НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Педагогічна спадщина К.Д. Ушинського

Повне зібрання творів

 1. Собраніе педагогическихъ сочиненій. Т.1. – СПб. : [б. и.], – 624 с.
 2. Собраніе педагогическихъ сочиненій.– Изд. 2-е. – СПб. : [б. и.], – 380 с.
 3. Собраніе педагогическихъ сочиненій. Т. – 4-е изд. – СПб. : Тип. М. Меркушева, 1913. – 584 с.
 4. Собраніе педагогическихъ сочиненій. Т.2. – Изд 2-е. – СПб. : Тип. М. Меркушева, 1913. – 394 с.
 5. Педагогические сочинения: в 6 т. / [редкол.: М. И. Кондаков и др.]. – М. : Педагогика, 1988–1990. – Т. 1–6.

Вибрані твори

 1. Об учебно-воспитательной работе в школе (отрывки из педагогических произведений).– Грозный : [б. и.] 1945. – 115 с.
 2. Избранные произведения. Вып.1-й : Родной язык в начальной школе / под ред. В. Я. Струминского. – М. ; Л. : Акад. пед. наук РСФСР, 1946. – 188 с.
 3. Вибрані педагогічні твори : [збірник]. – Київ : Рад. шк. ; Кн. ф-ка ім. Фрунзе в Харкові, 1949. – 418 с.
 4. Избранные педагогические произведения /[предисл. В. Я. Струминского]. – М. : Просвещение, 1968. – 557 с.
 5. Избранные педагогические сочинения. В 2т. / под. ред. А. И. Пискунова. ─ М. : Педагогика, 1974. – 324 с.

Окремо видані педагогічні праці

 1. Человѣкъ какъ предметъ воспитанія. Опытъ педагогической антропологіи. Т. 1. – СПб. : Тип. Ф. С. Сущинского, 1868. – 562 с.
 2. Руководство къ преподаванію по «Родному Слову». Ч. 2. Приложеніе къ 1-му отдѣлу третьяго года « Родного Слова», къ практической грамматикѣ). – Изд. 6-е. – СПб. : Тип. Н. А. Лебедева, 1880. – 116 с.
 3. О нравственномъ элементѣ въ русскомъ воспитаніи : (изъ «Собранія педагогическихъ сочиненій»).– СПб. : Тип. М. Меркушева, 1894. – 54 с.
 4. Родное Слово для дѣтей младшаго возраста. Год 1. Азбука и первая послѣ азбуки книга для чтения с прописями, образцами для первоначальной рисовки и картинками въ текстѣ. – Изд. 118-е. – СПб. : [б. и.], 1900. – 112 с.
 5. Руководство къ преподаванію по «Родному Слову». Ч. 1. (Приложеніе къ 1-му и 2-му году «Родного Cлова»).– Изд. 22-е. – СПб. : Тип. М. Меркушева, 1903. – 100 с.
 6. Матеріалы для Педагогической Антропологіи и матеріалы для біографіи. Т. 3. – СПб : Книгопечатня Шмидтъ, 1908. – [410 с.].

Оповідання для дітей

 1. Гуси: рус. сказка, рассказанная К. Ушинским / рис. А. Лаптева. – Алма-Ата : Казхудожник, 1946. – [6. с.]
 2. Колобок : рус. сказка, рассказанная К. Ушинским /рис. А. Лаптева. – Алма-Ата : Казхудожник, 1946. – 5 с.
 3. Две сказки /[рис. С .Закржевской]. – М. ; Л. : Детгиз, 1947. – 23 с.
 4. Рассказы о детях.– М. ; Л. : [б  и.], – 16 с.
 5. Чотири бажання / мал. О. Паславської. – Київ : Молодь, 1947. – 16 с.
 6. Рассказы– Казань : Татгосиздат, 1948. – 20 с.
 7. Утренние лучи и другие рассказы для детей.– Симферополь : Крымиздат, 1948. – 27 с.
 8. Рассказы и сказки /рис. Н. Петровой. – М. ; Л. : [б  и.], – 72 с.
 9. Бишка / [рис. А. Лаптева].– М. : Детгиз, 1955. – 15 с.
 10. Івасик-Боягуз : оповідання та казки / [пер. з рос. Н. Забіли ; мал. Г. Глікмана]. – Київ : Дитвидав, 1958. – 32 с.
 11. Вітер і Сонце : оповідання та казки. / [пер. з рос. Н. Забіли ; іл. І. Григор’єва]. – Київ : Дитвидав УРСР, 1961. – 32 с.
 12. Кто нужнее?: рассказы. – М. : Дет. лит., 1975. – 14 с.
 13. Дітям : оповідання та казки / [іл. Л. Гармиза]. – Київ : Веселка, 1977. – 135 с. : іл.
 14. Чотири бажання : казки та оповідання для дітей / Костянтин Ушинський ; пер. з рос. О. П. Макаренко. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2012. – 36 с. : кольор. іл.– Текст доступний в Інтернеті: https://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_1872503668.pdf (дата звернення: 24.05.2018).
 15. *Чотири бажання : оповідання та казки : для мол. шк. віку / К. Д. Ушинський ; [пер. з рос. М. Шумила]. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : Нац. Кн. Проект, 2012. – 143 с. : іл. – (Бібліотека шкільної класики. Позакласне читання. 2 клас).
 16. *Оповідання про тварин: збірка / К. Д. Ушинський, І. С. Тургенєв, Д. Н. Мамин-Сибіряк [та ін.]. – Харків : Пегас, 2014. – 64 с. : іл. – (Серія «Веселка»).
 17. *Гусак і журавель : [оповідання] / написав Костянтин Ушинський ; намалювала Наталія Мордас. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2015. – [32] с. : кольор. іл. – (Читання – це справді цікаво! 1 рівень: починаю читати 30–100 слів).
 18. *Оповідання про дітей: збірка / К. Д. Ушинський, Б. С. Житков, О. І. Купрін [та ін.]. – Харків : Пегас, 2016. – 64 с. : іл. – (Серія «Веселка»).

Видання, помічені астериском (*), відсутні у фонді ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського