НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

2007 рік

Архипова Світлана Петрівна : [канд. пед. наук, проф., зав. каф. соц. роботи та соц. педагогіки Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. О. З. Медалієва ; наук. ред.: В. В. Масненко ; авт. вступ. ст. А. Й. Капська]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 35 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 8).   Шифр зберігання 016    А 87

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного університету ім. А. С. Макаренка[Текст]. Вип. 3 / Сум. держ. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – 98 с.    Шифр зберігання: 013    С 89

Бюлетень з проблем вищої школи за 2006 рік [Текст] / Кам`янець-Поділ. держ. ун-т ; [уклад.: Л. Гончарова та ін.]. – Кам`янець-Подільський : [б. в.], 2007. – 58 [1] с.    Шифр зберігання: 016    Б 98

Гнатюк Володимир Михайловичвідомий фольклорист, етнограф, літературознавець [Текст] : біобібліогр. покажч. / Терноп. держ. пед. ін‑т ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин]. – Тернопіль : [б. в.], 2007. – 67 с.    Шифр зберігання: 016    Г 56

Дослідницька діяльність в школі [Текст] : [бібліогр. покажч.] / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – Миколаїв, 2007. – 8 с.

Друковані видання професорсько-викладацького складу та співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2003-2007 рр.) [Текст] : бібліогр. покажч. Ювіл. вип. / Укр. інж.-пед. акад., Бібліотека ;[уклад.: Єрьоміна О. І., Онуфріїва О. М.]. – Харків : УІПА, 2007. – 117 с. – До 50-ї річниці заснування академії.    Шифр зберігання: 013 ; 74.584 (4Укр)738     Д 76

Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету [Текст] : біобібліографія / Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: В. А. Зарва (відп. ред.), Н. С. Зубова, В. М. Ліпич та ін. ; біобібліогр. ред. Г. І. Табакова]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 120 с.    Шифр зберігання: 013      І-71

Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті [Текст] : бібліограф. покажч. / [упоряд.: Н. В. Радутна ; ред. Л. А. Калюх] ; Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – Миколаїв : НПБ, 2007. – 124 с.    Шифр зберігання: 016 ; 91.9    І-74

Історія УЗПІ-ХІПІ-УІПА (1958-2007) [Текст] : бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Бібліотека ; [уклад.: Єрьоміна О. І., ОнуфріЇва О. М., Рибальченко О. М.]. – Харків : УІПА, 2007. – 60 с. – До 50-ї річниці заснування академії.    Шифр зберігання:378,6:37 ; 74,584(4Укр)738     І-90

Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського державного університету на 2008 рік : довід.-бібліогр. вид. / Кам‘янець-Поділ. держ. ун-т, Б-ка ; [упоряд.: Гончарова Л. В., Опря Т. М., Пархоменко В. М. та ін. ; відп. за вип.: Прокопчук В. С.]. – Кам’янець-Подільський : РВВ Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту, 2007. – 58 с.    Шифр зберігання 015    К 17

Педагог, Науковець, Особистість [Текст] : (до ювілею Є. П. Голобородько) / [упоряд.: Кузьменко В. В. , Слюсаренко Н. В.] ; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Херсон : РІПО, 2007. – 32 с. : фотогр.     Шифр зберігання: 016    П 24

Тканко Олександр Васильович (19162006 рр.) : [канд. іст. наук, проф., ректор (1953-1979 рр.) Черкас. нац. ун‑ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун‑т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: О. З. Медалієва, Л. М. Терехова ; наук. ред.: В. В. Масненко ; авт. вступ. ст. Ю. М. Михайлюк]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 39 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 7).   Шифр зберігання 016    Т 48

Учитель, учений, порадник, друг [Текст] : (до ювілею Н. В. Слюсаренко) / Південноукр. регіонал. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [упоряд.: Сидоренко В. К., Кузьменко В. В. ; відп. за вип. Воскова І. В.]. – Херсон : РІПО, 2007. – 20 с. : кольор. фотогр.    Шифр зберігання: 012 ; 74.03(4Укр)    У-92

Федунь Марія Романівна [Текст]: покажч. публ. / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [упоряд. М. Р. Федунь ; наук. ред. Я. І. Треф’як]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. – 15, [1] с.    Шифр зберігання: 012    Ф 34

Фінанси України. Ч. 1. Cутність та компоненти фінансової політики України [Текст] : бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. за вип. І. Ф. Турко. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2007. – 36 с.

Формування педагогічної культури [Текст] : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – Миколаїв 2007. – 8 с.

Шлях української педагогіки [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 10 / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – Миколаїв, 2007. – 29 с.

Якість освіти [Текст] : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – Миколаїв, 2007. – 7 с.   Шифр зберігання: 016    Я-45

Ucraina terra Cosaccorum = Україна – земля козацька [Текст] : бібліогр. нарис : наук.-допом. вид. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; уклад. : О. І. Шкира, А. В. Губар, Л. М. Забарило [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 228 с., 15 іл.    Шифр зберігання: 016    Ш 70


Анонси та оголошення

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали