НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Руссо Жан-Жак

ЖАН-ЖАК РУССО

(28.06.1712–02.07.1778)

janjak 28 червня 2017 року виповнилося 305 років від дня народження Жан-Жака Руссо (1712–1778), французького філософа, письменника, композитора, педагога, представника сентименталізму. Автор прозових творів «Юлія, або Нова Елоїза», «Еміль, або Про виховання», у яких він піддав критиці систему виховання. У творах «Сповідь» і «Міркування про походження нерівності» ідеалізував первісне суспільство, протиставляючи сучасний йому суспільний лад щасливому життю в «природному стані», коли всі люди були рівними й вільними. Видатний діяч епохи Просвітництва Ж.-Ж. Руссо у своєму головному творі «Про суспільний договір, або принципи політичного права» не тільки відтворив ідею народного суверенітету, а й перетворив її в цілісну політико-правову концепцію. Художні твори Руссо пробуджували гуманне ставлення до бідних, любов до природи, сприяли гармонійному розвитку особистості, виховували почуття громадянського обов’язку. Також він увічнив своє ім’я в музиці як автор першої французької комічної опери «Сільський чаклун».

Матеріал підготувала
Т. С. Павленко,
науковий співробітник сектору обслуговування користувачів і соціокультурних зв’язків
відділу науково-документного забезпечення та соціокультурної діяльності

Cписок використаних джерел

1. Фонди бібліотек:

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського;
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

2. Українська Радянська Енциклопедія : [у 12 т.]. Т. 9. Поплужне–Салуїн / [голов. ред., голова редкол. Бажан М. П.; редкол.: Антонов О. К. та ін.]. – Вид. 2-ге. – Київ : Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії , 1983. – С. 522.

3. Зарубіжні письменники : енциклопед. довід. : у 2 т. Т. 2. Л-Я / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль : Богдан, [2005]. – С. 452–458.

4. Андрущенко, В. П. Вступ до філософії. Великі філософи : навч. посіб. / В. П. Андрущенко. – Київ ; Харків, 2005. – 512 c.


© Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 2017