НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць Г. С. Сковороди

Бібліографія праць Г. С. Сковороди

 

 1. Байка ХУІІ: Два коштовні камінці – алмаз та ізмарагд / Г. С. Сковорода // Інформативно-методичний листок УЦШР : [зб.] / Укр. центральна шкіл. рада в Австралії. – Мельбурн, 1977. – Ч. 8 (№ 52). – С. 6.
 2. Вдячний Еродій : [притча]. Григорій Варсава Сковорода люб’язному другу Семену Никифоровичу Дятлову бажає миру Божого : [лист до С.Н.Дятлову] / Г. С. Сковорода ; пер. Григорія Верби // Укр. мова та л-ра. – 2001. – Чис. 8 (лют.). – Вкладка. – С. 9–16.
 3. Вдячний єродій. Вбогий жайворонок. Байки. Лист до Михайла Ковалинського / Г. С. Сковорода // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2003. – С. 122–136.
 4. Вибрані твори / Г. С. Сковорода ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Харк. історико-філол. т-во ; [упоряд., передм. Леоніда Ушкалова, прим. та комент.: Леоніда Ушкалова, Сергія Вакуленка]. – Х. : Прапор, 2007. – 384 с.
 5. Вибрані твори / Г. С. Сковорода. – К. : Дніпро, 1971. – 135 с.
 6. Вибрані твори : [байки Харківські] / Г. С. Сковорода ; вступ. ст. Н. О. Батюка, Є. С. Шабліоновського, Б. А. Деркача. – Х. : Прапор, 1985. – 304 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).
 7. Вибрані твори в українських перекладах / Г. С. Сковорода ; упоряд. текстів, передм. та прим. Леоніда Ушкалова. – Х. : Ранок, 2003. – 144 с.
 8. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г. С. Сковорода ; упоряд., прим., вступ. ст. І. В. Іваньо. – К. : Наук. думка, 1983. – 541 с.
 1. [Листи] : до М. І. Ковалівського : 2 квітня 1794 р. ; 28–29 жовтня 1763 р. / Г. С. Сковорода ; praescriptio та post scriptum В. Петрова // Зарубіжна л-ра. – 1997. – Чис. 20. – С. 6.
 2. Літературні твори / Г. С. Сковорода ; вступ. ст., прим. Б. А. Деркача. – К. : Наук. думка, 1972. – 432 с.
 3. Пізнай в собі людину / Г. С. Сковорода  ; пер. М. Кашуба ; пер поезії В. Войтович. – Львів : Світ, 1995. – 528 с.
 4. Пісня 11-а. Пісня 23-а. Пісня 13-а : [нові переклади] / Григорій Сковорода ; передм., пер. з староукр. Євгена Сверстюка // Березіль. – 1993. – № 9/12. – С. 12–14.
 5. Повне зібрання творів : у 2-х т. / Г. С. Сковорода ; [ред. колегія В. І. Шинкарук, В. Ю. Євдокименко, Л. Є. Махновець та ін. ; авт. вступ. ст.: В. Шинкарук, І. Іваньо] – К. : Наук. думка, 1973.

Т. 1 : [Пісні. Вірші. Байки. Трактати. Діалоги]. – 531 с.

Т. 2 : [Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи]. – 574 с.

 1. Поезії / Г. С. Сковорода. – К. : Рад. письменник, 1971. – 239 с. – (Бібліотека поета).
 2. *Поезія / Г. С. Сковорода ; упоряд. текстів та приміт. В.В. Яременка. – К. : Рад. письменник, 1971. – 239 с.
 3. *Розмова про істинне щастя /Г. С. Сковорода ; пер. укр. мовою, прим. В. О. Шевчука. – Х. : Прапор, 2002. – 280 с.
 4. Сад божественных пъсней. Вірші, байки, діалоги, притчі / Г. С. Сковорода ; упоряд., передм., прим. Б. А. Деркача. – К. : Дніпро, 1988. – 319 с.: іл. – (Бібліотека української класики «Дніпро»).
 5. Сад пісень : вибрані твори : для старш. шкіл. віку / Г. С. Сковорода ; пер. М. К. Зерова, П. М. Пелеха, В. О. Шевчука ; передм., упоряд., прим. В. В. Яременка. – К. : Веселка, 1983. – 190 с. : іл.
 6. Сад пісень : вибрані твори : для серед. та ст. шкіл. віку. – К. : Веселка, 1968. – 197 с. – (Шкільна бібліотека).
 7. Собраніе сочиненій Г. С. Сковороды. Томъ І. / Г. С. Сковорода ; Матеріалы къ исторіии изученію русского сектантства и старообрядчества. Выпуск пятый = Vateriaux pour servir ‘a I’histoire des sectes russes. Livraison 5; подъ ред., съ замЂтками и примЂч. Владимира Бончъ-Бруевича ; съ біографіей Г. С. Сковороды М. И. Ковалинскаго. – Санктъ-Петербургъ, 1912. – 544 с. : портр. и факсимиле авт.
 8. *Твори: у 2-х т. / Г. С. Сковорода ; пер. зі староукр. і прим. М Кашуби, В. Шевчука. – 2-е вид., випр. – К. : Обереги, 2005.

Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги.- 528 с.

Т. 2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи.- 320 с.

 1. Твори : у 2-х т. / Г. С. Сковорода ; Укр. наук. ін-т Гарвадського ун-ту, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; передм. Олекси Мишанича ; [пер. зі староукр. мови: М. Кашуби, В. Шевчука]. – К. : АТ «Обереги», 1994. – (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства).

Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 528 с.

Т. 2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – 480 с.

 1. Твори : в 2-х т. / Г. С. Сковорода ; [голов. ред., вступ. ст. Д. Х. Острянина ; прим.: І. А. Табачникова, І. В Іваньо]. – К. : Акад. наук УРСР, 1961.

Т. 1 : [Проповіді. Діалоги. Трактати. Притчі]. – 639 с.

Т. 2 : [Сад божественных пъсней. Інші віршовані твори. Басни Харьковскія. Переклади. Листи]. – 623 с.

 1. Твори : для старш. шкіл. віку / Г. С. Сковорода ; упоряд., передм., прим. В. О. Шевчука. – К. : Веселка, 1996. – 271 с. : іл.
 2. Харківські байки : (з нагоди 250 років від дня народж. Г. Сковороди) : 3.12.1722–3.12.1972 / Г. С. Сковорода. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1972. – 32 с.
 3. Харківські байки / Г. С. Сковорода ; за ред. П. Тичини ; передм. С. Чавдарова. – К. : Укрдержвидав, 1946. – 32 с.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись

у Державній науково-педагогічній бібліотеці України

імені В. О. Сухомлинського


* – знаком астерікс відмічені документи, які відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського