         У фонді: 1958–1960 рр.

 1. Journal of Educational Psychology. – Washington : American Psychological Association. – Переклад назви: Журнал з педагогічної психології.

         У фонді: 2012–2013 рр.

 1. Journal of Vocational Education and Training. – London : Institute of Education. – Переклад назви: Журнал професійної освіти і навчання.

         У фонді: 2014 р.

 1. Making it happen : examples of good practice in Special needs education and community-based programmes. – [Paris] :United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. – Переклад назви: Зробимо їх щасливими: приклади вдалої практики спеціальної освіти і громадських програм.

         У фонді: 1991 р.

 1. MoFit. – Dublin : Leonardo da Vinci Pilot projects.

         У фонді: 2007 р.

 1. Reproductive Health Matters. – London: [Б. и.]. – Переклад назви: Питання репродуктивного здоров’я.

         У фонді: 2005–2006 рр.

 1. The Rewiew of Higher Education. – Baltimore : Association for the Study of Higher Education. – Переклад назви: Огляд вищої освіти.

         У фонді: 2013 р.

 1. Scientific American. – New Yokr : Scientific American. Переклад назви: Америка наукова.

         У фонді: 2007–2011 рр.

 1. Speak out. – Москва : Глосса, 1995. – Переклад назви: Говоримо голосно.

         У фонді: 2002, 2004 рр.

 1. Studies in Educational Evaluation. – Amsterdam : Elsevier BV. – Переклад назви: Дослідження з оцінювання освіти.

         У фонді: 2006–2013 рр.

 1. The Teacher of the Deaf : The Journal of the National College of Teachers of the Deaf. – Newbury : Newbury Weekly News Ltd. – Переклад назви: Вчитель нечуючих.

         У фонді: 1970 рр.

 1. The Ukrainian Quarterly. – New York : Ukrainian Congress Committee of America. – Переклад назви: Український квартальник.

         У фонді: 1955, 1957, 1993–1996 рр.

 1. University Education. – Kyiv : Institute of Higher Education, National Economic University named after Vadym Hetman. – Переклад назви: Університетська освіта.

         У фонді: 2012, 2015 рр.

 1. Visual communication. – Los Angeles ; London ; New Delhi : SAGE. – Переклад назви: Візуальне спілкування.

         У фонді: 2013 р.

Періодичні видання польською мовою

 1. Bibliotekarz : czasopismo poświęcone sprawom bibliotek i czytelnictwa. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Переклад назви: Бібліотекар: журнал, присвячений бібліотекам та читачам.

         У фонді: 1958 р.

 1. Biologia w szkole : czasopismo dla nauczycieli. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Біологія у школі: журнал для вчителів.

         У фонді: 1956–1990 рр.

 1. Chemia w szkole : czasopismo dla nauczycieli. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Хімія у школі: журнал для вчителів.

         У фонді: 1957–1964, 1966–1990 рр.

 1. Fizyka w Szkole. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Фізика в школі.

         У фонді: 1956–1990 рр.

 1. Geografia w Szkole : czasopismo dla nauczyciela. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. – Переклад назви: Географія в школі: журнал для вчителів.

         У фонді: 1956–1990 рр.

 1. Kwartalnik pedagogiczny. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. – Переклад назви: Щоквартальне видання з педагогіки.

         У фонді: 1960–1990 рр.

 1. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Математика: журнал для вчителів.

         У фонді: 1956–1960, 1962–1982 рр.

 1. Oświata dorosłych. – Warszawa : Panstwowe Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Освіта дорослих.

         У фонді: 1962–1988 рр.

 1. Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – Переклад назви: Полоністика: журнал для вчителів.

         У фонді: 1958 р.

 1. Problemy oświaty na wsi. – Warszawa : Wydawnyctwo Szkolne i Pedagogiczne. – Переклад назви: Проблеми освіти в сільській місцевості.

         У фонді: 1982–1983, 1985–1987 рр.

 1. Przegląd pedagogiczny. – Warszawa : Instytut Badań – Переклад назви: Огляд освіти.

         У фонді: 1972–1973 рр.

 1. Wychowanie muzyczne w szkole : czasopismo dla nauczycieli. – Warszawa : Wydawnyctwo Szkolne i Pedagogiczne. – Переклад назви: Музична освіта у школі: журнал для вчителів.

         У фонді: 1967, 1976–1990 рр.

 1. Wychowanie techniczne w szkole : czasopismo dla nauczycieli. – Bydgoszcz : WSiP. – Переклад назви: Виховання технічне у школі: журнал для вчителів.

         У фонді: 1962–1967, 1969–1990 рр.

 1. Edukacja ustawiczna dorosłych = Polish Journal of Continuing Education. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. – Переклад назви: Безперервна освіта дорослих.

         У фонді: 2004, 2009, 2012–2013 рр.

 1. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa : Kwartalnik dla nauczycieli. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. – Переклад назви: Біологічна та екологічна освіта: щоквартальне видання для вчителів.

         У фонді: 2004–2007 рр.

 1. E-mentor. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. – Переклад назви: Електронне навчання.

         У фонді: 2006 р.

 1. Edukacja: studia, badania, innowacje. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. – Переклад назви: Освіта: студії, дослідження, інновації.

         У фонді: 2006 р.

 1. Krynica : kwartalnik mniejszości polskiej na Ukrainie. – Krakow : Kairos, 1995. – Переклад назви: Джерело: щоквартальне видання польської меншини в Україні.

         У фонді: 1995, 1998, 2000–2005 рр.

 1. Magazyn oświatowy. – Skierniewice : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. – Переклад назви: Освітній журнал.

         У фонді: 2005–2006 рр.

 1. Nauczyciel i Szkoła. – Mysłowice:Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kardynała Augusta Hlonda. – Переклад назви: Вчитель і школа.

         У фонді: 2001–2006 рр.

 1. Pedagogika Pracy = Labour Pedagogy. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacj. – Переклад назви: Педагогіка праці.

         У фонді: 2009 рр.

 1. Problemy opiekuńczo-wychowawcze. – Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych. – Переклад назви: Опікунчо-виховні проблеми.

         У фонді: 2006 р.

 1. Ruch Pedagogiczny. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. – Переклад назви: Педагогічний рух.

         У фонді: 1998–2006 рр.

 1. Nasza – Lublin: Fundacja Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – Переклад назви: Наша рота.

         У фонді: 2004 р.

 1. Scripta Comeniana Lesnensia. – Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego.

         У фонді: 2009 р.

 1. Szkoła Specjalna. : Czasopismo poświęcone pedagogice specjalnej. – Warszawa : Academia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. – Переклад назви: Школа спеціальна: журнал присвячений спеціальній педагогіці.

         У фонді: 2006–2007 рр.

 1. Zdorowie Publiczne. – Lublin: Instytut Medycyny WSI. – Переклад назви: Громадське здоров’я.

         У фонді: 2002 р.

Періодині видання німецькою мовою

 1. Biologie in der Schule. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag. – Переклад назви: Біологія в школі.

         У фонді: 1956–1990 рр.

 1. Bildung und Wissenschaft. – Bonn : Goethe-Institut Inter Nationes e. V. – Переклад назви: Освіта і наука.

         У фонді: 2000–2001 рр.

 1. BuB: Forum für Bibliothek und Information. – Bad Honnef : Bock+Herchen. – Переклад назви: Форум для бібліотеки та інформації.

         У фонді: 2001 р.

 1. Deutsch Kreativ: методический журнал для учителей немецкого языка. – Москва : «МСНК-пресс». – Переклад назви: Креативна німецька мова.

         У фонді: 2004 р.

 1. Deutschland. – Frankfurt am Main : Societäts-Verlag. – Переклад назви: Німеччина.

         У фонді: 2008–2014 рр.

 1. Die Sonder Schule. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag. – Переклад назви: Школа спеціальна.

         У фонді: 1957–1958, 1960–1990 рр.

 1. Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkunde. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag. – Переклад назви: Викладання історії і суспільствознавства.

         У фонді: 1967–1988 рр.

 1. Kafka: Zeitschrift für Mitteleuropa. – Berlin: Goethe-Institut. – Переклад назви: Кафка: журнал центральної Європи.

         У фонді: 2003 р.

 1. Kulturjournal. – München : Goethe-Institut. – Переклад назви: Журнал про культуру.

         У фонді: 2004–2005 рр.

 1. Pädagogik. – Weinheim : Julius Beltz GmbH & Co. KG. – Переклад назви: Педагогіка.

         У фонді: 2000–2005, 2007–2010, 2012–2013, 2016 рр.

 1. Spielen und Lernen : Die Zeitschrift für Eltern und Kinder. – Seelze : Velber. – Переклад назви: Грай та вчись: журнал для батьків і дітей.

         У фонді: 1998, 2009 рр.

 1. Vergleichende Pädagogik. – Berlin : Academie der Pädagogischen. – Переклад назви: Порівняльна педагогіка.

         У фонді: 1969–1990 ррр.

 1. Zeitschrift für den Erdkundeunterricht. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag. – Переклад назви: Журнал з географії.

         У фонді: 1957–1990 рр.

 1. Zeitschrift fur Pädagogik. – Weinheim : Julius Beltz GmbH & Co. – Переклад назви: Журнал з педагогіки.

         У фонді: 2001–2002, 2006, 2008–2013 рр.

 1. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie : German Journal of Educational Psychology. – Bern : Hans Huber. – Переклад назви: Журнал з педагогічної психології.

         У фонді: 2012–2013 рр.

Періодині видання французькою мовою

 1. Bibliographie pédagogique annuelle du Bureau international d’éducation. – Genève : Bureau International d’é – Переклад назви: Бібліографія з педагогіки. Щорічник Міжнародного бюро освіти.

         У фонді: 1963–1967 рр.

 1. Éducation de base et éducation des adultes. – Paris : Union. – Переклад назви: Базова освіта та освіта дорослих.

         У фонді: 1955–1960 рр.

 1. L’architecture Scolaire. – [Lyon] : Service d’Histoire de l’Éducation. – Переклад назви: Архітектура шкільної будівлі.

         У фонді: 2004 р.

 1. L’éducation enfanine. – Paris : Fernand Nathan. – Переклад назви: Дошкільне виховання.

         У фонді: 1957–1967 рр.

 1. Revue analytique de l’éducation. – Paris : Unesco – Переклад назви: Аналітичний огляд освіти.

         У фонді: 1955–1962 рр.

 1. La Revue Française de Pédagogie: recherches en éducation. – Lyon : École normale supérieure de Lyon. – Переклад назви: Французький журнал освіти: дослідження в галузі освіти.

         У фонді: 2012–2013 рр.

 1. Le Monde de l’Éducation. – Paris : La Société Éditrice du Monde. – Переклад назви: Світ освіти.

         У фонді: 2002–2003, 2006–2008 рр.

 1. Revue générale des sciences pures et appliquées.Paris : La Société d’Edition d’Enseignement supérieur; Centre National de la Recherche Scientifique. – Переклад назви: Журнал фундаментальних та прикладних наук.

         У фонді: 1957–1959 рр.

 1. Vers l’éducation nouvelle. – Paris : Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active. – Переклад назви: До нової освіти.

         У фонді: 1957–1960 рр.

Періодині видання болгарською мовою

 1. История и география : методическо списание. – София : Министерство на народната просвета и сьюз на бьлгарските учители. – Переклад назви: Історія та географія: методичний журнал.

         У фонді: 1962–1968 рр.

 1. Литературна мисъл. – София : Орган на Института за Литература при БАН. – Переклад назви: Літературна думка.

         У фонді: 1960 р.

 1. Математика. – София : ЦК на ДКМС. – Виходить 10 разів на рік.

         У фонді: 1967–1990 рр.

 1. Народна просвета. – София : [б. и.] – Переклад назви: Народна освіта.

         У фонді: 1965–1990 рр.

 1. Начално образование. – София : Министерство на народната просвета. – Переклад назви: Початкова освіта.

         У фонді: 1967–1990 рр.

 1. Професионално образование. – София : Орган на Министерствовото на народната просвета; Съюз на болгарските учители. – Переклад назви: Професійно-технічна освіта.

         У фонді: 1972–1982 рр.

Періодичні видання іншими мовами

 1. Andragogija : časopis za obrazovanje odraslih i kulturu. – Zagreb : OOUR Zajednice narodnih i radničkih sveučilišta. – Переклад назви: Освіта дорослих : журнал освіти дорослих і культури.

         У фонді: 1969–1975 рр.

 1. Az ének-zene tanítása. – Budapest : Országos Pedagógiai Intézet. – Переклад назви: Викладання музики.

         У фонді: 1977–1979 рр.

 1. Gyogypedagógia : A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata. – Budapest : Országos Pedagógiai Intézet. – Переклад назви: Спеціальна педагогіка: методичний журнал Міністерства культури.

         У фонді: 1975–1986 рр.

 1. Jednotná škola. – Bratislava : Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo. – Переклад назви: Єдина школа.

         У фонді: 1960, 1970–1984, 1987–1990 рр.

 1. Komenský: časopis pro učitele. – Praha : Státní Pedagogické Nakladatelství. – Переклад назви: Коменський: журнал для вчителів.

         У фонді: 1956–1984, 1986–1990 рр.

 1. Magyar Pedagógia : Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata. – Budapest : Akadémiai Kiadó. – Переклад назви: Освіта в Угорщині: журнал Академії педагогічних наук Угорщини.

         У фонді: 1963–1978, 1989–1990 рр.

 1. Otázky defektológie: časopis pre teoriu a prax na školach a v zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. – Praha : Státní Pedagogické Nakladatelství. – Переклад назви: Питання дефектології: журнал з теорії та практики в школах та установах для молоді, яка потребує особливого догляду.

         У фонді: 1962–1988 рр.

 1. Pedagogija : časopis Saveza pedagoških društava – Beograd : OOUR “Branko Đonović”. – Переклад назви: Педагогіка: журнал Педагогічної асоціації Югославії.

         У фонді: 1967–1976, 1978–1981 рр.

 1. Pedagogika : časopis pro pedagogické vědy. – Praha : Nakladatelství Československé Akademie věd. – Переклад назви: Педагогіка: журнал для викладання педагогіки.

         У фонді: 1956–1990 рр.

 1. Revista de Pedagogie. – Bucureşti : Institutul de Cercetări Pedagogice şi Psihologice. – Переклад назви: Педагогічний журнал.

         У фонді: 1956–1967, 1969–1970, 1976–1988 рр.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали