НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)»

17 травня 2017 р. у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2017 та до 25-річчя НАПН України в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)» за участю провідних вчених наукових установ НАПН України, вищих навчальних закладів різних регіонів України (усього понад 65 учасників), зокрема Педагогічного музею України, Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Відкрила семінар доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л. Д. Березівська.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського О. В. Сухомлинська («Народження і перші кроки діяльності Української академії наук»); доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л. Д. Березівська («Проект єдиної школи в Україні про дванадцятирічну загальну середню освіту (1917–1921)»); доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка Г. І. Іванюк («Нормативно-правове забезпечення становлення і функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921)»); доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Н. М. Гупан («Особливості формування змісту шкільних підручників доби Української революції»); доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України С. В. Кульбіда («Перші заходи з навчання і виховання нечуючих у період зародження української державності»); доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. П. Капелюшний («Висвітлення теми «Українська революція 1917-1921 років» у сучасних підручниках та навчальній літературі з історії України: реалії та перспективи»); доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України І. В. Зайченко («Про деякі проблеми національної освіти в публіцистиці М. С. Грушевського періоду Української революції 1917-1918 рр.»); доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету В. Л. Федяєва («Дослідження розвитку освіти доби Української революції на Півдні України»); кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України О. П. Міхно («Джерелознавчі видання Педагогічного музею України з історії освіти періоду Української революції 1917-1921 рр.»); кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», головний редактор журналу «Рідна школа» А. В. Пугач («Тенденції відображення  освітніх процесів доби Української революції в журналі «Рідна школа»); учениця 9 класу спеціалізованої школи № 14 імені С. Ф. Грушевського, дійсний член МАН секції «Педагогіка» Ю. Коцурак («Історія спеціалізованої школи № 14 імені С. Ф. Грушевського») та інші.

Під час заходу обговорювалися проблеми: джерельна бази дослідження розвитку освіти доби Української революції, реформування освіти в добу Української революції, освіта та виховання дітей і дорослих із особливими потребами за діяльності Українських урядів, постаті освітян доби Української революції, доба Української революції в змісті сучасної фахової підготовки.

В обговоренні взяли участь науковці наукових установ (Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України на базі РДГУ, Інституту модернізації змісту освіти МОН України), співробітники Педагогічного музею України, науково-педагогічні працівники ВНЗ (Київського університету імені Бориса Грінченка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Національного авіаційного університету, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Херсонського державного університету, Рівненського державного гуманітарного університету, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Хмельницького інституту міжрегіональної академії управління персоналом, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка), представники ІПО (Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського), учителі загальноосвітніх шкіл Києва, Харкова, представники громадських організацій (Київської організації Українського товариства глухих та ін.), учні КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді».

У рамках заходу проведено екскурсії до Педагогічного музею України та Музею Української революції 1917-1921 років, демонструвалася книжкова виставка «Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)». Учасники семінару отримали сертифікати.

Учасники семінару одностайно схвалили рішення продовжити вивчення історії освіти доби Української революції, дослідження маловідомих джерел, їх уведення до наукового обігу, популяризації здобутків минулого під час проведення різних науково-практичних заходів; актуалізувати представлення знання про розвиток освіти Української революції в змісті навчальних дисциплін із історії педагогіки.

За матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)» буде підготовлено та оприлюднено збірник тез доповідей в електронному форматі.

Матеріал підготувала
заступник директора з наукової роботи
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,
канд. іст. наук
С. М. Зозуля

2017.05.17-2 2017.05.17-3
2017.05.17-4 2017.05.17-5
2017.05.17-6 2017.05.17-7

Анонси та оголошення

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали