НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Форми репрезентації джерел з історії освіти

15 травня 2019 р. у рамках Всеукраїнського фестивалю науки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Форми репрезентації джерел з історії освіти».

У заході взяли участь близько 80 наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів із різних наукових установ та закладів вищої освіти України (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічний музей України, Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київський університет імені Бориса Грінченка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Національний авіаційний університет, Рівненський державний гуманітарний університет, Херсонський державний університет та ін.).

Предметом обговорення наукового зібрання були такі питання: джерельна база як складник наукових досліджень; антології, хрестоматії, збірки – важливі форми репрезентації джерел; значення візуальних джерел у здійсненні наукових розвідок; роль бібліографічних покажчиків у формуванні джерельної бази дослідження; традиційні та електронні засоби представлення джерел з історії освіти.

Із вітальним словом до присутніх звернулася директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л. Д. Березівська, яка відмітила, що проведення заходів з історії освіти в стінах бібліотеки стало доброю традицією, побажала учасникам семінару плідної роботи й жвавих дискусій.

Під час засідання із доповідями виступили: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського О. В. СухомлинськаРозвиток історико-педагогічної науки і форми її представлення»); доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л. Д. Березівська («Науково-допоміжний бібліографічний покажчик як форма репрезентації джерел про реформування загальної середньої освіти в Україні у ХХ ст.»); доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини О. О. КравченкоДжерела з історії життєдіяльності педагогічної персоналії Пантелеймона Куліша: з нагоди 200-річчя від дня народження»); доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету О. Б. Петренко («Історико-педагогічний наратив як форма репрезентації історії освіти»); доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету В. Л. ФедяєваФорми презентації історико-педагогічних джерел в освітньому просторі університету»); кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ О. В. БугаєваМузична біобібліографія України як джерелознавчий ресурс дослідження історії вітчизняної музично-освітньої галузі»); кандидат історичних наук, старший науковий співробітник завідувач відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ Н. І. Любовець («Реєстр українських мемуарів як джерельна база з історії освіти»); кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України О. П. Міхно («Візуальні джерела в історико-педагогічному дослідженні феномену характеристики учня»); старший науковий співробітник Педагогічного музею України В. В. Бондаренко Фотоархів «Шкільні будівлі» з фондів Педагогічного музею України як візуальне джерело досліджень з історії освіти») та ін.

В обговоренні та дискусії взяли участь науково-педагогічні працівники Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Т. В. Янченко, Т. Л. Гавриленко), науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (Л. І. Страйгородська, С. В. Тарнавська, Н. М. Кропочева), аспіранти Херсонського державного університету (А. М. Іщенко, О. С. Павлова, А. Б. Пислар, О. О. Писларь), Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Л. А. Моргай), Рівненського державного гуманітарного університету (І. В. Поліщук), магістрантка Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (О. Таксикбаєва) та ін.

У рамках заходу співробітниками бібліотеки проведено огляд музейної експозиції «Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України: історія і сучасність (друга половина XIX – початок XXI століття)», екскурсії до кімнати-музею рідкісної книги та читального залу Фонду В. О. Сухомлинського.

За матеріалами семінару підготовлено та оприлюднено збірник тез доповідей в електронному форматі.

Forms_of_representation_of_sources_2019_25_06.doc Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського)

Матеріал підготувала
кандидат історичних наук,
завідувач відділу історії освіти
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Тарнавська С. В.

2019.05.15-1 2019.05.15-3
2019.05.15-2 2019.05.15-4

Анонси та оголошення

03.06.2020

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у XXVIІ Всеукраїнських педагогічних інтернет-читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи». Захід відбудеться 30 вересня 2020 року.  Інформаційний лист

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали