НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Праці О. С. Залужного

Праці, видані окремими виданнями
 1. Залужний О. Методи вивчення дитячого колективу : (Вступ до педагогіки колективу). Харків : Книгоспілка, 1926. 182 с.
 2. Залужний О. Сільська трудова школа. Теорія і практика. Харків : Державне видавництво України, 1926. 74 с.
 3. Залужний О. Практика ланкової праці в трудовій школі. Харків : Державне видавництво України, 1927. 113 с.
 4. Залужний О. Учення про колектив. Методологія – дитколектив. Харків : Державне видавництво України, 1929. 224 с.
 5. Залужный А. С. Учение о коллективе. Методология детский коллектив. Москва, Ленинград : Работник провещения, 1930. 300 с.
 6. Залужний О. Соціальні наставлення і колективні навички у дітей трудових шкіл. Харківська досвідно-педологічна НКО, кабінет соціальної педагогіки. Харків, 1930. 114 с.
 7. Залужный А. С. Детский коллектив и методы его изучения. Москва ; Ленинград : Гос. Изд-во, 1931. 145с.
 8. Залужный А. С.  Формирование социальных навыков у детей предшкольного возроста. Москава : Изд-во “Охрана материнства и младенчества” НКЗ , 1928. 40 с.
 9. Залужный А. С[*]. Лженаука педология в “трудах” Залкинда Москва : Учпедиз, 1937. 45 с.
 Праці, видані за редакцією
 1. Детский коллектив и ребенок / за ред. А. Залужного ; С. Лизинського. Харків : Книгоспилка, 1926.
 2. Брукс С. Раціоналізація шкільної праці в Америці / за ред. О. Залужного ; з англ. мови переклав І. Майстренко. Харків : Книгоспілка, 1926. 156 с.
 3. Монро В. С. Педагогічні тести та вимірювання / за ред. О. Залужного ; з англ. мови переклав І. Майстренко. Харків : Книгоспілка, 1927.
 4. Педологія : підручник для педагогічних інститутів / за ред. О. С. Залужного. Харків : Радянська школа, 1933. 332 с.
 Статті
 1. Залужный А. С. Современная японская школа. Из наблюдений и впечатлений. Путь просвещения. 1925. № 1-2. С. 142–166.
 2. Залужный А. Методы изучения детского коллектива. Путь просвещения. 1925. № 4. С. 114–126.
 3. Залужний О. Метод тестів в нашій школі. Путь просвещения. 1926. № 1. С. 63 – 85.
 4. Залужный А. Задачи современного педагогического эксперимента. Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки. 1926. № 2. С. 138–149.
 5. Залужний О. Реакція вибору в дітей переддошкільного віку в умовах природного експерименту. Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки. 1926. № 2. С. 150–162.
 6. Залужний О. Обсяг формальних знань в школах соцвиху. Путь просвещения. 1926. № 3. С. 1–9.
 7. Залужный А. Педагогические изыскания в Америке. Путь просвещения. 1926. № 4/5. С. 276–282.
 8. Залужний О. Спроба об’єктивної характеристики дитячого колективу. Путь просвещения. 1926. № 12. С. 108–123.
 9. Залужний О. Закони навчання : (популярні нариси). Радянська освіта : громадсько-педагогічний місячник. 1926. Ч. 3. С. 23–28.
 10. Залужний О. Закони навчання. Радянська освіта : громадсько-педагогічний місячник. 1926. Ч. 5. С. 22–26.
 11. Залужний О. Закони навчання. Радянська освіта : громадсько-педагогічний місячник. 1926. Ч. 6. С. 19–24.
 12. Залужний О. С. Індивідуальні диференції в шкільних робочих колективах. Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки. 1927. № 1 (4). С. 9–22.
 13. Залужний О. С. Характер взаємовідношень у дітей переддошкільного віку. Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки. 1927. № 2 (5). С. 17–38.
 14. Залужний О. Про уточнення деяких основних понять при вивченні поведінки дитини (рефлекс, реакція, акт поведінки). Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки.1928 № 2 (9). С. 5–15.
 15. Залужний О. Проблеми шкільної дисципліни. Путь просвещения. № 11. С. 5–12.
 16. Залужний О. Організованість шкільних груп та її вимірювання. Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки. 1929. № 1 (12). С. 5–18.
 17. Залужний О. С. До питання про вплив оточення на шкільну успішність та загальний розвиток дитини. Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки. 1929. № 2 (13). С. 5–11.
 18. Залужний О. Соціалістичне змагання в педагогічному процесі. Путь просвещения. 1929. № 7. С. 5–11.
 19. Залужний О. Найхарактерніші риси радянської педагогіки. Путь просвещения. 1929. № 10. С. 43–48.
 20. Залужний О. Соціальні настановлення учнів шкіл соцвиху. Путь просвещения. 1929. № 12. С. 13–18.
 21. Залужний О. Треба йти проти казки. Дитячий рух. 1930. № 1. С. 53 – 54.
 22. Залужный А. С. Задачи современного педагогического эксперимента. Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки. 1930. № 1. С. 97–102.
 23. Залужний О. Шляхи української педагогіки. Виборча думка. 1930. 1 січня.
 24. Залужний О. Проти ревізії основних положень історичного матеріялізму, проти “біологізації” атомів та ще де проти дечого. Український вісник рефлексології та експериментальної педагогіки. 1930. № 3–4 (18–19). С. 93–96.
 25. Залужний О. Педологічні передумови політехнізму в дошкільному вікові. За комуністичне виховання дошкільника. 1931. № 3. С. 13–16.
 26. Залужний О. За марксистсько-ленінську постанову питання про дитячий колектив. Комуністична освіта. 1931. № 2/3. С. 94–101.
 27. Залужный А. Против теории двух факторов в педологии и в теории детского коллектива. Педология. – 1932. № 3. С. 17–22.
 28. Залужний О. Стан успішності з основних дисциплін у політехнічній школі. Політехнічна школа. 1933. № 1. С. 13–26.
 29. Залужний О. До питання про перебудову програми з педології. Комуністична освіта. 1933. № 4. С. 98–104.
 30. Залужный А. Реакционная теория и вреднейшая практика. О педологических извращениях. Высшая школа. 1936. № 5. С. 32–42.
Рецензії
 1. Залужный А. П.П. Болонский Педология. Путь просвещения. 1925. № 4. С. 214–215.
 2. Залужный А. Дернова-Ярмоленко. Рефлексологический подход в педагогике. Шлях освіти. Путь просвещения. 1925. № 9. С. 197–198.
 3. Залужний О. Е. В. Гурьянов Учет школьной успешности. Школьные тесты и стандарты. Путь просвещения. Шлях освіти. 1926. № 10. С. 165–166.
 4. Залужний О. В. А. Правдолюбов. Работоспособность учащихся, ее интенсивность, характер и качество примечально к педагогической практике. Путь просвещения. 1926. № 11. С. 195–196.
 5. Залужний О. О. В. Штерн. Одаренность детей и подростков и методы ее исследования. Путь просвещения. 1926. № 12. С. 198–200.
 6. Залужний О. Программы-минимум для повышения квалификации работников социального воспитания. Путь просвещения. 1927. № 12. С. 189–191.
 7. Залужний О. О. П’яже. Мова і мислення дитини. Путь просвещения. 1928. № 4. С. 215–216.
 8. Залужний О. В. А Артемов «Умственный и физический труд пионера». Дитячий рух.1929. № 2. С. 63.
 9. Залужний О. М. Басов. Общие основы педологии. Путь просвещения. 1929. № 3. С. 205–208.

Доповіді та бібліографія

 

 1. Залужний О. Раціоналізація педагогічного процесу. Путь просвещения. 1925. № 5–6. С. 184–185.
 2. Література з питань народної освіти за 10 років : [бібліографія] / В. Альбівський, О. Залужний, А Гендрихівська та [ін.]. Шлях освіти. 1927. № 10. С. 239–262.

[*]З працями, в яких ім’я автора написано жирним курсивом можна ознайомитися в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

31.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали