НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики

Профіль в Google Scholar

Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики створено в 2015 р. (2016–2019 рр. – відділ історії освіти) за ініціативи директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Лариси Дмитрівни Березівської.

До структури відділу входять:

 • сектор сухомлиністики;
 • сектор рідкісних видань;
 • читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського.

Сектор сухомлиністики, метою якого є системне й ґрунтовне вивчення, популяризація творчої спадщини та діяльності видатного українського педагога В. О. Сухомлинського, створено у 2016 р. вперше в Україні.

Мета діяльності відділу

Метою діяльності відділу є проведення наукових досліджень із питань історії освіти, педагогічного джерелознавства й біографістики, педагогічної бібліографії; інформаційне забезпечення наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки, історії освіти/педагогіки.

Напрями діяльності відділу
 1. Науково-дослідна робота.
 2. Науково-організаційна робота.
 3. Науково-інформаційна робота.
 4. Культурно-освітня робота.
Основні завдання відділу
 • Наукова робота в галузі історії освіти на базі широкого кола джерел, зокрема з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
 • Вивчення та вдосконалення наукових методів джерелознавства; аналітичне дослідження окремих джерел або їх комплексів.
 • Розроблення теоретичних основ педагогічної бібліографії та педагогічної біографістики як джерельної бази історії освіти.
 • Проведення біографічних досліджень, збирання, наукове опрацювання біографічних і бібліографічних матеріалів про життя та діяльність педагогів-освітян України (минулого й сьогодення).
 • Бібліографічне забезпечення розвитку науки: підготовка та видання науководопоміжної, рекомендаційної, персональної бібліографічної продукції з педагогіки, історії освіти; бібліографічне обслуговування науковців галузі, інших профільних спеціалістів України з метою освіти та самоосвіти в традиційній і електронній формах.
 • Дослідження спадщини видатного українського педагогагуманіста В. О. Сухомлинського (сектор сухомлиністики), яка є органічним складником розвитку сучасної освіти й педагогіки в Україні.
 • Вивчення, узагальнення й упровадження в роботу відділу досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних бібліотек, наукових установ, вищих закладів освіти з питань джерелознавства, бібліографії та біографістики, сухомлиністики.
СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Березівська Лариса Дмитрівна  
Посада
: головний науковий співробітник
Науковий ступінь: членкореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений діяч науки й техніки України
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, зокрема реформування шкільної освіти, методологія історикопедагогічних досліджень, педагогічне джерелознавство, бібліографія, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Гавриленко Тетяна Леонідівна
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, методологія історико-педагогічних досліджень, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Деревянко Тетяна Михайлівна
Посада
:  науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Дурдас Алла Петрівна
Посада: науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат педагогічних наук)
Наукові інтереси: педагогіка, історія української та зарубіжної освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Павленко Тетяна Степанівна
Посада: науковий співробітник
Наукові інтереси: історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Середа Христина Володимирівна
Посада: молодший науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Кропочева Наталія Миколаївна
Посада: молодший науковий співробітник

Сектор сухомлиністики

Сухомлинська Ольга Василівна  
Посада
: головний науковий співробітник
Науковий ступінь: дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, методологія історикопедагогічних досліджень, педагогічне джерелознавство, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Міхно Олександр Петрович
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Мушка Іван Васильович
Посада: науковий співробітник
Наукові інтереси: історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Сухомлинська Леся Віталіївна   
Посада
: науковий співробітник
Наукові інтереси: історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Чала Наталія Володимирівна
Посада
: молодший науковий співробітник
Наукові інтереси: біографістика, сухомлиністика, історія освіти
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Сектор рідкісних видань

Василенко Світлана Борисівна
Посада: молодший науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Дяченко Людмила Миколаївна
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Наукові інтереси: педагогіка, історія української та зарубіжної освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Тарнавська Сніжана Вікторівна
Посада
: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Наукові інтереси: історія освіти/педагогіки, педагогічне джерелознавство, біографістика, наукова бібліографія
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Наукові дослідження
 • «Відображення розвитку національної освіти та педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях» (2017–2019), науковий керівник дослідження – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України О. В. Сухомлинська.
 • «Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії» (2020–2022), науковий керівник дослідження – доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України Л. Д. Березівська.
Основні праці
 1. Лариса Дмитрівна Березівська: історик, педагог, бібліотекознавець : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Вербова В. В., Горбенко Н. А., Страйгородська Л. І. ; наук. ред. Добко Т. В.]. – Київ, 2020. – 165 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип. 35).
 2. Завантажити: Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017)
  : хрестоматія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д., Гавриленко Т. Л. та ін. ; наук. ред.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 526 с.
  Завантажено: 78, размер: 4.6 MB, дата: 30.Тра.2019
 3. Березівська Л.Д. Реформування загальної середньої освіти в Україні у ХХ столітті крізь призму джерелознавства : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Л. Д. Березівська ; НАПН України, Відня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 251 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Berezivska_L.D._Reforming_general_secondary_education_2019.pdf.
 4. Національно-патріотичне виховання в Україні: наук.допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. вступ. ст.: Бех І. Д., Журба К. О. ;  упоряд.: Страйгородська Л. І., Пономаренко Л. О., Тарнавська С. В. та ін. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 368 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/National
  _patriotic_education_2019.pdf
  .
 5. Василь Олександрович Сухомлинський: до 100річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська та ін. ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 c.− (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 12). – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_ 2018.pdf.
 6. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (2007–2014) : наук.допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім.В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Страйгородська Л. І., Філімонова Т. В., Тарнавська С. В. та ін. ; наук. консультант Гавриш Н. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Страйгородська Л. І.]. – Київ, 2016. – 364 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/Doshk_osvita-2_2016-.pdf.
 7. Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014): [наук.доп. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.пед. бка України ім. В. О. Сухомлинського, Інт педагогіки НАПН України ; [уклад.: Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток … О. С. Покусова та ін.] ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, О. М. Топузов]. – Київ : Інт педагогіки НАПН України, 2016. – 452 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/specializovani_2016.pdf.
 8. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2012–2013 рр.: наук.допом. бібліогр. покажч. Вип. 3 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Філімонова Т. В., Хопта С. М. та ін. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2015. – 341 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/idex_1_8.pdf.
 9. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2016 рік /НАПН України, Держ. наук.пед. бка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2015. – 214 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/idex_4_1.pdf.
 10. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання: наук.допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., Орищенко І. О. та ін. ; наук. консультант Антонова О. Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2015. – 377 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/idex_1_18.pdf.
Збірники матеріалів наукових заходів
 1. Завантажити: Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій
  : зб.   матеріалів V Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 21 жовт. 2020 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. – Київ : ДНПБ, 2020. – 47 с.
  Завантажено: 43, размер: 1019.6 KB, дата: 27.Лис.2020
 2. Завантажити: Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні
  : зб. матеріалів  наук.-методол. семінару з історії освіти, 23 жовт. 2019 р. / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 32 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
  Завантажено: 48, размер: 635.2 KB, дата: 02.Гру.2019
 3. Завантажити: Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського)
  : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, 15 трав. 2019 р. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 89 с.
  Завантажено: 118, размер: 1.0 MB, дата: 02.Лип.2019
 4. Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри: зб. матеріалів  наук.методолог. семінару з історії освіти / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – 32 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/Historiography_as_important_component_of_research_2018.pdf.
 5. Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017): зб. матеріалів  Всеукраїн. наук.практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – 66 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sources_and_historiography_transformational_processes_2018.pdf.
 6. Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень : зб. матеріалів наук.методолог. семінару / ДНПБ України ім.В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2017. – 28 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/organization _and_conducting_researches.2017.pdf.
 7. Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921) : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. семінару / ДНПБ України ім.В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Страйгородська Л. І. ; літ. ред. Мося́ І. А.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2017. – 103 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/Development_of_education_thesis_2017.pdf.
 8. Українські педагоги про національно-патріотичне виховання : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. семінару /ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Філімонова Т. В. ; літ. ред. РедькоШпак Л. В. ; рецензенти: Сухомлинська О. В., Коляда Н. М.] – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 60с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/08/ЗБІРНИК-ОСТАТОЧНИЙ.pdf.
Основні заходи
 1. Круглий стіл «Фотографії як джерело розкриття діяльності школи в Павлиші: про що говорять давні світлини» (20.11.2019). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/21768-2/
 2. Науково-методологічний семінар з історії освіти «Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні» (23.10.2019). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/21535-2/
 3. Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Форми репрезентації джерел з історії освіти» (15.05.2019). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/20233-2/
 4. Круглий стіл «Василь Сухомлинський у літературі та мистецтві» (18.04.2019). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/20147-2/
 5. Презентація біобібліографічного покажчика «Василь Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження» (24.10.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/17152-2/
 6. Науковометодологічний семінар «Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри» (23.10.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/18860-2/
 7. Круглий стіл «Серце віддаю дітям» (до 50річчя виходу книги) (13.09.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/18319-2/
 8. Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017)» (16.05.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/17561-2/
 9. Круглий стіл «Сухомлинському пишуть» (епістолярна спадщина педагога) (16.04.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/17340-2/
 10. Науковопрактичний семінар «Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля» (до 100річчя з дня народження) (30.03.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/17152-2/
 11. Науковометодологічний семінар з історії освіти «Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень» (25.10.2017). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/15183-2/
 12. Круглий стіл «Василь Сухомлинський «Трудные судьбы»: читаємо разом» (до 50річчя публікації книги) (25.09.2017). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/14646-2/
 13. Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)» (17.05.2017). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/13309-2/
 14. Науковометодологічний семінар із історії освіти (30.03.2017). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/12986-2/
 15. Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Українські педагоги про національно-патріотичне виховання» (18.05.2016). https://dnpb.gov.ua/ua/?events=українські-педагоги-про-національн
ПРО НАС
 1. Березівська Л. Д. Вибір міжнародної спільноти – історія педагогіки / Л. Д. Березівська // Освіта і суспільство. – 2019. – Черв. (№ 6). –С. 4.
 2. Березівська Л. Д. Відділ історії освіти / Л. Д. Березівська, С. В. Тарнавська // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: здобутки та перспективи (2015–2019) : [інформаційний довідник] / НАПН України, Держ. наук.пед. бка України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. Л. Д. Березівська ; авт. кол.: Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська, С. М. Кравченко та ін.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – С. 20–22. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/handbook_DNPB_2015-2019.pdf.
 3. Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач сухомлиністики в інформаційному просторі України / Л. Д. Березівська // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 171. – С. 28–34. – URL: http://lib.iitta.gov.ua/712109/1/Інтегратор
  %20і%20поширювач%20сухомлиністики.pdf
  .
 4. Березівська Л. Д. Діяльність Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України (1999–2019): здобутки та перспективи розвитку / Л. Д. Березівська //Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20річчя Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : зб. матеріалів Міжнарод. наук.практ. конференції / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В. та ін.]. – Київ, 2019. – С. 6–12. – URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf.
 5. Березівська Л. Д. Діяльність наукової бібліотеки в Рік Сухомлинського / Л. Д. Березівська // Освіта і суспільство. – 2019. – Берез. (№ 3). – С. 12.
 6. Березівська Л. Д. Про наукову і науково-організаційну діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2015–2019 рр. та перспективи її розвитку / Л. Д. Березівська // Вісник Національної академії педагогічних наук України / НАПН України. – Київ, 2019. – № 1. – URL: http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/9/8.
 7. Березівська Л. Д. Сучасна бібліотека : (інтерв’ю газеті «Освіта і суспільство») / Л. Д. Березівська // Освіта і суспільство. – 2019. – № 9. – С. 6–7. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/717625/1/Berezivska.pdf.
 8. Гавриленко Т. Л. Всеукраїнській науковопрактичний семінар «Розвиток освіти в добу Української революції (19171921)» (до 100річчя Української революції) /Т. Л. Гавриленко // Науковопедагогічні студії / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 111–116. – URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=17119.
 9. Гавриленко Т. Л. Науковометодологічний семінар з історії освіти / Т. Л. Гавриленко //Рідна школа. – 2017. – № 5/6. – С. 78–79.
 10. Гавриленко Т. Л. Організація науково-методологічних семінарів з історії освіти як напрям діяльності відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського /Т. Л. Гавриленко // Науковопедагогічні студії / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 116–117. – URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=17119.
 11. Смілянська А. Державна науково-педагогічна бібліотека зберігає спадщину Сухомлинського / Анна Смілянська // Голос України. – 2019. – 8 листоп. – URL: http://www.golos.com.ua/article/323768.
 12. 1Старикова Л. В. Напрями співпраці Фонду В. О. Сухомлинського ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з освітньовиховними закладами / Л. В. Старикова // Інформаційне забезпечення сфери освіти України : звітна науковопрактична конференція ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 26 грудня 2017 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.пед. бка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відповідальний секретар) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 41–42. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Zbirnyk_2017_12_26.pdf.
 13. Сухомлинська Л. В. Про візит освітян з Китайської Народної Республіки до Національної академії педагогічних наук України та Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського /Сухомлинська Леся Віталіївна // Вісник Національної академії педагогічних наук України. – 2019. – Вип. 1. – URL: http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/36.
 14. Тарнавська С. В. Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля / Сніжана Тарнавська // Педагогічна газета. – 2018. – Берез. – квіт. (№ 2). – С. 3. – До 100-річчя Павлиського педагога.
 15. Тарнавська С. В. Від історіографії аж до модернізації: [про Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017)», 16 травня 2018 р.] / С. В. Тарнавська // Освіта. – 2018. – 9–16 трав. (№ 16/18). – С. 3.
 16. Тарнавська С. В. Діяльність відділу історії освіти [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського] / Сніжана Тарнавська // Педагогічна газета. – 2019. – Трав. – черв. (№ 3). – С. 7.
 17. Тарнавська С. В. Ідеї Василя Сухомлинського в практиці сучасного довкілля: про науковопрактичний семінар, Державна науковопедагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 30 березня 2018 р. /С. В. Тарнавська // Науковопедагогічні студії / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 140–143. – URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=19845.
 18. Тарнавська С. В. Трансформаційні процеси в освітньому просторі України (19912017): джерела та історіографія: про Всеукраїнський науковопрактичний семінар, Державна науковопедагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 16 травня 2018 р. /С. В. Тарнавська // Науково-педагогічні студії / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 146–149. – URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=19845.
 19. Філімонова Т. В. Повернення забутих імен: [про круглий стіл, присвячений Я. Ф. Чепізі] / [Т. В. Філімонова] // Освіта України. – 2015. – 27 квіт. (№ 17 ). – С. 3.
 20. Філімонова Т. В. Українські педагоги про національнопатріотичне виховання / Т. В. Філімонова // Педагогічна газета. – 2016. – № 3. – С. 9.

Контакти

telephone Телефон: 380 (44) 440-66-22
email E-mail: Vpd_23_dnpb@i.ua

Анонси та оголошення

21.05.2022

Шановні науковці!

Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем науки!

Сьогодні ви – воїни наукового фронту. Ваша невтомна творча праця є надійним плацдармом для захисту й розвитку держави, зміцнення її авторитету на міжнародній арені.

Тож щиро бажаємо вам насамперед миру, міцного здоров’я, жаги пізнання нового та незвіданого, натхнення й завзяття.

Нехай ваше життя завжди буде наповнене радістю відкриттів і звершень на науковій ниві задля перемоги й світлого майбутнього України!

  З повагою колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та директор, д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали