НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні

До 20-річчя
Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського

23 жовтня 2019 року в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського  (далі – ДНПБ) НАПН України відбувся науково-методологічний семінар з історії освіти «Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні». Модератором семінару була доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ О. В. Сухомлинська.

Предметом обговорення учасників заходу стала низка науково-практичних питань, а саме: регіональні дослідження з історії освіти: терміни і поняття; регіоналістика в структурі досліджень з історії освіти: історіографія питання; джерельна база регіонального виміру історії вітчизняної освіти; відображення регіонального підходу в бібліографічних покажчиках і каталогах тощо.

Розпочала семінар доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ Л. Д. Березівська, яка привітала учасників та наголосила на важливості проблеми регіональних досліджень в практичних і теоретичних вимірах, окреслила історико-педагогічну регіоналістику як напрям та наголосила на актуальності й необхідності її розвитку.

Під час засідання із доповідями та повідомленнями виступили: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ О. В. Сухомлинська («До питання про регіональний підхід в історико-педагогічних дослідженнях: проблеми і перспективи»); доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ Л. Д. Березівська («Педагогічна регіональна історіографія як поняття»); доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи, освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Т. В. Янченко («Персоналістичний підхід у дослідженнях з історії освіти Чернігівщини»); кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Т. Л. Гавриленко («Історія Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (1916–2019): історіографічний аспект»); кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України О. П. Міхно («Каталог «Українська дитяча література 1930-х років у фондах Педагогічного музею України» крізь призму регіонального підходу»); кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історичної і громадянської освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Н. Р. Петрощук («Розвиток трудового навчання в закладах середньої освіти Київської губернії  (друга половина ХІХ ст.): історіографія питання»); кандидат педагогічних наук, начальник науково-видавничого відділу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», головний редактор журналу «Рідна школа» А. В. Пугач («Реалізація краєзнавчого компонента змісту шкільної освіти в регіональній періодиці (20-ті роки ХХ ст.)»); кандидат історичних наук, заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи ДНПБ Л. І. Страйгородська («Краєзнавчі бібліографічні посібники у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як джерельна база здійснення регіональних розвідок»);  кандидат історичних наук, завідувач відділу історії освіти ДНПБ С. В. Тарнавська («Роль часопису «Освіта» (1918–1919, м. Кам’янець-Подільський) у проведенні регіональних історико-педагогічних досліджень»); кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ С. М. Хопта («Основні часописи Українського педагогічного товариства «Рідна школа»(1881–1939 рр.) у книжковому русі Галичини») та ін.

У ході роботи семінару відбулися дискусії, обговорення актуальних питань, сформульовано висновки за результатами засідання та окреслено подальші напрями розвитку представленої проблематики.

Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні : зб. матеріалів наук.-методол.

Матеріал підготувала
кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник
відділу історії освіти ДНПБ
С. М. Хопта


Анонси та оголошення

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали