НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Березівська Лариса Дмитрівна

Посада: директор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (2009)
Вчене звання: професор (2011), член-кореспондент НАПН України (2016)
Галузь: загальна педагогіка та історія педагогіки
Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України (2015)
Телефон: 380 (44) 467-22-14
E-mail:dnpb@i.ua

Google Академія   Електронний архів НАПН України

Народилася

м. Переяслав-Хмельницький Київської області.
Українка. Громадянка України.

Освіта

Київський університет імені Тараса Шевченка (1987), історик; аспірант Інституту педагогіки АПН України (1996–1998); кандидатська дисертація “Проблеми освіти та виховання в діяльності київських просвітницьких товариств (друга половина XIX – початок XX ст.)” (1998); докторант Інституту педагогіки АПН України (2004–2008); докторська дисертація “Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.” (2009).

Трудова діяльність

1987–1995 рр. – учитель історії Петропавлівсько-Борщагівської середньої школи Києво-Святошинського району Київської обл.;

1995–1996 рр. – науковий співробітник лабораторії впровадження педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України;

1996–1998 рр. – аспірант Інституту педагогіки АПН України;

1998–2000 рр. – науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

2000–2003 рр. – завідувач лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

2003–2004 рр. – вчений секретар Інституту педагогіки АПН України;

2004–2008 – докторант Інституту педагогіки АПН України;

2008 (10.01) – 2009 рр. провідний науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

2009 (01.11) – 2011 рр. – головний науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України;

2011 (01.11) – 2014 рр. – вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України;

з 22.10.2014 р. –  обіймає посаду в. о. директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського;

22.01.2015 р. – затверджена Президією НАПН України на посаді директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського;

16.12.2019 р. – затверджена Президією НАПН України на посаді директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Вибори директора бібліотеки

Автор (співавтор)

Приблизно 370 наукових праць із проблем методології історико-педагогічної науки; історії державної освітньої політики, реформування шкільної освіти, розвитку громадсько-педагогічного руху в Україні, диференційованого підходу до організації педагогічного процесу в історії української школи в ХІХ – на початку ХХІ ст.; педагогічного джерелознавства, біографістики, сухомлиністики, зокрема низки монографій і посібників для вищих навчальних закладів, а саме: “Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (1999)”, “Реформування шкільної освіти в Україні в ХХ столітті” (2008), “Маловідомі першоджерела української педагогіки (середина ХІХ – поч. ХХ ст.)” (2003, у співавторстві), “Українська педагогіка в персоналіях” (2005, у співавторстві); “Чепіга (Зеленкевич) Я. Ф.: вибрані педагогічні твори” (2006); “Нариси з історії новаторських навчальних закладів України (ХХ ст.) : навчальний посібник” (2010, у співавторстві); “Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” (2011); “Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія” (2013, у співавторстві); “Освітні реформи : місія, дійсність, рефлексія : монографія” (2013, у співавторстві); “Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х – 80‑ті рр. ХХ ст.)” (2017, у співавторстві); “Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017) : хрестоматія” (2019, у співавторстві); “Trends and Prospects of the Education System and Educators’ Professional Training Development : collective monograph” (2020, у співавторстві); співавтор Концепції профільного навчання (2003), Енциклопедії освіти (2008) та ін. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту педагогіки НАПН України, спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Голова редакційних колегій періодичних видань: “Науково-педагогічні студії”, “Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського”, “Аналітичний вісник у сфері освіти”, збірника тез звітної науково-практичної конференції ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського “Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України”; член редакційної колегії журналів “Педагогіка і психологія”, “Педагогічний дискурс: теорія і практика”, наукового збірника “Історико-педагогічний альманах”, наукового журналу НАПН України “Education: Modern Discourses (Освіта: Сучасні дискурси)” та ін.

Нагороджена:

Почесною грамотою МОН України (2001), знаком “Відмінник освіти України” (2002), Почесною грамотою Інституту педагогіки АПН України (2003), Грамотою Верховної Ради України (2004), Дипломом ІІ ступеня АПН України як переможець конкурсу в 2004 р. на кращу роботу в номінації науково-методичних робіт для вчителів, викладачів (2004), Почесною грамотою АПН України (2007), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю М. П. Драгоманова (2013), Почесною грамотою НАПН України (2014), Дипломом ІІ ступеня НАПН України за монографію “Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія” (2013, у співавторстві) (2014), медаллю “Академік М. Д. Ярмаченко” (2015), Почесною грамотою Інституту педагогіки НАПН України (2015), Почесною грамотою Української асоціації Василя Сухомлинського (2015), медаллю “Незалежність України” (2016), Дипломом І ступеня НАПН України за науково-допоміжний покажчик “Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)” (2017), Подякою Науково-дослідного інституту українознавства за підтримку в проведенні Х Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та сприяння національно-патріотичному вихованню й залученню учнівської молоді до пізнання України (2016, 2017), Грамотою Президії Національної академії наук України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (2017), Почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди “Медаль Григорія Сковороди” (2017), Почесною грамотою Верховної Ради України (2017), Подякою НАПН України (2018), нагрудним знаком МОН України “Василь Сухомлинський” (2018), Подякою Київського університету імені Бориса Грінченка (2018), медаллю НАПН України “Ушинський К. Д.” (2019), Почесною грамотою Національної академії аграрних наук України (2019), Почесною грамотою Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (2019), медаллю НАПН України “Леся Українка” (2020).


Анонси та оголошення

03.03.2022

24.01.2022

Шановні користувачі!

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! Анкета

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна).

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали