НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Науково-практичний семінар «Основні напрями науково-інформаційної діяльності бібліотек (бібліографічної, реферативної, аналітичної) в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: теорія й практика»

До 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського

15 травня 2018 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України в рамках Всеукраїнського фестивалю науки відбувся науково-практичний семінар «Основні напрями науково-інформаційної діяльності бібліотек (бібліографічної, реферативної, аналітичної) в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: теорія й практика».

У заході взяли участь наукові співробітники Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, Національної історичної бібліотеки України, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, бібліотечні працівники книгозбірень закладів вищої освіти України, наукові співробітники установ Національної академії педагогічних наук м. Києва, національних видавничих служб і споріднених організацій та установ, що здійснюють науково-інформаційну діяльність. Загалом понад 60 осіб.

Відкрила семінар С. М. Кравченко, кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, наголосивши на теоретичній значимості та практичній спрямованості здійснення наукової бібліографічної, реферативної й аналітичної діяльності бібліотечних установ у сучасних умовах та інтеграції України в європейський та світовий освітній простір.

Учасники заходу вшанували пам’ять Василя Олександровича Сухомлинського, 100-річчя від дня народження якого виповнюється цього року та відзначили яскраву постать видатного українського педагога, письменника, дослідника, чиї гуманістичні ідеї й нині не втрачають наукової та прикладної актуальності, слугуючи підґрунтям для подальшого розвитку вітчизняної педагогіки і психології.

З ключовими доповідями виступили: Т. І. Добко, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського («Діяльність бібліотек з підготовки бібліографічних покажчиків з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.»), Н. Я. Зайченко, завідувач відділу інформаційного забезпечення органів влади Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого («Рекомендації з оформлення статей для наукових журналів за міжнародними вимогами та правилами»), А. В. Селецький, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України іені. В. О. Сухомлинського («Інформаційно-аналітичний супровід освіти, педагогіки й психології з урахуванням сучасних освітніх тенденцій і процесів»), А. В. Яцишин, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України («Використання міжнародних наукометричних баз даних для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності науковців»), В. С. Яценко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання географії і економіки Інституту педагогіки НАПН України («Центри наукометричних баз даних із економічних наук в Україні»), А. В. Кузнецов, головний спеціаліст ТОВ «Видавнича служба УРАН» («Досвід науково-інформаційного забезпечення видавничої діяльності»).

Подальша робота семінару проходила за тематичними напрямами у форматі виступів учасників, обговорення доповідей та обміну думками з питань теорії й практики науково-інформаційної діяльності бібліотек.

Про основні напрями науково-бібліографічної діяльності розповіли Н. В. Добра, завідувач сектору обслуговування дистанційних користувачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського («Дистанційне сервісне обслуговування для забезпечення інформаційних потреб української науки і освіти (на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)», Л. Є. Корнілова, завідувач відділу наукової бібліографії Національної наукової медичної бібліотеки України («Бібліографічний сервіс в системі інформаційної підтримки фахівців медичної галузі»), Т. Є. Ніжинська, провідний бібліограф Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського» («Міжнародні стилі цитування: від обговорення до ефективного використання»).

Низку доповідей було присвячено інформаційно-реферативному забезпеченню актуальних напрямів діяльності науки та освіти, зокрема О. В. Капралюк, кандидата сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу науково-методичної роботи та реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України («Реферативний журнал «Агропромисловий комплекс України» – національний галузевий інформаційний ресурс ННСГБ НААН»).

Особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в умовах інноваційних змін висвітлювалися у виступі С. М. Кравченко, кандидата історичних наук, заступника директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Про основні мовні правила складання анотацій розповіла В. Л. Шелудько, бібліотекар І категорії відділу інформаційного забезпечення органів влади Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Під час семінару фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського проведено екскурсію до кімнати-музею рідкісної книги, презентовано книжкову виставку «Основні напрями науково-інформаційної діяльності бібліотек (бібліографічної, реферативної, аналітичної) в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: теорія й практика».

 Матеріал підготували

завідувач відділу
наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
А. В. Селецький,

завідувач відділу
наукової інформаційно-бібліографічної діяльності
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Л. І. Самчук

2018.05.15-5 2018.05.15-4
2018.05.15-3 2018.05.15-2
2018.05.15-7 62018.05.15-

Анонси та оголошення

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали