НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність

 1. Абаза, Ю. Ф. До Х. Д. Алчевської : [про гастролі І. Алчевського в Брюсселі, 16 лют. 1906 р., Петербург] / Ю. Ф. Абаза // Іван Алчевський: Спогади. Матеріали. Листування. – К., 1980. – С. 224.
 2. Абрамов, Я. Сорок лет просветительной работы : [40 лет работы Х. Д. Алчевской] / Я. Абрамов // Рус. Шк. – 1902. – № 4. – С. 68–87.
 3. Абрамов, Я. В.  Наши воскресные школы : их прошлое и настоящее : [о шк. Х. Д. Алчевской]. – СПб., 1900. – С. 179
 4. Алчевська Христина : (1843–1920) // Енциклопедія Українознавства / голов. ред. Володимир Кубійович. – Париж ; Нью-Йорк, 1955. – Т.1. – С.38
 5. Алчевська Христина : (1843–1920) // Енциклопедія Українознавства : перевид. в Україні / голов. ред. Володимир Кубійович. – К., 1993. – Т. 1. – С. 38.
 6. Алчевська (Журавльова) Христина Данилівна // Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 2001. – С. 23.
 7. *Алчевська Христина Данилівна : [біогр. довідка] // Педагогічна харківщина : довідник. – Х., 1997. – С. 8–9.
 8. Алчевськая Христина Данилівна : (1841–1920) // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – Т. 1. – С. 46.
 9. Алчевська Христина Данилівна : (1841-1920) : педагог, прогресивна діячка народної освіти // Укр. педагогіка в персоналіях : у 2 кн. / ред. О. В. Сухомлинська. – К., 2005. – Кн. 1. – С. 531–537.
 10. Алчевська Христина Данилівна (1841-1920) //Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / відп. ред. І. О. Дзеверін. – К., 1988. – Т. 1. – С. 48.
 11. Алчевська Христина Данилівна : [біогр. довідка] // Українська радянська енциклопедія / гол. ред М. П. Бажан. – К., 1959. – Т. 1. – С. 178.
 12. Алчевська Христина Данилівна // Українська радянська енциклопедичний словник : у 3 т. – 2–ге вид. – К., 1986. – Т. 1. – С. 56–57.
 13. Алчевська Христина Данилівна // Універсальний словник-енциклопедія (УСЕ). – 2-ге вид., доповн. – К. ; Л., 2001. – С. 41.
 14. * [Х. Д. Алчевська – серед співробітників журналу “Вільна Україна”] // Вільна Україна. – 1906. – № 1.
 15. * [Х. Д. Алчевська та музична культура України] // Історія української музики : у 6 т. – К., 1990. – Т. 3. – С. 356 ; Т. 2. – С. 371, 388.
 16. Х. Д. Алчевська та педагогічна думка східно-українського регіону // Освіта Донбасу. – 2002. – № 4. – С. 8–9.
 17. Христина Алчевська (1841–1920) // Паросток. – 1996. – № 1. – С. 34.
 18. Христина Алчевська: педагог, діяч народної освіти : 1841–1920 // Золота книга української еліти : інформаційно-іміджевий альманах : у 6 т. – К. : Євроімідж, 2001. – Т. 1. – С. 224–225.
 19. Христина Алчевська : [до 125-річчя від дня народж. укр. письменниці і педагога] // Світогляд. – 2007. – № 2. – С. 2.
 20. Христина Данилівна Алчевська : [укр. педагог-просвітитель] // Управління шк. – 2010. – № 33. – С. 1.
 21. Христина Данилівна Алчевська та її школа // Початкова шк. – 2002. – № 4. – С. 72-74.
 22. Христина Алчевська : сп. реком. л-ри /б-ка НПУ ім. М. П. Драгоманова ; уклад. Н. І. Тарасова // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2005. – № 1. – С. 40.
 23. Христина Даниловна Алчевская // Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 255–269.
 24. Алчевская Христина Даниловна //Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – М., 1950. – Т. 2. – С. 159
 25. Алчевская Христина Даниловна // Большой энциклопедический иллюстрированный словарь (БЭИС). – Донецк, 2008. – С. 41.
 26. Алчевская Христина Даниловна : (1841–1920) // Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М., 1958. – Т. 1. – С. 302.
 27. Алчевская Христина Даниловна : (1841–1920) // Педагогическая энциклопедия : в 4.т. – М., 1964. – Т. 1. – С. 71.
 28. Алчевская Христина Даниловна : (1841–1920) // Педагогический словарь : в 2 т. /глав. ред. И. А. Каиров. – М., 1960. – Т. 1. – С. 38.
 29. Алчевская (урождённая Журавлёва) Христина Даниловна : (1841–1920) //Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / глав. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С. 31.
 30. Алчевская Христина Даниловна // Советский энциклопедический словарь / глав. ред. А. М. Прохоров. – М., 1989. – С. 42.
 31. Алчевская Христина Даниловна // Украинский советский энциклопедический словарь : в 3 т. – К., 1988. – Т. 1. – С. 58.
 32. Алчевская Христина Даниловна // Энциклопедический словарь : в 3 т. – М., 1953. – Т. 1. – С. 56.
 33. Алчевская Христина Даниловна // Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон : биографии : в 12 т. – М., 1991. – Т. 1. – С. 218.
 34. *Христина Даниловна Алчевская : полувековой юбилей : 1862–1912. – М. : Тип. И. Сытина, 1912. – 244 с., портр.
 35. *[Х. Д.  Алчевская получила от Министерства народного просвещения поручение организовать на предстоящей в 1900 г. Всемирной Парижской выставке отдел воскресных школ] // Харьк. губерн ведомости. – 1899. – 22 мая.
 36. *[Х. Д. Алчевская удостоена высшей награды – diplome d’ honneur на Парижской выставке за книгу “Что читать народу”] // Харьк. губерн. ведомости. – 1890. – 19 марта.
 37. *[Х. Д. Алчевская – участница Всемирной Парижской выставки] // Южний край. – 1898. – 2 окт.
 38. Алчевська, Х. О. Пам’яті моєї матері : [вірші. присвяч. Х. Д. Алчевській] / Х. О. Алчевська // Твори / Х. О. Алчевська. – К., 1990. – С. 126.
 39. Алчевська, Х. О. Тобі, що свій народ кохаєш… : [вірші, присвяч. Х. Д. Алчевській] / Х. О. Алчевська // Твори / Х. О. Алчевська. – К., 1990. – С. 18.
 40. Алчевський, І. Листи : [до матері, Х. Д. Алчевської, 1904–1917 рр.] / І. Алчевський // Іван Алчевський : Спогади. Матеріали. Листування. – К., 1980. – С. 221–248.
 41. *Багалей, Д. И. : [о деятельности воскресной школы Х. Д. Алчевской] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655 по 1905 гг.) : истор.монография / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Х., 1912. – Т. 2. – С. 316, 624, 656, 657, 743, 744, 745, 759, 760, 764, 813.
 42. Березівська Л. Д. Засоби виховання національної самосвідомості дорослих : [зокрема, про навч. програмою Х. Д. Алчевської] / Л. Д. Березівська // Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств : друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.  / Л. Д. Березівська. – К. : Молодь, 1999. – С. 152.
 43. *Берлин, В. Д. : [Х. Алчевская и C. Рахманинов, Ф. Шаляпин, П. Кравцов] / В. Д. Берлин // Приглашение к тайне. / Берлин В. Д. – Х. : Око, 1995. – С. 37, 61, 117.
 44. *Библиографическая заметка : [о работе Харьк. воскресной шк. и изд. указ. лит. „Что читать народу” Х. Д. Алчевской] // Харьк. губерн. ведомости. – 1884. – 20 апр. – С. 3.
 45. Богачевська-Хомяк М. Жінки й освіта  : [зокрема, про діяльність Х. Д. Алчевської] / М. Богачевська-Хомяк // Білим по білому : жінки в громадському житті України : 1884–1939 / М. Богачевська-Хомяк. – К. : Либідь, 1995. – С. 51,52,55,59,161,372.
 46. Бондар, Л. Засновниця жіночої недільної школи в Харкові : до 165-річчя від дня народження Христини Алчевської / Л. Бондар // Пед. газ. – 2006. – Трав. (№ 5). – С. 7.
 47. Бондар, Л. Народний геній : [Х. Д. Алчевська, її відношення до Т. Шевченка] / Л. Бондар // Пед. газ. – 2002. – № 3. – С. 1.
 48. Бондар, Л. С.  Алчевська Христина Данилівна / Л. С. Бондар // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 531–538.
 49. Бондар, Л. Христина Алчевська – організатор освітньої справи в Україні /Л.Бондар // Рідна шк. – 2002. – №2. – С.60-62.
 50. Бондар, Л. Становлення та діяльність приватної Харківської жіночої школи Х. Д. Алчевської / Л. Бондар // Рідна шк. – 2007. – № 7/8. – С. 62-64. – Бібліогр.: 15 назв.
 51. *Бондар, Л. Христина Алчевська – організатор освітньої справи в Україні / Л. Бондар // Пед. газ. – 2001. – Черв. (№ 6). – С. 8.
 52. Бондар, Л. Христина Алчевська – організатор освітньої справи в Україні / Л. Бондар // Рідна шк. – 2002. – № 2. – С. 60-62.
 53. Бондар-Терещенко І. Так що ж «читати» народові? : [про просвітницьку діяльн. Х. Д. Алчевської] / І. Бондар-Терещенко // Слово і час. – 1997. – № 7. – С. 38–42.
 54. *Бондар-Терещенко, І. Христя Журавльова і Олексій Алчевський. То що ж “читати” народові? /І. Бондар–Терещенко // Слово. – 1995. – №  5. – С. 6–7.
 55. *Борисова, Т. Найвидатніша просвітителька : [Х. Д. Алчевська] / Т. Борисова // Вечір. Харків. – 1991. – 23 лип. – (Харківський некрополь).
 56. Бунаков, Н. Ф. Курсы для учителей : [о Х. Д. Алчевской] / Н. Ф. Бунаков // Избранные педагогические сочинения / Н. Ф. Бунаков. – М. : АПН РСФСР, 1953. – С. 368–369.
 57. Васькович, Г. Важке становище народних учителів : [про Х. Д. Алчевську] / Г. Васькович //Шкільництво в Україні : 1905–1920 рр. / Г. Васькович ; передм. А. Алексюка. – К., 1996. – С. 24, 209.
 58. Вахтерова, Є. Пятьдесят лет работы для народа : (к 50–летнему юбилею Х. Д. Алчевской) / Є. Вахтерова. – М. : Тип. Рябушинского, 1912. – 48 с.
 59. Вахтерова, Е. О. [лист до Х. Д. Алчевської, квітень 1912 р., Москва)] / Е. О. Вахтерова // Іван Алчевський: Спогади. Матеріали. Листування. – К., 1980. – С. 243–244.
 60. Венгеров, С. А.  Алчевская Христина Даниловна // Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) : в 2 т. – СПб., 1889. – Т. 1. – С. 256.
 61. Вишнівська, С. Віце-президент Міжнародної ліги освіти : [про життя і діяльн. Х. Д. Алчевської] / Світлана Вишнівська // Журавлик. – 2003. – Квіт. (№ 4). – С. 6.
 62. *Водовозов, В. И. [Рец. на кн. Х. Д. Алчевской “Что читать народу”] / В. И. Водовозов // Вестн. Европы. – 1886. – № 7.
 63. *Ворошилов, К. Е. Рассказы о жизни : [в частности, о Х. Д. Алчевской] / К. Е. Ворошилов // Октябрь. – 1967. – № 9. – С. 11–14.
 64.  *Воскресная школа Х. Д. Алчевской : [участие Х. Д. Алчевской  в съезде деятелей по техн. и проф. образованию, Москва, дек. 1895 г.] // Харьк. губерн. ведомости. – 1895. – 13 сент. – С. 3.
 65. [А. И. Герцен – Х. Д. Алчевской, 7 марта 1863 г.] / А. И. Герцен // Летопись жизни и творчества Герцена : 1859– июнь 1864. – М., 1983. – С. 460.
 66. Глоба, Л.  Для просвіти народної : [про просвітницьку діяльн. Х. Д. Алчевської.] / Л. Глоба // Рідна шк. –1996. –  № 4. – С. 65.
 67. *Головинов, В. П. Перша вчителька. Викладачка недільної школи : [про Х. Д. Алчевську] / В. П. Головинов // Духовні джерела Слобожанщини. – Х., 1998. – С. 161–162.
 68. Голосна, О. А. Напрямки вивчення та творчого використання педагогічної спадщини Х. Д. Алчевської / О .А. Голосна // Теоретичні питання освіти та виховання / О .А. Голосна. – К., 2000. – Вип. 10. – С. 145–147.
 69. *Голосна, О. А. Уроки Х. Д. Алчевської / О. А. Голосна // Наукові записки кафедри педагогіки / Харк. держ. ун-т. – Х., 1997. – Вип. 2. – С. 66–69.
 70. Голубєва, Є. [лист до Х. Д. Алчевської, 1 квітня 1911 р., Москва] / Є. Голубєва // Іван Алчевський: Спогади. Матеріали. Листування. – К.. 1980. – С. 241–242.
 71. Гомон, М. Л. Листи Х. Д. Алчевської до Л. М. Толстого / М. Л. Гомон // Слово і час. – 1991. – № 4. – С. 63–66.
 72. *Гомон, М. “…Я самый ярый пропагандист вашей книги” : [Л. Толстой и Х. Алчевская] / М. Гомон // Л. Н. Толстой и харьковчане / Гомон М. – Х., 1993. – С. 3–52.
 73. Гончаренко, С.  Алчевська Христина Данилівна : [біогр. довідка] / Семен Гончаренко //Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К., 1997. – С. 22.
 74. *Гофф, И. “Вчера он был у нас…” : вокруг одного письма : [о визите А. П. Чехова к Х. Д. Алчевской] / И. Гофф // Знакомые деревья : Повесть. Рассказы / И. Гофф. – М. : Сов. писатель, 1978. – С. 203, 204, 209–210 ; Москва. – 1978. – № 3. – С. 199–207.
 75. *Гофф, И. “Вчера он был у нас…” : вокруг одного письма : [Визит А. П. Чехова к Х. Д. Алчевской] / И. Гофф // Превращения : Повесть воспоминаний. Рассказы / И. Гофф. – М., 1984. –С. 189–190, 194–195.
 76. *Гуменюк, М. П. До характеристики бібліографічної діяльності Х. Д. Алчевської / М. П Гуменюк // Архіви України. – 1965. – № 5. – С. 62–68.
 77. Гуменюк, М. П. Х. Д. Алчевська / М. П. Гуменюк // Українські бібліографи ХІХ – поч. ХХ століття : нариси про життя і діяльність / М. П. Гуменюк. – Х., 1969. – С. 77–87.
 78. *Гуменюк, М. П. Христина Данилівна Алчевська / М. П. Гуменюк // Соц. культура. – 1969. – № 4. – С. 41. – (Біля джерел української бібліографії).
 79. *Гусев, Н. Н. [Л. Толстой и Х. Алчевская] / Н. Н. Гусев // Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого : 1828–1890 / Н. Н. Гусев. – М., 1958. – С. 455, 578, 599.
 80. Дей, О. І. Алчевська Христина Данилівна : [псевдоніми] / О. І. Дей // Словник українських псевдонімів такриптонімів : ХVІ–ХХ ст. / Дей О. І. – К., 1969. – С. 436.
 81. Донськой, Я. Неопубліковані листи до В. Г. Короленка : [Х. Д. Алчевської] / Я. Донськой // Прапор. – 1965. – № 11. – С. 101–102.
 82. Достоевский, Ф. М. Х. Д. Алчевской [письма, 3 марта и 9 апр. 1876 г.] / Ф. М. Достоевский // Достоевский Ф. М. Письма. – М. : Academia, 1934. – Т. 3. – С. 202, 206.
 83. [Ф. Достоевский и Х. Д. Алчевская] // Ф.М. Достоевский : новые материалы и исследования. – М., 1973. – С. 77, 349, 350, 354, 357, 447, 448, 478–479. – (Лит. наследство. Т. 86.)
 84. *Доценко, О. М. Алчевська Христина Данилівна / О. М. Доценко // Літ. харківщина. – Х., 1995. – С. 38–41.
 85. *Доценко, А. М. Алчевська Х. Д. : [биогр.] / А. М. Доценко // Слобожанщина. – 1996. – № 2. – С. 183–185.
 86. *Ельницкий, К. В. Алчевская Христина Даниловна // Русские педагоги второй половины ХІХ ст. : для учеб. заведений / К. В. Ельницкий. – СПб., 1904 ; 1911 ; 1915.
 87. *Жукова, О. А. Соціалізація особистості в системі просвітницько-педагогічної діяльності Х. Д. Алчевської : автореф. дис. … канд. іст. наук : 13.00.05 / Жукова Олена Анатоліївна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2001. – 20 с.
 88. *Знаковський, В. Із прірви сну і забуття : [відкриття меморіальної дошки на честь Х. Д. Алчевської на буд. Виставкового залу Харк. худож. музею] / В. Знаковський // Слобода. – 1996. – 4 сент. – С. 4.
 89. Іскрицька, О. І. Лист до Х. Д. Алчевської : (9 лютого 1917 р., Петроград) / О. І. Іскрицька // Іван Алчевський: Спогади. Матеріали. Листування. – К., 1980. – С. 247–248.
 90. *[К 25-летию открытия женской воскресной школы Х. Д. Алчевской] // Харьк. губерн. ведомости. – 1895. – 30 март. – С. 2.
 91. *К юбилею Х. Д. Алчевской // Утро. – 1912. – 17 мая. – С. 2.
 92. *Карасик, З. Заслуговують шан : до 1000–ліття Лубен : [про діячів: Х. Д. Алчевську, О. М. Бекетова] / З. Карасик // Лен. зоря. – 1986. – 23 груд. – С. 2.
 93. Кирилюк, А. С. Христина Алчевська про моральне і професійне самовдосконалення педагога / А. С. Кирилюк // Наука і освіта. – 2010. – № 7. – С. 114-117. – Бібліогр.: 5 назв.
 94. Ковалець (Грузинська), Л. “Праця ідеалістична і велика…” : до 150-річчя з дня народж. педагога Х. Д. Алчевської / Л. Ковалець (Грузинська) // Укр. мова і л-ра в шк. – 1991. – № 11. – С. 84–87.
 95. Ковалець, Л. Христина Данилівна Алчевська та її школа : до 160-річчя від дня народж. / Л.  Ковалець // Почат. шк. – 2002. – № 3. – С. 72-74.
 96. Козуля, О. Віце-президент : [Х. Д. Алчевська] / О. Козуля // Жінки в історії України / О. Козуля. – К., 1993. – С. 95–99.
 97. Коломієць, Т. В. Діяльність Харківського товаривства поширення в народі грамотності в галузі шкільної справи : [діяльн. Х. Д. Алчевської] / Т. В. Коломієць // Харківське товариство поширення в народ грамотності : 1869 – 1920 рр. / Т. В. Коломієць. – Х. : Консум, 1998. – С. 7, 10, 11, 13, 19, 36, 67, 68, 96, 105.
 98. Короленко, В. Г. Письма : [неизвестному автору, о рукописи, присланной Х. Д. Алчевской, май 1889 г., г. Н. Новгород] / В. Г. Короленко // В. Г. Короленко о литературе. – М., 1957. – С. 488–489.
 99. Короленко, В. Г.  Х. Д. Алчевской : [от 20 мая 1908 г., г. Полтава] / В. Г. Короленко // Избранные письма : в 2 т. / В. Г. Короленко. – М., 1932. – Т. 2.– С. 262.
 100. Короленко, В. Г.  Х. Д. Алчевской : [письмо об укр. движении и рус. культуре, 20 мая 1908 г., г. Полтава.] / В. Г. Короленко // В. Г. Короленко о литературе. – М., 1957. – С. 552–553.
 101. *Корф, Н. А. Частная инициатива в деле народного образования и женская воскресная школа в Харькове : [о пед. деятельности Х. Д. Алчевской] / Н. А. Корф // Наше школьное дело/ Н. А. Корф. – М., 1873.
 102. Кудрявцев, Л. Просвітителька з Чернігівщини : [про Христину Алчевську] / Л. Кудрявцев // Сіл. шк. – 2001. – Жовт. (№ 40/41). – С. 3.
 103. Курило, В. С. Развитие народного образования в Донбассе в пореформенный период : [о пед. деятельности Х. Д. Алчевской] / В. С. Курило, В. И. Подов // Образование в Донбассе : ХІХ – начало ХХ вв. / В. С. Курило, В. И. Подов. – Луганск : ЛГПУ, 1999. – С. 24, 26,27.
 104. Курило, В.  Х. Д. Алчевська та педагогічна думка Східноукраїнського регіону / В. Курило, Н. Черв’якова // Освіта Донбасу. – 2002. – № 4. – С. 8-9.
 105. Кутинський, М. Алчевська Христина Данилівна / М. Кутинський // Дніпро. – 1990. – № 1. – С. 137.
 106. * Лісовенко, М. Висока зоря Алчевської : [пед. діяльн. Х. Д. Алчевської] / М. Лісовенко // Уряд. кур’єр. – 2003. – 27 черв. (№ 117/118). – С. 8–9.
 107. *Логвинова, Т. Тургенев и харьковчане : [Д. В. Гутникова, препод. 2–й харьк. гимназии и Х. Д. Алчевская] / Т. Логвинова // Крас. знамя. – 1988. – 12 нояб. – С. 4.
 108. *Ломонова, М. Ф. Формування творчих особливостей вчителя у недільній школі Х. Д. Алчевської / М. Ф. Ломонова // Наук. вісн. / Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського. – О., 1999. – Вип. 8/9. – С. 128–134.
 109. Луговий, О. Христя Алчевська / О. Луговий //  Визначне жіноцтво України / О. Луговий. – К., 1994. – С. 271–272.
 110. *Луговиківна, Б. Народна просвітителька : до 125-річчя з дня народж. визначного педагога Христини Данилівни Алчевської / Б. Луговиківна // Рад. жінка. – 1966. – № 4. – С. 24–25
 111. Лутовинова, В. Христина Алчевська та її внесок в теорію і методику вибіркового бібліографування / В. Лутовинова // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 2. – С. 30–33.
 112. Луців, В. Христя Алчевська і недільні школи : причинки до українського шкільництва за царського режиму / В. Луців // Життя і шк. – 1961. – № 9/10. – С. 6-9.
 113. Любар, О. О. Основні концепції розвитку школи й педагогіки України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. : [про діяльн. Х. Д. Алчевської] / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко.  – К., 2006. – С. 224.
 114. *Мазуркевич, А. Р. Запечатлено при жизни Кобзаря. Новое в Шевченкиане : [Т. Шевченко и Х. Алчевская] / А. Р. Мазуркевич // Правда Украины. – 1963. – 17 мая. – С. 4.
 115. *Мазуркевич, О. Христя Алчевська про Т. Г. Шевченка / О. Р. Мазуркевич // Прапор. – 1964. – № 2. – С. 22–27.
 116. Мазуркевич, Х. Д. Алчевська Христина Данилівна : [біогр. довідка] / Х. Д. Мазуркевич // Укр. літ. енциклопедія. – Т. 1. – К., 1988. – С. 47.
 117. Мазуркевич, О. Р. Визначні українські педагоги – народні просвітителі : Х. Д. Алчевcька та її сподвижники / О. Р. Мазуркевич. – К. : Знання, 1963. – 79 с.
 118. Мазуркевич, О. Р. До оцінки педагогічної спадщини і творчої діяльності Х. Д. Алчевської / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1958. – № 3. – С. 72–88 ; № 4. – С. 68–80.
 119. *Мазуркевич, О. Р. Іван Франко у зв’язках з народними просвітителями Наддніпрянської України : [зокрема, з Х. Д. та Х. О. Алчевськими] / О. Р. Мазуркевич // Матеріали міжвуз. ювіл. наук. конф., присв. 110–річчю з дня народження та 50–річчю з дня смерті І. Я. Франка / Житомир. пед. ін-т. – Л., 1968. – С. 114–117.
 120. *Мазуркевич, О. Р. К. Д. Ушинський і Харківська недільна школа Х. Д. Алчевської / О. Р. Мазуркевич // Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського / О. Р. Мазуркевич. – К. : Вища шк., 1974. – С. 259–273.
 121. Мазуркевич, О. Р. Невідомий рукопис Х. Д. Алчевської з методики навчання грамоти / О. Р. Мазуркевич // Почат. шк. – 1971. – № 6. – С. 70–75.
 122. Мазуркевич, О. Р. Патріотичний вклад у справу народної освіти і педагогічної науки : до 100–річчя Харк. недільної школи Х. Д. Алчевської / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1962. – № 5. – С. 45–52.
 123. Мазуркевич, О. Р. Подвижниця народної освіти: Алчевська Х. Д. / О. Р. Мазуркевич // Рад. освіта. – 1966. – 16 квіт. – С. 11–13.
 124. Мазуркевич, О. Р. Українська і російська літератури в школі Христини Данилівни Алчевської / О. Р. Мазуркевич // Нариси з історії, методики української літератури / О. Р. Мазуркевич. – К., 1961. – С. 101–118.
 125. *Миллер, Д. П.  Х. Д. Алчевская : к 50–летию педагогической деятельности / Д. П. Миллер // Общее дело : сб. статей по вопр. распростр. образования среди взрослого населения. – М., 1912. – Вып. III.
 126. Миропольский, С. Школа и общество : частная харьковская женская воскресная школа : [о воскресной шк. Х. Д. Алчевской] / С. Миропольский. – СПб. : Тип. Скорохода, 1892. – 106 с.
 127. Миропольский, С. И. Воскресные школы в Харькове в 1871 г. : [о шк. Х. Д. Алчевской] / С. И. Миропольский // Семья и шк. – 1877. – № 9. – С. 11–12.
 128. *Мова-Лиманський, В. С.  З альбому Х. Д. Алчевської : [вірш] / В. С. Мова–Лиманський // Слобожанська муза : антологія любовної лірики XVII –XX століть. – Х. : Майдан, 2000. – С. 89–90.
 129. *Мова-Лиманський, В. С. „И я вас полюбил, голубка…” : посвящ. Х. Д. Алчевской : пер. Х. О. Алчевской / В. С. Мова-Лиманський  // Харьк. листок. – 1905. – 14 марта.
 130. Мова-Лиманський, В. С. І я вас покохав, голубко…: присвяч. Х.Д. Алчевській / В. С. Мова-Лиманський // Старе гніздо й молоді птахи / В. С. Мова-Лиманський. – К., 1990. – С. 411.
 131. Мороз, М. О. 1894 рік : [висловлювання Лесі Українки про кн. Х. Д. Алчевської „Что читать народу”] / М. О. Мороз  //Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. О. Мороз. – К. : Наук. думка, 1992. – С. 127.
 132. *Мухін, М. І. Демократична література братніх народів у харківській недільній школі : [про пед. діяльн. Х. Алчевської] / М. І. Мухін // Методика викладання укр. мови і л-ри в шк. – 1974. – Вип. 6. – С. 115–125.
 133. Мухін, М. І. Недільні школи в умовах класової боротьби трудящих : [зокрема, про шк. для жін. Х. Д. Алчевської] / М. І. Мухін // Рад. шк. – 1976. – № 9. – С. 105–108.
 134. Мухін, М. І. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х. Д. Алчевської / М. І. Мухін. – К. : Вища освіта, 1979. – 184 с.
 135. Мухін, М. І. Позакласне читання в недільній школі Х. Д. Алчевської / М. І. Мухін // Укр. мова і л-ра в шк. – 1976. – № 5. – С. 74–77.
 136. *Мухін, М. І. Суспільна роль Харківської недільної школи Х. Д. Алчевської / М. І. Мухін // Педагогіка. – 1976. – Вип. 15. – С. 134–146.
 137. Мухін, М. І.  Т. Г. Шевченко в педагогічній практиці Х. Д. Алчевської / М. І. Мухін // Укр. мова і л-ра в шк. – 1982. – № 3. – С. 3–7.
 138. Наумов, С. “Мене не викреслити з історії ніяк…” : Христина Алчевська в українському національному русі початку ХХ ст. / С. Наумов // Слово і час. – 1995. – № 8. – С. 26–32.
 139. *[Начато строительство здания женской воскресной школы на средства ее распорядительницы Х. Д. Алчевской] // Харьк. губерн. ведомости. – 1895. – 21, 24 мая.
 140. *Недільна школа Х. Алчевської [відкрита в 1896 р., школа створена в 1862 р. Вісім років була на нелегальному становищі. Зараз це будинок школи № 89] // Харків : пам’ятні історичні місця. – Х., 1967. – С. 80.
 141. *[О 30–летии педагогической деятельности Х. Д. Алчевской] // Харьк. губерн. ведомости. – 1892. – 13 мая.
 142. *[О награждении Х. Д. Алчевской за книгу “Что читать народу” дипломом Всемирной выставки в Париже] // Южный край. – 1889. – 22 сент. – С. 2.
 143. *[О чествовании 40-летия деятельности Х. Д. Алчевской] // Харьк. губерн. ведомости. – 1902. – 1 янв. ; 30 сент. ; 1 окт.
 144. *[Об избрании Х. Д. Алчевской Президентом Международной лиги народного образования] // Неделя. – 1891. – № 3. – С. 94.
 145. Олексієнко, О. Г. Методичні ідеї освіти дорослих у педагогічній спадщині Х. Д. Алчевської / О. Г. Олексієнко // Освіта Донбасу. – 2007. – № 5/6. – С. 87–99. – Бібліогр.: 23 назв.
 146. *Осмоловский, В. Ф. Ф. М. Достоевский и Х. Д. Алчевская / В. Ф. Осмоловский // Вопр. рус. лит. [Львов]. – 1971. – Вып. 3 (18). – С. 52–59.
 147. *Осьмакова, Н. И. Алчевская Христина Даниловна / Н. И. Осьмакова // Русские писатели : 1800–1917 : биогр. словарь. – М., 1989. – Т. 1. – С. 52.
 148. *Отчет Харьковской общественной библиотеки за ноябрь 1894 г. : [в бюджете библиотеки – пожертвования от Х. Д. Алчевской] // Харьк. губерн. ведомости. – 1794. – 21 дек.
 149. *Пані Х. Алчевська… : [з нагоди ювілею 50–річчя діяльності педагога] // Сніп. – 1912. – № 20. – С. 2, фото ; № 21. – С. 4.
 150. *Погрібний, А. Відгомін давнього конфлікту : післяслово до ювілею Х. Д. Алчевської / А. Погрібний // Україна. Наука і культура. – К., 1993. – Вип. 26/27. –С. 125–131.
 151. *[Пожертвование Х. Д.  Алчевской в сумме 100 руб. на строительство дома-музея им. В. Белинского в г. Пензе] // Харьк. губерн. ведомости. – 1898. – 17 апр.
 152. *Полтавець, В.  Забута просвітителька : [до 150–річчя з дня народж. Х. Д. Алчевської] / В. Полтавець // Слобід. край. – 1991. – 17 квіт.
 153. *Понежа, Ю. Школа Алчевської / Ю. Понежа // Вечір. Харків. – 1971. – 8 січ. – С. 4.
 154. *Праздник в честь А. С. Пушкина : [для учениц воскресной шк. Х. Д. Алчевской] // Харьк. губерн. ведомости. – 1899. – 25 апреля.
 155. * [Праздник частной женской воскресной школы : Х. Д. Алчевская подарила школе новое здание, построенное А. Н. Бекетовым] // Харьк. губерн. ведомости. – 1896. – 28 марта.
 156. “Праця ідеалістична й велика…” : до 150-річчя з дня народження Х. Д. Алчевської // Укр. мова і л-ра в шк. – 1991. – № 11. – С. 84–87.
 157. * [Про недільну школу Х. Д. Алчевської] // Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. – К., 1991. – С. 140–141, 146.
 158. * [Про Х. Д. Алчевську] // Українська література в російській критиці кінця ХIХ–поч.ХХ ст. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 6, 61, 108, 165.
 159. *Просвітницький центр Алчевських : [увічнення імені Х. Д. Алчевської, харк. просвітянки] // Панорама. – 1992. – Серп. (№ 32). – С. 3.
 160. *Пятидесятилетие педагогической деятельности Х. Д. Алчевской // Вестник историко-филологического общества. – Х., 1912. – Вып. 2. – С. 68–70., фото.
 161. *Радванська, Н. О. “Лист Українки” : [про лист Х. Д. Алчевської до Герцена] / Н. О. Радванська // Укр. літературознавство. – 1974. – Вип. 21. – С. 85–89.
 162. * [Рец.: на кн. Х. Д. Алчевской “Что читать народу”] // Вестн. Европы. – 1884. – № 7.
 163. *Різниченко, Т. М. Про анонім «Українка» в герценівському “Колоколі” : [до питання про належність псевдоніма Х. Д. Алчевській] / Т. Н. Різниченко / Рад. літературознавство. – 1963. – № 5. – С. 139–141.
 164. Рогова П. І. Довідково-педагогічні бібліотеки (зібрання посібників у справі народної освіти) товариств грамотності : [про діяльність Х. Д. Алчевської] / П. І. Рогова // Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ  ст.) / П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. О. С. Онищенко ; рецензенти: О. В. Сухомлинська, Л. А. Дубровіна. – К. : Четверта хвиля, 2009. – С. 87, 91, 98.
 165. *Романовский, В. Просветительница : [исполнилось 160 лет со дня рождения Х. Д. Алчевской] / В. Романовский // Веч. Харьков. – 2001. – 26 апр.
 166. *Романовский, В. Свет далекой звезды : [к 155–летию со дня рождения Х. Д. Алчевской] / В. Романовский // Веч. Харьков. – 1996. – 18 апр. – С. 3.
 167. *Саппа, М. Т. Г. Шевченко і недільні школи : [з історії просвітництва в Харкові: Х. Д. Алчевська, П. Єфименко] / М. Саппа // Веч. Харків. – 1984. – 19 берез.
 168. Сбруєва А. А. Педагогічні ідеї Христини Данилівни Алчевської : 1841–1920 / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна //Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посіб. / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна. – Суми : СумДПУ, 2000. – С. 118.
 169. Сигнаївський, М. За хмарами – сонце незгасне : [літератур. діяльність Христини Алчевської] / М. Сигнаївський // Укр. слово. – 2004. – 15-21 груд. (№ 51). – С. 14.
 170. Сисоєва С. О. Христина Алчевська : 1841–1920 / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К., 2003. – С. 151–153.
 171. *Слободин, К. “Харьков Х. Д. Алчевской…” : [о переписке Х. Д. Алчевской с великими писателями] / К. Слободин // Веч. Харьков. – 1994. – 25 янв. – С. 5.
 172. Солод, Ю. Деякі аспекти реалізації історичного типу української жінки-освітянки : [зокрема, про Х. Д. Алчевську] / Ю. Солод // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 груд., 1999 р., м. Київ. – К., 1999. – С. 106–107.
 173. Русова, С. Історія розвитку позашкільної освіти по земствах : [про діяльн. Х. Д. Алчевської] / Софія Русова // Вибрані педагогічні твори : у 4 кн. / С. Русова ; за заг. ред. Є .І. Коваленко ; упоряд.: Є. І. Коваленко, О. М. Таран. – Чернігів, 2008. – Кн. 3. – С. 157.
 174. *Стипендия имени Х. Д. Алчевской учащимся 2-й женской гимназии // Утро. – 1912. – 18 апр.
 175. *Странички истории : просвещение : [о Х. Д. Алчевской] / подгот. Т. Магальник // Веч. Харьков. – 1993. – 6 мая.
 176. Сухомлинська, О. В. Алчевська Христина Данилівна : [біогр. довідка] / О. В. Сухомлинська // Ециклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень.  – К., 2008. – С. 20.
 177. “Такая, как Вы, везде теперь нужны…” : неизв. письма Ф. М. Достоевского и А. Н. Островского : [к Х. Д. Алчевской] / публ. А. Ефимовой // Лит. газета. – 1985. – 11 сент. –№ 37. – С. 5.
 178. *Тамарин, Н.  Юбилей Х. Д. Алчевской / Н.Тамарин // Южный край. – 1902. – 29 сент.
 179. *Тарасова, Л. “Заступитесь за Украину” : просила Х. Алчевская Анатолия Кони / Л. Тарасова // Веч. Харьков. – 1994. – 21 апр.
 180. Толстой, Л. Н. Записки христианина : [о Х. Д. Алчевской : из дневниковых записей 14–15 апр. 1884 г.] / Л. Н. Толстой // Собрание сочинений в 22 т. / Л. Н. Толстой. – М., 1985. – Т. 21 : Дневники: 1847–1894. – С. 328.
 181. Усатенко Т. П. Громадсько-політичний рух за рідну школу : [про діяльн. Х. Д. Алчевської] / Т. П. Усатенко //Українська національна школа: минуле і майбутнє: українознавчий вимір : монографія / Т. П. Усатенко. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 98, 241, 263.
 182. Успенский, Г. И.  Х. Д. Алчевской : [письмо] / Г. И. Успенский // Собр. соч. в 9 т. / Г. И. Успенский. – М., 1957. – Т. 9. : Статьи. Письма.– С. 369.
 183. * [Утверждение Христины Даниловны Алчевской в звании попечительницы 5-го харьковского приходского училища] // Харьк. губерн. ведомости. – 1897. – 15 окт.
 184. * Фридьева, Н. Я. Жизнь для просвещения народа : о деятельности Х. Д. Алчевской / Н. Я. Фридьева. – М. : Всесоюз. Кн. палата, 1963. – 100 с.; 4 л. ил.
 185. Харитонова, Н. Педагогічний музей : Христя Алчевська : [пед. діяльність] / Н. Харитонова // Директор шк. Україна. – 2007. – № 6. – С. 4–5.
 186. *Харьковская мужская воскресная школа общества грамотности : [основана 5 марта 1889 г., учредительница Х. Д. Алчевская] // Харьк. губерн. ведомости. – 1894. – 18 марта.
 187. *Хомайко, Ю. Здесь голос Алчевских звучал : [вечер к 135–летию Х. Д. Алчевской] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. – 1998. – 10 февр.
 188. *Хроника : [награждение основательницы воскресной школы в Харькове Х. Д. Алчевской медалью на заседании Петербургского общества грамотности] // Харьк. губерн. ведомости. – 1884. – 9 декаб.
 189. *Хроника : [О выходе в свет книги Х. Д. Алчевской “Что читать народу”] // Харьк. губерн. ведомости. – 1889. – 7 февр.
 190. *Челишев, Б. Вчителька з Харкова : [про зв’язки Х. Д. Алчевської з Ф. М. Достоєвським] / Б. Челишев // Вечір. Харків. – 1981. – 11 лист.
 191. Черніков, С. Я. Педагогічна майстерня духовності Христини Алчевської – як гуманістична система самовдосконалення та саморозвитку особистості вчителя / С. Я. Черніков // Освіта Донбасу. – 2004. – № 3/4. – С. 126–130. – Бібліогр.: 9 назв.
 192. Чиренко, Н. Христина Данилівна Алчевська / Н. Чиренко // Шкільний світ (ШС). – 2007. – Лют. (№ 8). – С. 21.
 193. *Шаповалов, В. Христина Даниловна Алчевская : [к 50–летию деятельности] / В. Шаповалов // Утро. – 1912. – 20 мая.
 194. *Шелгунов, Н. В. “Что читать народу” – издание Харьковских учительниц / Н. В. Шелгунов // Избранные педагогические сочинения / Н. В. Шелгунов. – М., 1954. – С. 370–395.
 195. *Шерстюк, Т. Г. Все об Алчевской : [155–летие со дня рождения Х. Д. Алчевской отмечалось в ХГНБК] / Т. Г. Шерстюк // Время. – 1996. – 20 апр.
 196. Школа и педагогическая мысль на Украине : [воскресная шк. Х. Д. Алчевской] //Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР : конец ХІХ – начало ХХ в. / под ред. Э. Д. Днепрова, С. Ф. Егорова, Ф. Г. Паначина и др. – М. : Педагогика, 1991. – С. 32, 160, 311, 315, 340.
 197. *[Школа Х. Д. Алчевської в с. Олексіївці Михайлівського повіту] // Рада. – 1910. – 27 квіт.
 198. *Штамбранд, Ю. Видатний діяч народної освіти Х. Д. Алчевська / Ю. Штамбранд // Соц. Харківщина. – 1946. – 20 берез. – С. 4.
 199. Шубенко, Н. Доля народної вчительки : до 135-річчя з дня народж. : [про Х. Д. Алчевську] / Н. Шубенко // Пані Вчителька. – 2007. – № 7. – С. 46–49.
 200. Шумрикова-Карагодіна, Л. Освітня діяльність і педагогічні погляди Х. Д. Алчевської : (1841–1920) / Л. Шумрикова-Карагодіна // Борисфен. – 2002. – № 4. – С. 18–19.
 201. Юрковська, Х. О. : [лист до Х. Д. Алчевської, 26 квітня 1912 р., Москва] / Х. О. Юрковська // Іван Алчевський: Спогади. Матеріали. Листування. – К., 1980. – С. 242–243.
 202. *[Экспозиция воскресной школы на Нижегородской выставке. Х. Д. Алчевская и А. К. Алчевский пожертвовали для строительства павильона 2000 руб.] // Харьк. губерн. ведомости. – 1896. – 3 апр.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

 

(*) – знаком астериск помічені матеріали, що взяті з біобібліографічного покажчика „Семья Алчевских” Харківської міської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки ім. К. С. Станіславського і відсутні у фонді Державної

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського,.