НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Всеукраїнський науково-практичний семінар „Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі: інформаційні ресурси, технології, проекти”

1–2 червня 2017 р. Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського НАПН України спільно з бібліотекою ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” за сприяння МОН України та НАПН України проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар „Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі: інформаційні ресурси, технології, проекти” (до 25-річчя НАПН України).

У заході взяли участь понад 100 осіб. Серед них – представники Державної наукової установи „Інститут модернізації змісту освіти” МОН України, науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, фахівці бібліотек ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, директори та фахівці національних, спеціалізованих та провідних освітянських бібліотек, методисти, бібліотекарі професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічні працівники, члени Президії Української бібліотечної асоціації.

Відкрила семінар доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л. Д. Березівська.

Із вітальним словом виступили доктор історичних наук, професор, академік НАПН України, ректор ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” В. П. Коцур, представник Державної наукової установи „Інститут модернізації змісту освіти” МОН України О. Л. Гончаренко.

 Почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди „Медаль Григорія Сковороди” нагороджено доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, директора ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л. Д. Березівську, завідувача відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського І. І. Хемчян та доктора наук із соціальних комунікацій, завідувача відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Т. В. Добко.

Під час роботи семінару розглядалися проблеми щодо стратегії руху бібліотек у сучасному інформаційному середовищі та їх місця й ролі в структурі сучасних інформаційних комунікацій. Обговорювалися сучасні тенденції формування національного інформаційного простору, питання бібліотечно-інформаційного забезпечення освіти, мережевого бібліотечно-інформаційного сервісу, консолідованого партнерства в розбудові бібліографічних, реферативних, аналітичних науково-інформаційних ресурсів, формування електронних бібліотек, розгортання наукометричних досліджень та залучення бібліометричних технологій для активізації інноваційних наукових досліджень, ширшого впровадження інновацій в організацію бібліотечної роботи.

На пленарному засіданні з доповідями виступили Л. Д. Березівська, д‑р наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (До 25‑річчя НАПН України: здобутки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в науково-інформаційному забезпеченні освіти (2012–2016 рр.)), Я. Є. Сошинська, канд. іст. наук, доцент Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, н. с. відділу науково-документного забезпечення та соціокультурної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, виконавчий директор Української бібліотечної асоціаці (Діяльність освітянських бібліотек у контексті цілей сталого розвитку ООН до 2030 р.), Т. С. Опришко, канд. наук із соц. комунікацій, директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка („Інтернаціоналізація науки та зростання публікаційної активності як одне із стратегічних завдань сучасної бібліотеки”), В. О. Копанєва, канд. іст. наук, директор Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв („Наукове декларування: профіль науковця в Google-Академії), О. І. Шкира, директор бібліотеки ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди” (Університетська бібліотека як науково-інформаційне та культурно-просвітнецьке середовище вишу), та інші.

Зацікавлення та жвавий інтерес в учасників семінару викликав   інноваційний досвід роботи бібліотеки ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди”, який презентувала директор бібліотеки закладу О. І. Шкира та її колектив.

Під час дискусії було наголошено на нагальній потребі прискорення темпів перетворення освітянських бібліотек у мультиресурсні, мультисервісні науково-інформаційні центри інтеграції, опрацювання та цілеспрямованого поширення бібліографічної, реферативної, аналітичної, повнотекстової наукової інформації, які здатні максимально повно задовольняти стрімко зростаючі інформаційні потреби наукової та освітньої сфери.

У рамках Всеукраїнського семінару відбувся круглий стіл „Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек”, в роботі якого взяли участь заступник директора з наукової роботи ДНУ „Книжкова палата України імені Івана Федорова”  Г. О. Гуцол (Науково-методичне забезпечення упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек України”), завідувач відділу класифікаційних систем цієї ж установи В. М. Муравйова („Універсальна десяткова класифікація в Україні та світі – історія й сьогодення”), завідувач відділу комплектування та наукового опрацювання документів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського І. Г. Лобановська  (Організація фондів і каталогів освітянських бібліотек за таблицями УДК”).

Завідувач відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського І. І. Хемчян поінформувала учасників круглого столу про те, що Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського як головним науково-методичним і координаційним центром мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України передбачено здійснення низки заходів з упровадження УДК в практику роботи освітянських книгозбірень, таких як розроблення нормативно-інструктивних і методичних матеріалів, проведення науково-практичних семінарів, вебінарів, лекцій, онлайн-консультацій тощо.

Для реалізації обговорюваних проблем учасники Всеукраїнського семінару рекомендували:

провідним освітянським бібліотекам:

 • забезпечити надання широкого та оперативного доступу до електронних ресурсів власної генерації через Інтернет (електронних каталогів, баз даних, електронних бібліотек, вторинної продукції тощо);
 • спрямувати зусилля на створення електронних ресурсів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяють збереженню національної документної спадщини в цифровому форматі, інтегруванню оцифрованих ресурсів до світового інформаційного простору;
 • посилити увагу до формування бібліотеками власних електронних ресурсів, зокрема створення якісних науково-аналітичних інформаційних продуктів, реферативних баз даних;
 • продовжити роботу з упровадження й використання інноваційних бібліотечних послуг (віртуальної бібліографічної довідки, електронної доставки документів тощо);
 • активно рекламувати бібліотеки як сучасні інформаційні центри, популяризувати бібліотечно-інформаційні ресурси та послуги в мережевому середовищі;
 • активізувати взаємодію книгозбірень мережі з обміну бібліографічною та науково-методичною продукцією в електронній і традиційній формі;
 • активізувати діяльність бібліотек щодо розроблення інноваційних проектів, участі в гранатових програмах;
 • сприяти професійному зростанню бібліотечних фахівців, активізації їхньої участі в інноваційних проектах;
 • сприяти реалізації принципів професійної етики бібліотечних працівників шляхом проведення семінарів-практикумів із питань культури спілкування бібліотекарів, установлення контактів та зворотного зв’язку в бібліотечному діалозі з читачем.

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського:

 • удосконалити корпоративну роботу між ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та провідними освітянськими бібліотеками зі створення інтегрованих галузевих електронних ресурсів різних видів;
 • забезпечити науково-методичний супровід упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек;
 • приділяти першочергову увагу освоєнню й широкому впровадженню в практику роботи бібліотек сучасних методів управління цифровими колекціями;
 • лобіювати питання корпоративної передплати вітчизняних і зарубіжних повнотекстових баз даних для повноцінного бібліотечно-інформаційного забезпечення освітянської галузі;
 • розвивати міжнародну співпрацю через участь у міжнародних проектах, програмах візитів та обмінів, проведення спільних із зарубіжними інституціями культурно-освітніх заходів, участі в роботі професійних міжнародних організацій, активізації міжнародних професійних обмінів тощо;
 • активізувати реалізацію просвітницьких проектів, встановлення соціокультурного співробітництва між освітянськими бібліотеками, громадськими організаціями, представниками ЗМІ;
 • сприяти професійному зростанню молодих науковців та бібліотечних фахівців, підвищенню їхньої професійної кваліфікації шляхом організації навчання на курсах, в аспірантурі та докторантурі, усвідомленню в суспільстві важливості та престижності бібліотечної професії;
 • активізувати вступ фахівців освітянських бібліотек до Української бібліотечної асоціації та участі у її проектах;
 • залучати фахівців освітянських бібліотек до публікації статей в електронних наукових періодичних виданнях Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

     Чудовим подарунком для учасників Всеукраїнського семінару стало відвідання Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпря́нщини.

Матеріал підготувала
завідувач відділу науково-методичного
забезпечення діяльності мережі
освітянських бібліотек
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Хемчян І. І.

2017.06.02-02 2017.06.02-03
2017.06.02-07
2017.06.02-08
2017.06.02-11

Анонси та оголошення

03.06.2020

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у XXVIІ Всеукраїнських педагогічних інтернет-читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи». Захід відбудеться 30 вересня 2020 року.  Інформаційний лист

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали