НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Cерія “Академіки АПН України”
(з 2010 р. – “Академіки НАПН України”)

Іван Дмитрович Бех : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; Упоряд.: Л.О. Пономаренко, Л.І. Ніколюк; Авт. вступ. ст. М.Д. Зубалій; Наук. ред.: Т.Ф. Букшина, В.А. Зотова; Бібліогр. ред. Р.С. Жданової; Літ. ред. К.М. Лашко.  – К., 2005. – …. с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 7).

Алла Михайлівна Богуш : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд. та ред. Л. О. Пономаренко; Наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова; Літ. ред. Г. М. Лисиця. – К.; О.: СВД М. П. Черкасов, 2005. – 99 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 4).

Алла Михайлівна Богуш – академік АПН України : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П. ; рецензент Добко Т. В.]. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : [б. в.], 2009. – 116 с. – (Серія “Академіки АПН України” ; вип. 16).

Завантажити: Алла Михайлівна Богуш - вчений-педагог, академік НАПН України
: біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Доркену А. М., Лога Т. В., Щочкіна І. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Доркену А. М. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Київ : [б. в.], 2014. - 187 с. - (Серія „Академіки НАПН України" ; вип. 23).
Завантажено: 20, размер: 2.2 MB, дата: 20.Кві.2017

Микола Самійлович Вашуленко -серія “Академіки АПН України” (з 2010 р. – “Академіки НАПН України”) мовознавець, учений, методист  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [упоряд.: Айвазова Л. М., Пєєва С. П., Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А. ; наук. ред.:  Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П.]. – К. : [б. в.], 2011. – 138 с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 19).

Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. / НАПН Украї ни, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 195, [4] с. – (Сер. «Академіки НАПН Украї ни» ; вип. 21). – На пошану пам’яті Семена Устимовича Гончаренка.

Завантажити: Андрій Миколайович Гуржій
: (до 70-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Страйгородська Л. І., за участю Кирій С. В. та ін. ; наук. консульт. Березівська Л. Д. ; наук. ред. Добко. Т. В. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л.В.]. – Київ, 2016. – 138 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 26).
Завантажено: 45, размер: 2.2 MB, дата: 22.Тра.2017

Микола Борисович Євтух : вчений-педагог, академік: Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України; Упоряд. Л. І. Ніколюк; Наук. ред. П. І. Рогова; Наук. консультант К. К. Потапенко; Рецензент В. І. Лутовинова; Ред. Л. О. Пономаренко. – К., 2003. – 77 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 3).

Іван Андрійович Зязюн : педагог, вчений, філософ: Біобібліогр. покажч./ АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. ДНПБ України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя; Упоряд.: Л. І. Ніколюк, Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома; Наук. ред. П. І. Рогова; Наук. консультант Н. Г. Ничкало; Рецензент В. І. Лутовинова; Ред. Є. К. Бабич. – К., 2003. – 45 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 2).

Іван Андрійович Зязюн : педагог, вчений, філософ : біобібліогр. покажч. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.:  Штома Л. Н. , Пономаренко Л. О. ; наук. ред.: Ничкало Н. Г., Рогова П. І. ; наук. консультант: Ничкало Н. Г. ; рецензенти: Радкевич В. О., Отич О. М. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 2008. – 99 с. – (Сер. “Академіки АПН України” ; вип. 14).

Олександр Васильович Киричук – академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пєєва С. П., Пономаренко Л. А., Стельмах Н. А. ; наук. ред.  Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : [б. в.], 2010. – 82 с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 18).

Віталій Іванович Кононенко – філолог, лінгводидактик, освітянин : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Стельмах Н. А. ; авт. вступ. ст. Хороб С. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Петік Ю. В.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 56 с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 22).

Завантажити: Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ. статті, наук. консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 4-те вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 2017. – 368 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 28).
Завантажено: 160, размер: 2.9 MB, дата: 22.Чер.2017

Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажч. / НАПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; вступ. стаття Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. – 3-тє вид., доповн. – К. : Т-во «Знання» України, 2012. – 295 с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 20).

Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, державний діяч: Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк, І. П. Моїсєєва; Вступ. стаття Л. І. Ткаченко; Наук. ред. П. І. Рогова; Бібліогр. ред.: Р. С. Жданова, Є. К. Бабич.  – К.: Т-во „Знання” України, 2006. – 139 с. – (Сер. „Академіки АПН України”; Вип. 6).

Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пономаренко Л. О. , Ніколюк Л. І. ; вступ. стаття Л. І. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. – 2-ге вид., допов. – К. : Т-во „Знання” України, 2008. – 167 с. – (Сер. „Академіки АПН України” ; Вип. 12).

Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент НАПН України : матеріали до біобібліографії (2010-2015 рр.) / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Стельмах Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [Ін-т обдар. дитини НАПН України], 2015. – 76 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 25).

Володимир Іларіонович Луговий – віце-президент НАПН України, директор Інституту вищої освіти НАПН України : матеріали до біобібліографії / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П. – К. : Т-во “Знання” України, 2010. – 63 с. – (Сер. “Академіки НАПН України” ; вип. 17).     

Василь Миколайович Мадзігон – учений-педагог та організатор педагогічної науки й освіти України : біобібліогр. покажчик / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Іванова І. О., Чернобровкіна С. В. ; вступ. ст. Левченко Г. Є. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О., Тишковець О. К.]. – К. : Пед. думка, 2007. – 59 с. – (Сер. “Академіки АПН України”).

Сергій Дмитрович Максименко – академік, український психолог, фундатор генетичної психології : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1971-2007 р. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. М. Айвазова, Л. О. Пономаренко ; наук. ред. Т.Ф. Букшина ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. – К. : КММ, 2008.- 127 с. – (Сер. „Академіки АПН України”; вип. 10).

Нелля Григорівна Ничкало : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома; Наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова; Літ. ред. Г. М. Лисиця; Бібліогр. ред. Р. С. Жданова. – К., 2005. – 96 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 5).

Нелля Григорівна Ничкало – академік НАПН України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; упоряд.: Штома Л. Н.; бібліограф. ред. Пономаренко Л. А., наук. ред. Рогова П. І. – 2-ге вид., допов. – К., 2011. – 212 с. – (Сер. Академіки НАПН України; Вип. 15).

Наукова школа академіка Олександри Савченко / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, Л. М. Ворон, О. А. Печенежська ; рецензенти: М. С. Вашуленко, О. В. Сухомлинського, Н. В. Кічук ; ред.: Т. Ф. Букшина, Я. П. Кодлюк Л. Д Панченко]. – К. : Пед. преса, 2008. – 188 с. : іл.

Завантажити: Сухомлинська Ольга Василівна. Біобібліографія
: біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Заліток Л. М., Покусова О. С. ; авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Заліток Л. М. ; літ. ред. Редько-Шпак Н. М.]. – Київ, 2016. – 138 с.
Завантажено: 56, размер: 1.0 MB, дата: 28.Вер.2016

Ольга Василівна Сухомлинська : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. М. Заліток, Г. М. Семендяєва; Вступ. стаття: О. Я. Савченко, Н. П. Дічек; Наук. ред. П. І. Рогова; Бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко; Літ. ред. О. І. Гожик.  – К., 2006. –  67 с. – (Сер. „Академіки АПН України”; Вип. 8).

Д. Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України; Упоряд.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко; Відп. за вип. Т. Ф. Букшина; Ред. Є. К. Бабич. – К., 2002. – 32 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 1)


Анонси та оголошення

29.05.2020

Щиро вітаємо

МІХНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивного настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

flowers9

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали