НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. Ф. Тесленка

 1. Березівська, Л. Д. Тесленко Іван Федорович / Л.Д. Березівська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 492–495.
 2. Боровик, В. Н. [Рецензія] / В. Н. Боровик, Л. М. Вивальнюк, І. С. Матюшко // Рад. шк. – 1981. – № 1. – С. 93–95. – Рец. на кн.: Формирование диалектико‑материалистического мировоззрения учащихся при изучении математики : пособие для учителя / И. Ф. Тесленко. – М. : Просвещение, 1979. – 136 с.
 3. Бурда, М. И. Иван Федорович Тесленко / М. И. Бурда, Б. В. Гнеденко, Р. С. Черкасов // Математика в шк. – 1983. – № 2. – С. 78–79.
 4. Малюга, В. Поезія математики Івана Тесленка: до 105‑річчя від дня народж. видат. укр. педагога, фахівця з мат. освіти, відомого науковця, громад. діяча / Володимир Малюга // Пед. газета. – 2013. – Січ. (№ 1). – С. 6.
 5. Ольга, О. В. Внесок І.Тесленка (1908–1994) у розвиток просторової уяви школярів на уроках геометрії / Ольга О. В. // Пед. науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун‑т. – Херсон, 2015. – Вип. 67. – С. 40–47.
 6. Орел, О. В. Внесок видатного педагога‑математика Івана Тесленка у розвиток просторової уяви учнів на уроках геометрії / Ольга Володимирівна Орел // Освіта та розвиток обдар. особистості. – 2015. – № 6. – С. 25–29.
 7. Орел, О. В. Внесок І. Ф. Тесленка в розроблення програмованих підручників з геометрії / О. В. Орел // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін‑т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 15, ч. 2. – С. 119–128.
 8. Орел, О. В. Ідеї Тесленка про місце геометричних перетворень у шкільній математичній освіті 70‑х років ХХ ст. / О. В. Орел // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт / Донец. нац. ун-т, Ін-т педагогіки НАПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Донецьк, 2013. – Вип. 39. – С. 142–150.
 9. Орел, О. В. Погляди І. Ф. Тесленка на модернізацію шкільної геометричної освіти 70–80‑х pp. XX ст. / О. В. Орел // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : міжнар. наук.‑практ. конф., 11–13 трав. 2011 р. : до 80‑річчя з дня народж. д‑ра пед. наук, проф. З. І. Слєпкань : тези доп. / МОНмолодьспорту України [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 330–331.
 10. Орел, О. В. Проблеми шкільної математичної освіти у спадщині І. Ф. Тесленка (1908–1994 рр.) : дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Орел Ольга Володимирівна ; [наук. керівник Н. П. Дічек] ; Ніжин. держ. ун‑т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2016. – 300 с.
 11. Орел, О. В. Проблеми шкільної математичної освіти у спадщині І. Ф. Тесленка (1908–1994 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Орел Ольга Володимирівна ; [наук. керівник Н. П. Дічек] ; НАПН України, Ін‑т педагогіки, [Ніжин. держ. ун‑т ім. Миколи Гоголя]. – Київ, 2016. – 20 с.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

03.03.2022

24.01.2022

Шановні користувачі!

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! Анкета

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна).

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали