НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Науково-методологічний семінар (01.03.16)

1 березня 2016 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського відбувся постійно діючий науково-методологічний семінар «Наукова бібліотека та якість сучасної освіти».
Науковий керівник семінару – Л. Д. Березівська, директор бібліотеки, доктор педагогічних наук, професор, координатор – С. М. Зозуля, учений секретар бібліотеки, кандидат історичних наук.

У заході взяли участь працівники ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Філімонова Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу історії освіти поінформувала про нові дослідження з історії освіти, зокрема із сухомлиністики.

Страйгородська Людмила Іванівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії освіти ознайомила присутніх із сучасним науковим доробком у сфері біографістики, публікаціями у фаховій науковій періодиці, авторефератами дисертацій за ІІ пол. 2015 р., що присвячені вивченню спадщини видатних педагогів тощо.

Тарнавська Сніжана Вікторівна, кандидат історичних наук, завідувач сектору джерелознавства, бібліографії та біографістики відділу історії освіти розповіла про нові дослідження в галузі педагогічного джерелознавства, відзначивши публікації фахівців ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на означену тематику в українських і зарубіжних виданнях.   Презентація

Традиційно Рубан Алла Іванівна, науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек поінформувала про сучасний стан і тенденції розвитку книгозбірень, зокрема про розвиток сільських бібліотек за кордоном, реформування бібліотечної галузі в Україні, аспекти дистантного обслуговування, про новації в роботі з електронними виданнями, у т.ч. щодо комплектування електронними ресурсами бібліотечного фонду. З-поміж іншого доповідач звернула увагу присутніх на нових проектах ІФЛА та нових напрямах бібліотечної діяльності: вебібліографії й метавебібліографії.  Презентація

Углова Ольга Віталіївна, головний бібліотекар відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності проаналізувала освітні ЗМІ, в яких відображено сьогоденні виклики освіти й науки, розповіла про законопроекти в освіті, парламентські слухання щодо реформування освітньої галузі та розвиток інформаційного простору України, проблеми збалансування управління у ВНЗ та грантової підтримки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.  Презентація

Ісаєнко Олександр Олександрович, кандидат історичних наук, в.о. заступника директора з наукової роботи схарактеризував основні положення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», наголосивши на новаціях щодо гнучкого режиму роботи наукових працівників, порядку обрання керівників структурних підрозділів, голови вченої ради, його заступника і вченого секретаря вченої ради та звернув увагу на важливості наукового стажування наукових працівників та створення Ради молодих учених бібліотеки.  Презентація

Зозуля Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук, учений секретар акцентувала увагу на сучасних вимогах до визначення ефективності діяльності наукових установ, зокрема їх державної атестації, зауваживши, що атестація наукових установ являє собою комплекс заходів щодо проведення оцінки ефективності діяльності наукових установ, відповідності одержуваних ними результатів державним пріоритетним напрямам розвитку науки й техніки та інноваційної діяльності. Учений секретар бібліотеки підкреслила важливість підвищення наукового потенціалу установи й отриманих результатів наукової діяльності, наголосила на актуальності інтеграції до світового інформаційного простору, збільшенні кількості захищених кандидатських і докторських дисертацій, друкованих робіт, у т.ч. монографій, словників, посібників, статей у фахових наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних, розвитку міжнародних зв’язків бібліотеки, стажуванні науковців та фахівців бібліотеки за кордоном, їхньої участі в міжнародних грантах.   Доповідь

За результатами березневого засідання
постійно діючого науково-методологічного семінару
«Наукова бібліотека та якість сучасної освіти»
вироблено практичні рекомендації:

  • врахувати новий Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» при оновленні Статуту, Стратегії та інших нормативно-правових та організаційних документів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
  • редакційній колегії інформаційно-аналітичного бюлетеня ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» розглянути можливість започаткувати рубрику щодо обговорення освітнього законодавства України;
  • активізувати співпрацю відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та СІАЗ НБУВ у контексті наповнення рубрики інформаційно-аналітичного журналу «Україна: події, факти, коментарі» щодо моніторингу законодавства України з питань освіти й науки;
  • доручити відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського систематичну підготовку оглядів з питань законотворчості Верховної Ради України в галузі освіти й науки з метою доведення цієї інформації до працівників бібліотеки;
  • з метою інтенсифікації збагачення новими ідеями, їх упровадження в діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського й мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України у межах семінару започаткувати дискусійний клуб «Модель інноваційної бібліотеки: актуалізація українського та зарубіжного досвіду».

Матеріал підготувала
учений секретар ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,
кандидат історичних наук
С. М. Зозуля

Наприкінці семінару директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор Л. Д. Березівська привітала працівників бібліотеки зі святом весни – Міжнародним жіночим днем 8 Березня.

  .

20160301_155713

З імпровізованим концертом із нагоди 8 Березня виступили композитор, музикант, виконавець, Лауреат Міжнародної премії за доброчинність І. П. Якубовський

20160301_163541

та старший науковий співробітник відділу соціокультурних комунікацій та міжнародних зв’язків ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського В. І. Якубовський

 

Ісаєнко Олександр Олександрович – кандидат історичних наук, в.о. заступника директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Зозуля Світлана Миколаївна – кандидата історичних наук, учений секретар ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

 

Філімонова Тетяна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувача відділу історії освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Тарнавська Сніжана Вікторівна – кандидат історичних наук, завідувач сектору джерелознавства, бібліографії та біографістики відділу історії освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Страйгородська Людмила Іванівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

 

 

 

 

 

Рубан Алла Іванівна – науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

 

Углова Ольга Віталіївна – головний бібліотекар відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

 


Анонси та оголошення

03.06.2020

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у XXVIІ Всеукраїнських педагогічних інтернет-читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи». Захід відбудеться 30 вересня 2020 року.  Інформаційний лист

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали